Home
Jeugdharmonie
Kalender
Bestuur
Contact
Foto's
Extra
Geschiedenis harmonie
Geschiedenis jeugdharm.
Sponsors

Metaclima
VGD Opwijk
Verzekeringen De Nil
Hugo De Neef
Van Rossem
Tradibouw
Fijnwijn
Teaterhuyse
Letter en Beeld
Tuinarchitectuur
Vandeputte
Van de velde Beton
AAA Retail
Nuelant
Spar
Bouwbedrijf Van Gerwen

GDPR

Geschiedenis van de Harmonie

De harmonie werd gesticht op 24/02/1838 door wroede vaderen van de gemeente, met als eerste voorzitter P.J. De Smedt. 'La Persévérence' zo werd ze gedoopt in het officiële administratieve mode Frans van toen. 'De Volherding stond wel reeds op de standaard van 1851. en in de oudste regelement dat we terug vinden uit 1861, staat als eerste artikel: 'Muzikael genootschap der Volherding' is de titel van onze Opwijkse harmonie. Aan onze vaandel hangt een medaille uit 1926 die ervan getuigt dat Opwijk van dan af de eretitel 'Koninklijke harmonie' mocht voeren.

Het bestuur berustte bij de hoge bestuurscommissie (of 't groot bestuur) en de kleine commissie (of 't klein bestuur) van de muzikanten. Thans is dit geëvolueerd tot een bestuur gevormd door enerzijds de voorzitter, ondervoorzitter en bestuursleden.Als voorzitters kennen we achtereenvolgens:

 • Pieter Jozef De Smedt
 • Jan De Smedt
 • Benoit De Smedt
 • Jozef De Smedt
 • Hubert De Smedt
 • Raoul Beerens
 • Pol Van Molhem
 • Leo De Smedt

Het doel van de harmonie was en is in de gemeente de muziekbeoefening te bevorderen en het gemeenteleven op te luisteren, zoals ook de oudste reglementen stellen. Er kwam ook geen andere fanfare of harmonie tot stand in Opwijk, D'armonie of 't muziek dat is de Volherding. Onze harmonie werd een stukje van en voor de gehele gemeente. Eensgezind rekent zij het tot haar aangename taak de grote plechtigheden, evenementen en huldigingen, van welke hoek of strekking ook, klank bij te zetten tot genoegen van heel de bevolking.

Eenmaal per week werd er gerepeteerd in het lokaal onder leiding van de dirigent. Bij afwezigheid dienden de muzikanten een boete te betalen. Al in 1875 bleek dit systeem reeds onhoudbaar en werden er uitzonderingen gemaakt.

De dirigenten werden benoemd door het bestuur. Als vroegere dirigenten worden vernoemd:

 • Benoit Vereertbrugghen
 • Parmentier
 • Louis Moens
 • Louis Vande Maele
 • René Lenssens
 • Armand Segers
 • Oscar Mertens
 • Eric Tourné
 • Arthur Cnapelinckx
 • Jan Couck

 • Pierrot de Block (Jeugdharmonie)
 • Joris De Geest (Jeugdharmonie)
 • Tom Pipeleers (jeugdharmonie)
 • Jan De Maeseneer (jeugdharmonie)

Het aantal muzikanten kende wel wat schommelingen. Het minimum is een 20-tal, de hoogste aantallen blijken uit het recente verleden te komen (± 60)

In 1874 werd in de schoot van de harmonie een muziekschool opgericht voor het aanleren van theoretische en praktische notenleer, instrumentale muziek en zang.

In 1974 verbroederde onze harmonie met het Musikverein Ober Mockstadt (Ranstadt, Duitsland). In 1975 ging onze harmonie op tegenbezoek. Dit werd het begin van een tweejaarlijks bezoek en tegenbezoek. Telkens zouden het drukke, enthousiaste weekends worden met ontvangst door de gemeentelijke overheden, verblijf in gastgezinnen, uitstappen en gemeenschappelijke muziekuitvoeringen en ontspanningsavonden.

In 1974 aanvaardde men een uniform, een grijze broek, een blauwe blazer en een das, zoiets kon men ook op andere dagen dragen, zodat het toch geen weggesmeten geld was.

In 1980 werd gestart met een jeugdafdeling. Deze jeugdharmonie heeft zijn eigen repetities en repertorium telkens aangepast aan het peil van de jeugdige muzikanten. En verzekert de doorstroming in groep naar de 'grote harmonie'. De jeugdharmonie die uiteraard van in den beginne vrouwelijke en mannelijke muzikanten telt opent ook de emancipatiepoort naar de harmonie. In 1981 doen de eerste vrouwelijke muzikanten hun intrede in de harmonie. In tegenstelling tot de aanwezigheid van vrouwelijke leden en echtgenotes op het St.-Ceciliafeest, werd de aanwezigheid van vrouwelijke muzikanten wel als de normaalste zaak van de wereld aanzien.

Ook in 1980 werd de 'bejaarde' standaard verdiend op rust gesteld. Hij werd vervangen door een gelijkwaardige nieuwe standaard met een medaillon in gouddraad naar een ontwerp voor de harmonie door Paul Vermeiren. Het stelt de vier parochietorens der gemeente voor, om de verbondenheid met de gehele gemeente te symboliseren.

In 1988 werd het 150-jarig bestaan gevierd met een gevarieerd driedaags muzikaal programma met optredens van showkorpsen, koren en harmonies. Clouseau, die toen aan het begin van hun carrière stonden, vormden een van de hoogtepunten.

In 1993 was Antwerpen culturele hoofdstad van Europa en gaf de harmonie een concert in het Antwerp Docks Hotel. In 1994 volgde een tweede concert in dit hotel.

Toen de toneelgroep Sterrenregen uit Droeshout “Waar de ster bleef stille staan” opvoerde, heeft de harmonie haar medewerking verleend door de live uitvoering van de muzikale intermezzo’s.

Naar aanleiding van het 160-jarig bestaan werd, samen met het Gemengd koor “Cantabile”, een kerstconcert gegeven in de St. Pauluskerk van Opwijk. Omwille van het grote succes werd deze samenwerking in 2001 herhaald onder de naam “Harcanta”.

In 2003 vierde de harmonie haar 165-jarig bestaan met het “Promessing Night” -concert. De harmonie en de jeugdharmonie concerteerden samen met de Opwijkse koren. Sabine Tiels was toen de gastvedette.

“Harmonie Night in Spechtes” werd in 2005 de naam voor de nieuwe aanpak door “De Volherding”. Een concert door de harmonie, een gastoptreden van Günther Neefs begeleid door harmonie en jeugdharmonie en een VIP behandeling voor onze partners en hun genodigden zorgen voor een onvergetelijke avond.

In 2006 vierde de Jeugdharmonie haar 25-jarig bestaan met een brunch, een tentoonstelling en uiteraard een concert waaraan voor de gelegenheid vele ex-jeugmuzikanten deelnamen. Harmonie Night in Spechtes beleefde haar tweede editie met Jean Bosco Safari als gastartiest. Het zeer drukke muzikale jaar wordt afgesloten met een kerstconcert in de Sint-Jozefkerk van Droeshout. Samen met het Jeugdkoor Alegria en het Droeshouts koor Forever Young bracht de harmonie iedereen in de gepaste kerstsfeer.

In 2007 was Barbara Dex de gastartieste op Harmonie Night in Spechtes en zorgde de harmonie voor het muzikaal hoogtepunt van het muziekfeest van Opwijk kermis. Niemand minder dan Koen Crucke was er de zeer gewaardeerde gastartiest.

In 2008 bestond de Koninklijk Harmonie “De Volherding” 170 jaar en werd het concert opgeluisterd door Jo Lemaire en Jeugddansgroep Gembada uit Merchtem.

In 2009 stond er voor het eerst hardrock op ons repertoire. Samen met Marc Tijsmans, bekend als acteur en musicalster, speelden we een geslaagde versie van AC DC's "Highway to Hell".

2010: Harmonie Night in Spechtes met Opwijkse gastvedetten

2011: Harmonie Night in Spechtes: Moulin Rouge

2012: Harmonie Night in Spechtes: Solo

2013: 175-jarig jubileum met Harmonie Night op de Dansvloer

2014: Casino

2015: @ the movies

2016: Harmonie Knight Royaal

2017: Strangers in the Harmonie Night

2018: Solo de wereld rond

2019: Disco

2020: Tribute to...