Begijnendijk-Betekom

BESTUURSZAKEN                                                 Bijgewerkt : 07 januari 2002

Deze webpagina is vervangen door twee nieuwe pagina's :
http://home.tiscali.be/waterloo/waterloo/nieuws_dienstverlening.html 
http://home.tiscali.be/waterloo/waterloo/linken_dienstverlening.html


Nieuwsberichten ivm de dienstverlening aan onze bevolking :


Bestuurlijk Beleid.

Het statuut van de gemeentelijke mandatarissen werd verbeterd door de lokale besturen de mogelijkheid te geven om de mandatarissen meer faciliteiten te verlenen en de presentiegelden aan te passen. Het VVSG (Vereniging van Steden en Gemeenten) heeft deze documenten uitgebreid op haar website geplaatst. 

Begijnendijk heeft eind 1998 haar personeelsbehoefteplan volgens de krachtlijnen van minister Theo Kelchtermans van 14 juli 1993 dan toch goedgekeurd. Het plan voorziet in een groter personeelskader met bijhorende functiebeschrijvingen, een evaluatiesysteem, weddeherschalingen, bijkomende rechten en plichten inzake personeelsvorming...
Gezien de jaarlijkse personeelskost meer dan 51 % bedraagt van de totale jaarlijkse uitgave van de gemeente is het maar normaal dat wij voor u zorgen dat deze gelden besteed worden aan een efficiënte dienstverlening aan de bevolking. De toepassing van het personeelsbehoefteplan moet ervoor zorgen dat de dienstverlening aan de bevolking voortdurend kan verbeteren.
De uitvoering van het personeelsbehoefteplan volgt vanaf 1999 waardoor de uitgaven nog zullen stijgen. Wij volgen dit voor u op de voet in het belang van een goede dienstverlening aan de bevolking.
Hieronder volgt een kort overzicht van de cijfers :

Jaartal Personeelskost / totale uitgave Jaarlijkse personeelskost Totale jaarlijkse uitgave
1998      
1996 51,39 % 109.210.430,-fr 212.513.077,-fr
1990 46,97 % 071.681.973,-fr 152.612.257,-fr
1986 37,98 % 048.106.934,-fr 126.663.862,-fr

Bij decreet van 02 maart 1999 werd de Vlaamse Regering gemachtigd een coöperatieve vennootschap  voor de werving en selectie van overheidspersoneel (Jobpunt Vlaanderen, Interleuvenlaan 62 Zone 2 te 3001 Heverlee. Tel. 016 / 39.47.76 FAX 016 / 39.47.75) opgericht met beperkte aansprakelijkheid. Ook gemeenten kunnen toetreden tot deze coöperatieve vennootschap.

De Vlaamse Overheid en de lokale besturen willen in de toekomst beter samenwerken. Daartoe is het pact van 08 maart 1999 voorgesteld dat elke gemeente en / of OCMW mee kan onderschrijven. Het VVSG (Vereniging van Steden en Gemeenten) heeft deze documenten uitgebreid op haar website geplaatst. 

LINKEN

Organisaties ter bevordering van integrale kwaliteitszorg, strategie, organisatie-ontwikkeling, ...

Leiderschap, verandermanagement, strategie, bestuurskunde, ...

Personeelsmanagement (HRM, ...)

Kennis- en informatiemanagement

Facilitymanagement

Anders werken, telewerken (Thuis of lokale satellietkantoren),...

Project- en procesmanagement

Klantentevredenheidsonderzoek

Publiek Private Samenwerking (PPS)

Goeroes in de integrale kwaliteitszorg

Vakliteratuur / magazine / boekhandel / uitgeverijen mbt integrale kwaliteitszorg, organisatie-ontwikkeling, ...

Adviesbureaus en opleidingscentra mbt integrale kwaliteitszorg, organisatie-ontwikkeling, informatiemanagement, HRM, ...

Nederland

Duitsland

Verenigd Koninkrijk

Verenigde Staten van Amerika

Normen, standaardisatie, certificatie, accreditatie, ISO-begeleiding, ...

Software


Algemeen.

LINKEN


NAAR BOVEN

 

TERUG