kop2kopie
koponder2
beeldkopie

Logo van Laudate Dominum, het Kortrijks Gregoriaans Koor

Contactblad

Verschijnt als het past

Jaargang 40
Periode: december 2017

Rekeningnummer van Laudate Dominum

BE38 9201 0170 3772


Inhoudstafel:

Kalender

Bijgekomen optredens

Minder vieringen in de kerk, minder optredens voor het koor???

Ik zag Cecilia komen ...

  


Bijgekomen optredens:

Marceltje

Terug naar boven


Minder vieringen in de kerk, minder optredens voor het koor  ???

 

Wegens de herschikkingen in het parochiaal landschap, het samenvoegen van parochies in federaties en groepering van die federaties werden de beschikbare eucharistievieringen herverdeeld over de verscheidene parochiekerken.

Zo is er géén viering in Onze-Lieve-Vrouwekerk
op 25 maart 2018 (Palmzondag),
op donderdag 10 mei (O.-H.-Hemelvaart)
op donderdag 1 november (Allerheiligen).

Bovendien is er op zondag 6 mei in de O.-L.-Vrouwekerk Eerste-Communie viering. Koor Laudate Dominum moet op die eerste zondag uitwijken naar een andere kerk.

Ook al is (en blijft !) de Onze-Lieve-Vrouwekerk zowat onze thuisbasis, in het verleden traden wij soms elders op voor het opluisteren van een eucharistieviering. In de toekomst zal dit wellicht vaker voorkomen.

In overleg met de andere koren uit de federatie en met de verschillende parochies willen wij zoeken naar oplossingen om voor de nodige diversiteit te zorgen bij het verzorgen van de vieringen. 

Ondertussen werken wij volop aan de opmaak van ons koorprogramma voor het komende jaar.

Heb u zelf zin om daar aan mee te werken, of kent u iemand die ook interesse heeft voor gregoriaans, dan bent u van harte welkom. Wij houden elke week repetitie op dinsdagavond om 19.30 u in het parochiehuis van Onze-Lieve-Vrouwparochie (Kapittelstraat 27 in Kortrijk).

W. Deroo  

 

 

Terug naar boven 

Ik zag Cecilia komen …

 

Géén koor die nog nooit deze zin heeft omgezet in een gezellig koorfeest.
Naar jaarlijkse gewoonte was het bij Laudate Dominum opnieuw van dat op de eerste zondag van december.
Het feest begon samen met de gemeenschap van de Onze-Lieve-Vrouweparochie, toen we dank zegden tijdens de liturgie van de eerste adventszondag.
Aansluitend verzamelden koorleden en genodigden in Huis Vanwonterghem in Kuurne voor het gezellig tafelen.

Vorig jaar konden enkele parochieverantwoordelijken niet op ons feest aanwezig zijn wegens de aanstelling van een nieuwe bisschop.
Wij hadden goede hoop om die mensen er dit jaar bij te hebben, maar dit lukt nog niet zo goed.

Bovendien scheelde het niet veel of dit jaar telde de ziekenboeg méér leden dan ons tafelgezelschap. Doch, dank zij de wilskracht van de getroffen koorleden en de goede zorgen van dokters en (thuis)verpleegsters viel dit nogal mee.

In het afgelopen jaar namen wij noodgedwongen afscheid te nemen van ons oud-koorlid Marcel D’Hondt, wiens uitvaartdienst wij verzorgden op 18 februari. Op het jaarlijks feest gaan onze gedachten ook naar de vrienden uit het koor die er niet meer zijn.

Dit jaar kreeg koorlid Marc Vanooteghem een bijzonder welkom. Marc met zijn fiets, die tussen twee patienten in, via thuisstudie er in slaagt om de eerste-zondagvieringen in te studeren, en dan mét de fiets “een ritje maakt” om te komen meezingen!

 

Chapeau en zeer hartelijk dank voor zo’n engagement. Dat verdient ons aller respect en waardering.

In zijn gekende welsprekende stijl roemde Frans Debonne het engelengeduld en de onbaatzuchtige inzet van dirigent Walter.
Tussen de gerechten door bedacht Mieke Schotte ter plekke een toepasselijke haiku over het koor :

Emotie, dat kan
Zingen is een uitlaatklep
Samen gaan we door

Ook de smakelijke beschouwingen van Flor Bellemans over de gedegusteerde wijnen werden naar waarde geschat … en zo was het weerom een erg geslaagd samenzijn. Moge het de aanzet zijn voor een volgend werkjaar  om er met z’n allen vol enthousiasme en volharding tegenaan te gaan.

Janus Gregori

We wensen
al onze trouwe lezers
een vredevol Kerstfeest
en
het allerbeste voor
2018

 

 

 

Terug naar boven