kop2kopie
koponder2
beeldkopie

 

Dertiende zondag door het kerkelijke jaar
“OMNES GENTES”
(GT 297 – GM 509)

Introïtus

Intredezang

 

 

Omnes gentes plaudite manibus: iubilate Deo in voce exsultationis.
Ps. Quoniam Dominus excelsus, terribilis: Rex magnus super omnem terram.

Alle volkeren, klapt in de handen; juicht en jubelt ter ere van God.
Ps. Want de Heer is verheven en alom geducht, een machtige koning over heel de aarde.

 

 

Alleluia

Alleluia

 

 

Alleluia.
V. Omnes gentes plaudite manibus: iubilate Deo in voce exsultationis.

Alleluia.
V. Alle volkeren, klapt in de handen; juicht en jubelt ter ere van God.

 

 

Offertorium

Offerandelied

 

 

Sicut in holocausto arietum et taurorum, et sicut in millibus agnorum pinguium: sic fiat sacrificium nostrum in conspectu tuo hodie, ut placeat tibi: quia non est confusio confidentibus in te Domine.

Als brachten wij een brandoffer van rammen en stieren, en als kwamen wij met duizenden vette lammeren, zo moge ons offer heden voor uw aanschijn welgevallig zijn; want geen smaad treft hen die op U vertrouwen, Heer.

 

 

Communio B & C

Communie B & C

 

 

Inclina aurem tuam, accelera, ut eruas nos.

Schenk ons gehoor, haast U om ons te redden

 

 

Communio A

Communie A

 

 

Christus resurgens ex mortuis, iam non moritur, allluia: mors illi ultra non dominabitur, alleluia, alleluia

Christus uit de dood verrezen, sterft niet meer, alleluia; de dood zal geen macht meer over Hem hebben, alleluia, alleluia.