De actualiteit.

                    
                                                                                            

Woord vooraf.

Het is de bedoeling deze pagina gelijke tred te laten houden met de actualiteit. Hierbij zal ik me ondermeer laten inspireren door de verschillende informatiebronnen, die op het world wide web beschikbaar zijn. Het ligt dus voor de hand dat de onderwerpen niet louter van nationale oorsprong zijn. Het is eveneens duidelijk dat de actualiteit aanleiding kan geven tot een meer diepgaande analyse, die dan op de pagina Topics zal te vinden zijn. Sommige onderwerpen, die onmiddellijk om aandacht vragen, zijn terug te vinden op de pagina Hot news my opinion.

De actualiteit.

Terrorismedreiging eindelijk ernstig genomen.
Op 21 december 2007 wordt in BelgiŽ eindelijk nog eens een terrorismedreiging ernstig genomen. Het was geleden van de periode van de Cellules Communistes Combattantes of CCC dat de bevolking en dan vooral in de Brusselse regio ook in het straatbeeld kon vaststellen dat er iets aan de hand was. Er was immers meer blauw op straat dan gewoonlijk. Het hoogste alarmniveau werd afgekondigd en dit tot na de jaarwisseling. Bij mondjesmaat drong het bij eenieder door dat de aanpak van het terrorisme in ons land niet echt een lege doos vormt maar dat er jaar in jaar uit een schare van specialisten aan het werk zijn, die niet altijd met lovende woorden, in de kijker worden geplaatst. De democratische controle zal in de mate van het mogelijke aan het licht brengen of er al dan niet schoonheidsfouten werden gemaakt. Hopelijk is de reactionaire aanpak van de overheid de laatste in zijn soort want de aanpak van het terrorisme is immers meer dan bewustwording en preventie. 
 
Three years of NATO Baltic Air Policing.
On monday 29 March 2004 the Belgian Air Force performs a striking stunt. With just a few days of warning they bear the brunt of the battle for the Baltic Air Policing task of NATO. After three years the F-16's of Kleine Brogel and Florennes terminate on 30 March 2007 their second participation at this indeed important but somehow symbolic NATO-mission.
An overview of this task, placed in a historical perspective, is certainly appropriate.
 

Strenge NAVO lauwert Belgische F-16 eenheden.
De NAVO heeft decennia lang de lat erg hoog gelegd voor de luchtmachteenheden die onder de NAVO-vlag inzetbaar zijn. Dat is vandaag niet anders. Wel heeft de NAVO zijn transformatie ook een ander operationeel gezicht gegeven. Met spreekt daarom vooraan over de NATO Response Force en High Readiness Force. De evaluatiecyclus die de NAVO aan haar eenheden oplegt is voor de luchtmachten wel speciaal omdat men tijdens een veeleisende oefening onder het waakzaam  van een honderdtal specialisten moet demonstreren dat men de toegezegde capaciteiten aankan. Zo startte in november 2005 de oefeningcyclus Deployed Falcon te Beauvechain, die er einde juni 2006 tijdens een OPEVAL glorieus werd afgerond.
 

Return of the Falcons.
Van 14 juli 2005 tot 14 januari 2006 verbleef een Belgisch detachement van 4 F16's en een zestigtal personen in Kabul om er geÔntegreerd met een gelijkaardig detachement van de Koninklijke Nederlandse Luchtmacht deel te nemen aan de Operation Eastern Eagle. Het erg boeiend relaas, opgesmukt met relevante randinformatie, beschrijft wat het betekent in opdracht van de NAVO om de Afghaanse regering te steunen bij haar inspanningen om veiligheid te garanderen, controle te verstevigen, aan heropbouw te doen, en dit over het volledige grondgebied.

Terrorisme broeit maar overheid snoeit.
Wanhopige, bange en gediscrimineerde personen gaan soms over tot onvoorspelbare wandaden. Volgens specialisten kan het een voedingsbodem vormen voor terrorisme. Na de aanslag in de Londense metro van 7 juli 2005 blijkt terrorisme een artisanaal fenomeen te worden met zelfmoordaanslagen door personen van eigen bodem. In Groot-BrittaniŽ maar ook in Nederland neemt men de terroristische dreiging ernstig en voorziet men ook de nodige middelen om een terroristische aanslag te voorkomen maar ook om de catastrofale gevolgen te beperken. Een analyse van de Belgische toestand is niet echt bemoedigend. Onze overheid levert een minimale inspanning, een verontrustende vaststelling die wellicht wordt ingegeven door budgettaire imperatieven.

Commissie voor de Landsverdediging gebuisd.
Tijdens het parlementair jaar 2004-2005 heeft de commissie voor de Landsverdediging zestien maal vergaderd. Uit de analyse van de verslagen moeten we besluiten dat de grote meerderheid van de leden van de commissie hun controlerende opdracht zeer lichtzinnig opnemen. Heel wat vragen en interpellaties hebben geen oog voor de essentie van de krijgsmacht namelijk haar wegsmeltende operationaliteit. Als geheel is de commissie dan ook gebuisd al moet worden toegegeven dat enkele parlementariŽrs hun taak ernstig ter harte nemen.

Slecht voorbereid tegen het Chemisch, Biologisch, Radiologisch en Nucleair terrorisme.
Uit heel wat signalen van de voorbije maanden kunnen we opmaken dat we in BelgiŽ slecht voorbereid zijn tegen het CBRN-terrorisme. Enige actie van onze autoriteiten is uitermate welkom. Als een minimum zou het grote publiek mogen geÔnformeerd worden over deze stand van zaken. Informatie maar ook coŲrdinatie en preventie zijn de sleutelwoorden die onze beleidsploeg wat dichter bij een geloofwaardige aanpak van het terrorisme zou brengen.  

Alarm, militaire investeringen naar dieptepunt.
De militaire investeringen evolueren sedert geruime tijd in BelgiŽ naar een dramatisch dieptepunt. Deze alarmkreet illustreert aan de hand van cijfers en feiten dat het zo niet verder kan. Het Stuurplan van Defensie van 3 december 2003 is het zoveelste politieke misprijzen voor eerder gedane beloften. Het leger verschrompelt meer en meer en blijft een lilliputter in vergelijking met de Europese- en NAVO-partners.

De foto's van de openingspagina.

Het is misschien gepast vooreerst even wat toelichting te geven bij de vijf foto's, die bovenaan in de openingspagina binnenflitsen.  Deze foto's zouden elk op zich een apart hoofdstuk kunnen vormen van de huidige en toekomstige, binnenlandse en buitenlandse, militaire actualiteit.
 Een futuristische weergave van de Unmanned Aerial Combat Vehicle of UCAV.
Niemand zal ontkennen dat de UAV (Unmanned Aerial Vehicle) meer en meer de militaire wereld inspireert. De jongste, misschien wel opgehemelde successen tijdens het Afghaanse en Irakese conflict, zijn daar wellicht niet vreemd aan. Toch kan men niet ontkennen, dat met de voortschrijdende miniaturisatie van de elektronica, nieuwe veelbelovende paden kunnen bewandeld worden met zelfs betaalbare toepassingen voor de burgersector. We komen er ongetwijfeld nog op terug.

De AWACS nog voor lange tijd het paradepaard van de NAVO.De volgende in de rij is het AWACS (Airborne Early Warning and Control System)-vliegtuig, dat ongetwijfeld nog heel wat van zich zal doen spreken. Niet alleen is het toestel de enige rechtstreekse hulp van de NAVO aan de Verenigde Staten in hun strijd tegen het terrorisme. Tevens zal het ongetwijfeld de actualiteit blijven halen omwille van zijn unieke mogelijkheden, die trouwens in totaal onvoldoende mate beschikbaar zijn in de Europese strijdmacht. Zijn op stapel staande modernisering en de rechtstreekse inbreng van de Europese industrie is een ander aspect dat het toestel in de actualiteit zal gefocust houden. Meer AWACS-nieuws volgt.

De F-16 die zich nog lange tijd als raspaard boven het moderne slagveld zal profileren.
In de rij van foto's van het paginavaandel lijkt de F16 tot de middenmoot te behoren. Niets is minder waar. Niet alleen doet het vliegtuig zijn naam en faam als allerbeste all rounder aller tijden onafgebroken alle eer aan. Ook zal de discussie over zijn opvolging nog veel inkt doen vloeien en nog vele elektronen in beweging brengen. Ondertussen zal het vliegtuig, of men het nu wil of niet, nog voor geruime tijd een gepast instrument blijken te zijn om een geloofwaardige afschrikking tegenover welke snoodaards dan ook in stand te houden. Wordt vervolgd.

 De Multi Purpose Protected Vehicle of MPPV, het eerste wielvoertuig voor het Belgische landleger.    Een onderwerp, dat ook niet zal weg te toveren zijn uit de militaire actualiteit, is het al of niet vervangen van rupsvoertuigen door voertuigen op wielen. Alhoewel hieromtrent al krasse nationale standpunten zijn ingenomen, lijken de meeste militaire experts nog geen definitief antwoord te kunnen formuleren. Toch lijkt het enigszins onvoorzichtig als men ook in deze materie te vroeg een individuele koers gaat varen. In welk samenwerkingsverband dan ook is het gepast niet alleen de lusten maar ook de lasten op een gelijkmatige manier te verdelen tussen de partners. De tijd zal ongetwijfeld raad brengen.

De A400M krijgt langzaam gestalte maar veel uitdagingen staan nog te wachten.And last but not least sluit de FLA (Future Large Aircraft) ofte A400M, zoals het toestel herdoopt werd, de rij van de minifotogalerie. Als enige programma, waarvoor al heel wat nationale euro's zijn voorzien, durven we hopen dat de realisatie ervan rimpelloos zal verlopen. Deze hoop is trouwens opvallend aanwezig bij de Europese partners. De Europese oplossing voor Europese behoeften is een inslaande commerciŽle slogan. Nochtans kent het programma, dat het voorbeeld moet worden van de samenwerking van de Europese vliegtuigindustrie, een niet te ontkennen vertraging.Begin pagina