kop2kopie
koponder2
beeldkopie

Logo van Laudate Dominum, het Kortrijks Gregoriaans Koor

Contactblad

Verschijnt als het past

Jaargang 43
Periode: maart 2019 - nummer 1

Rekeningnummer van Laudate Dominum

BE38 9201 0170 3772


Inhoudstafel:

Kalender

Bijgekomen optredens

Samen een gesprek beluisteren

Coronavirus legt ook kooractiviteit stil

  


Bijgekomen optredens:

Marceltje

Terug naar boven


SAMEN  EEN  GESPREK   BELUISTEREN

 

 

“DIT  IS  DE  DAG  DIE  DE  HEER  GEMAAKT  HEEFT”  of  “HAEC  DIES  QUAM  FECIT  DOMINUS” zingen gregoriaanse koren in het Latijn op het hoogfeest van Pasen, het grootste feest van de christelijke liturgie.

De Graduale “Haec Dies” is een belangrijk gezang en niet alleen omwille van de tekst maar zeker wat betreft de melodie. Mag ik voor één keer tegen mijn principes ingaan? Gewoon omdat ik steevast overtuigd ben dat de tekst belangrijker is dan de melodie.
Maar, als die melodie in ons zangboek “Graduale Romanum/ Triplex” een twintigtal keer mag worden uitgeleend aan andere teksten, dan zegt dat toch iets over de waarde, die er toen aan deze melodie werd gehecht en dan kan ik mijn principes even opzij zetten.
Slechts een paar voorbeelden uit de Graduale Triplex zijn : “Angelis suis”, “Iustus ut palma”, “Hodie scietis”. Ook voor de Graduale van de uitvaartmis “Requiem aeternam” werd diezelfde melodie overgenomen.

Zowat méér dan duizend jaar terug hebben de gregoriaanse musici uit een ander vaatje getapt met de Introitus “Resurrexi”.

Het is Pasen, er wordt gejubel en bazuingeschal verwacht. Bij het beluisteren van de melodie merkt men dat het verschil in toonhoogte zich beperkt tot ten hoogste drie tonen. Het gevolg is een sobere en discrete melodie en daar is een reden voor, wij mogen meeluisteren naar een zeer intiem gesprek :
de ZOON spreekt tot de VADER.

Hierbij zou bazuingeschal volledig uit de toon vallen. Precies de discretie in de melodie gaat veel dieper dan een kort gejubel, het gaat tot in het hart en tot in de ziel. Het wordt zoals HUN GESPREK, een moment van intimiteit en eeuwigheid.

De onbekende gregoriaanse auteurs hebben een eenvoudige maar aangrijpende melodie gecomponeerd om de tekst de gepaste uitdrukking te geven. 

Ant./   Resurréxi, et adhuc tecum sum, allelúia, posuísti super me manum tuam, allelúia, mirábilis facta est sciéntia tua, allelúia, allelúia.
Ps. / Dómine probásti me, et cognovísti me, tu cognovísti sessiónem meam et resurrectiónem meam.    

Vrij vertaald : Ant. / Ik ben heropgestaan, en nog altijd ben ik bij U, loof God, boven mij hebt Gij uw hand gehouden, loof God, wonderbaarlijk is Uw wijsheid, loof God.
Ps./  Gij hebt mij doorgrond, en Gij hebt mij gekend, Gij hebt mijn neergaan en mijn heropstanding gekend.

Ook in andere liturgische gezangen paste men deze compositiewijze toe, bij een gesprek tussen de Vader en de Zoon of de Zoon en de Vader zoals :

Middernachtmis : Introitus, “Dóminus dixit ad me” – de Heer sprak tot mij, gij zijt mijn Zoon;
Palmzondag : Communio, “Pater, si non potest hic calix transíre” –  Vader, laat aan mij die kelk voorbijgaan;
Zevende zondag van de Paastijd : Communio, “Pater, cum essem cum eis” – Vader, toen ik nog bij hen was;

Telkens opnieuw werd er gekozen voor een sobere melodie die de tekst perfect expressie geeft.

En... is het u ook opgevallen?  Die gezangen komen vóór in sterke liturgische tijden, Kerstmis, Vasten, Paastijd.

Knap toch, hoe die anonieme gregoriaanse musici –cantores –  de bijbelteksten gepast muzikaal interpreteerden en componeerden, zonder gebruik te maken van een notenbalk.

Een zalige Paastijd gewenst,
Jean Pierre EXTER,  Pasen 2020.

 

 

Terug naar boven 

Coronavirus legt ook kooractiviteit stil

 

En ja, ook wij dachten dat het wel niet zo’n vaart zou lopen.…, tot de maatregelen van hogerhand op ons af kwamen.

Vooreerst hadden wij onze repetities van de maand maart al opgeschort : het was immers géén goed idee om op dinsdagavond in een kleinere ruimte samen te zitten om te zingen…

Als dokters en verpleegkundigen ons afraden om met velen samen te komen en men ons adviseert om de opgelegde maatregelen strikt na te leven om verdere verspreiding van het virus te voorkomen of minstens te vertragen, dan moeten wij de slimme niet uithangen door dit naast ons neer te leggen.

Ondertussen werden door de Bisschoppen ook alle kerkelijke plechtigheden tot en met 5 april afgelast. Als deze maatregel zou verlengd worden komen de diensten van de Goede Week en Pasen ook nog in het gedrang.

De planning in de “Koorkalender” is dan ook niet zeker. Wij vragen daar begrip voor en schikken ons naar de richtlijnen die op ons af komen.

Walter Deroo, koorleider

Terug naar boven