2012 - Krantenartikels - samenvattingen

 

28/12/2012 persmededeling Doel 2020 n.a.v. de uitlatingen van mijnheer Van Peel - Mijnheer de havenschepen Van Peel: graag enige ‘sérieuxaub!

Doel 2020 heeft met verbazing kennis genomen van het standpunt van de Antwerpse Havenschepen Marc Van Peel (CD&V). Die wil ondanks de blijvende terugval in de Antwerpse Haven toch nog verder uitbreiden. En dat liefst “zo vlug als mogelijk”. Afgezien van het (onbekende) prijskaartje dat daaraan vasthangt zouden daarvoor niet minder dan 1500ha poldergrond en verschillende gehuchten moeten verdwijnen.

Naar verwachting zouden in het jaar 2012 in de Antwerpse Haven 183,8 miljoen ton goederen behandeld worden. Voor wat de containertrafiek betreft gaat het om 8.629.992 TEU. Ten opzichte van vorig jaar betekent dat opnieuw een daling. Havendirecteur Eddy Bruyninckx en havenschepen Marc Van Peel (CD&V) zeggen dat ze daarmee “tevreden zijn”. Wij gunnen beide heren hun voldoening maar begrijpen niet waar zij bijgevolg argumenten zien voor een nog verdere havenuitbreiding. Want met de door de Antwerpse Haven bekend gemaakte cijfers blijft de Antwerpse haventrafiek nog altijd onder die van … het jaar 2008! Het totaal aantal omgeslagen containers in de volledige Antwerpse Haven bedraagt minder dan de capaciteit van het Deurganckdok alleen (capaciteit Deurganckdok: 9,3 miljoen TEU volgens DP World en PSA). In die omstandigheden pleiten voor een nog verdere havenuitbreiding met een mega-Saeftingedok voor bijkomende containeroverslag is zottemansklap. Men kan zich dan ook de vraag stellen wat iemand als Marc Van Peel eigenlijk bezielt? Wil hij de aandacht afleiden van de discussie die door Fernand Huts, één van de belangrijkste ‘captains of industry’ in de Haven van Antwerpen, is gestart? Wil hij de aandacht afleiden van het feit dat het Deurganckdok voor geen meter draait? Wil hij dat niet wordt opgemerkt dat het aantal schepen dat Antwerpen aandoet verder blijft dalen? Dat de megaschepen die Antwerpen aandoen gemiddeld voor nog geen 60% gevuld zijn? Wil hij dat er naast honderdduizenden containers gekeken wordt die leeg(!) terugkeren naar het Verre Oosten? Dat wordt voorbijgegaan aan de halvering van de overslag van conventioneel stukgoed (de meest arbeidsintensieve goederenoverslag in de Antwerpse haven) sinds 2008? Wil hij verdoezelen dat er nog meer dan 1000 hectaren terreinen in de haven braak liggen? Of speelt hij (nog maar eens) gewoon de onnozele clown die praat zonder kennis van zaken?

Van een havenschepen die verantwoordelijk is voor een van de grootste havens van Europa verwachten wij een minimum aan sérieux. Én rationele argumenten.

Dat is wat het havendebat al te lang ontbroken heeft.

 

02/12/2012 Persmededeling Doel 2020: Bewoners niet tevreden met opruimactie van MLSO - Twee maten en twee gewichten bij ‘beveiliging’ van huizen

Vrijdag ll. verspreidde de Maatschappij Linkerscheldeoever een persbericht waarin zij een nieuwe opruimactie aankondigt in Doel. Volgens de MLSO gebeurt dat tot grote tevredenheid van de nog aanwezige bewoners. In werkelijkheid vinden de bewoners dat de opruimactie ondoordacht gebeurt en in veel gevallen meer kwaad doet dan goed. Bovendien werden de bewoners niet op de hoogte gebracht en gebeurt dit zonder overleg. Het is via de pers dat de bewoners moesten vernemen dat er morgen een opruimactie komt. Dat de MLSO eindelijk nog eens de overgroeide voetpaden aanpakt is positief. Maar het is ook niet meer dan normaal. Elke huiseigenaar is verplicht zijn deel van het voetpad vrij te houden.

Voor wat het verwijderen van onkruid en uitgezaaide struiken betreft zijn de bewoners een stuk minder enthousiast. Zo wordt niet alleen de wildgroei verwijderd, maar worden ook gezonde bomen en struiken gekapt die bedoeld zijn ter verfraaiing van het dorp. De opruim heeft daardoor meer weg van een kaalslag. Voorbeelden zijn de bomen in de Havenweg en de struiken op de open plaats in de Pastorijstraat. Ook in tal van voortuinen wordt veel meer gekapt en gesnoeid dan nodig.

Door het volledig weghalen van de begroeiing voor de huizen worden deze extra kwetsbaar voor inbraak en vandalisme. Dat hebben bewoners ook al bij vorige zogenaamde opruimacties moeten vaststellen. Een treffend voorbeeld is het huis op Engelsesteenweg 63. Daags na het wegsnoeien van de struiken in de voortuin werden de ramen van dit huis ingegooid. 

Volgens de bewoners zou de MLSO haar prioriteiten beter verleggen naar het beveiligen van de huizen. De houten plaatjes die nu voor deuren en ramen staan houden niets of niemand tegen. In sommige huizen staan ramen en deuren al maandenlang open. Op andere plaatsen zijn de dakvensters verwijderd zodat de weerselementen vrij spel hebben. Door de MLSO wordt hiertegen niets ondernomen. Het is onder meer omwille van deze bewuste verwaarlozing dat de MLSO eerder werd veroordeeld door de rechtbanken in Dendermonde en Gent. De klachten hieromtrent zijn nog steeds lopende en de enorme dwangsommen hangen de Maatschappij nog steeds boven het hoofd.

Voor de bewoners van Doel is het ook onbegrijpelijk dat MLSO-directeur Peter van de Putte vorige week in een persmededeling uitpakte met voorbeelden van efficiënte “beveiliging” maar die blijkbaar alleen maar wil gebruiken om mensen te verjagen, niet om huizen te beveiligen. Zo werd er vorige week bij de poging tot ontruiming van de (bewoonde) huizen in de Oud Arenberg een gespecialiseerde firma opgetrommeld die alle woningen met metalen platen hermetisch moest afsluiten. Terwijl voor de woningen in Doel die bijna dagelijks gevandaliseerd worden wat houten plaatjes moeten volstaan. De bewoners stellen zich de vraag waarom de MLSO de huizen in Oud Arenberg wel op deze manier wenst te "beveiligen" maar de huizen in Doel niet. Het lijkt alleszins sterk op een politiek van twee maten en twee gewichten.

Met het oog op een efficiënte aanpak van de problemen in Doel vragen de bewoners aan de MLSO bij volgende opruimacties om op zijn minst hiervan op voorhand te worden geïnformeerd en om een voorafgaand overleg met een vertegenwoordiging van de bewoners. Per slot van rekening weten zij beter dan wie ook waar zich de grootste problemen voordoen.

 

28/11/2012 Deurganckdok is geen succesverhaal – Geen noodzaak voor het Saeftinghedok

De kostprijs van het dok werd in 1995 geraamd op 223 miljoen euro, maar het Rekenhof stelde in 2007 al vast dat de aanleg uiteindelijk 645 miljoen euro kostte.   “Bij de kosten-batenanalyse werd uitgegaan van 2000 jobs, nu blijken het er een paar honderd te zijn”, zegt Geert Noels, econoom van Econopolis. “Het is een terugkerend probleem: bij de start is er nooit zicht op de volledige kosten en de baten worden overschat.”

Het grootste geluk voor Antwerpen was dat de grootste klant van de haven, de Zwitsers-Italiaanse rederij MSC, zijn trafiek niet naar het Deurganckdok overhevelde, maar ze concentreerde op het Delwaidedok op de rechteroever. “In Rotterdam dreigen drie terminals op Maasvlakte I en de ECT-terminal veel klandizie te verliezen aan de nieuwe buren”, stelt Eddy Van de Voorde, transporteconoom van de Universiteit Antwerpen. “Door de keuze van MSC is er nu nog capaciteit vrij aan het Deurganckdok, en is er geen noodzaak om het Saeftinghedok al aan te leggen.” (Knack/Trends)

 

27/11/2012 persmededeling Doel 2020: MLSO onderneemt voorlopig geen nieuwe poging tot uitzetting tegen jonge bezetters in Kieldrecht

Naar ons uit goede bron werd meegedeeld ziet de MLSO voorlopig af van nieuwe pogingen tot uitzetting mbt de jongeren in Oud Arenberg. De kwestie wordt wel opnieuw geagendeerd op de volgende Raad van Bestuur van de MLSO die plaatsvindt op 19 december. De Derde Generatie, de Erfgoedgemeenschap Doel&Polder, Doel 2020 en de groep van oude vooraanstaanden die het eerder opnam voor de jonge bewoners pleiten ondertussen voor overleg, dialoog en redelijkheid in het dossier. Daar is trouwens alle ruimte toe want de MLSO heeft géén plannen met de huizen of het gebied waar ze zich bevinden. In het zelfde gehucht staan er trouwens huizen waar wél reguliere huurcontracten voor zijn afgesloten.

 

03/10/2012  De Nederlandse Staat hoeft de Hedwigepolder in Zeeland niet op korte termijn onder water te zetten. Dat is het gevolg van een uitspraak die de rechtbank in Den Haag woensdag heeft gedaan in een bodemprocedure die de Vogelbescherming had aangespannen. Nederland heeft in 2005 in een verdrag met Vlaanderen beloofd dat de Hedwigepolder onder water zou worden gezet als compensatie voor de natuurschade die het gevolg is van het uitdiepen van de Westerschelde. Hiervoor bleek eerder dit jaar echter geen meerderheid in de Tweede Kamer. Het kabinet-Rutte heeft de kwestie doorgeschoven naar zijn opvolger. De Europese Commissie wil dat Nederland de gemaakte afspraken over natuurherstel nakomt en is inmiddels een officiële procedure begonnen. Ook de Vlamingen bereiden een zaak voor, omdat Nederland al zo lang treuzelt met het onder water zetten van de Hedwigepolder. De Vlaamse president Kris Peeters liet weten dat deze procedure 22 november zal beginnen. (bn de stem)

 

22/09/2012 Boekvoorstelling in de neogotische kerk van de Broederschool te St.Niklaas -  Marnixring Anton Van Wilderode en Davidsfonds St.Niklaas

Waarom Doel en de polders (niet) weg moeten”. De inleiding werd gegeven door Jean Marie Van Gavere, voorzitter Marnixring Anton van Wilderode.

Gastspreker was Prof. Matthias Storme. De situering van het boek werd geschetst door Denis Malcorps, medeauteur en inwoner van Doel.

 

11/09/2012 DP World Belgium, dat over twee terminals beschikt op de Antwerpse Rechteroever en een op Linkeroever, herschikt zijn activiteiten in Antwerpen. De focus komt volledig te liggen op de containeractiviteiten, die verhuizen naar het Deurganckdok. De herschikking heeft ook gevolgen voor de medewerkers van DP World dat van een tewerkstelling van 440 banen naar 292 banen gaat. Voor 80 banen is er nog geen oplossing, maar de hoop is dat daarvan 71 mensen terecht zullen kunnen bij Zuidnatie, eens de overnamedeal rond zal zijn. Dat wordt nog voor het jaareinde verwacht. (de Lloyd)

 

27/08/2012 Persmededeling Doel 2020: Jonge bezetters van leegstaande woningen in Kieldrecht krijgen steun van vooraanstaande ouderen - Oproep aan de Maatschappij en het gemeentebestuur wil uitzetting voorkomen
Een groep van vooraanstaande ouderen uit het Waasland heeft vandaag zijn steun uitgesproken aan de jongeren van de Derde Generatie die enkele maanden geleden in Kieldrecht hun intrek hebben genomen in vijf woningen die eerder onder druk van de Maatschappij Linkerscheldedoever waren verlaten. Vorige week besliste de vrederechter dat de huizen opnieuw moeten verlaten worden. Maar de jongeren zijn intussen in beroep en vragen dat de rechtsgang wordt afgewacht. Zij zijn overtuigd dat ze daarvoor voldoende argumenten hebben. Het initiatief voor de steunactie gaat uit van Doel 2020 maar gaat een stuk verder. De initiatiefnemers zijn oud-politici en mensen die eerder een rol speelden in het economische en socio-culturele leven. Zij zien hun daad als een daad van noodzakelijke solidariteit tussen generaties. In een brief vragen zij aan de MLSO en de burgemeester van Beveren om af te zien van een (zinloze) uitzetting.

 

13/08/2012 Twintigduizend bezoekers op Doelse Feesten

De 38ste editie van de Scheldewijding en de Doelse Feesten lokte zondag duizenden bezoekers naar het anders zo verlaten polderdorpje. Een enorme rommelmarkt leidde de blikken af van de vervallen woningen. Terrasjes, bier, hamburgers, muziek, honderden kraampjes en massa's bezoekers: het ten dode opgeschreven dorpje Doel bruiste zondag van het leven. Zo spuwde alleen al de veerboot vanuit Lillo dagjestoeristen vanuit heel Vlaanderen en Nederland uit, die het gelijktijdig evenement 'Lillo Boekendorp' bezochten. Hoewel het er in de zomer van 2009 nog op leek dat Doel zijn laatste Scheldewijding zou vieren, met het einde van het woonrecht in het dorp, blijken de Doelse Feesten na achtendertig edities nog springlevend te zijn. "De voorbije jaren kenden de Doelse Feesten zelfs een recordopkomst met - ook dit jaar - meer dan 20.000 bezoekers", zegt Jan Creve van de Werkgroep Scheldewijding. "De jaarlijkse Scheldewijding is een van de grootste evenementen op het grondgebied van Beveren." De lange dag van festiviteiten ging van start met een mis en een optocht vanuit de kerk naar het haventje van Doel, waar de traditionele Scheldewijding werd gehouden. Pastoor Daniel Van de Velde zegende de Schelde en een vijftiental bootjes. Het actiecomité Doel 2020 ontrolde op de achtergrond een spandoek met de woorden 'De polders zijn onze toekomst'. Maar van spanning was tijdens het evenement geen sprake: alles verliep sereen en vreedzaam en het grote aantal bezoekers kuierde rustig over de zonovergoten gigantische feest- en rommelmarkt. Die telde dit jaar maar liefst vierhonderdvijftig standhouders en onttrok de vol graffiti gespoten en verkommerde huizen in het dorp aan de blikken. (GVA)

 

19/07/2012 Nauwelijks een week na de ingebruikname van de slagbomen op de Engelsesteenweg in Doel waren ze al weer buiten gebruik. Sabotage werd niet uitgesloten en de politie onderzocht de zaak en maakte proces-verbaal op. Het probleem werd onmiddellijk verholpen. Doel wordt opnieuw hermetisch afgesloten met de slagbomen aan de Engelsesteenweg en aan de Scheldemolenstraat onder langs de zeedijk. Op die manier wordt gepoogd vandalen buiten het dorp te houden. Er wordt ook extra gepatrouilleerd.

 

13/07/2012 Slagboom moet vandalen weghouden uit Doel - Doel is voortaan te bereiken via een geautomatiseerde slagboom die enkel opent met een eID. De slagboom staat op het verkeerseiland in de Engelstesteenweg ter hoogte van het kruispunt met de Oostlangeweg. De slagboom om Doel binnen te rijden wordt automatisch gesloten. Zo wil men vooral 's nachts de toegang afraden aan bezoekers die er op dat tijdstip geen echt belang bij hebben. Wie toch Doel wil binnenrijden, moet zich aan de toegangszuil laten registreren met zijn eID. De geregistreerde gegevens worden doorgestuurd naar de lokale politie van Beveren. Wie geen eID heeft, kan naar het nummer van de lokale politie bellen. Een operator zal na enkele controlevragen beslissen of de slagboom van op afstand geopend wordt. Voorts patrouilleert de lokale politie in het polderdorp en is er een regelmatige controle door een privé bewakingsfirma.

 

03/07/2012 Coördinator Afdeling Maritieme toegang acht aanleg Saeftinghedok niet zeker

Vandaag pakt Halo, Nieuwsbrief van de Waaslandhaven, uit met een reeks hoera-berichten over nieuwe “recordcijfers” in de Waaslandhaven. Een grondige analyse van die cijfers toont echter aan dat die zogenaamde “recordcijfers” beter omzichtig worden behandeld. En dat de “sterke groei” vooral te wijten is aan trafiekverschuiving van de rechteroever naar de linkeroever.

In Halo staat ook een hoogst opmerkelijk interview met dhr. Freddy Aerts die voor wat de Waaslandhaven betreft de leiding heeft van de Afdeling Maritieme Toegang, onderafdeling van het departement Mobiliteit en Openbare Werken. In dat interview verklaart Aerts dat “1000 ha nodig is voor de verdere uitbreiding van de haven op de Linkerscheldeoever.” Maar dat het “nog niet 100% zeker is dat dit dok er ook zal komen en welke grootte dit zal hebben. Maar zelfs als het dok niet wordt aangelegd dan nog is het noordelijk gebied in de toekomst absoluut nodig voor havengebonden activiteiten, industrie of logistiek”, aldus Freddy Aerts.

Beseffen de samenstellers van Halo, de havenplanners eigenlijk wel wat hier staat?

We hebben 1000 ha nodig. Maar we kunnen niet zeggen waarvoor.

We plannen een dok waarvoor alles en iedereen moet wijken, waarvoor we onteigeningsplannen maken. Maar we kunnen niet zeggen of het er komt en als het er komt, hoe groot het wordt.

Alsof de vernietiging van een streek en het verjagen van zijn bewoners niets meer is dan een bagatel, een soort van vingeroefening voor ingenieurs en tekenaars…

 

29/06/2012 Persmededeling Doel 2020: Doel 2020 verbijsterd om reacties van Vlaamse overheid

 

Doel 2020 reageert verbijsterd op de reacties van de Vlaamse regering, de MLSO en het gemeentebestuur van Beveren over de uitspraak van de Raad van State waarbij de gewestplanwijziging die Doel tot havengebied omvormde is vernietigd. Volgens de verschillende betrokken overheden verandert er met de uitspraak niets aan de zaak. Dat is wel héél vreemd want het is de Vlaamse overheid zelf die voorbije jaren alles in het werk stelde om in deze kwestie een voor haar gunstige uitspraak te bedingen. Daartoe was zij zelfs bereid om de Raad van State én de Europese Commissie voor te liegen (*).

De Vlaamse overheid maakt met haar uitspraken ook duidelijk dat de Vlaamse Regering in al die jaren niets geleerd heeft uit haar juridisch nederlagen in het dossier Doel. Muyters zegt bovendien krak hetzelfde dan de vorige minister van Ruimtelijke Ordening Van Mechelen, exact 10 jaar geleden. Die vertelde in augustus 2002, na de schorsing van het gewestplan namelijk nét hetzelfde: “er verandert niets”. Sindsdien volgde voor de Vlaamse Regering de ene juridische nederlaag op de andere. Muyters voegde er nog aan toe dat het onverstandig is om nieuwe bewoning toe te laten want het “nieuwe GRUP wordt in 2013 verwacht, waarna ook de onteigeningen kunnen beginnen.” Daarmee geeft Muyters glashelder aan wat voor hem een openbaar onderzoek voor een GRUP betekent: NIETS. Het is symptomatisch voor de Vlaamse Regering dat zij ondanks alle vonnissen en arresten waarin zij inzake Doel in het ongelijk wordt gesteld halsstarrig blijft doorgaan op de ingeslagen weg. Een weg die door gebrek aan maatschappelijk draagvlak en zorgvuldigheid opnieuw dreigt uit te komen in een doodlopende straat.

 

(*) Het verhaal achter de uitspraak van de Raad van State: Vals spel tegenover Europa en de Raad van State

 

De Europese Commissie besloot dat de gewestplanwijziging van 8 sept 2000 niet voldeed aan de Europese richtlijnen en stelde Vlaanderen in gebreke.

In 2002 oordeelde ook de Raad van State dat de tweede gewestplanwijziging niet voldeed en ging over tot de schorsing.

In de jaren daarop pleegde de Vlaamse regering bedrog zowel ten aanzien van de Europese Commissie als de Raad van State door cruciale documenten achter te houden.

Toen de Raad van State de tweede gewestplanwijziging in 2002 voorlopig had geschorst, vroeg de Vlaamse regering aan de Europese Commissie om de procedure te laten vallen. Zij argumenteerde dat de Raad van State de gewestplanwijziging had geschorst waardoor het “zeer onwaarschijnlijk (was) dat het geschorste gewestplan ooit nog (definitieve) rechtskracht” zou krijgen. Hierdoor zou de gewestplanwijziging dus niet meer in voege treden en de havenuitbreiding niet doorgaan.

De Europese Commissie volgde de Vlaamse regering en seponeerde de zaak in 2003.

Op basis hiervan vroeg de Vlaamse regering vervolgens aan de Raad van State om de schorsing in te trekken en de Tweede Gewestplanwijziging opnieuw in voege te laten treden! De Vlaamse regering argumenteerde dat de Europese Commissie de zaak had geseponeerd en er dus geen reden meer was tot afwijzing van de Tweede Gewestplanwijziging. De correspondentie met de Europese Commissie die tot die seponering had geleid werd echter op bedrieglijke wijze achtergehouden…

Als gevolg hiervan velde de Raad van State in 2009 een bijzonder vreemd tussenarrest dat negatief uitviel voor de Doelenaars. Kort nadien, naar aanleiding van de hoorzitting in het Vlaams Parlement die de Doelenaars hadden afgedwongen, verkondigde burgemeester en Vlaams Parlementslid Mark van de Vijver  dat het nog een kwestie van tijd was of het doek zou definitief  vallen over Doel.

Ondertussen hadden de advocaten van Doel 2020 niet stil gezeten. Na enig speurwerk kregen zij de achtergehouden stukken te pakken. Daaruit blijkt dat de Vlaamse regering zowel de Europese Commissie als de Raad van State heeft bedrogen.

Na een klacht van de advocaten van de Doelenaars  besloten de drie rechters van de Raad van State om zichzelf te  wraken… Op basis van het bedrieglijk achterhouden van documenten werd op 13 september 2010 door de inwoners van Doel de uitzonderlijke procedure tot herziening van het arrest van 11 maart 2009 ingesteld. Bij herziening heeft de Raad van State uiteindelijk beslist om het gewestplan te vernietigen.

 

29/06/2012 Persmededeling Doel 2020: Vredegerecht wijst vraag tot uitzetting in De Doolen van de hand

 

Deze morgen kregen de advocaten van Doel 2020 ook het vonnis inzake het gemeenschapshuis De Doolen in Doel. De Doolen is de voormalige jongensschool van Doel en speelt een sleutelrol in het verzet tegen de opruimingsplannen van het dorp Doel. Het pand wordt sedert 2000 beheerd door een vzw en is één van de weinige plaatsen in het dorp die gevrijwaard is van vandalisme en vernielingen. Blijkbaar is dat juist het probleem . Want sedert méér dan twee jaar proberen de gemeente Beveren en de Maatschappij Linkerscheldeoever de beheerders uit het pand te zetten. Zonder enige reden. Dat is blijkbaar ook de visie van de vrederechter want die heeft nu de door de MLSO gevraagde uitzetting afgewezen en het gebruik van het pand verlengd tot eind 2013.

 

28/06/2012 Persmededeling Doel 2020: Raad van State vernietigt Gewestplan Doel! - Arrest heeft consequenties voor GRUP Afbakening Haven van Antwerpen

Gisteren heeft de Raad van State het gewestplan dat voorzag in de bestemmingswijziging van Doel en omgeving tot zeehavengebied vernietigd.

In het arrest wordt expliciet verwezen naar de ‘Lijn de Bondt’ die sedert de goedkeuring van het gewestplan van 1978 geldt als een scheidingslijn tussen de Linkeroeverhaven en het landbouw- en woongebied ten noorden van die lijn. Met de gewestplanwijziging van 2000 en de geplande vernietiging van het dorp Doel en omgeving werd deze lijn overschreden.

De vernietiging van het gewestplan is de illustratie van de onvoorstelbare lichtzinnigheid en onzorgvuldigheid waarmee in dit dossier is te werk gegaan. Het maakt ook duidelijk hoe de Vlaamse overheid de voorbije jaren een loopje heeft genomen met de democratische spelregels. De vernietiging van de gewestplanwijziging is ook een enorme blaam voor de Vlaamse Regering die ondanks de schorsing van dit gewestplan deed alsof er niets aan de hand was en gewoon doorging met allerhande acties om de bewoners uit het dorp te verjagen en de onleefbaarheid van het dorp te bevorderen.

In een eerste reactie stelt het kabinet Muyters dat het arrest niets uitmaakt want dat voor het GRUP alles in orde is… Dat is natuurlijk prietpraat. Volgens de Raad van State is er geen enkel ernstig onderzoek gebeurd naar de effecten die een uitbreiding van de haven boven de Lijn-De Bondt zou hebben. Het is zeer de vraag of dat onderzoek er sindsdien wel geweest is. Bovendien baseert het GRUP waar nu een openbaar onderzoek voor loopt zich onder meer op de gewestplanwijziging die nu vernietigd is.  

De vernietiging heeft ook nog andere ernstige consequenties: Al de acties van de Vlaamse Regering, het Antwerps Havenbedrijf, de MLSO worden daarmee nietig en zonder waarde. Het gaat over de aankopen in der minne, de slopen, de verkoop van de gemeentelijke eigendommen, het beëindigen van huurcontracten, het weigeren om woonsten ter beschikking te stellen. Daarmee staat de Vlaamse Regering met haar procedures om de streek te vernietigen nog maar eens met de billen bloot. En in de plannenmakerij even ver als bij de aankondiging van de plannen in 1998…  Voor Doel 2020 is het duidelijk dat de Vlaamse Regering het nu écht wel over een andere boeg moet gooien. Wil zij met het GRUP niet nog een groter debacle ondergaan. Zij moet ophouden met haar politiek van voldongen feiten en (eindelijk) in dialoog treden met bewoners en actiegroepen. Een ander alternatief is er NIET.

 

28/06/2012 "Eigenlijk staat men juridisch terug op nul, na twaalf jaar staan we geen stap verder". Dat zeggen advocaten Igor Rogiers en Matthias Storme namens de inwoners en Doel2020 op de vernietiging van de gewestplanwijziging.  "We gaan de implicaties voor de situatie op het terrein nu onderzoeken", aldus Igor Rogiers. "Ik denk dat wat twaalf jaar lang in Doel gebeurde, onwettig is." Hij verwijst naar onder meer de aankopen in der minne, de slopen of de verkopen van gemeentelijke eigendommen. "De Maatschappij Linkerscheldeoever is enkel bevoegd in zeehavengebied."  Rogiers wijst ook op de morele overwinning en zegt over het nieuwe GRUP: "als het dit keer niet lukt moet men de eer aan zichzelf houden." Hij wijst wel op een "zwaar probleem" als het nieuwe GRUP voor een groot stuk gebaseerd is op wat nu vernietigd is.

Jan Creve van Doel 2020: "De vernietiging van het gewestplan is de illustratie van de onvoorstelbare lichtzinnigheid en onzorgvuldigheid waarmee in dit dossier is te werk gegaan. Het maakt ook duidelijk hoe de Vlaamse Overheid de voorbije jaren een loopje heeft genomen met de democratische spelregels."

Creve vraagt zich ook openlijk af of de Vlaamse Regering bij de opmaak van het GRUP wel degelijk rekening hield met de effecten van de uitbreiding. "Bovendien baseert het GRUP, waar nu een openbaar onderzoek voor loopt zich, onder meer op de gewestplanwijziging die nu vernietigd is. (BELGA)

 

28/06/2012 Vlaams Minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters (N-VA) zegt dat de vernietiging van de gewestplanwijziging in Doel maar een beperkt effect zal hebben op het terrein. "Dat zou anders geweest zijn als we niet bezig waren met het GRUP Afbakening Zeehavengebied Antwerpen", klinkt het op zijn kabinet. "Strikt juridisch is het zo dat er in Doel opnieuw bewoning kan komen, maar in de wijzigingen die we met het nieuwe GRUP voorstellen, staat Doel opnieuw ingekleurd als havengebied. Dus zou het als bestuur onverstandig zijn daar nieuwe bewoning toe te laten of nieuwe bouwvergunningen te verlenen," aldus een woordvoerder. Het kabinet wil nog geen uitspraken doen over de motivering van het nieuwe arrest. "Maar bij de opmaak van het nieuwe GRUP hebben we wel rekening gehouden met de motivatie van het schorsingsarrest uit 2002. Bovendien moet ook nog een advies van de Raad van State gevraagd worden in het lopende GRUP."

"Er verandert niets aan de bestaande situatie", reageert Volksvertegenwoordiger en burgemeester van Beveren Marc Van de Vijver (CD&V). "Niemand zat te wachten op dit arrest." Van de Vijver wijst erop dat er geen uitspraak werd gedaan over de grond van de zaak. "Ik ga er wel van uit dat bij de opmaak van het nieuwe GRUP, iedereen zijn huiswerk wel op een goede manier doet."

Peter Van de Putte, directeur van de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) zegt dat de meeste eigendommen in het bezit van de MLSO blijven. "De 38 mensen die er nog wonen, kunnen blijven, maar er zullen eerder mensen weggaan dan bijkomen." Hij wacht op het nieuwe GRUP begin 2013, dat van Doel-centrum opnieuw havengebied maakt en ook een onteigeningsplan bevat. (BELGA)

 

27/06/2012 Gewestplan Doel vernietigd

 

Bij arrest 109.563 van 30 juli 2002 beval de Raad van State de schorsing van de tenuitvoerlegging van de gewestplanwijziging van 8 september 2000.

Deze wijziging bestemde het dorp Doel tot zeehavengebied. Na tussenarresten 166.652 van 12 januari 2007, 191.264 van 11 maart 2009, 205.557 van 21 juni 2010 en 207.834 van 1 oktober 2010 is bij arrest 220.004 van 27 juni 2012 de einduitspraak gedaan.

Wegens schending van de toepasselijke Europese milieurichtlijnen vernietigt de Raad het gewestplan enkel in zoverre dit het dorp Doel en de omliggende landbouwgronden betreft. Het arrest brengt mee dat voor Doel terug de bestemming woongebied van kracht wordt. Voor het Deurganckdok heeft het arrest geen gevolgen. http://www.raadvst-consetat.be/?page=news&lang=nl&newsitem=100

 

24/06/2012 Enkele honderden manifestanten samen met het plaatselijk actiecomité RODS op protestmars tegen verdwijning poldergehuchten - Aanwezigheid voorzitter Maatschappij Linkerscheldeoever roept vragen op

 

De manifestanten droegen bordjes mee met “Saeftinghedok=Waanzin” en “Vlaamse Regering, stop de GRUP-onzin!” In de optocht opvallend veel jongeren met de slogan “Doel, de polders, onze toekomst!” Ook minister-president Kris Peeters was herhaaldelijk kop van jut.

De meeste manifestanten kwamen uit de omliggende polderdorpen. Er was ook een grote delegatie van Doel 2020, het jongerenactiecomité de Derde Generatie en een delegatie van het gemeentebestuur en van de politieke partijen Groen! en N-VA.

Meest opgemerkte aanwezige was Peter Deckers, voorzitter van de Maatschappij Linkerscheldeoever (in de volksmond gekend als de Maatschappij Deckers). De Maatschappij Linkerscheldeoever wordt rechtstreeks verantwoordelijk geacht voor de teloorgang van de streek. De aanwezigheid van Deckers roept dan ook vragen op. Gaat Peter Deckers nu de kaart trekken van de polderbewoners en met de Maatschappij LSO ijveren voor het behoud van de streek en de afwijzing van het GRUP? Deckers kreeg herhaaldelijk het verwijt een “tweezak” te zijn.

Voor de actiecomités is het duidelijk dat de man kleur moet bekennen. Als voorzitter van de MLSO zit hij in de ideale positie om op beleidsniveau hard te maken waar hij vandaag voor betoogd heeft. Doel 2020 kijkt alleszins met belangstelling uit naar het bezwaarschrift van de voorzitter van de MLSO tegen het GRUP.

 

21/06/2012 Persmededeling Doel 2020: Leden van Doel 2020 en Derde Generatie voeren actie bij kantoren Maatschappij Linkerscheldeoever

 

Leden van Doel 2020 en de jongerengroep De Derde Generatie hebben vanavond op ludieke wijze actie gevoerd aan het kantoor van de MLSO in Kallo. Aanleiding vormde de voorstelling van het jaarrapport van de MLSO aan de pers en genodigden. De actievoerders vatten post met een alternatief jaarrapport waarop in grote letters te lezen stond:

 

Jaarrapport MLSO: Zinloze rechtzaken: 10/10 - Verspilling van belastinggeld 10/10 - Recepties en diners 10/10

Beheer patrimonium 0/10 - Zorg voor erfgoed 0/10 - Nuttig gebruik van gronden 0/10 - Respect voor bewoners 0/10

GEBUISD!

 

De Maatschappij kreeg ook letterlijk een (oude) buis overhandigd. Aan de aanwezigen werd een pamflet overhandigd met onderstaande tekst.

Het jaarverslag van de Maatschappij Linkerscheldeoever wordt zoals gewoonlijk gevuld  met rozengeur en maneschijn. Én prestigieuze cijfers. Maar de werkelijkheid is minder fraai. Uit studiewerk van Doel2020 is gebleken dat er meer mensen tewerkgesteld zijn in de industrieparken van Sint-Niklaas dan in de Waaslandhaven. Deze tewerkstelling wordt gerealiseerd op minder dan één tiende van de oppervlakte die de Waaslandhaven beslaat. Dat is een gebied zo groot als de (voor de helft braakliggende) terreinen van het Deurganckdok. Blijkbaar is de Waaslandhaven dan toch niet zo cruciaal voor de Vlaamse welvaart.  Uit cijfers blijkt ook dat aan het Deurganckdok amper 500 mensen werken. Het dok heeft zeven jaar na zijn opening minder banen gecreëerd dan er mensen voor zijn onteigend. Daarnaast draaide dit dok in 2011 maar op 12% van zijn capaciteit. Met andere woorden, de totale containercapaciteit van de Antwerpse haven kan nog verdubbelen. Het is dan ook absurd dat in april van dit jaar werd gestart met het GRUP Afbakening van de haven. Dit plan neemt een poldergebied in zo groot als de stad Antwerpen voor de bouw van een megalomaan Saeftinghedok en 800 hectare natuurcompensaties. Die inname staat in sterk contrast met één van de speerpunten uit het Strategisch Plan voor de haven van Antwerpen, nl. duurzaam ruimtegebruik. Dat er in de haven 1200 hectare braakliggende terreinen liggen is blijkbaar geen bezwaar.

Net zoals voorgaande jaren had de MLSO ook in 2011 niets beters te doen dan de inwoners van Doel en de polder het leven zuur maken. Via gerechtelijke procedures jaagt zij de bewoners uit hun huizen en uit het ontmoetingscentrum De Doolen. Met als enige bedoeling deze gebouwen te laten verkrotten en klaar te stomen voor de sloop. Voor deze feiten is zij reeds verscheidene keren veroordeeld maar dat heeft de MLSO er niet van weerhouden in 2011 verschillende historische boerderijen en woningen te slopen in de polder. Gebouwen die nog moeten worden bestudeerd in een door hen alom geprezen rurale erfgoedstudie. Amper een week geleden heeft de MLSO opnieuw het onderspit moeten delven in een rechtszaak tegen de huurders van Doel. Het hof van Beroep bevestigt de argumenten van de bewoners en oordeelt dat het woonrecht in Doel behouden blijft. Tegelijk blijft de MLSO nog steeds dwangsommen van ettelijke miljoenen euro’s boven het hoofd hangen.

Het jaar 2011 was in die zin gelijk aan alle voorgaande jaren. De MLSO die met de steun van het Antwerps Havenbedrijf haar crimineel beleid doorzet.

 

19/06/2012 Persmededeling Doel 2020: Vlaamse Regering negeert waarschuwing omtrent veiligheid Kerncentrale Doel - Voorontwerp GRUP Afbakening Antwerpse Haven schrapt veiligheidszone Van Kerncentrale Doel ondanks bezwaren van agentschap voor nucleaire controle!


In het voorontwerp GRUP Afbakening Antwerpse Haven dat momenteel in openbaar onderzoek is, staat de veiligheidsperimeter van 1800m die geldt rond de Kerncentrale van Doel niet meer op de kaart! Op 24 oktober 2011 – lang voordat de plannen van het GRUP publiek waren - heeft het  Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle(FANC) daarover een brief geschreven aan het departement Ruimtelijke Ordening (Zie bijlage). Daarin verwijst het agentschap uitdrukkelijk naar het ongeval dat zich vorig jaar voordeed in Fukushima en adviseert het om de veiligheidsperimeter van 1800 m te behouden.

Dit advies van het agentschap dat als opdracht heeft te waken over de veiligheid van de bevolking en het leefmilieu is eenvoudigweg genegeerd door de Vlaamse Regering en de veiligheidsperimeter rond de Kerncentrale is geschrapt….

De reden hiervoor  ligt voor de hand. Met een veiligheidsperimeter van 1800m ligt een groot deel van het op de kaart ingetekende Saeftinghedok in de veiligheidszone van de Kerncentrale. Daardoor wordt de ontwikkeling van het containergetijdendok compleet gehypothekeerd.

Dat men anderzijds voor de dromen van een megadok zo ver gaat dat men zelfs de veiligheidszone van de Kerncentrale wil schrappen is moeilijk te vatten. Het zegt iets over de realiteitszin van de Antwerpse Havenbestuurders en hun vrienden in de Vlaamse Regering.

Ook op de plenaire vergadering zelf van 28 oktober 2011 is het FANC tussengekomen. Ditmaal met de vraag of er meer wegen naar de kerncentrale kunnen worden aangelegd. Volgens de huidige plannen is er maar 1 (één) weg van en naar de kerncentrale en dat creëert volgens het FANC een potentieel gevaarlijke situatie. Maar extra wegen van en naar de kerncentrale zijn dan weer niet verenigbaar met het soort van natuurgebied dat men wil aanleggen. Het zou bovendien een enorme meerkost betekenen. Terwijl “kosten” juist het voornaamste argument waren om Ouden Doel en Rapenburg toch maar van de kaart te vegen…  Ook op die vraag van het FANC is de Vlaamse overheid dus niet ingegaan.

Bovenstaande illustreert de ongelofelijke nonchalance waarmee door de Vlaamse overheid wordt omgesprongen met onze nucleaire veiligheid.

De argumenten van het FANC maken voor Doel 2020 duidelijk dat de aanwezigheid van de Kerncentrale in Doel onverenigbaar is met een verdere havenuitbreiding of grootschalige natuurcompensaties. En dat men alleen al omwille van de veiligheid van de bevolking de plannen naar de prullenmand moet verwijzen.

 

14/06/2012 Maatschappij Linkerscheldeoever nagelt ‘per ongeluk’ bewoond huis dicht in Doel

Twee werknemers van het afbraakbedrijf Smet hebben gisteren in Doel in opdracht van de Maatschappij Linkerscheldeoever  ‘per ongeluk’ de ramen van een woning dichtgenageld die nog bewoond is. Het pand dat gelegen is in de Scheldemolenstraat is bovendien nog altijd in privaat eigendom.

Het is het zoveelste incident op rij met de Maatschappij Linkerscheldeoever in Doel. Die moet zich normaal gezien bezig houden met de ontwikkeling van de Haven op de Linkerscheldeoever maar haalt vooral het nieuws door haar brutaal optreden tegenover de bewoners in Doel en de manier waarop ze het dorp laat verkommeren.

 

08/06/2012 Gents hof van beroep bevestigt woonrecht in Doel

Het Gentse hof van beroep heeft in een arrest van 25 mei het woonrecht in het door havenuitbreiding bedreigde Doel bevestigd. Het arrest illustreert dat er geen rechtsgrond is voor de manier waarop men al jaren probeert Doel onleefbaar te maken, zegt het actiecomité  Doel 2020 vandaag. De zaak draait rond 36 bewoners die panden bewonen die eigendom zijn van de Maatschappij Linkerscheldeoever of de intercommunale Interwaas. Het hof oordeelt dat elk van de bewoners "gerechtigd is om dat pand te blijven bewonen (...), zolang Doel de bestemming van woongebied heeft" of tot de aflevering van de bouwvergunning voor het Saeftingedok. Het Gentse hof van beroep ging niet in op de vraag van de bewoners om de Maatschappij Linkerscheldeoever en Interwaas te veroordelen tot een schadevergoeding. "Het hof stelt duidelijk dat het woonrecht van bewoners in Doel niet teniet gedaan kan worden", aldus Igor Rogiers, advocaat van Doel 2020. "Dat is een rechtstreekse blaam voor minister-president Kris Peeters die eerst in 2007 en vervolgens in 2009 een uitdoofbeleid in het vooruitzicht stelde. Het illustreert dat er geen rechtsgrond is voor de manier waarop men nu al jaren probeert om Doel onleefbaar te maken en zijn bewoners te verjagen." (HLN)

 

07/06/2012 Persmededeling Doel 2020: Actiecomité Doel 2020 wint opnieuw procedures tegen Vlaamse overheid én de Maatschappij Linkerscheldeoever - Hof van Beroep stelt dat woonrecht van bewoners in Doel niet kan teniet gedaan worden!

 

Vandaag, uitgerekend op dag dat het openbaar onderzoek start rond een nieuw GRUP Afbakening Haven van Antwerpen werden Mr. Matthias Storme en mr. Igor Rogiers, de advocaten van Doel 2020 in kennis gesteld van een arrest van het Hof van Beroep in Gent dat het woonrecht in Doel niet kan teniet gedaan worden. Dat is een rechtstreekse blaam voor minister-president Kris Peeters die eerst in 2007 en vervolgens in 2009 een “uitdoofbeleid” in het vooruitzicht stelde voor de niet-eigenaars in Doel. Op die manier probeerde men de harde kern van huiseigenaars die bleven weigeren om hun huis te verkopen volledig te isoleren.

Met het vooruitzicht op het definitieve einde van het woonrecht  in de zomer van 2009 én een gedwongen uitzetting verlieten heel wat huurders noodgedwongen hun woning. Maar in afwachting van een uitspraak ten gronde verbood de Rechtbank van Eerste Aanleg in Dendermonde de uitdrijving van al wie nog in Doel woonde .

Die uitspraak van het Hof van Beroep in Gent gaat nog verder. Het Hof is in zijn arrest terzake bijzonder duidelijk:  “Ieder die nog woonachtig is in Doel kan niet in zijn woongenot worden gestoord.” Daarbij is “Naar het oordeel van het Hof de beslissing van de Vlaamse Regering van 19 mei 2000 een essentieel beoordelingselement inzonderheid waarin hier uitdrukkelijk wordt gesteld (onderlijning door het Hof) : In de woonkern Doel wordt de woonkwaliteit en woonzekerheid via het tijdelijk bewoningsrecht bestendigd tot de datum van de aflevering van een bouwvergunning voor een Tweede Getijdendok.” Verder stelt het Hof dat de Maatschappij Linkerscheldeoever “het recht op bewoning niet mag miskennen en àlle handelingen die de leefbaarheid van het gebied garanderen mogen worden gesteld.”

 

Ook in andere zaak waarin de Maatschappij met de procedure van eenzijdig verzoekschrift had geprobeerd om een einde te maken aan een ludieke actie van enkele kunststudenten in de zomer van 2010 heeft het Hof van Beroep de Maatschappij Linkerscheldeoever in het ongelijk gesteld. De procedure eenzijdig verzoekschrift wordt door de Maatschappij Linkerscheldeoever te pas (en vooral te onpas) aangewend om zonder dat de tegenpartij gehoord wordt(!) een gunstige uitspraak van de rechtbank  te bekomen. Daarbij rijst hoe langer hoe meer de vraag of de heren van de Maatschappij dan zoveel tijd hebben dat ze écht niets beters te doen hebben dan iedereen die het niet eens is met hun havenuitbreidingsplannen (op kosten van de gemeenschap) een proces aan te doen…

 

De arresten van het Hof van Beroep vormen de zoveelste uitspraak op rij waarin de Vlaamse overheid in het ongelijk wordt gesteld met haar handelswijze in Doel. Het illustreert dat wat de minster-president daar ook over mag beweren er géén rechtsgrond is voor de manier waarop men nu al jaren probeert om Doel onleefbaar temaken en zijn bewoners te verjagen. Hopelijk worden door de Vlaamse Regering daar eindelijk eens de juiste lessen uit getrokken.

 

07/06/2012 Onteigeningen Waaslandhaven verdelen CD&V en N-VA   
   

De onteigening van Ouden Doel en Rapenburg voor de uitbreiding van de Waaslandhaven veroorzaakte donderdag opnieuw beroering in de Commissie Mobiliteit van het Vlaams parlement. Verschillende parlementsleden van CD&V en N-VA kunnen zich niet vinden in de houding van hun respectieve ministers. Marc Van De Vijver, burgemeester van Beveren, kwam tot spijt van partijgenoten en andere parlementsleden niet opdagen om zijn gemeente te verdedigen.

Eind april legde de Vlaamse regering het voorlopige Gewestelijke Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor de Waaslandhaven vast. Daarin is met het oog op de toekomst een belangrijke uitbreiding voorzien, die tot de onteigening van de twee Waalsandse gehuchten noopt. Bij de bekendmaking van het uitdoofscenario voor Doel had de gemeente Beveren nochtans de belofte gekregen dat Ouden Doel en Rapenburg zouden blijven bestaan.

Filip Watteeuw van Groen stelde donderdag de noodzaak van de uitbreiding in vraag. Volgens de huidige groeicijfers zal het immers nog zeer lang duren voor de haven nood heeft aan extra ruimte voor containers. Die analyse werd ook gemaakt door onder meer Lieven Dehandschutter van coalitiepartij N-VA. "Het klopt dat de crisis heeft geleid tot een onverwachte daling van de trafiek, maar dat mag ons niet beletten toekomstplannen te maken", zei minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V). "Ouden Doel en Rapenburg worden onteigend voor natuurcompensatiegebied, maar zouden ook zonder die onteigening op termijn onleefbaar worden door de omliggende havenactiviteit." Volgens Dirk De Kort van CD&V mag niet dezelfde fout worden gemaakt als bij de planning van het Deurganckdok. Toen moest inderhaast tot onteigeningen worden overgegaan omdat er te weinig op voorhand was gepland. "Deze keer moeten we op lange termijn denken." Die visie wordt niet gedeeld door CD&V-burgemeester Marc Van De Vijver, hoewel hij dat standpunt donderdag niet kwam verdedigen.  (BELGA)

 

07/06/2012 Persmededeling Doel 2020: Vlaamse overheid maakt van openbaar onderzoek GRUP Antwerpse Haven propagandaverhaal zonder voorgaande - Havenuitbreiding Antwerpse Haven dreigt opnieuw te verzanden in juridische procedureslag

 

06/06/2012 De voorlopige plannen voor de afbakening van het zeehavengebied van Antwerpen liggen vanaf vrijdag 8 juni ter inzage in de gemeentehuizen van Beveren, Sint-Gillis-Waas, Zwijndrecht en Stabroek en op het stadshuis te Antwerpen. Het openbaar onderzoek loopt tot en met 6 augustus.

 

30/05/2012 Boerenbedrog in de polder – HET JAAR VAN PIETJE DE LEUGENAAR (Knack - Chris De Stoop)

De tien strafste fabeltjes van Pietje - Een top tien op basis van een kleine rondvraag bij lokale betrokkenen, politici, actievoerders en advocaten:

1. In 1978 landde staatssecretaris Mark Eyskens met een helikopter op de dijk om te melden dat Doel zou blijven, ‘en dat is definitief’. Zo werd het ook vastgelegd in het gewestplan. Maar op 20 januari 1998 besloot de Vlaamse regering dat op één kilometer naast het dorp het Deurganckdok zou komen en dat Doel daardoor onleefbaar werd en weg moest.

2. ‘We zullen ons neerleggen bij het resultaat van de leefbaarheidsstudie’, beloofde Vlaams ministerpresident Patrick Dewael plechtig in 1999. De nieuwe studie besloot in 2000 dat Doel best leefbaar was naast het dok. Toch werd daarna beslist Doel in de tweede gewestplanwijziging van de kaart te vegen.

3. De Vlaamse regering besliste op 19 mei 2000 ‘dat in Doel de woonkwaliteit en woonzekerheid bestendigd worden tot de datum van aflevering van een bouwvergunning voor een tweede getijdendok.’ Die vergunning is er nog altijd niet en komt er vermoedelijk nooit, maar toch heeft men het woonrecht beëindigd en de huizen massaal afgebroken.

4. Nadat Kris Peeters minister van Openbare Werken was geworden, besloot hij een einde te maken aan het getreuzel: ‘De verdwijning van Doel is beslist beleid. Ook als Antwerpen het niet nodig heeft’ (juni 2006). Waar de spitsvondige term ‘beslist beleid’ precies op sloeg, blijft een raadsel. Sommigen noemden het toen al liever ‘woordbreuk en bedrog’.

5. Op 23 maart 2007 besliste Peeters tot een ‘gefaseerd afbraakplan’, te beginnen met de verkrotte en onveilige huizen. In werkelijkheid werd begonnen met de sloop van nieuwbouwwoningen, waardevol erfgoed en complete straten. Tot dit beleid in 2009 veroordeeld en stilgelegd werd door de rechter, die zei dat betracht werd ‘een onomkeerbare toestand te scheppen’.

6. ‘Wat Ouden Doel en Prosperpolder betreft, daar wordt niet aan geraakt. In alle varianten wordt ervan uitgegaan dat ze blijven bestaan.’ Dat zei Peeters, net gepromoveerd tot minister-president, in het Vlaams Parlement in oktober 2007. Dit werd op alle niveaus beslist en beloofd, tot vorige maand besloten werd een reeks gehuchten te onteigenen.

7. In april 2007 liet Peeters weten dat hij ‘bewarende maatregelen’ nam voor een deel van het patrimonium: de kerk, de pastorie, het kerkhof, het Hooghuis en de windmolen op de dijk. Bedoeling was te onderzoeken of Doel als ‘een site met beperkte nietverblijfsfunctie’ kon blijven. De realiteit is dat men alle monumenten compleet liet verkommeren en vandaliseren.

8. De Nederlandse Eerste Kamer keurde de Scheldeverdragen pas goed in 2008 na de toezegging van Peeters dat een alternatief voor de ontpoldering van de Hedwigepolder welwillend bejegend zou worden. Maar daarna liet hij al snel het Belgisch deel van de Hedwigepolder afgraven en alle bomen rooien tot ontsteltenis van de Nederlanders. Vorige week startte hij een geschillenprocedure.

9. Volgens de Economische Ontwikkelingsstudie (2005), waar Peeters bij zijn beleid vaak naar verwees, zou de volledige containercapaciteit in de haven al bereikt zijn in 2011, zodat er tegen dan bijkomende capaciteit moest komen. De werkelijkheid is dat er vorig jaar nog standaardcontainers in het Deurganckdok verwerkt werden, of na zeven jaar amper 10 tot 15 procent van de capaciteit.

10. In 1998 stelde Technum, in een studie in opdracht van de overheid, dat het Deurganckdok in 2010 voor een tewerkstelling van 4415 voltijdse jobs zou zorgen, en in 2015 zelfs 7929. Peeters schermde herhaaldelijk met soortgelijke cijfers. In werkelijkheid werkten er in 2010, vijf jaar na de start, 473 mensen.

 

16/05/2012 De meerderheidspartijen CD&V en Open Vld in Beveren hebben dindsdagavond op een extra gemeenteraad een motie tegen het verdwijnen van de gehuchten Ouden Doel en Rapenburg gestemd. De goedgekeurde motie is een amendement op een motie van Groen, dat om een extra gemeenteraad verzocht.

Nadat bekend raakte dat de Vlaamse regering het GRUP Havenuitbreiding Antwerpen voorlopig vaststelde, verzamelde de Beverse oppositiepartij Groen voldoende handtekeningen om met een motie te strijden voor het behoud van Ouden Doel, Rapenburg en Saftinge, de geplande onteigening van Doel-centrum te herzien net als het opofferen van 1.000 ha landbouwgrond en open ruimte. "Het was een geanimeerd debat en zoals door ons verwacht heeft de meerderheid onze motie weggestemd", aldus raadslid Bram Masssar (Groen). "Het komt er in grosso modo op neer dan de meerderheid niet akkoord ging om Doel te behouden, los van het feit dat ze de Vlaamse regering napraten door onder meer te erkennen dat de havenuitbreiding noodzakelijk is voor de economische ontwikkeling." Groen wijst er op dat er geen economische noodzaak bestaat om de haven verder uit te breiden. "Bijgevolg is er ook geen nood aan natuurcompensaties en kunnen bedreigde poldergehuchten blijven bestaan als volwaardig woongebied. (BELGA)

 

16/05/2012 Beveren stemt motie tegen Vlaamse regering - 'Polderdorpen moeten behouden blijven' - Op 24 juni komt er een protestmars tegen de plannen van de Vlaamse regering  (HNB)

 

16/05/2012 Persmededeling Doel 2020: Actievoeders pleiten voor behoud van Doel en polders tijdens extra-gemeenteraad - Bewoners en actiecomités vragen gemeentebestuur Beveren op te houden met politieke spelletjes en op te komen voor àlle polderbewoners

 

Een 40-tal actievoerders van verschillende actiecomités hebben op de extra-gemeenteraad over het GRUP Afbakening Haven van Antwerpen in Beveren actie gevoerd voor het behoud van Doel en de verschillende woonkorrels in het poldergebied. Aanleiding vormde een motie die was ingediend door raadsleden van N-VA, Groen en onafhankelijken en waarin werd gevraagd de verschillende gehuchten en woonkorrels te behouden.Jonge actievoerders ontvouwden bij het begin van de gemeenteraad een spandoek “Wij vechten voor de polder”.  Daarnaast werden op diverse bordjes de namen meegedragen van àl de gehuchten en woonkorrels die dreigen te verdwijnen als het GRUP wordt goedgekeurd. Dat gaat niet alleen om Ouden Doel en Rapenburg maar ook om Doel-dorp, de Muggenhoek, de Putten, Saftingen, een deel van Prosperpolder, van Oud en Nieuw Arenberg. Alles samen 1500 ha…

 

In de voorafgaande commissie veegde Burgemeester Mark van de Vijver de vloer aan met het GRUP én het Saeftinghedok dat er volgens hem gezien de huidige economische crisis “waarschijnlijk nooit komt”. Maar daar was even later - in de daaropvolgende gemeenteraad - nog weinig van te merken… Ondanks het feit dat Van de Vijver vertelde dat hij niet gelooft dat het Saeftinghedok er ooit komt bepleitte hij (een uur later) de afbraak van de Beverse deelgemeente Doel voor datzelfde Saeftinghedok. Over de honderden mensen in de polder die buiten Ouden Doel wonen: géén woord. Ook niet als daar door verschillende raadsleden specifiek naar gevraagd werd.

 

Van de Vijver maakte zich wel sterk dat zijn college een dossier tot “klassering” ging indienen voor de dijk die Rapenburg en Ouden Doel verbindt. En dat daarmee niet meer zou kunnen geraakt worden aan het gehucht. Erg geloofwaardig klinkt dat niet. Dossiers ivm poldererfgoed konden nooit op veel steun rekenen bij het Bevers gemeentebestuur. Voor het unieke Hof ter Walle was de belangstelling nul.  Ivm Doel werd zelfs gepleit voor afbraak en wederopbouw van de monumenten.

 

In een nieuwe motie die werd voorgedragen door de meerderheid (CD&V en Open VLD) werd alles gewoon omgedraaid. Het GRUP werd plots een economische meerwaarde…. En bovendien, het GRUP biedt  “eindelijk(!) rechtszekerheid voor de bewoners”…. Rechtszekerheid dat ze mogen opkrassen dus.

Is dat het eensgezind standpunt waar Beveren mee wil uitpakken?! In Doel en de polder wonen tot op de dag van vandaag nog altijd enkele honderden mensen. Zij verdienen allemààl de steun van “hun” gemeentebestuur en “hun” burgervader. Maar dat lijkt dus ijdele hoop.

 

De actie van de bewoners en actievoerders verliep – zoals aangekondigd – in alle rust. Toch waren er gedurende de ganse gemeenteraadszitting  4 combi’s met agenten paraat. Voor een ludieke actie dus… En dat allemaal  terwijl elke vraag tot extra-middelen om een einde te maken aan de toenemende criminaliteit en onveiligheid in Doel systematisch wordt afgewezen. Een vreemde keuze van prioriteiten.

 

10/05/2012 Actievoerders willen debat over leefbaarheid in uitbreidingszone Waaslandhaven

Sinds eind april bezetten een vijftiental jongeren van de actiegroep "de derde generatie" vijf huizen in Oud Arenbergpolder (Kieldrecht). De recent verlaten huizen zijn eigendom van de Maatschappij Linkerscheldeoever. Die zette ondertussen een uitzettingsprocedure in gang."De maatschappij weigert te argumenteren waarom we moeten vertrekken", aldus actievoerder Jeroen Van Ranst. "Ze zijn niet consequent, op sommige plaatsen wordt bewoning toegelaten, wordt er uitstel verleend of moeten mensen vertrekken." De jongeren zeggen dat er nog een toekomst is in de polder en willen er blijven wonen. "We willen de hele uitbreidingswaanzin aanklagen. Men handelt alsof de uitbreiding er is, alsof het GRUP als is goedgekeurd, en wacht niet eens het openbaar onderzoek af." Volgens de Maatschappij Linkerscheldeoever moeten de actievoerders vertrekken omdat Oud Arenbergpolder is ingekleurd als havengebied. "Dat gewestplan dateert van 1978 en sindsdien is Oud Arenbergpolder natuurgebied met bewoning, een zwak argument om te zeggen dat mensen daarom weg moeten", aldus Dennis Malcorps van Erfgoedgemeenschap Doel & Polder. "Er is geen enkele wet die bewoning verbiedt binnen enige zone rond een Sevesobedrijf. Het bedrijf ligt meer dan 250 meter van de bewoning, een afstand die als richtlijn wordt gebruikt, en er ligt een buffer." (BELGA)

 

08/05/2012 Groen roept extra gemeenteraad samen over havenuitbreiding

Op deze bijzondere gemeenteraad zullen de raadsleden van Groen Beveren een motie indienen waarbij het gemeentebestuur wordt gevraagd om ondubbelzinnig te kiezen voor het volledige behoud van de gehuchten Ouden Doel, Rapenburg en Saftingen als volwaardig woongebied. Daarnaast worden de lokale politieke groepen in Beveren opgeroepen om alles in het werk te stellen om hun mandatarissen op het Vlaamse niveau te overtuigen de beslissing van de Vlaamse Regering te herzien.
In de motie wordt ten slotte ook gevraagd om de geplande onteigening van Doel-centrum te herzien. Aangezien er geen economische noodzaak bestaat voor de bouw van een tweede getijdendok op Linkeroever kan ook Doel verder blijven bestaan.

 

05/05/2012 Groene Fietser Fons Mees uit Kapellen is 77 jaar en ijvert al 48 jaar voor een fietsverbinding van west naar oost over of onder de Schelde. Sinds zes jaar onderneemt hij ook elk jaar een grote fietstocht voor het behoud van het havendorp Doel.

 

03/05/2012 De Maatschappij Linkerscheldeoever heeft de eerste stappen gezet om een groep van twintig jongeren uit vijf gekraakte woningen te zetten in de Oud Arenbergpolder in het havengebied.


In de nacht van vrijdag op zaterdag namen een twintigtal jongeren, die zich "De Derde Generatie" noemt, intrek in de woningen uit protest tegen de plannen om de haven met 1.500 ha uit te breiden en twee woonkernen te slopen voor natuurcompensatie. Ze willen naar eigen zeggen de woningen redden van verder verval en aantonen dat bewoning in de polder nog mogelijk is.

 

30/04/2012 De Beverse poldergehuchten Ouden Doel en Rapenburg moeten plaatsruimen voor een compensatiegebied voor de havenuitbreiding.

Dat nieuws ging vrijdag als een schokgolf door de gehuchten heen. Verenigd in het actiecomité  RODS-Vast beraden de zestig bewoners zich nu over mogelijke stappen.  De meeste mensen hier zullen niet halsoverkop inpakken en opkrassen, zegt Dirk Van Den Berghe, woordvoerder van RODS-Vast.  Zij bekomen nu van deze mokerslag en bespreken eerst in familiekring hoe ze gaan reageren. De mensen laten de moed niet zakken. Het is toch echt wel waanzin: zelfs niet te moeten verdwijnen voor een dok, maar voor natuur.

 

29/04/2012 Oproep tot eensgezinde Wase strategie tegen GRUP Havenuitbreiding  
 

In Beveren is men nog steeds niet bekomen van de voorlopige vaststelling afgelopen vrijdag van het GRUP  Havenuitbreiding . Vanuit het Waasland was er geen enkele milde reactie te horen, integendeel enkel ongeloof, verbijstering en bittere teleurstelling. Onder het mom van een controversieel havenuitbreidingsplan wordt een gigantisch gebied van meer dan 1500 ha afgebakend. In totaal gaat het om meer dan 400 woningen en landbouwbedrijven. Voor de gehuchten Rapenburg en Ouden Doel (waarvan in het verleden gesteld werd dat ze konden blijven) wordt een onteigeningsplan voorzien om plaats te maken voor natuurontwikkeling waarvoor alternatieven mogelijk zijn. Voor Doel-centrum is in het GRUP eveneens een onteigeningsplan voorzien, hoewel de noodzaak tot onteigening ontbreekt. Voor de zogenaamde Saeftinghezone buiten Doelcentrum zijn er (nog) geen onteigeningsplannen voorzien, evenmin voor het gehucht Saftinge wat onmiddellijk de tegenstrijdigheid met het voorbarige onteigeningsplan voor Doel-centrum aantoont.

De ganse uitbreiding wordt voorzien in het noorden van de gemeente Beveren. De gemeenteraadsleden dienen snel en gedetailleerd ge nformeerd te worden. De gemeente Beveren kan het voortouw nemen om in overleg met de Wase Intercommunale  Interwaas  (betrokken in het beleid van de Waaslandhaven en belangrijke aandeelhouder van de Maatschappij LSO), de verschillende bewonersgroepen en actiecomités een eensgezinde strategie te ontwikkelen. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de verzuchtingen van de bewoners van de gehuchten, de landbouwers en de bewonersgroep in Doel-centrum.

De voorlopige vaststelling van dit GRUP dient om een Saeftinghedok mogelijk te maken. De meeste andere elementen van het GRUP had men immers met minder gevoelige ingrepen kunnen verwezenlijken. Gezien de onderbenutting en de minimale tewerkstelling aan het Deurganckdok (slechts 15% in gebruik) dient er vanuit het Waasland een visie ontwikkeld te worden die wel op maatschappelijk draagvlak kan rekenen.

Het havenbedrijf Antwerpen denkt echter uitsluitend aan een verdere uitbouw van Antwerpen als containerhaven. De zone welke momenteel bekend staat als het Saeftinghegebied is de laatst mogelijke uitbreidingszone voor de haven van Antwerpen. Wordt dit een sluitstuk dat gekenmerkt zal worden met minimale tewerkstelling en maximale verspilling van ruimte of zal men een verstandige visie ontwikkelen om het havenbeleid terug naar de essentie te brengen nl. de bundeling van tewerkstelling en innovatie? Feit is dat de fixatie op de containercompetitie tussen een aantal West-Europese havens er het Havenbedrijf Antwerpen toe aanzet de laatste havenuitbreidingsgronden inefficiënt te gebruiken.

-          Een aanzet tot gezonde visie vanuit het Waasland

-          Zuinig ruimtegebruik met maximale tewerkstelling,

-          Beheersbare gevolgen voor de mobiliteit,

-          Tewerkstelling met belangrijke toegevoegde waarde die meer is dan louter op- en overslag,

-          Vermijden van onnodige natuurcompensaties,

-          Maximale veiligheid voor omwonenden en tegenover de kerncentrale van Doel, (in 1998 diende de directie van de kerncentrale al een bezwaarschrift in tegen het Deurganckdok omwille van het veiligheidsprincipe!), het respecteren van een veiligheidsafstand maakt ook het behoud van Doel als havendorp mogelijk;

-          Respect voor erfgoed, landbouw en wonen.

(Website gemeenteraadslid Bruno Stevenheydens, N-VA Beveren)

 

28/04/2012 Het gemeentebestuur van Beveren is bijzonder teleurgesteld dat de Vlaamse regering de beslissing over de uitbreiding van de haven op Bevers grondgebied boven hun hoofden heeft genomen. Burgemeester en Vlaams parlementslid Marc Van De Vijver is boos, maar strijdvaardig. "Het plan is nog lang niet definitief, het gaat om een voorontwerp dat aan een openbaar onderzoek moet worden getoetst. En zelfs als het daarna wordt goedgekeurd zijn we nog niet uitverteld. We zijn bereid hiermee naar het gerecht te trekken." (GVA)

 

28/04/2012 Jongeren van ‘de derde generatie’ starten actie tegen GRUP –Afbakening Antwerpse Haven - Bezetting van leegstaande huizen in GRUP-gebied als protest tegen vernietiging van 1500 ha groot poldergebied en woonkernen.

Een 20tal jongeren van de nieuwe actiegroep ‘de derde generatie’ hebben deze nacht 5 huizen bezet in de Oud Arenbergpolder. De huizen waren recent verlaten door de vorige bewoners en de Maatschappij LSO is zinnens om ze te slopen. Volgens de jonge actievoerders is daar geen enkele reden toe. De huizen zijn mits wat herstelwerken nog perfect bewoonbaar. Ze zijn bovendien mede onderwerp van een erfgoedstudie die moet uitmaken of ze voldoende waardevol zijn om ze te behouden. Met de actie willen de jongeren duidelijk maken dat ze genoeg hebben van de vernietigingspolitiek in de polder. Dat mensen moeten wijken en huizen worden gesloopt voor de aanleg van kunstmatige natuurgebieden vindt ‘de derde generatie’ onaanvaardbaar. Te meer omdat het voor jongeren in de streek hoe langer hoe moeilijker wordt om een betaalbare woonst te vinden. Natuur en bewoning kunnen op de meeste plaatsen in de polder perfect samen gaan. In die zin vragen de jongeren aan de Vlaamse overheid om een einde te maken aan de bewuste verwaarlozing van perfect bewoonbare huizen en waardevol historisch erfgoed. De jongeren van ‘de derde generatie’ zien zichzelf niet als krakers. Zij willen in eerste instantie de woningen veilig stellen voor vandalisering en verwaarlozing. Met de actie willen zij ook een positief signaal geven en duidelijk maken dat jonge mensen nog altijd een toekomst zien in de polder. Sedert deze morgen is men aan de vijf huizen begonnen met opknapwerken. De nieuwe bewoners zijn van plan om in de huizen te blijven wonen en hebben ook de feitelijke eigenaar,  de Maatschappij Linkerscheldeoever, op de hoogte gebracht van hun aanwezigheid. Zij hopen om met de Maatschappij tot een vergelijk te kunnen komen.

‘De Derde Generatie’ is een nieuwe actiegroep van jongeren uit de verschillende polderdorpen en ver daarbuiten. Zij weigeren om zich neer te leggen bij de vernietiging van hun streek. Zij  pleiten voor een samengaan van natuur en bewoning. En een naast elkaar bestaan van een het historisch cultuurlandschap dat de polders vormt en de Antwerpse haven.

 

28/04/2012 Persmededeling van de Vlaamse Regering: Vlaamse Regering klaar met voorontwerp GRUP 'Afbakening Zeehavengebied Antwerpen'

 

27/04/2012 Persmededeling Doel 2020: Muyters minimaliseert grootste uitbreiding van de Antwerpse Haven in 40 jaar - Niet ‘57’ maar honderden bewoners moeten wijken voor plan van N-VA-minister

Vandaag heeft de Vlaamse Regering het licht op groen gezet voor her GRUP Afbakening Antwerpse Haven. Daarvoor moeten volgens de Vlaamse Regering de gehuchten Ouden Doel en Rapenburg en “57 inwoners” noodgedwongen verdwijnen. In werkelijkheid gaat het echter om een uitbreiding met méér dan 1500 ha (een oppervlakte die overeenkomt met de binnenstad van Antwerpen binnen de grote Ring). Daarvoor moeten in totaal bijna 400(!) huizen en landbouwbedrijven verdwijnen en zullen enkele honderden mensen op korte termijn moeten verhuizen. Het gaat hem om de afbraak van het dorp Doel (nog 230 huizen) en de gehuchten en woonkernen, Ouden Doel, Rapenburg, Saftingen, St.Antonius, Muggenhoek, en delen van Oud en Nieuw Arenberg.  Alle bewoning en de sporen daarvan worden uitgewist. Van het bouwkundig erfgoed blijft in het ganse gebied NIETS over. Noch in Doel, noch in de omliggende polders.

In de plannen wordt voorzien in de aanleg van een Saeftinghedok met gigantische afmetingen. Het containerdok zou 4150 meter lang en 600 meter breed worden! Daartegen is het al immense Deurganckdok een klein broertje: Het Deurganckdok heeft een lengte van 2600 meter en een breedte van 450 meter. Het dok wordt 7 jaar na de ingebruikname voor 12% bezet…

Van de 1540 ha in te nemen gronden wordt bijna de helft ingevuld met ‘gemaakte’ natuur. “Onmiddellijk” in te richten. Ook al komt er misschien nooit een Saeftinghedok!

Het gaat niet over louter “plannen”. Samen met het nieuwe Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Afbakening Antwerpse Haven worden 4 onteigeningsplannen goedgekeurd. Samen goed voor méér dan 1000 innames. De onteigeningen kunnen starten onmiddellijk de definitieve goedkeuring van het nieuwe GRUP.

Juridisch rammelt de beslissing over de verdwijning van Ouden Doel en Rapenburg aan alle kanten. De beslissing om de gehuchten Ouden Doel en Rapenburg te laten verdwijnen werd namelijk genomen in een bijlage van de plan-MER die nooit openlijk werd gepresenteerd. Ze werd verborgen in een niet-publieke bijlage van een milieu-effectenrapport.

Volgens Vlaams minister Muyters zullen de gehuchten verdwijnen omwille van het algemeen belang. Wat dat algemeen belang dan wel mag zijn is een groot raadsel. Tot hiertoe ligt géén enkel concreet project op tafel. De ganse operatie lijkt vooral een toegift aan de Antwerpse  havenlobby die haar handen vrij wil in het Wase poldergebied. Met die toegift wordt niet alleen een uniek historisch cultuurlandschap vernietigd. Het dreigt Vlaanderen ook in een onbekend financieel avontuur te storten. Want over wat dit alles gaat kosten bestaat nog niet het minste idee.

Opmerkelijk was ook dat deze namiddag - amper enkele uren na de zogenaamde beslissing van de Vlaamse Regering - alle inwoners van Ouden Doel en Rapenburg al een brief in hun brievenbus kregen waarin een uitnodiging van de “bemiddelaar grootschalige Vlaamse Infrastructuurprojecten” wordt aangekondigd… Alsof het (verplichte)  openbaar onderzoek niets meer is dan een vodje papier. Alsof een definitieve vaststelling van het GRUP niets meer is dan een formaliteit.

Mogen we er aan herinneren dat 15 jaar geleden de Vlaamse Regering met een zelfde overtuiging dacht om Doel van de kaart te kunnen vegen?

 

27/04/2012 Ouden Doel en Rapenburg laten verdwijnen voor natuurcompensaties is volgens gemeenteraadslid in Beveren Bruno Stevenheydens (N-VA) niet nodig

"Een studie gevraagd door N-VA wees uit dat die gehuchten behouden konden blijven", klinkt het. Stevenheydens zegt verrast en ontgoocheld te zijn en spreekt van een "onbehoorlijke beslissing" van de Vlaamse Regering "die zicht heeft laten opjagen door het havenbedrijf". "Ik heb begrepen dat een vijftiental bedrijven zitten wachten op een nieuw GRUP voor een aantal interne havenuitbreidingen, maar dat had men volgens mij op een andere manier kunnen oplossen", aldus Stevenheydens. "Het havenbedrijf heeft die vraag geforceerd om er ook de Saefthingezone in te krijgen." Stevenheydens wijst erop dat de maatschappelijke kosten-batenanalyse nog niet is afgerond. "Er is geen enkele noodzaak tot voortvarendheid, men had die beslissing helemaal niet moeten nemen. Het Deurganckdok lost maar 15 pct van de verwachtingen in. De Waaslandhaven is zeer belangrijk, maar er zijn andere mogelijkheden dan heel die zone te voorzien voor een supercontainerdok." (GVA)

 

27/04/2012 Volgens Filip Watteeuw, fractieleider van Groen in het Vlaams Parlement, is de geplande uitbreiding van de Antwerpse haven "een pure geldverspilling waarbij mensen nodeloos uit hun huizen worden gezet".

"Ik daag minister-president Kris Peeters uit om zwart op wit te bewijzen dat de havenuitbreiding echt nodig is", zegt Watteeuw aan Belga.Volgens Watteeuw blijkt uit studies dat de uitbreiding van de haven niet nodig is voor de industri le ontwikkeling. "Er is momenteel nog meer dan voldoende ruimte voor de overslag van containers in de haven voor tientallen jaren. Zelfs havenbaas Fernand Huts zei onlangs nog dat een havenuitbreiding niet nodig is. Het huidige Deurganckdok wordt nog altijd maar voor de helft gebruikt. Nu al spreken over een tweede getijdendok lijkt is nonsens", aldus Watteeuw. De Groen-politicus noemt het ook "onvoorstelbaar" dat de regering zoveel geld stopt in de nieuwe ontwikkelingszone. "Terwijl die nieuwe infrastructuur echt niet nodig is. Dat geld kan men veel beter gebruiken voor de verduurzaming van de economie", luidt het. "Dat naast Doel nog twee bijkomende gehuchten moeten verdwijnen is bovendien bijzonder pijnlijk. De Vlaamse regering en de Antwerpse haven hanteren hier een cynische dominotechniek. Stap voor stap gaat de Antwerpse haven verder met ruimte aansnijden en mensen nodeloos uit hun huizen verjagen", besluit Watteeuw. GVA

 

27/04/2012  Twee gehuchten in Beveren, Ouden Doel en Rapenburg, met in totaal 57 inwoners moeten binnen de zeven jaar wijken voor de uitbreiding van de Antwerpse haven

Dat is het gevolg van de beslissing van de Vlaamse regering rond het plan dat de ruimtelijke ontwikkeling van de haven vastlegt. "Het algemeen maatschappelijk belang primeert hier op het individuele belang", zo motiveert Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters de beslissing. Dat plan moet de Antwerpse haven de kans bieden om verder te groeien. De plannen voorzien dat er in het noordelijke havengebied op Linkeroever zo'n 1.000 hectare aan 'ontwikkelingszone' komt. Daar kan naast het Deurganckdok nog een tweede getijdendok (het Saeftinghedok) aangelegd worden. Ook de verlenging van het Verrebroekdok wordt bevestigd, net als de aanleg van een tweede zeesluis aan het Deurganckdok. Maar die geplande ingrepen moeten gecompenseerd worden. Naast de eerdere beslissing rond Doel, betekent dat concreet dat de inwoners in de gehuchten Ouden Doel en Rapenburg de komende vijf tot zeven jaar zullen moeten verhuizen. Omdat de gehuchten in overstromingsgebied komen te liggen, kan de veiligheid van de inwoners niet langer gegarandeerd worden. Daarnaast zouden de kosten voor het beveiligen van de gehuchten, bv via dijken, te hoog oplopen. De bewoners zouden volgens de Vlaamse regering kunnen uitwijken naar Prosperpolderdorp. Volgens minister Muyters zou de helft van de bewoners ge nteresseerd zijn in een verhuis naar dat dorp. "Ik begrijp dat mensen willen blijven wonen waar ze nu wonen. Maar dit is een beslissing waar we hebben durven kiezen voor het groter belang van de haven voor de Vlaamse economie. Hier primeert het maatschappelijk belang boven het individueel belang", aldus Muyters. (BELGA)

 

26/04/2012 Persmededeling Doel 2020: Studie maakt duidelijk: Waaslandhaven presteert ondermaats inzake tewerkstelling - 1200 ha Antwerps havengebied liggen er ongebruikt bij…

Uit de voorlopige resultaten van een studie die studenten economie hebben gemaakt in opdracht van Doel 2020 blijkt dat de Antwerpse haven op Linkeroever ondermaats presteert inzake tewerkstelling. Uit de studie blijkt ook dat op de industrieterreinen en KMO-zones van Sint-Niklaas méér mensen tewerkgesteld zijn dan in de ganse Waaslandhaven… Die terreinen in Sint-Niklaas hebben nochtans een oppervlakte minder dan 1/10 van de Waaslandhaven! Op de industrieterreinen en KMO-zones werken 27 werknemers/ha. In de Waaslandhaven slechts 2,5/ha.

Uit de cijfers blijkt ook dat een groot deel van de tewerkstelling die in de cijfers van de Waaslandhaven wordt opgenomen géén enkele band heeft met de haven. In totaal gaat dit om 27% van de werkgelegenheid op Linkeroever. Het gaat onder meer om de Kerncentrale van Doel (méér dan 1000 werknemers) die er trouwens al was voor de Waaslandhaven,  Indaver, Milcobel, verschillende bouwbedrijven, DEME (Jan De Nul bevindt zich in Aalst), enz… De werknemers van de baggerbedrijven (méér dan 1000 werknemers) worden ook steevast in het werkgelegenheidslijstje opgenomen maar werken op de Antwerpse Linkeroever.

Slechts 42% van de tewerkstelling op Linkeroever komt voort uit havengebonden activiteiten. Opmerkelijk daarbij is de bijzonder lage tewerkstellingsgraad aan het Deurganckdok. Bij de aanleg van het Deurganckdok ten zuiden van Doel werden er tot zesduizend(!) arbeidsplaatsen in het vooruitzicht gesteld. Vandaag blijken het er nog geen 500 te zijn. In de cijfers is bovendien het administratief personeel meegerekend dat op de rechteroever is tewerkgesteld.


De studie deed ook onderzoek naar het ruimtegebruik in de Haven van Antwerpen. Daaruit blijkt dat 1200 hectare terreinen niet in gebruik zijn. Daarvan is 755 hectare niet in concessie van bedrijven en kan dus  vrij worden uitgegeven. Bij hun cijfer- en opmeetwerk kwamen de studenten bovenop tot een opmerkelijke bevinding. Namelijk dat de Waaslandhaven 4250 ha omvat en niet –zoals steeds in de cijfers is terug te vinden -  5.818 ha…

De studie is gebaseerd op officieel (en dus controleerbaar) cijfermateriaal van de Haven zelf, de Maatschappij Linkerscheldeoever, de NBB  en verschillende ministeries.

 

Vorige week nog werd er door verschillende tenoren uit de haven furieus gereageerd op het uitblijven van een nieuw GRUP Afbakening Antwerpse Haven. De studie die nu voorligt maakt duidelijk dat er voor een bijkomende inname van 1.500 ha (want daar gaat het over) ten koste van een historisch cultuurlandschap en honderden bewoners die moeten verhuizen geen enkele grond is.  Er mag dan veel lawaai gemaakt in bepaalde havenkringen, het is niet gebaseerd op enige economische realiteit.

Ook over wat die nieuwe  inname van 1.500 ha – met onteigeningen, opspuitingen, natuurcompensaties de belastingbetaler gaat kosten heeft noch de Haven, noch de Vlaamse Regering enig idee. Daar kiest men voor de vlucht vooruit. In het donker. Alsof er in Vlaanderen geen crisis is.

 

15/04/2012 Persmededeling Doel 2020: Sociaal bemiddelaar wil bewoners van Ouden Doel en Rapenburg weg naar… Zeeuws-Vlaanderen - Vlaamse overheid moet procedures respecteren en intimidatie van polderbewoners stoppen

Afgelopen dagen werden verschillende bewoners van Ouden Doel bezocht door (de nieuwe) GRUP-procesmanager Jan Hemelaer en Lieve Verfallie, “sociaal bemiddelaar voor grootschalige infrastructuurprojecten”. Beide personen geven de indruk te komen luisteren naar de wensen van de bewoners van Ouden Doel. Maar het is duidelijk dat men vooral de temperatuur wil opmeten in het gehucht met het oog op de vaststelling van een nieuw GRUP. In die zin is de aanwezigheid van Lieve Verfaillie zeer betekenisvol. In het GRUP Afbakening Antwerpse Haven wordt in tegenstelling met eerdere plannen voorzien in een volledige opruiming van de gehuchten Ouden Doel, Rapenburg en Saftingen. De plannen stoten niet alleen op verzet bij de polderbewoners. N-VA maakte al duidelijk niet gediend te zijn met een (nutteloze) opoffering van de gehuchten. En ook CD&V-parlementslid Jos De Meyer maakte in het Vlaams Parlement duidelijk dat hij zich verzet tegen de verdwijning. In de gesprekken die Hemelaer en Verfaillie hadden met verschillende bewoners werd o.m. gesuggereerd dat de bewoners kunnen verhuizen naar een nieuwe verkaveling in Prosperpolder. Of…dat er vanuit de Vlaamse administratie voor begeleiding kan gezorgd worden bij verhuis naar Zeeuws-Vlaanderen (Nederland)… Dit is werkelijk de schaamte voorbij..

Het is duidelijk dat de overheid in Ouden Doel en Rapenburg een verdeel- en heersstrategie wil opzetten met dit soort suggesties. Iets wat enkele jaren geleden succesvol werd uitgeprobeerd door de voorganger van Lieve Verfaillie in Doel-dorp. Dat dit nu gebeurt nog vooraleer er een beslissing is gevallen over hoe dit GRUP er nu eigenlijk moet uitzien – en dus over de toekomst van de gehuchten -  is ronduit stuitend. Doel 2020 vraagt de Vlaamse overheid dat ze deze praktijken onmiddellijk stopzet. Het is al te makkelijk om individuele bewoners die onvoldoende vertrouwd zijn met al de aspecten van het dossier of de gangbare procedures op deze manier onder druk te zetten. Als de overheid wil praten of communiceren over de toekomst van de polder dan moet zij dat doen met een publieke hoorzitting voor àlle polderbewoners. Of zij moet in dialoog gaan met mensen die - op hetzelfde niveau - kunnen spreken met kennis van zaken. Doel 2020 heeft ter zake al herhaaldelijk aangeboden om het gesprek aan te gaan. Het is betekenisvol dat ondanks dit aanbod daar van de kant van de Vlaamse overheid nooit op is ingegaan.

 

02/04/2012 - 14u27  Jan Creve, woordvoerder van het actiecomité  Doel 2020, is door de correctionele rechtbank van Dendermonde vrijgesproken voor sluikstorten.

Creve moest zich voor de rechtbank verantwoorden na een klacht van de Maatschappij Linkerscheldeoever met burgerlijke partijstelling. Aanleiding hiervan was een actie van Doel 2020 van anderhalf jaar geleden. Een twintigtal actievoerders trokken toen naar de Maatschappij Linkerscheldeoever om er te protesteren tegen de verloedering van Doel en de tonnen puin en bouwafval die er lagen. Ze overhandigden aan de ondervoorzitter van de maatschappij symbolisch enkele zakjes met puin. Voor de maatschappij was dat genoeg om klacht in te dienen. Daarop dagvaardde het Dendermondse parket Creve wegens sluikstorten. Creve benadrukte tijdens zijn proces dat het ging om "een symbolische actie, om een signaal te geven dat de maatschappij haar verantwoordelijkheid moest nemen". (HLN)

 

07/03/2012 Persmededeling Doel 2020: Maatschappij Linkerscheldeoever ontsnapt aan eerste uitbetaling dwangsom - Risico op zware financiële aderlating dreigt nog steeds

Vandaag maakte de Maatschappij Linkerscheldeoever bekend dat zij een dwangsom van 750.000 euro bij arrest van het Hof van Beroep niet moet betalen. Volgens de rechter kon in dit specifieke geval het huis niet meer gered worden wegens reeds te erg vernield (in opdracht van dezelfde maatschappij…) Daarmee zijn de eerdere veroordelingen van de Maatschappij Linkerscheldeoever en de kans op bijkomende veroordelingen wegens illegale sloop en verwaarlozing wel nog niet van de baan.

In een reactie op de persmededeling van de Maatschappij LSO wijzen de advocaten van Doel 2020 er op dat de afwijzing van voormelde dwangsom geenszins afbreuk doet aan de eerdere veroordeling van de Maatschappij LSO wegens illegale sloop en opzettelijke verwaarlozing. In die zin lopen er trouwens nog andere vorderingen waarbij  de door de rechtbank toegekende dwangsommen worden opgeëist. Het betreft hier twee woonsten die eveneens op bevel van de burgemeester werden afgebroken maar waar het aspect veiligheid onmogelijk kan ingeroepen worden. Ook voor de bewuste verwaarlozing van woningen in Doel lopen nog vorderingen waar intussen dwangsommen voor werden opgeëist.

Het is te begrijpen dat de beheerders van de Maatschappij Linkerscheldeoever opgelucht zijn dat zij nog niet direct de deurwaarder moeten verwachten in de voormalige pastorij van Kallo. Maar een afwijzing (op technische gronden) van een eerder toegekende dwangsom doet niets af aan de eerdere veroordelingen door verschillende rechtbanken en de  morele verantwoordelijkheid die de Maatschappij draagt voor de onnodige vernietiging van het patrimonium in Doel. Aan die schande kan zij slechts iets doen door het geweer definitief van schouder te veranderen.

 

04/03/2012 Persmededeling Doel 2020: Doel 2020 wordt door MLSO gedagvaard voor strafrechtbank

Doel 2020 moet zich verantwoorden voor de correctionele rechtbank van Dendermonde. De dagvaarding heeft betrekking op een actie anderhalf jaar geleden voor de zetel van de Maatschappij Linkerscheldeoever. Een twintigtal actievoerders voerden toen met protestborden actie tegen de verrottingsstrategie van de Maatschappij Linkerscheldeoever. Die was voordien veroordeeld door de rechtbank wegens illegale sloop en opzettelijke verwaarlozing van het patrimonium in Doel. Toch lag er overal nog puin en bouwafval in het dorp. Daarom werd met protestborden actie gevoerd  en werden aan de ondervoorzitter van de Maatschappij Linkerscheldeoever, Paul Nelen, symbolisch enkele zakken en twee bakjes puin overhandigd. Nelen legde naderhand bij het parket in Dendermonde klacht neer voor “laster” en “sluikstorting”.

Het openbaar ministerie zag in de slogans die Doel 2020 bij had (illegale sloop - schriftvervalsing - sluikstorting - opzettelijke verwaarlozing - intimidatie - enz...) geen grond voor de beschuldiging van "laster" of "eerroof". Restte alleen nog de beschuldiging van "sluikstorting" waar de woordvoerder zich deze morgen voor moest verantwoorden. Advocaat mr. Rogiers noemde de beschuldiging grotesk en compleet buiten proportie. Volgens hem hadden de actievoerders geen enkele intentie tot het plegen van een misdrijf maar ging het om een ludieke actie waarbij niet meer dan symbolisch drie vuilzakken en twee fruitbakjes met puin werden overhandigd aan diegenen die het eigenlijk al lang had moeten opruimen. Volgens Rogiers moet de actie gezien worden in de context van een overheidsinstantie die wetens, nillens de ene overtreding begaat na de andere en daar ook al door verschillende rechtbanken voor veroordeeld werd. Volgens Rogiers is het de Maatschappij die systematisch de wet overtreedt en nu haar gram probeert te halen met de zaken compleet om te draaien. Rogiers haalde ook nog het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens aan om duidelijk te maken dat de ganse actie paste binnen het concept van de vrije meningsuiting.

 

04/03/2012 Persmededeling Doel 2020: Opnieuw geweld en brandstichting(!) in een huis te Doel… - Doel 2020 vraagt  politieke verantwoordelijken om sluitende maatregelen

Zaterdagnamiddag werden in  de vooravond door een groep Nederlanders opnieuw vernielingen aangericht in Doel. Daarbij werd ook een huis in brand gestoken. Dankzij een alert optreden van de bewoners konden vier verdachten gearresteerd worden door de politie. Via de commissaris van politie werd intussen aan de bewoners meegedeeld dat er bij de enige toegangsweg tot de dorpskern van Doel een waarschuwingsbord en een slagboom zal geplaatst worden. Het zijn maatregelen waar de bewoners al een jaar geleden om vroegen. Of ze nu nog volstaan om het toenemend geweld in de hand te houden is zeer de vraag. Na de gewelddaden van vorige week vroeg Doel 2020 in afwachting van de beloofde veiligheidsmaatregelen om een permanentie van politie gedurende de nachten en de weekends. Maar door de burgemeester van Beveren werd dit  afgedaan als onzin. Doel 2020 wil er op wijzen dat het in eerste instantie de verantwoordelijkheid is van de burgemeester om de orde en de veiligheid te waarborgen op het grondgebied van zijn gemeente. Het is zijn taak om alle daartoe beschikbare middelen aan te wenden. Indien de gemeente Beveren daartoe zelf niet meer bij machte is dient de burgemeester zich te richten tot zijn voogdijminister. Of moet hij de hulp inroepen van de federale politie. Dat laatste kon trouwens – vreemd genoeg -  wél tegenover geweldloze actievoerders die protesteerden tegen de illegale sloop van gebouwen in Doel… Los daarvan kan men zich de vraag stellen of het niet veel productiever (én goedkoper) is om te werken met een politiepermanentie in Doel die preventief kan optreden dan met politiepatrouilles, brandweerwagens en herstellingsdiensten die om de haverklap naar Doel worden gestuurd de feiten. Beveren is dankzij de Haven van Antwerpen één van de rijkste gemeenten van het land. Het zou niet meer dan billijk zijn moest die rijkdom mee worden aangewend om een deel van de ellende goed te maken waar diezelfde Haven in de deelgemeenten van Beveren voor verantwoordelijk is. De bewoners van Doel hebben het afgelopen jaar herhaaldelijk bewezen dat zij verantwoordelijkheid kunnen opnemen. Én actief willen meehelpen aan de beveiliging van hun dorp. Zij hebben daarvoor al veel meer gedaan dan onder normale omstandigheden kan verwacht worden van zo een kleine en kwetsbare gemeenschap. Dat staat in scherp contrast met de overheden die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor deze mistoestanden in Doel. Minister-president Kris Peeters, de Maatschappij Linker Scheldeoever, de gemeente Beveren,… zij voeren in Doel al jarenlang een systematische politiek van ontmoediging en verrotting. En daarbij worden zij duidelijk niet gehinderd door de eigen wetgeving… Want ook al staat Doel nog altijd als woongebied op de kaart (met historische en esthetische waarde nota bene!); Ook al is er géén enkel zinnig argument te bedenken voor deze manier van doen, toch doet men er àlles aan om de bewoners te verjagen en er het leven onmogelijk te maken. Daarbij worden de bewoners die - volledig rechtmatig – beslist hebben om in hun dorp te blijven behandeld als paria’s. Als mensen die niet dezelfde rechten hebben als elders in Vlaanderen. 

15 jaar na de aankondiging dat Doel moest verdwijnen kan nog altijd niemand zeggen voor wat het dorp dan wel zou wegmoeten. Buiten wat vage plannetjes is er nog altijd… niets! Waar het beleid ondertussen wel in lijkt te slagen is om van het gezellige en historische Scheldedorp een onleefbare en hoogst onveilige plek te maken voor wie er nog woont. Het is hoog tijd dat diegenen die hiervoor politiek verantwoordelijk zijn dit onder ogen willen zien. Én eindelijk hun verantwoordelijkheid opnemen om een einde te maken aan dit schandaal.

 

29/02/2012 Persmededeling Doel 2020: Minister geeft voorlopige bescherming aan dorpskern Prosperpolder - Actiegroepen vragen aansluitend stopzetting àlle afbraken, totaalvisie en geïntegreerd beleid voor gans de polder

Vandaag raakte bekend dat Vlaams minister van Erfgoed Geert Bourgeois een voorlopig beschermingsbesluit heeft ondertekend voor de dorpskern van Prosperpolder. De Erfgoedgemeenschap Doel en Polders (EGD&P) en Doel 2020 zijn blij met de beslissing maar hopen dat het hier niet bij blijft. Ook buiten de dorpskern, in de polders rond Prosperpolder ligt heel wat belangrijk historisch bouwkundig erfgoed. Die polders vormen een geheel met de dorpskern van Prosperpolder maar vallen niet onder het voorlopig beschermingsbesluit.

De talrijke hoeves en relicten die er het landschap kenmerken zijn vaak nog niet geïnventariseerd of beschreven. Dat maakt ze bijzonder kwetsbaar. Ook omdat bepaalde administraties er in de hoop op een verdere havenuitbreiding waardevolle panden verwerven die ze vervolgens laten verkommeren én… slopen.

Bijzonder triest in deze is het verhaal van de St.Antoniushoeve in Prosperpolder die enkele weken geleden met de grond werd gelijk gemaakt. De St. Antoniushoeve werd onteigend voor het grensoverschrijdend intergetijdengebied Prosperpolder-Hedwigepolder. Maar momenteel weet niemand of het project ooit zal worden uitgevoerd… In de plaats werkt men nu aan de Vlaamse kant van de grens aan een tijdelijk(!) natuurgebied. De historische hoeve had daarin perfect kunnen geïntegreerd worden maar toch is ze afgebroken…

Voor Doel zelf dat nog altijd op het gewestplan staat als “woongebied met cultuurhistorische en esthetische waarde” is ondanks wat daarover al jaren geleden in de Plan-MER werd geschreven zelfs nog geen erfgoedstudie gebeurd! Maar er werden op initiatief van de Maatschappij Linkerscheldeoever wel al verschillende belangrijke historische gebouwen gesloopt…  Een verdere havenuitbreiding op de Linkeroever is momenteel verder af dan ooit maar dat heeft nog geen rem gezet op de zinloze vernietigingsactiviteiten in de polders rond Prosperpolder en Doel.  Zo werden voorbije maanden nog verschillende sloopaanvragen ingediend en bekomen op basis van “bouwvalligheid” of “langdurige leegstand”. Ook al betreft het hier woningen die mits enige kleine herstelwerken perfect bewoonbaar zijn. Eigen onderzoek door bouwhistorici leerde intussen dat in verschillende van de gevallen het gaat om waardevolle sites die teruggaan tot de 18de eeuw. De Erfgoedgemeenschap Doel&Polders en Doel 2020 vragen aan de Vlaamse overheid dat zij op basis van het voorlopig beschermingsbesluit voor Prosperpolder alle afbraakwerken in de omliggende polders onmiddellijk opschort. Ten tweede dat er op basis van een erfgoedstudie voor het ganse gebied een totaalvisie en een geïntegreerd beleid wordt ontwikkeld voor het resterende erfgoed in de polders en Doel.

 

26/02/2012 Persmededeling Doel 2020: Weeral  twee nachten op rij vandalisme in Doel

Een twintigtal Nederlandse jongeren hebben doorheen het dorp vernielingen aangericht en brand gesticht in een container. Daarnaast zijn er tal van ramen aan diggelen gegooid in het ontmoetingscentrum in Doel en doorheen het dorp. En op het kerkhof werden graven vernield. Van de veiligheidsmaatregelen die vorige maand werden toegezegd is nog altijd niets te zien. Naar aanleiding van de toenemende overlast, het vandalisme en de diefstallen stelden de bewoners van Doel in mei 2011 zelf al een veiligheidsplan op dat ze voorlegden aan het gemeentebestuur. Dat plan omvat een aantal maatregelen die praktisch gemakkelijk uitvoerbaar zijn. Maar uit het plan werd door de burgemeester amper iets weerhouden.

In een gesprek tussen een delegatie van de bewoners uit Doel, de burgemeester en de commissaris van politie werden uiteindelijk een aantal veiligheidsmaatregelen toegezegd. Dat houdt in dat een bord moet duidelijk maken dat Doel nog steeds een bewoond dorp is waar regels gelden. En dat toegang tot het dorp met een voertuig ’s nachts enkel nog mogelijk is na identificatie. Volgens het gemeentebestuur wordt momenteel de technische uitvoerbaarheid onderzocht van deze maatregelen. Met de incidenten van het voorbije weekeinde mag het duidelijk zijn dat men al veel te lang getalmd heeft en de beloofde maatregelen er onmiddellijk moeten komen. In afwachting hiervan lijkt een systeem van politiepermanentie tijdens de weekeinden en nachten de meest evidente oplossing om een einde te stellen aan het aanhoudende geweld. Beveren is dankzij de Haven van Antwerpen één van de rijkste gemeenten van het land. Het is niet meer dan billijk dat die rijkdom tevens wordt aangewend om een deel van de ellende goed te maken waar diezelfde Haven in de deelgemeenten van Beveren rechtstreeks voor verantwoordelijk is.

 

24/02/2012 Persmededeling Doel 2020: Polderbewoners willen geen Bevers Bokrijk in Prosperpolder - Bewonersvereniging pleit voor geïntegreerde aanpak inzake behoud van erfgoed en landschap

Voorbije dagen pakte de gemeente Beveren bij monde van Peter Deckers uit met plannen voor een toeristisch ontmoetingspunt en museum rond het polderverleden van de streek. Deckers die schepen is van toerisme in Beveren én voorzitter van de Maatschappij Linkerscheldeoever denkt aan een soort van prestigeproject in Prosperpolder. Dat zou dan samen met de afgebroken en herbouwde molen en het Hoog Huis uit Doel een nieuwe toeristische attractiepool moeten worden voor Beveren…

Voor de bewonersvereniging Doel 2020 getuigt dit van bijzonder weinig visie of kennis van het poldergebied. Over de rest van het rijke bouwkundig erfgoed in de polders en in Doel wordt met geen woord gerept… Weliswaar staat er een studie op stapel om het poldererfgoed in kaart te brengen maar daar valt – vreemd genoeg - het dorp Doel dan weer buiten.  Voor het dorp Doel waar al verschillende historisch waardevolle gebouwen werden kapotgeslagen door de Maatschappij van Deckers is zelfs nog geen begin gemaakt van een studie omtrent het bouwkundig erfgoed. Het maakt de huidige ijver omtrent een project rond “het polderverleden” weinig geloofwaardig.

Bijzonder cynisch is dat Deckers enkele jaren geleden ook al eens uitpakte met dit project. De locatie was toen de… St.Antoniushoeve in Prosperpolder. Die wilde men toen laten klasseren als monument naast het voorziene natuurcompensatiegebied. Maar die woorden bleken niets waard. De historische hoeve werd voorbije weken met de grond gelijkgemaakt zonder dat eigenlijk iemand weet waarom. Alleszins niet voor een natuurcompensatiegebied. Wél voor een tijdelijk(!) natuurgebied dat in de plaats komt van een grensoverschrijdend intergetijdengebied waarvan op deze moment niemand weet of het project ooit zal worden uitgevoerd… De historische hoeve had perfect kunnen bewaard worden. Maar dat paste duidelijk niet in de plannen van Deckers en zijn vrienden.

Ook elders in de polders worden opnieuw historisch waardevolle sites bedreigd door sloopaanvragen. Verontrustend daarbij is dat in géén van die gevallen die gebouwen moeten verdwijnen omwille van projecten. De aanvragen worden nu gerechtvaardigd omwille van “bouwvalligheid” of “langdurige leegstand”. Ook al betreft het woningen die mits enige kleine herstelwerken perfect bewoonbaar zijn. Maar tegengaan van leegstand en bewoonbaar houden van huizen behoort duidelijk niet tot het opzet van de verschillende overheden die in de polders bouwkundig erfgoed in bezit hebben… De zelfbestelde studie omtrent poldererfgoed afwachten blijkt zelfs te veel gevraagd. Voor Doel 2020 is het duidelijk dat de grens van wat een samenleving in deze verdraagt is bereikt.

Noch bij de bewoners van de polders, noch bij de talrijke bezoekers en toeristen zit men te wachten op de creatie van een soort van Bevers Bokrijk als surrogaat voor het redeloos en zinloos afbraakbeleid van de gemeente, de Maatschappij en de Vlaamse overheid. Waar wél nood aan is, is aan verantwoordelijke overheden die in een bijzonder en uniek stukje Vlaanderen een duurzaam en geïntegreerd beleid (willen) voeren inzake erfgoed, landschap, natuur en grondgebonden landbouw. Daar is gezien de huidige economische context alle ruimte toe. Zelfs binnen de Antwerpse havengemeenschap geloven momenteel nog weinigen in de noodzaak en haalbaarheid van een verdere havenuitbreiding. Een duurzame en geïntegreerde aanpak inzake erfgoed en landschap kan bovendien perfect in harmonie met de aanwezigheid van een wereldhaven. De zeldzame concentratie van erfgoed in de polders aan de rand van de haven kan er zelfs een grote meerwaarde voor betekenen.

 

09/02/2012 Zware klap voor Antwerpse haven - Een nieuw samenwerkingsverband van zes grote Containerreders, de G6Alliance, heeft besloten minder vaak naar de Antwerpse haven te komen.  De zes containerreders geven aan dat Rotterdam, Hamburg en Southampton de Europese hub-havens worden. Daarmee degraderen ze Antwerpen tot haven met een regionaal belang.

03/02/2012 Slagbomen moeten Doel veiliger maken - Naast een evaluatie van de al genomen maatregelen, zoals de inzet van een bewakingsfirma, de geplaatste verkeerspaaltjes, de slagboom in de Scheldemolenstraat en het verhogen van de politieaanwezigheid, is er gesproken over eventueel bijkomende maatregelen. Burgemeester Marc Van de Vijver belooft om de veiligheid van de inwoners van Doel te verhogen. Er zou een tweede slagboom komen langs de Engelsesteenweg en die kan 's nachts pas opengaan na een identiteitscontrole.

 

18/01/2012 Persmededeling Doel 2020: Doel 2020 schrijft brief over geplande havenuitbreiding aan alle Vlaamse parlementsleden

 

16/01/2012 Persmededeling Doel 2020: Reactie uit Nederland op berichten rond mogelijke schadeclaim voor niet-ontpolderen Hedwigepolder

In verband met de ganse heisa rond mogelijke schadeclaims voor het niet-ontpolderen van de Hedwigepolder schreef Johan Robesin, Lid Provinciale Staten van Zeeland en Fractievoorzitter voor de Partij voor Zeeland (PvZ) een brief naar minister-president Kris Peeters en minister Hilde Crevits. Daarbij verwijst het Statenlid naar enkele hoogst opmerkelijke ontmoetingen en afspraken tussen Vlaanderen en Nederland uit het recente verleden. Het helpt ongetwijfeld om een en ander in een juist perspectief te plaatsen.

02/01/2012 Persmededeling Doel 2020: Illegale fuif in Doel op nieuwjaarsnacht roept ernstige vragen op over houding gemeentebestuur

De illegale fuif die in de nacht van oud naar nieuw Doel teisterde blijft vragen oproepen. Dat de burgemeester de feiten verdraait en het gebeuren aangrijpt om te pleiten voor een “snelle beslissing over Doel” vindt het actiecomité Doel 2020 beneden alle peil. De fuifgangers die afgelopen weekeinde naar Doel afzakten vormen géén alleenstaand geval. Het dorp wordt al méér dan een jaar geteisterd door lieden met allesbehalve eerbare bedoelingen. Zij breken in in huizen, vandaliseren woonsten en zorgen voor allerhande vormen van overlast. Kort voor Kerstdag werden in de winkel die wordt uitgebaat door twee hoogbejaarde inwoners van Doel ’s nachts de ruiten uitgegooid door onbekenden.  Maar zelfs na dit feit kwamen er geen bijkomende maatregelen. De bewoners stelden nochtans maanden geleden zelf al een veiligheidsplan op dat ze voorlegden aan het gemeentebestuur. Dat plan omvat een aantal maatregelen die praktisch gemakkelijk uitvoerbaar zijn. Maar uit het plan werd door de burgemeester amper iets weerhouden. Zelfs een bord bij het binnenrijden van Doel dat moet duidelijk maken dat het dorp bewoond is en dat er spelregels gelden blijkt veel gevraagd…
Met de persaandacht voor de gebeurtenissen afgelopen weekeinde probeert burgemeester Van de Vijver nu de feiten te minimaliseren en zelfs te verdraaien. Zo verklaarde hij o.m. dat door het politieoptreden het gebeuren kon beperkt blijven tot een loods buiten het dorp en zondagmiddag de fuif een einde nam. Niets is minder waar. Het ganse gebeuren vond plaats op de Engelse Steenweg in het centrum van Doel. En om 16u zondagnamiddag was nog steeds een grote groep fuifgangers aanwezig in het dorp. Velen van hen onder invloed. Maar er werd niet opgetreden. Net zo min als tegen het feit dat er werd ingebroken en gestolen in leegstaande huizen. De inwoners van het polderdorp begrijpen ook niet waarom er niet vroeger werd opgetreden door de politie. Om goed 23u werd er na samenspraak met de ‘security’ van Linkeroever getelefoneerd met de politie van Beveren. Toen die kort voor middernacht in Doel toekwam bestond het gezelschap nog maar uit een handvol aanwezigen van voornamelijk Nederlandse nationaliteit en moest de opbouw van de geluidstorens nog beginnen. Doel heeft slechts één toegangsweg, het dorp ontoegankelijk maken was op dat moment perfect mogelijk geweest. Maar om 2u30 waren de aanwezige politieagenten volgens eigen zeggen nog altijd aan het wachten op richtlijnen van hun burgemeester! Toen een half uur later een verantwoordelijke van Doel 2020 zelf de burgemeester belde kreeg die het antwoord “dat de bal niet naar hem moest gekaatst worden”….
De manier waarop de burgemeester nu probeert weg te komen met de ganse zaak maakt hem weinig geloofwaardig.  Dat hij uitgerekend naar aanleiding van deze feiten een pleidooi houdt voor “een snelle beslissing over Doel” is beneden alle peil. De mensen in Doel wonen nog altijd in een woongebied, een deelgemeente van Beveren. Zij hebben zoals iedereen recht op een veilige en menswaardige leefomgeving. Dat is waar de bekommernis van de burgervader in de eerste instantie naar uit moet gaan. Het zou het gemeentebestuur van Beveren niet misstaan mocht het bij het begin van het nieuwe jaar daaraan eens denken. Met name als het gaat om haar meest kwetsbare en belaagde deelgemeente ….

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]