Strenge NAVO lauwert Belgische F-16 eenheden.

Even het kader schetsen.
De lat wordt hoog gelegd.
Wat aan de OPEVAL voorafging.
De OPEVAL op volle toeren.
Het eindverdict van de OPEVAL.

Tijdens de top van Praag in 2002 geeft de NAVO ook haar operationele transformatie een nieuw gezicht. Haar toegewezen troepen zullen voortaan als een NATO Response Force (NRF) en nadien als de minder gekende NATO High Readiness Force (HRF) worden ingezet. Om echter als een inzetbare strijdmacht te worden aanvaard door de NAVO moet men echter solide geloofsbrieven kunnen voorleggen. De kwaliteitsnormen, die de NAVO aan haar luchtmachteenheden voorschrijft, worden al decennia lang tijdens veeleisende Tactische Evaluaties beoordeeld. De Belgische F-16 eenheden zullen in november 2005 een oefeningcyclus starten, Deployed Falcon, die zal worden afgerond met een OPEVAL, einde juni 2006. Dan pas zal het eindverdict van de NAVO volgen. De deelnemende mannen en vrouwen van de luchtcomponent en van de ondersteunende eenheden geloven er in maar de weg naar succes is lang en moeilijk. Hier volgt het relaas.

Even het kader schetsen.

Op een moment dat de NAVO letterlijk en figuurlijk het vuur aan de schenen wordt gelegd in Afghanistan, verdwijnt een andere mijlpaal uit het NAVO-bestaan misschien wat op de achtergrond. De NRF zal inderdaad in principe rond midden oktober 2006 zijn initiële operationele capaciteit worden toegekend.
Dit betekent concreet dat NRF 7 met zijn 25.000 man als robuuste strijdmacht snel, namelijk binnen de 5 dagen, zal kunnen ontplooien om geloofwaardig deel te nemen aan het volledige spectrum van NAVO-opdrachten en in staat zal zijn om de eerste schok op te vangen. Ook zijn eenheden van de verschillende Belgische componenten formeel toegezegd aan NRF 7. Om echter als een volwaardige NRF-eenheid te worden aanvaard, stelt de NAVO wel specifieke kwalitatieve eisen. Men moet inderdaad een kwaliteitslabel behalen waarbij de toegezegde NRF-eenheid demonstreert dat zij aan de NAVO-normen beantwoordt.
Een soortgelijke certificatie is ook van toepassing op de HRF, die nadat de NRF de lont uit het kruidvat heeft trachten te verwijderen, na een dertigtal dagen ook als gevechtselement zorgt voor de aflossing van de wacht.
De NAVO maakt inmiddels een hele transformatie door zowel qua opdrachten en organisatie als qua middelen. Momenteel zijn het de Allied Combined Operations Standards die in detail voorschrijven waaraan een luchtmachteenheid moet voldoen volgens haar readiness category of beschikbaarheidscategorie. Zo spreekt men bijgevolg van een operationele evaluatie of OPEVAL, waarbij de hoofddomeinen namelijk Operations, Logistics en Force Protection om de drie jaar grondig worden geëvalueerd en van een capaciteiten-evaluatie of COPEVAL waarbij enkel de operationele en logistieke capaciteiten van een eenheid worden beoordeeld.

Begin pagina

De lat wordt hoog gelegd.

Vooraleer we het OPEVAL-relaas toelichten, dienen we op te merken dat voor de Belgische F-16 eenheden de lat wel bijzonder hoog wordt gelegd. Er wordt een Air Combat Force (ACF) gecreëerd waarbij voor het eerst Kleine Brogel en Florennes als één geïntegreerd geheel functioneren. Diverse steunmiddelen van buitenshuis versterken het contingent. De ACF lijkt op papier althans een haalbare kaart want onze F-16’s waren in het verleden ook al tijdens operaties en oefeningen met diverse Europese F-16 gebruikers als onderdeel van de Expeditionary European Air Wing (EEAW) aan het werk.
En wie zegt OPEVAL zegt ook ontplooiing. De tijd, dat een volledige NAVO-evaluatie zich binnen de omheining van een vliegbasis afspeelde, ligt al ver achter ons. Dit is niet echt nieuws onder de zon want einde 2004 werd de 2 WTAC van Florennes al geëvalueerd in Neubrandenburg, gelegen in het voormalige Oost-Duitsland. Voordien beet de 10 WTAC er al de spits af onder het alles ziend oog van een NAVO-evaluatieteam.
Deze maal fungeert Beauvechain als ontplooiingsbasis, weliswaar een nieuwe omgeving maar wat dichter bij huis en met voldoende werkruimte en bewegingsvrijheid na de verhuis van de A-jets naar Frankrijk. De zone gelegen ten noorden van de startbaan zal tijdens de OPEVAL en tijdens de opwarmingsoefeningen die eraan voorafgaan het werkterrein worden van veel bezige mannen en vrouwen. De zone wordt gekerstend tot TAOR (Tactical Area Of Responsibility). De volledige oefeningcyclus, die van start gaat in november 2005, wordt gedoopt met de welluidende naam Deployed Falcon.
Ook wordt bij de taakomschrijving van de certificatie heel wat hooi op de vork genomen. Indien België een representatief staal van middelen ter evaluatie aanbiedt, kan men twee vliegen in één klap slaan. Zo zullen de Belgische F-16’s bijgevolg in de HRF- en in de NRF-rol op de rooster worden gelegd.
Tezelfdertijd vervult het CRC (Control and Reporting Centre) van Glons, als parent CRC van onze F-16’s, de rol van luchtgevechtscentrum en ondergaat een COPEVAL.

Begin pagina

Wat aan de OPEVAL voorafging.

Het is gebruikelijk dat elke NAVO-evaluatie wordt voorafgegaan door voorbereidingsoefeningen op lokaal vlak en door een nationale evaluatie, waarna de NAVO-arena wordt betreden voor het ultieme OPEVAL eindexamen. De 10 W TAC wordt als leidende eenheid aangeduid en 2 W TAC wordt de steunende eenheid. Alle taken, waarvoor het Belgisch F-16 contingent is uitgerust en getraind, zullen aan bod komen: conventionele aanval, luchtverdediging en luchtverkenning.
De cyclus start met Deployed Falcon 05/01 in november 2005. In februari 2006 volgt een tweede Deployed Falcon op ware grootte, namelijk een detachement dat vrijwel identiek is aan de ACF die in de loop van het eerste semester aan het evaluerend oog van de nationale en NAVO-specialisten zal worden onderworpen.
Veel tijd om op adem te komen rest er niet. Op 14 april 2006 immers gaat de nationale evaluatie van start waarvan de Preparation Deployment and Integration (PD & I) faze, - zeg maar de volledige voorbereiding van de ontplooiing - , ook door het OPEVAL-team zal geëvalueerd worden. De Allied Command Operations Standards zijn verwerkt in handige checklists. De notitieboekjes zullen hopelijk ook met talrijke lovende opmerkingen gevuld worden. Alles zal in gereedheid gebracht worden zodat de 14 F-16’s (10 in de rol van conventionele aanval en luchtverdediging en 4 als luchtverkenners) en 650 personen binnen de 10 dagen kunnen ontplooien.

De hoofdinspanning tijdens de PD & I situeert zich in het logistieke domein. Dit belet echter niet dat de evaluators zich willen vergewissen hoe de overvlucht van 14 F-16’s wordt voorbereid. De piloten, met de deskundige steun van de Mission Planning, zullen ondervinden dat de planning van een ontplooiing naar Kaboel geen sinecure is. Diplomatieke toelatingen, te volgen luchtcorridors en vlieghoogtes, brandstofreserves en uitwijkmogelijkheden, rendez-vous met de tanker, controlecentra van het luchtverkeer, het is slechts een greep uit de waaier van bijzondere aandachtspunten.

En inderdaad, van zodra de race tegen de tijd begint, zal het Personnel Handling and Recall Centre (PHRC) op volle toeren draaien. Elk individu dat vertrekt zal langs het PHRC passeren. Dienstpaspoort, vliegtuigtickets en labels, verzekering, persoonlijke identificatie, inentingen, alle medische en tandheelkundige gegevens opgeladen in de computer, nazicht van de uitrusting, een opfrissing van de Rules Of Engagement (ROE), het is een imposante waslijst van handelingen en verificaties die stipt wordt afgewerkt. Het OPEVAL-team wenst ruim 100 passagiers gelijktijdig door het PHRC te laten behandelen en noteert met een zekere ijver hoe bijvoorbeeld onvoorziene tekorten (voor de oefening ziek of ongeschikt verklaarde personen) worden opgevuld. Er dient trouwens te worden aangestipt dat bij de aankomst op de ontplooiingsbasis en bij de herontplooiing het PHRC een vitale rol zal blijven spelen.

Niet alleen het personeel maar ook het materieel moet in voldoende aantallen worden voorbereid, verzameld, opgeladen, getransporteerd, verdeeld op de plaats van bestemming en desnoods worden geïnstalleerd. Tijdens de herontplooiing zal deze cyclus in omgekeerde volgorden worden doorlopen. Over dit titanenwerk zal het Movement & Mobility Centre (MMC) zich ontfermen. In zogenaamde Rally Spots zal alle uitrusting, klaar voor verzending verzameld worden. Fly Away Kits, wisselstukken, voertuigen, Ground Support Equipment (GSE), kantoor- en communicatiemiddelen, het zijn zowat de belangrijkste categorieën die voorzien van een identificatienummer en een prioriteitsnummer uiteindelijk in een chalk zullen belanden. Een chalk komt overeen met één transportentiteit (1 C-130, 1 vrachtwagen, 1 treinwagon). Het OPEVAL-team volgt natuurlijk met professionele interesse wat er zich in en rond het MMC afspeelt. Ze noteren ondermeer dat de lading van 2 C-130’s in een recordtijd wordt gedemonstreerd.
Ook treft het MMC al de nodige schikkingen, zodat elke supplementaire bevoorrading tijdens de ontplooiingsperiode vlug en soepel kan verlopen.

Een van de talrijke locaties waar containers een operatiecentrum vormen.
Een heus tentenkamp in opbouw door de FAU buiten de operationele zone.

Ondertussen wordt alles in gereedheid gebracht, zodat men op de gastbasis vliegoperaties kan uitvoeren, kan leven en overleven. Hier is alle hulp uiterst welkom, ook die van de andere componenten. En geef toe, dit is echt wel een monumentale klus. Het Deployed Operations Centre (DOC) op een centrale plaats inplanten als het zenuwcentrum van alle activiteiten in verband met operaties, logistiek en bescherming, met een EDOC (die overneemt als het DOC uitvalt) betekent een imposant aantal containers en tenten. De meer dan 50 containers en tenten moeten daarenboven over een eigen stroomvoorziening, airconditioning en meubilair beschikken. Aan de NAVO-vereiste van een vervoerbare collectieve bescherming of COLPRO, waarin men ondermeer tijdens een NBC-toestand zonder gasmasker en beschermingskledij kan verder werken, wordt niet voldaan. Deze vaststelling is echter geen ernstige handicap omdat men er mag van uitgaan dat elke werkelijke ontplooiing, zij het als NRF of HRF, zal plaats vinden in het kader van de EEAW. De ervaring leert dat de deelnemers aan de EEAW hun middelen voor gemeenschappelijk gebruik ter beschikking stellen.
Naast het operatiecentrum moeten ook vliegtuigen en personeel optimaal beschermd worden. De assemblage van wapens, de stockage ervan, het opslaan van GSE en voertuigen, werkplaatsen inrichten voor herstellingen, al deze cruciale activiteiten kunnen in resterende vliegtuigshelters of loodsen worden ondergebracht.
Buiten de TAOR wordt een heus tentenkamp van 113 tenten opgericht, voorzien van de levensnoodzakelijke accommodaties om even op adem te komen en uit te rusten. Intensieve luchtoperaties, de klok rond, onder een wispelturig oefeningscenario vergen immers veel, zelfs van de goed getrainde militair. Het puike werk van de Field Accomodation Unit (FAU) wordt door de gebruikers erg op prijs gesteld.

Op het einde van de PD & I fase zal het OPEVAL-team noteren dat in iets meer dan 8 werkdagen Deployed Falcon in Beauvechain tot de actie kon overgaan. Minder dan 3 Hr 30 nadat de eerste F-16 in de TAOR neerstrijkt zijn 12 van de 14 toestellen gevechtsklaar. Dit zijn uiterst fraaie resultaten.
Na de afronding van de PD & I fase zal tijdens de Employment fase de nationale evaluatie plaats hebben van 15 tot en met 18 mei 2006. Het zal de laatste algemene repetitie zijn voor de ACF want in juni kan de echte kroon op het werk worden gezet. Tot zolang wordt het natuurlijk bang afwachten want het uiteindelijke totaalresultaat zal pas bekend worden na de Employment fase van de OPEVAL.

Begin pagina

De OPEVAL op volle toeren.

De ware en echte OPEVAL vormt het sluitstuk van de cyclus Deployed Falcon. Een internationaal team van ruim 100 NAVO-specialisten zal zijn ogen goed de kost geven. De observaties zullen samen met de vaststellingen, geformuleerd tijdens de PD & I fase, in een lijvig field report gebundeld worden. In eerste instantie zal de nodige aandacht worden geschonken aan de beschikbare middelen (resources) maar met nog meer attentie zullen echter de prestaties (performance) van de volledige ACF onder de loep genomen worden.
Op 20 juni 2006 wordt het startschot gegeven van een ononderbroken Employment fase van 55 uur.

Piloot wordt uitgedost in volledige individuele beschermingskledij.

In het domein van de operaties kan het team noteren dat de beschikbare middelen ruimschoots voldoen aan de NAVO-criteria. Voor de 14 ontplooide vliegtuigen zijn 28 piloten beschikbaar, die als één geïntegreerd geheel in de drie taken inzetbaar zijn. Alle toestellen bevinden zich in de voorziene configuratie en de ophangpunten onder de vleugels zijn gebruiksklaar. Met tevredenheid noteert het team dat het jaarlijks aantal vlieguren per piloot in beide readiness categories aan de NAVO-normen beantwoordt. Tevens is er meer dan één individuele beschermingskledij of IPE (Individual Protective Equipment) per piloot beschikbaar, zodat de F-16 inzetbaar blijft in een NBC-omgeving. Dit zal trouwens in de vluchtsimulator en tijdens een virtuele vlucht worden gedemonstreerd. De afwezigheid van de al eerder geciteerde COLPRO wordt door het team vastgesteld zonder bijkomende kwalitatieve bedenkingen.

In het domein van de logistiek, waar ongeveer de helft van de effectieven zijn tewerk gesteld, zijn de beschikbare middelen geen reden tot ongerustheid. Integendeel, de efficiënte ingebruikneming van de bestaande infrastructuur te Beauvechain en de uitbouw van operatiecentra en een werkomgeving, waarin 24 uur op 24 kan gepresteerd worden, dwingt waardering af bij het team. De installatie van de containers en tenten in de TAOR, en van het tentenkamp daarbuiten, blijken het werk te zijn van specialisten. De FUA, de 2 Gp CIS, de 4 Gp CIS en het 4 Bn Gen leveren hierbij in hun steunfunctie puik werk af.
Aan de vereiste, om in de TAOR te beschikken over 10 dagen logistieke steun, wordt ruimschoots voldaan.

Ook in het domein van de bescherming en de verdediging beantwoorden de ter plaatse aanwezige middelen aan de NAVO-criteria. Het personeel is enkele honderdtallen sterk en neemt in zijn rangen een vijftigtal specialisten op in versterking, waaronder 2 reservisten. Een ACF beschikt trouwens niet over voldoende organiek personeel om aan de omvangrijke behoeften in het domein van medische behandeling, NBC en EOD (Explosive Ordnance Disposal) te voldoen tijdens een conflict. En wie beter dan de EOD-specialisten van Poelkapelle, met de grootste praktijkervaring in België, zullen hun expertise kunnen demonstreren.
In het NBC-domein is een Kärcher decontaminatiestation aanwezig, dat recent nog tot de organieke uitrusting van een operationele wing behoorde. De voorafgaande stage van de gebruikers van het 4 Bn Gen in de TAOR, om enige praktijkervaring op te doen in de omgeving waar luchtoperaties plaats hebben, blijkt zijn vruchten af te werpen.
De nodige gespecialiseerde apparatuur om chemische en radiologische agentia te detecteren is tevens beschikbaar. Naast de klassiekers van de actieve grondverdediging, zoals bewapende jeeps, controleposten en schootsstellingen, dragen ook meer geavanceerde middelen zoals de Kestrel en het Guardian Ground System hun steentje bij in dit domein.
Bij welke aanval dan ook zullen 2 EOD-teams en een gecombineerde NBC/EOD-ploeg, die als DAT (Damage Assessment Team) fungeert, kunnen uitrukken.

In de drie domeinen zijn de beschikbare middelen zeker toereikend. Demonstreren hoe het hele raderwerk functioneert is echter een ander paar mouwen. Zoals bij elke NAVO-evaluatie het geval is zullen ook tijdens deze OPEVAL de prestaties van het personeel de doorslag geven.

Een impressie schetsen over de prestaties van al het personeel tijdens een ACF-evaluatie kan omvangrijk worden. Daarom zijn relevante cijfergegevens, een getuigenis over de aanpak van een specifiek incident maar ongetwijfeld de mening van de OPEVAL-teamchief wellicht een aanvaardbaar alternatief.

In het oefeningscenario vinden we zowat alle ingrediënten terug die we in de meest recente conflicthaarden aantroffen. Een land (Kanaalland) wordt door de coalitie van buurlanden belaagd omwille van zijn grondstoffen en aardolie. Etnisch geweld en terroristische activiteiten destabiliseren meer en meer de regio. De Veiligheidsraad van de UNO zal uiteindelijk beroep doen op de NAVO, die een NRF/HRF strijdmacht zal ontplooien om de toestand te stabiliseren. De ware Deployed Falcon kan nu echt van start gaan.

Tijdens de 55 uur durende evaluatie, zonder enige onderbreking of adempauze, zal iedere aanwezige het beste van zichzelf moeten geven om de F-16’s de zendingen te laten uitvoeren, die de opdrachtgevers van de NAVO in petto hebben.

De experten van het TACEVAL Coordination Centre aan het werk.

Vanuit het TACEVAL Coordination Centre (TCC) zal de volledige OPEVAL beheerd worden. Geïnstalleerd te Beauvechain zal een groep van een 20-tal kenners van het vak, voorzien van de nodige communicatie- en informaticamiddelen de oefening dirigeren, opdrachten en alarmstaten doorsturen naar de DOC, de voorziene rapportering noteren, kortom de volledige taak op zich nemen van command and control van de Air Component Command, die in het kader van een NRF/HRF ontplooid wordt. De in plaats stelling van het TCC vlakbij de ACF staat tevens garant voor een onmiddellijke correctie van onduidelijkheden of problemen met het scenario, waardoor de geëvalueerde eenheid zou kunnen benadeeld worden. In werkelijke operaties zou trouwens de command and control keten ook het doelwit kunnen zijn van vijandelijke acties.

De DOC is de draaispil van waaruit de ACF-commander alles in het werk zal stellen, met de directe hulp van de specialisten uit de drie domeinen, om de vliegtuigen op het juiste tijdstip op de juiste plaats te brengen. Dit betekent de tandem piloot-vliegtuig door een voorbereidingscyclus loodsen zodat op het vastgestelde tijdstip kan worden opgestegen. Wanneer de piloten hun zending hebben voorbereid (vaak een race tegen de tijd) en de vliegtuigen in de gewenste configuratie met de nodige bewapening zijn uitgerust (vaak een hectisch gebeuren), zou de tandem niet te lang meer op moeder aarde mogen vertoeven. Alle vormen van bedreiging loeren immers om de hoek of vallen uit de lucht. Het OPEVAL-team kan immers putten uit een ruim gamma van incidenten, die onmiddellijke actie vereisen, vaak veel vindingrijkheid en coördinatie noodzaken, en die steeds prioritair de uitvoering van de zending en de recuperatie van middelen en personeel beogen. Een terroristische aanslag en grondaanval in de buurt van de vliegtuigparking, een overloper die over de landingsbaan scheert en zo vlug mogelijk wil landen, een luchtaanval die een deel van de rolbanen en de startbaan uitschakelt, een DOC dat moet geëvacueerd worden na een vernietigende brand, het is slechts een greep uit de vele incidenten uit het scenario. En inderdaad, de team-members zijn alomtegenwoordig en dragen er zorg voor dat het incident op het voorziene tijdstip en locatie geïnjecteerd en gevisualiseerd wordt. De notities zullen nadien hun weg wel vinden naar het eindverslag met kernachtige volzinnen die hopelijk zullen bijdragen tot algemene voldoening of wie weet ook wel tot ontgoocheling.

F-16 bij scramble die tevens even de startbaan droog blaast.
F-16 in recce configuratie klaar om te vertrekken.

De hiernavolgende relevante cijfers illustreren hoe het personeel tijdens de OPEVAL heeft gepresteerd.
In het domein operaties werden de drie specifieke taken nauwgezet geëvalueerd. In de verdediging van het luchtruim werden 14 scrambles uitgevoerd. Snelheid en precisie van uitvoering zijn hierbij de hoofdvereisten. Een niet-geïdentificeerd vliegtuig bijvoorbeeld, dat zonder radio-communicatie het Belgische luchtruim doorklieft is zeker in het post 9/11 tijdperk ontoelaatbaar. De NAVO-standaard voorziet dat een F-16 binnen de 15 minuten na de ontvangst van het scramble order moet kunnen opstijgen. De evaluators noteren dat alle scrambles binnen de 9 à 12 minuten werden uitgevoerd, een ware topprestatie. Tijdens een luchtverdedigingsopdracht moet men echter heel wat meer in zijn sas hebben. Vliegroutes beveiligen, kwetsbare punten afschermen vanuit wachtomlopen, vliegtuigen van uitzonderlijke waarde (AWACS, tankers) beschermen, overlopers en slow movers (C-130’s) escorteren, telkens met een formatie van 2 à 4 F-16’s, het betekent heel wat vakmanschap. De 18 opdrachten met deelname van 46 vliegtuigen werden allen vlekkeloos uitgevoerd. We kunnen dan ook met grote tevredenheid in het field report lezen: "The pilots of the three different squadrons performed cohesively and effectively as one flying unit."

F-16 in parkingbay wachtend op de wapenmakers die een GBU gaan laden.
De lading van een GBU echt teamwork volgens het boekje.

Op het gebied van de conventionele aanval kwamen de opdrachten van Air Interdiction (de gevoelige plekken van de tegenstrever uitschakelen) en Close Air Support of CAS (de nabije luchtsteun aan grondtroepen) aan bod. In totaal werden 26 vliegtuigen ingezet tijdens 7 zendingen. 50 % van de sorties (13) bekwam een excellente beoordeling. Voorzien van LANTIRN-pods konden de F-16’s ook in moeilijke omstandigheden scoren. Het team noteert: "During CAS-missions the use of the ATHS (Automated Targeting Handoff System) contributed significantly to the overall success, in often challenging conditions."

Op het gebied van de tactische luchtverkenning zijn de resultaten tevens zeer bevredigend. Van de 10 zendingen gevlogen door in totaal 20 vliegtuigen bekomen meer dan de helft een excellente beoordeling. En om de prestaties in het domein operaties tot een volwaardig succes te maken, volgen de felicitaties van de jury voor de uitmuntende resultaten in de test over operaties en herkenning van vijandelijk materiaal. Een gemiddelde van 97,8 % is immers een subliem resultaat.

Evaluatoren wisselen van gedachten na een checkride.
Een dubbelzitter met een evaluator aan boord zullen de uitvoering van de zending beoordelen.

Dat in het domein operaties de beoordelingen niet lichtvaardig worden uitgesproken blijkt ook uit de vaststelling dat van de in totaal 35 gevlogen zendingen er 27 maal een evaluator de uitvoering van de zending aan boord van een tweezitter nauwgezet volgde. Daarenboven ontsnapte geen enkel detail van een zending aan het arendsoog van de evaluator, die na elke vlucht in detail de opname op de high quality video’s, van vooral de aanvalsfase, uitploos. De tactische samenwerking tussen de piloten afkomstig uit verschillende smaldelen moet immers vooral blijken tijdens de uitvoering van de zending.

De assemblage van wapens in volledige individuele beschermingskledij, een lastige karwei.
Volledige concentratie bij de lading van een AIM-120 AMRAAM.

In het domein van de logistiek zal een imposante lijst van activiteiten het OPEVAL-team moeten overtuigen dat het personeel de talrijke uitdagende facetten van de ondersteuning van de ACF tijdens een ontplooiing onder de knie heeft. Defecte vliegtuigen repareren, gevechtsschade herstellen, F-16’s voorzien van brandstof en bewapening, wapens assembleren, konvooien samenstellen om de bewapening bij de vliegtuigen af te leveren, voertuigen herstellen, en dit alles de klok rond, vaak uitgerust in een volledige individuele beschermingskledij, men zou inderdaad voor heel wat minder gaan puffen.
De gemiddelde beschikbaarheid van de F-16’s over de evaluatieperiode van 55 uur bedraagt ruim 90 % en is één van de belangrijkste waardemeters voor de eindbeoordeling.

De controle van de toegangsbadges verloopt nauwgezet.
Hesco bastions die de nodige fysische bescherming bieden.

In het domein bescherming en actieve verdediging van de ACF zal veel aandacht worden besteed aan de fysieke veiligheid en de toegangscontrole van kritieke centra, aan de reactiesnelheid en capaciteiten tijdens diverse aanvallen, aan het vakmanschap van EOD-, DAT- en NBC-ploegen, aan de vlotte en correcte informatiestroom naar het DOC. Men mag dan al goed beschermd zijn door zandzakken, HESCO-bastions en treinbiels, toch moet getoond worden dat men bijvoorbeeld bij een ROTA (Release Other Than Attack)-incident, waarbij terroristen chemische agentia hebben verspreid, vlug en gepast reageert om gebieden af te

De eerste zorgen toedienen aan een slachtoffer kan levensreddend zijn.
De eerste zorgen zijn ook onder NBC-condities van overlevingsbelang.

bakenen die zullen besmet worden door de heersende wind, om eventueel de toegang tot de besmette zone te ontzeggen en om uiterst snel de nodige hulpdiensten ter hulp te roepen, zodat slachtoffers, na het ontvangen van de eerste zorgen een triage- en prioriteitsbehandeling ontvangen, om nadien zo vlug mogelijk geëvacueerd te worden.
Het feit dat tijdens de OPEVAL gedurende ruim 2 uur ononderbroken door iedereen in volledige beschermingskledij moest worden gepresteerd, is bovendien zeer illustratief voor de hoge eisen die door het team in het NBC-domein wordt gesteld.

A-109's wachten tijdens nationale evaluatie werkloos op opdracht voor medische evacuatie.
Een van de Mistral-schootsposten die hier het noordelijk tentenkamp beschermen.

Terloops kan worden aangestipt dat tijdens de nationale evaluatie een viertal A-109’s van de Wing Heli beschikbaar waren voor medische evacuatie. Tijdens de OPEVAL bleek hun steun echter broodnodig bij de internationale NRF-oefening Steadfast Jaguar op Kaapverdië. De deelname aan de oefening van 3 A-109’s en een detachement van een vijftigtal militairen waaronder 12 piloten volstond om de Wing Heli zijn NRF-certificaat te laten behalen.
De Mistral van het 14de Regiment Luchtdoelartillerie van Lombardsijde nam ook deel aan de nationale evaluatie. De laatste en enige specifieke luchtverdedigingseenheid van Defensie was tijdens de OPEVAL echter niet beschikbaar omdat aan de operationele voorbereiding van de Frans-Belgische Europese Battlegroup blijkbaar een hogere prioriteit wordt toegekend.

Vermeldenswaardig in het domein van Force Protection zijn ongetwijfeld ook de scores behaald tijdens de proeven en demonstraties van de Individual Common Core Skills (ICCS) of individuele kennisvaardigheden. Een onderscheiden groep van een honderdtal personen, willekeurig aangeduid en representatief voor de volledige ACF, wordt grondig in elk ICCS-domein geëvalueerd. Het gaat hier niet alleen om theoretische kennis maar ook om diverse praktische proeven.
In grondverdediging moet elk geselecteerd individu bewijzen zijn of haar wapen veilig en efficiënt te kunnen bedienen. Een schietsessie te Leopoldsburg rondt de test af.
In NBC ondergaat een andere groep diverse theoretische en praktische testen. En inderdaad, het gasmasker moet correct worden opgezet binnen de 9 seconden nadat een alarm wordt afgekondigd en tijdens deze bliksemhandeling moeten de ogen gesloten worden.
Tijdens de verdere ICCS-evaluatie toont het team een identieke ijver voor ROE, eerste zorgen en brandbestrijding. Tijdens eerste zorgen wordt vooral aan de demonstratie van de levensreddende handelingen veel aandacht besteed. Heel wat geselecteerden geven na de demo van een reanimatie grif toe dat de controle van vitale functies, en meer specifiek de controle van de juiste frequentie en diepte van de hartkloppingen, niet zo eenvoudig is. Tijdens de FAFA (First Aid Fire Appliance) tonen de uitverkorenen zich quasi volleerde brandbestrijders.

Ten slotte is het opportuun even de reactie op een incident te vermelden, dat indruk heeft gemaakt op het OPEVAL-team: "Non GDF (Ground Defense Force) personnel consisting of five maintenance personnel handle a detainee in a safe and competent manner."

Begin pagina

Het eindverdict van de OPEVAL.

Het eindverdict van de OPEVAL zal uiteindelijk voor alle deelnemers als muziek in de oren klinken. In het domein Logistics wordt een excellent behaald, de hoogst mogelijke score, in Operations en Force Protection een satisfactory, de NAVO-standaard.
De Belgische NRF/HRF organisatie van de luchtcomponent, met de F-16’s als hoofdspelers maar met een talentvolle en gemotiveerde groep van mannen en vrouwen uit Kleine Brogel en Florennes, en uit diverse eenheden, heeft zich overtroffen. De Belgische Air Combat Force dwingt respect en waardering af bij de NAVO-specialisten. Het was een verduiveld moeilijke opdracht maar waar staat weeral geschreven Fortuna Favet Fortibus, het geluk staat aan de zijde van de sterkste.

Het volgende citaat uit een recent NAVO-verslag, naar aanleiding van de NRF-ontplooiing van het NATO Rapid Deployable Corps Spain naar Pakistan in 2005 is niet van toepassing op de Belgische ACF van F-16’s. "NATO should improve the exercises that are used to certify NRF units ready for duty. They should not start when all units are in place and with the assumption that all logistics, transportation, transfer of authority and host nation agreements are complete. These issues should be explored in a challenging certification exercise that demands involvement from the tactical to the strategic level, so all players are prepared to address these issues prior to an operation." Zij die het schoentje passen, kunnen het aantrekken.

En neen, een OPEVAL is voor de luchtcomponent niet louter een oefening om in vorm te blijven. Het is het moeilijkste bekwaamheidsexamen dat de NAVO aan een eenheid oplegt, die beweert een toegezegde taak aan te kunnen. Het volgende citaat van de Engelse team-chief is de sprekende getuigenis van de prestaties van de ACF: "Throughout the OPEVAL an extremely positive, proactive and cohesive leadership was very much in evidence at all levels and across all disciplines, and the majority of Unit personnel were appropriately focused and highly motivated in the execution of their assigned tasks. Overall, personnel of the ACF were very well prepared for this OPEVAL and worked extremely well as a unit and demonstrated excellent professionalism, a sense of urgency and a spirited and shared commitment in the common achievement of the mission."

Het uitstekende resultaat behaald tijdens de OPEVAL is voor de NAVO een geruststellende garantie dat de Belgische ACF de NRF- en HRF-opdracht aankan. Het verdict van de NAVO illustreert bovendien overduidelijk dat de luchtcomponent en zijn F-16’s een ambitieniveau voor inzet bij een conflict met hoge intensiteit terecht mag nastreven.
De NAVO kan streng zijn maar lauwert de eenheden die het verdienen, dus ook onze F-16 eenheden. Dit verdient een dikke proficiat.

Begin pagina