Stikstof in ammoniumvorm geniet voorkeur bij preiteelt


"Bij het toedienen van stikstof in de preiteelt gaat de voorkeur uit naar meststoffen die zo min mogelijk nitraat bevatten en een hoog gehalte aan ammonium.
Dat werd duidelijk tijdens een rondgang op de proefboerderij Vredepeel. In de diverse proefobjecten werden de effecten van verschillende meststoffen, vaak op organische basis, gedemonstreerd. Een groot deel van deze meststoffen is speciaal gefabriceerd om het gehalte aan ammoniumstikstof zo hoog mogelijk te krijgen ten koste van de nitraatvorm. Doel is om de uitspoeling van stikstof naar het grondwater sterk te verminderen of te voorkomen"
Lees het volledige artikel op zibb.nl/landentuinbouw

Deze bevindingen zijn natuurlijk niet nieuw. Zo doen verschillende proefstations in Vlaanderen al enkele jaren na elkaar onderzoek naar dergelijke meststoffen. Dit vooral omdat het moeilijker geworden is kwalitatieve vollegrondsgroenten telen binnen de strenge normen van het MAP (MAP = Mest Actie Plan) De bedoeling is dus om een zo hoog mogelijk rendement van de stikstof te halen.
Een uitvoerig verslag en veel meer info over alternatieve bemestingswijzen bij prei vindt u in dit artikel van het Provinciaal Onderzoeks- en voorlichtingscentrum voor Land- en Tuinbouw te Roeselare ( link : POVLT) Vooral het volgende citaat uit het artikel van het POVLT doet beter verstaan waarom stikstof in ammoniumvorm de voorkeur geniet
'Uitspoeling is heel specifiek voor stikstof onder nitrische vorm. Ammonium daarentegen is minder tot niet gevoelig voor uitspoeling. Bacteriën in de grond zetten de ammonium om tot nitraat zodat deze voor de planten opneembaar en tevens gevoelig voor uitspoeling wordt. Vooral vanaf augustus bij warme en vochtige bodemomstandigheden verloopt deze omzetting bijzonder snel. Door nu de ammoniakale stikstof in een smalle strook toe te dienen loopt de zuurtegraad in deze strook (het zogenaamde stikstofdepot) op, zodat de omzetting door de bacteriën sterk wordt vertraagd en de stikstof dus langer tegen uitspoeling wordt behoed. Door deze stikstofstrook nabij de preiwortels aan te brengen kan de stikstof die omgezet is naar nitraat direct door de plant worden opgenomen. Een gelijkmatiger beschikbaarheid van nitrische stikstof zou de kwaliteit van de prei ten goede moeten komen'

Volg de nieuwste berichten van 'Groenten in het Nieuws' op de Belgische Google-startpagina »

Volg de nieuwste berichten van 'Groenten in het Nieuws' bij de Nederlandse Google-startpagina » 
WWW   Deze site

Serie Groenten in Potten

Meloenen kweken

Courgettes telen

Tomaten telen

Aardappelen telen

Paprika's kweken

Bloemkolen kweken

Ajuin telen