Mogelijk nieuw fysio van wratziekte in zuidoost Nederland

Op één perceel in Ysselsteyn (Limburg) is onlangs door de Plantenziektenkundige Dienst (PD) een zware besmetting met aardappelwratziekte aangetroffen. Aardappelwratziekte kent meerdere fysio’s (types). Fysio 1 van aardappelwratziekte komt in het getroffen gebied (zuidoost Nederland) op beperkte schaal voor. De laatste vondst van dit fysio dateert van 2001. In noordoost Nederland komen al langer ook de fysio’s 2, 6 en sinds enkele jaren fysio 18 van aardappelwratziekte voor.
Vanwege de aanwezigheid van fysio 1 mogen in zuidoost Nederland, op basis van regels van het Hoofdproductschap Akkerbouw (HPA), uitsluitend aardappelrassen worden geteeld die veldresistent zijn voor fysio 1. In overeenstemming met deze regels werd op het betreffende perceel het ras Hansa geteeld. Dit aardappelras heeft een goede veldresistentie tegen fysio 1.
Download het volledige persbericht (*.pdf)
nvdr Aardappelwratziekte wordt veroorzaakt door de schimmel Synchytrium endobioticum en dankt haar naam aan de wratten die zij veroorzaakt op de aardappelplant. De ziekte kan grote gevolgen hebben voor de aardappelteelt en de teelt van voortkwekingsmateriaal. Percelen blijven lange tijd besmet en vanuit deze percelen kan verdere verspreiding optreden. Aardappelwratziekte vertoont een identieke levenscyclus als deze van knolvoet, een andere gevreesde ziekte die woekeringen veroorzaakt op koolgewassen en andere planten behorende tot de kruisbloemenfamilie. Knolvoet wordt veroorzaakt door de schimmel Plasmodiophora brassicae. Het is eveneens een primitieve schimmel of slijmzwam. Aardappelwratziekte blijft over in de grond als rustspore. Deze sporen zijn zeer goed bestand tegen extreme koude of natte. Ze kunnen tot veertig jaar in de grond overblijven. Chemische bestrijding is onmogelijk. Men kan wel resistente rassen gebruiken. Maar regelmatig duiken nieuwe fysio's van de schimmel op die de resistentie doorbreken. Dit is nu ook het geval. Een fysio is een variant van een schimmel die zich onderscheidt door een ander resistentiegedrag. Dit fenomeen is ook heel goed gekend in verband met de valse meeldauw bij sla. Daar is al sprake van meer dan twintig fysio's. Bij spinazie zijn ondertussen al acht fysio's gekend van Wolf (valse meeldauw)
Info en afbeeldingen over de aardappelwratziekte en zijn levenscyclus vind je
hier .

Volg de nieuwste berichten van 'Groenten in het Nieuws' op de Belgische Google-startpagina »

Volg de nieuwste berichten van 'Groenten in het Nieuws' bij de Nederlandse Google-startpagina » 
WWW   Deze site

Serie Groenten in Potten

Meloenen kweken

Courgettes telen

Tomaten telen

Aardappelen telen

Paprika's kweken

Bloemkolen kweken

Ajuin telen