Free counter and web stats

Homepage

Lithografie - Lyrisch abstract tot 2003            
Lithografie - Lyrisch abstract na 2003  

Lithografie - Constructief abstract           

Poëzie en Litho

Wat is lithografie

Q'est-ce-que la lithographie

What's lithography

Was ist LithographieLyrisch

AAA08

Constructief

FILOSOFISCHE ACHTERGROND VAN MIJN LITHOS

Deze pagina handelt over de filosofische achtergrond van mijn lithografisch werk "Vormen en Landschappen" en toont recente werken.
In mijn werken " Vormen en Landschappen " maak ik een vergelijking tussen het nogal moderne constructivisme in de binnenhuisarchitectuur, de architectuur in het algemeen en de lyrische vormen in de natuur.
Kandinsky schrijft in zijn verhandeling ' Über das Geistige in der Kunst ' uitgegeven in 1912: Deze tijd eist iets anders namelijk tegenstellingen en tegenstrijdigheden - dat is harmonie. De op die harmonie stoelende compositie is een samenstelling van kleurige en grafische vormen die als zodanig zelfstandig bestaan, die door de innerlijke noodzaak te voorschijn worden gehaald en in het daardoor ontstane gemeenschappelijke leven een geheel vormen dat schilderij
' kunstwerk ' heet.
De sleur van het dagelijks leven wordt doorbroken door uitdagingen en door de evolutie en de veranderingen die rondom ons gebeuren. De samenwerking met de filosoof en dichter Antoon Van den Braembussche is voor beiden een gelukkig moment, een uitdaging om kunst beter te begrijpen.