Een illuseum blijft niet eeuwig bestaan...

We zoeken een opvolger...

Wie wil een toekomstig illuseum openhouden? Geïnteresseerd in illusies? Je steelt graag de show? Niet bang voor jonge bezoekers?
Stop, dan hebben we dus een opvolger gevonden.
U bent / was leraar? Ooit animator geweest? Publieke optredens gedaan? De aanleg is er dus.
Alleen, wij kennen u nog niet.
Waarom geen contact met ons genomen?
Als u het ziet zitten, zitten we bijeen.
En uiteindelijk... uiteindelijk... moeten we deze bladzijde op de website helemaal herschrijven!
En geloof ons maar, dat zouden we graag eerstdaags al doen.


Sluiting van de tentoonstelling.

Een einde melden aan iets is nooit plezant.
Het illuseum bestaat d.d. midden 2016 20 jaar. Vele bezoekers zijn gepasseerd, jong en oud. We herinneren ons nog de jongedame die door de glazen deur smakte, de heer die van het podium viel, de scholier die zat te slapen, de leerkracht die zijn eigen trucjes meebracht, de mama met haar handen vol peuters (geen tijd om zelf rond te kijken!). Enzovoort. Misschien zit ook ù wel in onze herinnering.
In die 20 jaar zijn vele emoties door ons heen gegaan. Toeschouwers die ons feliciteren, dat geeft voldoening. Een museum overstroomd door een wolkbreuk verschaft ontzetting. Een nieuwe goocheltruc uitproberen geeft spanning. Een mevrouw die een stereokijker schenkt wekt onze trots. Enzovoort.

Nieuwe emoties zullen wel komen, na de sluiting van de tentoonstelling en groepsrondleidingen.
Niet dat we jullie, bezoekers, beu zijn. Het zijn andere redenen die aan dit einde ten grondslag liggen.

Spoken op bezoek... Toeschouwers met koffie!
Een spook als toeschouwer? Leerkrachten op bezoek


De toekomst?

Met die held(in) zou de opvolging verzekerd zijn, althans toch ergens in Vlaanderen.

Zonder zulke helfhafigheid, blijft de VZW low-profile functioneren, voornamelijk als een intellectuele werkzaamheid. Het gezichtsbedrog wordt nog steeds verzameld, gedocumenteerd, beschreven, ... De website en facebook-pagina worden onderhouden, misschien wel actiever dan voorheen. We blijven aanwezig voor allerlei vragen en vraagjes over gezichtsbedrog. Illusies ontlenen is bespreekbaar. Alleen, 's zondags eens tussen die illusies kuieren in Sint-Amandsberg, dat zal voorbij zijn.


Dank u allemaal!

We krijgen van mensen te horen dat zij de verdwijning betreuren van deze originele mix van gezichtsbedrog, visuele effecten, gadgets en meer.
Nog niet zo lang geleden : "Jammer hé, dit zou moeten verdergaan" (mevrouw uit Zelzate)

We sprokkelen tot einde juli 2016 uw reacties en opinies. Stuur ons uw mening toe viaemail. Heeft u goede ervaringen gehad met het illuseum? Heeft u na 10 jaar nog steeds een levendig beeld van uw bezoek toentertijd? Als het illuseum verder gaat, komt u dan zeker een kijkje nemen naar het nieuwe illuseum?
We zullen met plezier hieronder uit uw berichtje citeren :

 

laatste update: 06 mei 2021