PERSMEDEDELING

van DOEL 2020,  07 juni 2012

 

Vlaamse overheid maakt van openbaar onderzoek GRUP Antwerpse Haven propagandaverhaal zonder voorgaande - Havenuitbreiding Antwerpse Haven dreigt opnieuw te verzanden in juridische procedureslag

 

Doel 2020 reageert geërgerd op de communicatie van Jan Hemelaer “Procesmanager Maatschappelijk Meest Haalbare Alternatief voor de Haven van Antwerpen” rond de start van het Openbaar onderzoek GRUP Afbakening Antwerpse Haven. Het actiecomité is evenmin te spreken over de manier waarop het Departement Mobiliteit en Openbare Werken over het ganse project bericht. Dat heeft niets meer te maken met een neutrale voorstelling in het kader van een openbaar onderzoek maar is een tendentieuze en eenzijdige voorstelling van zaken volledig gedicteerd door het Antwerps Havenbestuur.

 

Daarbij wordt zonder enig argument de inname van 1500 ha open ruimte voorgesteld als een noodzaak voor onze welvaart. 1500 ha landbouwgebied en woongebied. Maar ook waardevol natuurgebied dat vernietigd wordt om het elders weer kunstmatig aan te leggen… en waarvoor ook weer mensen mogen ophoepelen.

 

“Daarbij wordt de leefkwaliteit zo veel mogelijk gewaarborgd. Een Actieplan zal de gevolgen van de havenontwikkeling verzachten of wegnemen. We tonen u hoe de groei in evenwicht blijft met woonkwaliteit, leefbaarheid, natuur, verkeer, gezondheid, landbouw en erfgoed.”

 

Terwijl bij de overheid niemand kan zeggen of wéét wat er in dit gigantisch gebied op termijn zou kunnen gebeuren wil de overheid op basis dit GRUP iedereen in het gebied onteigenen én alle bewoning onmogelijk maken. En dat voorafgaand aan het feit of er wel of niet een invulling komt met verdere haveninfrastructuur.

 

Op de plannen mag er dan wel een gigantisch Saeftingedok zijn ingetekend (vanop de Scheldeoever in Doel méér dan 4km landinwaarts…) of het er ooit komt is hoogst twijfelachtig.

 

Wat dat gigantische dok met zijn bijhorende infrastructuur aan de gemeenschap zou kunnen kosten (als het er al komt) is volgens de Vlaamse Regering “nu niet aan de orde”. M.a.w. een Kosten-Batenanalyse over deze grootschalige plannen is onbestaande. Men heeft dus niet het flauwste vermoeden of die plannen financieel wel rendabel zijn… Men kan zelfs niet zeggen of ze betaalbaar zijn! Maar men wil wel al de ganse streek onherroepelijk verwoesten. Dat wil zeggen méér dan 300 bewoners die moeten verhuizen. Het historische 17de eeuwse Scheldedorp Doel dat volledig wordt afgebroken (inbegrepen de kerk en het kerkhof, de beschermde molen, het Hoog Huis, de jachthaven en nog 200 huizen…). 6 gehuchten (Ouden Doel, Rapenburg, Saftingen, Oud Arenberg, Nieuw Arenberg en Muggenhoek) waarvan men sommige wil afgraven om ze herin te richten tot zogezegd natuurgebied. De verspreide bewoning in de polders tussen Verrebroek, Kieldrecht en Doel die compleet wordt opgeruimd. Allemaal samen 350 huizen waaronder enkele tientallen waardevolle erfgoedsites. Dat moet dus allemaal zo snel als mogelijk weg voor iets dat er misschien nooit komt…

 

Dat getuigt van een brutaliteit en botheid die in de 180-jarige geschiedenis van dit land en in de 30 jarige geschiedenis van de deelstaat Vlaanderen NOOIT eerder is vertoond. Er werden weliswaar soms verregaande plannen gemaakt. Maar NOOIT werd een ruimtelijke voorafname gedaan op iets waar men niet van wist of het er wel zou komen.

 

Het is trouwens veelzeggend dat men het in de toelichting met betrekking tot erfgoed vooral heeft over “afbreken en elders opbouwen”, “stukken recupereren” en “de herinnering levend houden in een… bezoekerscentrum”!

 

Dat is dus wat het Departement Mobiliteit en Openbare Werken omschrijft als een “duurzame haven- en natuurontwikkeling die een evenwicht zoekt tussen economische welvaart, werken, wonen, landbouw en natuur.” Kan het nog leugenachtiger?

 

Dat het openbaar onderzoek loopt in de luwte van de zomer is al bedenkelijk. Maar dat met dit soort van propagandaverhaaltjes een zogenaamd “openbaar onderzoek” wordt ingeleid is ronduit beschamend. Het laat ook zien hoe de Vlaamse overheid aankijkt tegen de inspraak van haar burgers.

 

Dat is natuurlijk niets nieuw. Bij de totstandkoming van haar plannen over de Afbakening van de Antwerpse Haven heeft de Vlaamse Regering en administratie systematisch elke vorm van dialoog met bewoners, actiegroepen en erfgoedverenigingen geweigerd. Daarmee stelt de Vlaamse Regering zich opnieuw bloot aan langdurige juridische procedures. Wij betreuren dat. Omdat we er van overtuigd zijn dat dialoog tot oplossingen kan leiden waar àlle betrokken partijen beter van worden. Nu laat men ons geen andere keuze dan dit voor Vlaanderen onzalige plan met àlle mogelijke middelen te bestrijden.

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten][Krantenartikels 2012]