www.plantaardig.com
 

Dit dossier bestaat uit vier delen
Deel 1 : Waarom is broccoli de gezondste groente? Een samenvatting.
Deel 2 : De teelt van broccoli
Deel 3 : Zaaien en verspenen van broccoli, fotoreportage
Deel 4 : Planten van broccoli, fotoreportage

 


Broccoli en bloemkool zijn zeer nauw verwant.  Pas sedert een twintigtal jaar kent de groente bij ons een stijgende populariteit.
Broccoli heeft een iets krachtigere smaak dan bloemkool. Het deel dat geoogst wordt is een eindstandig scherm met een verzameling uitgegroeide bloemknoppen, en daarnaast ook dikwijls de schermen op de zijscheuten die ontstaan na het oogsten van hoofdscherm.

Bij broccoli komen één- en tweejarige rassen voor. Spruitbroccoli is de verzamelnaam voor een groep van tweejarige rassen die purperen of witte kleine, bebladerde, langwerpige, paarse of witte bloemhoofdjes vormen nadat ze op het veld hebben overwinterd. Men noemt ze ook winterbroccoli.
Zomerbroccoli (of Calabrese rassen)(zie foto) is beter gekend en groeit veel sneller. De rassen zijn éénjarig. De bloemschermen zijn donkergroen met een blauwe gloed. Dit is in onze streken de meest geteelde rassengroep. Tijdens de verdere teeltbeschrijving wordt, tenzij anders vermeld, de teelt van zomerbroccoli bedoeld.
 

De grond en vruchtwisseling
Broccoli is iets minder veeleisend dan bloemkool. Toch moet de grond ook goed vochthoudend zijn, zonder wateroverlast. Een hoge pH (6,5-7,5) zorgt voor een vlotte opname van de voedingselementen en werkt de uitbreiding van knolvoet tegen.  Een humusrijke bodem zorgt eveneens voor een doorlopende aanvoer van voedingselementen. Vooral op lichte gronden doet broccoli het goed onder wat koelere omstandigheden Op deze gronden kan  kan halfschaduw een voordeel zijn tijdens de zomerperiode.
 

Water geven
Tijdens de eerste weken na het planten moet de wortelvorming gestimuleerd worden en wordt er, tenzij in uitzonderlijke situaties geen water gegeven. Pas als de broccoliplant zes tot zeven bladeren is bijgegroeid mag er geen droogtestress meer zijn. Vanaf dat moment is beregenen of water geven aangewezen, zeker op droogtegevoelige en lichte gronden.

Teeltrotatie
Broccoli hoort thuis op het perceel van de koolgewassen. Het is ideaal als slechts om de zes jaar koolgewassen geteeld worden op een bepaald stuk grond..
 

Bemesting
Broccoli  vraagt voldoende organische bemesting met compost (10 kg per m²) of verteerde stalmest (5 kg per m²) Dit wordt dan bij het planten aangevuld met een minerale meststof  80g/m² (N+P+K) 12+10+18.  Stikstof is nodig voor voldoende bladvorming. Alleen dan kan een voldoende groot bloemhoofd gevormd worden. Teveel stikstof veroorzaakt, vooral in het najaar, schermrot. Kalium is nodig om een stevige bloem te bekomen.
Vooral bij de vroege teelten is het aan te raden nog eens  bij te bemesten zes weken na planten (compost bovenop spreiden of met 20 g/m² kalkammonsalpeter). De vroege teelten kunnen de organische bemesting soms nog niet optimaal benutten, er is nog te weinig mineralisatie van het organische materiaal in de grond.

Opkweek
Broccoli wordt niet zo vroeg en zo laat geteeld als bloemkool. De vroege teelt wordt gezaaid in februari onder koud glas. De vroegste oogst bij broccoli is begin juni. De uiterste zaaidatum van zomerbroccoli is begin juli met oogst eind oktober.
Lees meer over de opkweek, met stap voor stap foto's in 
deel 3 van Broccoli? Gezondheid!

Planten
Broccoli wordt geplant vanaf einde maart tot begin augustus. De opkweekduur van de plantjes is ongeveer één maand. Lees meer over het planten van broccoli in
deel 4 van Broccoli? Gezondheid!

Oogsten en bewaren.
Broccoli wordt geoogst net voor het opengaan van de bloemknopjes. Bij te vroeg oogsten zijn de bloemschermen te klein, later oogsten geeft bloei en losse bloemschermen. De hoofdknop kunt u met een stuk lange steel afsnijden, dat ook eetbaar is. Snijdt u een kortere steel af, dan kunnen er zich meer zijscheuten vormen, waaruit drie weken later kleinere bloemknoppen groeien.
Bewaar broccoli in de koelkast verpakt in folie. De houdbaarheid is dan slechts 7 dagen. Wanneer de kleur bij de bewaring naar de gele kant gaat wordt de smaak bitter. Broccoli kunt u geblancheerd (2-4 minuten) invriezen.


Mogelijke problemen
Soms is de steel van het bloemscherm hol. Dit komt vooral voor bij sterke groei en een ruime plantafstand.
Vooral in het najaar kan het scherm soms rot vertonen.. Te hoge stikstofbemesting en magnesiumgebrek zijn mogelijke oorzaken.

Aan de voornaamste ziekten en plagen werd op deze site al wat aandacht besteed. Je moet vooral rekening houden met

Knolvoet, lees dit artikel
Vruchafwisseling en voldoende hoge pH kunnen al veel ellende voorkomen!
De eerste symptomen op de bovengrondse delen variëren met de weersomstandigheden. Tijdelijke verwelking van de bladeren op zonnige dagen is dikwijls het eerste kenmerk. Later verwelken de planten soms helemaal of zullen een duidelijke groeivertraging oplopen. De loodachtige kleur van de bladeren is ook typisch voor geïnfecteerde planten. De geïnfecteerde wortels zullen snel opzwellen en nemen allerlei eigenaardige vormen aan. Bij sommige planten zien we dat de wortels een getordeerde vorm krijgen. Bij andere wortelen worden ze bolvormig. Lees voor meer info en preventie  dit artikel

Koolvlieg, lees voor meer info en preventie dit artikel .
Broccoli leent zich vrij makkelijk om onder insectengaas geteeld te worden. Alleen zo kunt u de kans op aantasting bijna uitsluiten. Laat het insectengaas zo lang mogelijk op de planten, zo vermijdt u ook een aantasting door rupsen.


Rupsen
Enkele dagen onoplettendheid en zo ziet het eruit als je even naar de broccoli gaat kijken.. De rupsen die in groep zitten zijn deze van het kleine koolwitje. De lichtgroene solitaire rups is deze van de kooluil. Ze zijn nog niet volgroeid, maar de schade heeft alvast de schadedrempel bereikt.
 Tijdig opmerken is hier de boodschap. Op enkel dagen tijd kan de plant aangetast zijn door een rupsenplaag. Vangen behoort tot de mogelijkheden. Bespuiten kan met een biologisch bacteriepreparaat. Er bestaat een bacterie die voor de rupsen dodelijk is, maar geen kwaad kan voor andere insecten. Het middel is bovendien volkomen onschadelijk voor het milieu. Deze bacterie heet Bacillus thuringienis, leverbaar onder verschillende namen als Bactospeine, Boibit of Dipel. Het middel is het meest effectief als de rupsen nog klein zijn.

Nog meer over groenten


Erwten

Aubergine

Tuinbonen

Knol

selder

Wortelen

Rode kool

Paprika

Knoflook

Artisjok

Bloem

kool

Bl
mk2

Bonen

komkom

mer

Rode kool

Koolrabi

Veldsla

Babyleaf

Pastinaak

Rabarber

Spinazie

Selder

Aardbeien

Veldsla

Knol

venkel

Tomaten

Daikon

Kardoen

keuken

raap

Witloof

Plantajuin

Aardappelen

Courgettes

Rammenas

Broccoli

Chinese kool

De Groente & Fruit Encyclopedie
is vekrijgbaar bij uw plaatselijke
Horta winkel


Boekentip!
De Groente- en Fruit Encyclopedie met beschrijvingen van 99 % van alle groente- en fruit soorten en van alle technieken nodig om succesvol groenten en fruit te telen.Winnaar Beervelde Award voor het beste Belgische tuinboek
.
- "...de compleetste encyclopedie wat groenten en fruit betreft..." (uit De Volkstuin) "...een prima doe-boek..." (uit Nest).
 Klik hier voor meer info en talrijke recensies over dit boek 
 
© Copyright  Luc Dedeene (Contact) & Plantaardig.com (1998-2009)
 Alle rechten voorbehouden.