kop2kopie
koponder2
beeldkopie

Weetjes

Kerkelijk jaar

Het kerkelijk jaar start van de eerste zondag van de Advent en eindigt op het feest van Christus Koning van het volgend kalenderjaar.

Zangboeken

Tot voor kort zong het koor Laudate Dominum uit de "GRADUALE TRIPLEX" met daarin de neumen van Laon (in het zwart) en ook de neumen van de Sint Gallen familie (in het rood). Voordien gebruikte men het "GRADUALE ROMANUM", beide uitgaven van Solesmes.

Omdat na verschillende studies er zich heel wat wijzigingen ('restituties') opdrongen, verscheen in 2011 te Regensburg het "GRADUALE NOVUM, de dominicis et festis" waarin die restituties zijn opgenomen.
Hier vindt men uiteraard ook de neumen van beide families (beide zwart gedrukt).
De 'restituties' zijn melodische correcties van de melodie├źn van het Graduale Romanum op grond van het onderzoek in de oudste handschriften.
Dat onderzoek werd al gedaan voor de uitgave van het huidige Graduale in 1908. Maar ook daarna werd, zeker in de abdij van Solesmes, verder gezocht naar de oudste lezing van ons gregoriaans.
Tot een nieuwe uitgave was het tot nu toe echter nog nooit gekomen. Waar de schola's het konden mee doen, waren de publicaties in het vaktijdschrift "Beitr├Ąge zur Gregorianik", waar sinds 1996 systematisch alle gezangen voor zon- en feestdagen van het graduale in gerestitueerde versie wetenschappelijk gedocumenteerd en besproken werden.
In 2011 zijn de voorstellen die daar gedaan werden, gepubliceerd in het "Graduale Novum, de dominicis et festis."

De Nederlandste vertalingen van de Latijnse teksten komen meestal uit een andere uitgave van Solesmes: "HET GREGORIAANS MISSAAL".

Zangherhalingen

De repetities gaan door in het Parochiaal Centrum van de O.-L.-Vrouwekerk gelegen in de Kapittelstraat.

Wij repeteren iedere dinsdag van 20 tot 22 uur.

Wie interesse heeft voor het 'Gregoriaans' en het graag zou willen zingen of leren zingen is steeds welkom op de repetities.
Kom gewoon eens af!