Home
Jeugdharmonie
Kalender
Bestuur
Contact
Foto's
Extra
Geschiedenis harmonie
Geschiedenis jeugdharm.
Sponsors

Metaclima
VGD Opwijk
Verzekeringen De Nil
Hugo De Neef
Van Rossem
Tradibouw
Fijnwijn
Teaterhuyse
Letter en Beeld
Tuinarchitectuur
Vandeputte
Van de velde Beton
AAA Retail
Nuelant
Spar
Bouwbedrijf Van Gerwen

GDPR

Privacyverklaring

Koninklijke Harmonie De Volherding Opwijk (en haar Jeugdharmonie), feitelijke vereniging gevestigd aan ‘Hof Ten Hemelrijk’ Kloosterstraat 7 te 1745 Opwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.harmonieopwijk.be
‘Hof Ten Hemelrijk’ Kloosterstraat 7 te 1745 Opwijk

De functionaris gegevensbescherming van Koninklijke Harmonie De Volherding Opwijk is te bereiken via harmonieopwijk@hotmail.com.

Persoonsgegevens die we verwerken

Koninklijke Harmonie De Volherding Opwijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deelneemt aan onze activiteiten, steun verleent aan onze activiteiten, diensten ontvangt en of levert, en/of omdat u deze aan ons verstrekt.

Een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum (enkel voor muzikanten en gelijkgestelden)
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer (enkel voor muzikanten en gelijkgestelden)
  • E-mailadres
  • voor de jeugdmuzikanten: gegevens van de ouders (naam, adres, telefoonnummer)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken

We verwerken in zoverre noodzakelijk persoonsgegevens van minderjarigen die deelnemen aan de activiteiten op basis van de toestemming van hun ouders of voogd. Als u er van overtuigd bent dat we zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via harmonieopwijk@hotmail.com, dan verwijderen we deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag we persoonsgegevens verwerken

Koninklijke Harmonie De Volherding Opwijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • het beheren van ons ledenbestand
  • het organiseren van activiteiten voor en met onze leden
  • het verzenden van nieuwsbrieven en/of andere promoties
  • het op de hoogte houden van onze leden van de activiteiten van de vereniging

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Koninklijke Harmonie De Volherding Opwijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Koninklijke Harmonie De Volherding Opwijk verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van het doel van onze vereniging en de activiteiten van de vereniging of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten we een verwerkingsovereenkomst die eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens garandeert. Koninklijke Harmonie De Volherding Opwijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die we gebruiken

Koninklijke Harmonie De Volherding Opwijk gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die we gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen we hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Koninklijke Harmonie De Volherding Opwijk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die we van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar harmonieopwijk@hotmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

Koninklijke Harmonie De Volherding Opwijk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende website.

Hoe we persoonsgegevens beveiligen

Koninklijke Harmonie De Volherding Opwijk neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via harmonieopwijk@hotmail.com.