kop2kopie
koponder2
beeldkopie

 

Tweeëntwintigste zondag door het kerkelijk jaar
“MISERERE MIHI”

(GT 330 – GM 562)

 

Introïtus

Intredzang

 

 

Miserere mihi Domine, quoniam ad te clamavi tota die: quia tu Domine suavis ac mitis es, et copiosus in misericordia
omnibus invocantibus te.
Ps. Inclina Domine aurem tuam et exaudi me : quoniam inops et pauper sum ego.

Wees mij genadig, Heer, want zonder ophouden roep ik tot U. Want Gij, Heer, zijt goed en vergevingsgezind en rijk aan barmhartigheid voor allen die U aanroepen.
Ps. Luister naar mij, Heer, en verhoor mijn gebed, want ik ben ongelukkig en arm.

 

 

Alleluia

Alleluia

 

 

Alleluia
V. Cantate Domino canticum novum : quia mirabilia fecit Dominus.

Alleluia
V. Zingt voor de Heer een nieuw gezang, want wonderen heeft Hij verricht.

 

 

Offertorium

Offerandezang

 

 

Domine, in auxilium meum respice : confundantur et revereantur, qui quaerunt animam meam, ut auferant eam : Domine,
in auxilium meum respice.

Heer, zie neer om mij te helpen; maak hen verlegen en beschaamd, die zoeken mij het leven te ontnemen.  Heer, zie neer om mij te helpen.

 

 

Communio B & C

Communie B & C

 

 

Domine, memorabor iustitiae tuae solius: Deus, docuisti me a iuventute mea, et usque in senectam et senium, Deus, ne derelinquas me.

Heer, uw gerechtigheid alleen zal ik indachtig zijn : God, van jongsaf hebt Gij mij onderricht ; wil mij tot in mijn hoge ouderdom niet verlaten.

 

 

Communio A

Communie A

 

 

Qui vult venire post me, abneget semetipsum : et tollat crucem suam, et sequatur me.

Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.