Home
Jeugdharmonie
Kalender
Bestuur
Contact
Foto's
Extra
Geschiedenis harmonie
Geschiedenis jeugdharm.
Sponsors

Metaclima
VGD Opwijk
Verzekeringen De Nil
Hugo De Neef
Van Rossem
Tradibouw
Fijnwijn
Teaterhuyse
Letter en Beeld
Tuinarchitectuur
Vandeputte
Van de velde Beton
AAA Retail
Nuelant
Spar
Bouwbedrijf Van Gerwen

GDPR

Wil u onze vereniging een financieel duwtje in de rug te geven?
Hieronder vindt u de verschillende mogelijkheden met de bijbehorende voordelen.
Lid worden kan door overschrijving van het correcte bedrag
op rekeningnummer BE06 6528 3604 6722. met vermelding “lidgeld: uw naam”.
Geef ons ook een seintje met uw gegevens op het e-mailadres harmonieopwijk@hotmail.com.
Alvast bedankt en welkom in onze muzikale familie!

Lid (10 €/jaar)

 • U steunt de dagelijkse werking van onze vereniging
 • Uitnodiging voor onze concerten en het Ceciliafeest voor leden
 • Elektronische versie van onze driemaandelijkse nieuwsbrief indien u ons uw e-mail adres bezorgt

Erelid (25 €/jaar)

 • Idem lid +
 • Op verzoek van de familie begeleiden we het erelid naar het kerkhof bij overlijden

Beschermcomité (50 €/jaar)

 • Idem erelid +
 • Gratis toegangskaart voor onze eigen concerten
 • Vermelding in brochures, programmaboekjes, menu eetfestijn, affiches, onze website
  Indien u niet vermeld wil worden, kan u dit melden op het e-mailadres harmonieopwijk@hotmail.com

Sponsor (400 €/jaar)

 • Logovermelding in brochures, programmaboekjes, inkomkaarten, affiches, menukaart eetfestijn, publicaties Opwijks Leven, onze website
 • Gratis VIP-arrangement (feestmaal + concert) voor 2 personen tijdens ons jaarlijks Harmonie Night concert
 • Gratis serenade eens om de 4 jaar bij speciale gelegenheden (op aanvraag)
 • Elektronische versie van onze driemaandelijkse nieuwsbrief indien u ons uw e-mail adres bezorgt


De harmonie dankt haar trouwe sponsors:

VGD Opwijk

De Nil Verzekeringen

De Neef

Tuinarchitectuur Vandeputte

Spar

Tradibouw

Metaclima

AAA Retail

Vandevelde Beton

Fijnwijn

Teaterhuyse

Letter en Beeld

Van Rossem

Nuelant

Van Gerwen

De harmonie dankt de leden van het Beschermcomité 2024-2025
Karel Denenbourg / Eddy De Nil / Ernest De Nil / Peter Geeurickx / Schrijnwerkerij Van Rossem
Dirk De Clercq / Jan Michiels / Joost Vastenavondt / Willem De Pauw