Wugi's hoom Wugi's Brusselse Spraute
Welkom op de siete van 's Neerlands schoonste dialect !

Guido "Wugi" Wuyts @ Dilbeek, Belgium, Europe, World, Solar System, Milky Way, Local Cluster, ...

@ 3 Taalzaak
@ 2 Denkzaak
@ 1 Smaakzaak
@ 0 Wugi's hoom
TaalBaal
Etymon
Nederoverlands
Taalgroepie
Brusselse Spraute
Mythaloog
Keufken in Brussels

Hee zen 'k, hee blaev 'k

Herg, de held van Kuifje (of omgekeerd?), mocht graag flarden "inboorlings" in de story verwerken, zowel voor dialogen als aanduidingen en namen. Zo krijgen we in de oostblokse avonturen wat Syldaafs of Syldavisch voorgeschoteld, en in de banaanamerikaanse wat Arumbaya. 

Achter die couleur-locale zinnetjes gaat echter steevast onvervalst Brussels schuil. Ze worden ook meestal "tel quel" overgenomen in vertalingen (al hebben de Engelsen een enkele aardige variant vanuit het Engels bedacht): jammer voor de onbegrijpende vreemdlander! Voor de onbegrijpende Nederlander volgt hierna wat verklarend materiaal. 

Kijk ook eens op Mark Rosenfelders site waar hij het Syldavisch "grondig" bestudeert! 

Een leuke opvolger van Hergs principe is de keus van een Waals dialect als "alienese" in een SF-prent, ben even vergeten welke...

 
Syldavisch, Arumbaya etc. Keufken in Brussels Brussels als Aboriginees in de Kuifje-avonturen:
Keufke bae de Picaros
p32: Zedaniki! ... Wadesmadana? 
p34: Wa pasde douvan?  
Fretmo! Opa!  
Nagoum wazehn! Yommo! Nagoum ennegang!  
Mo preuf mo niki!
Keufke bae de Picaros
Zeed aa ne ki! Wad es me da naa?
Wa paesde doevan? 
Fret mo! Op aa! 
Naa goeme wa seen! Jo mo! Naa goeme ne gang! 
Mo preuft mo ne ki ! 
Kuifje en de Picaro's
Ziet u (jou) eens! Wat is me dat nou?
Wat peinst (vindt) ge daarvan? 
Fret (eet) maar! Op u(w gezondheid)! 
Nu gaan we wat zien! Jamaar! Nu gaan we een gang! 
Maar proef (zelf) maar eens!
De scepter van Ottokar
p21: (de leus) Eih bennek - eih blavek  
(het document) Pir Ottokar ds pollsz ez knikstz dan tronn eszt pho m Czeill czd n eltcr akp kzommetz pakkeh: o lapzda knikstz itd o alp klppz : Staszrvitchz erom szbel . Dzsbck fllta pp o crr. 
De scepter van Ottokar
(de leus) Hee ben 'k/zen 'k, hee blaev 'k. 
(het document) Peer Ottokar (dus)? (van 't volk)? es keuining; daan truen es va maa (zeule zei daa/Zeuile zeiden)? on elkaar (akpu/scepter)? kom 't pakke: en lap zaa daa keuining ('t)? (en/de)? (alpu/scepter)? klop!: Staszrvitchz erom soebele. Daa (zbik/pei)? veel op de carro.
De scepter van Ottokar
Hier ben ik - hier blijf ik.
Pier (=Vadertje) Ottokar (dus)? ('s volks)? is koning; die troon is van mij (hoor zeid'ie./Zij zeiden)? aan elkaar (akpu/scepter)? kom 'm pakken: en lap! zei die koning (het)? (en/de)? scepter klop! Staszrvitchz erom sabelen. Die (zbik/kerel)? viel op de tegels.
Raket no de moen
p4: ("Russisch") Yuwerchven - Vertzragz; Forbotzen Zona
p5: Hlt! Ihn dzekhhoujchz blaveh!  
Ah...Dszt?
Wladimir! On flsz Klowaswa vh dzapeih... Eih dszt!  
p6: Gdd! Zrdjzmo! Zslu endzoekhoszd... Zsoe ghouhn dzoeteuh ebb touhn.
Raket no de moen
("Russisch") 

Halt! In de koesj blaeve! 
Ah... Deust? 
Vladimir! 'n Fles Klow woeter vu/vi daa pei... Hij heit deust! 
Good! Rajd mo! Salut en de kost!... 
Ze goen de deui aupe doon.
Raket naar de maan
Werken - Vertraag; verboden zone.

Halt! In de koets (auto) blijven! 
Ah... Dorst?
Vladimir! Een fles Klowwater voor die vent... Hij heeft dorst! 
Goed! Rij maar! Heil en de wind van achter...
Ze gaan de deur open doen.
D' affaire Toernesol
p30: Rapp! Noh dzem bthsz! 
p46-47: (stad) Szohd
Hitgang
Plekszy-Gladz (E.: Krvi-Tasch)
Amah! Mnhir Kuifje.

Sztpp! Hotel Zsnrr. 
D' affaire Toernesol
Rap! No dem buet! 
(stad) Szohd = Zo-ot! 
Otgang 
plexiglas 
Amai! Menier Keufke.

Sztpp! Hotel Zsnrr. 

De zaak Zonnebloem
Rap! Naar de boot! 
Zo-ot! (als Da-aag!) 
Uitgang 
Plexiglas = speciaal glas 
Amaai! (Asjemenou!, als "groet" gebruikt) Meneer (niet menhir!)
Merk de leiderssnrsymblen p, 
ook geestig weergegeven in bumpers van auto's enz. 

't Zwet gaud (uek in Coks in stock)
p7: Emir Ben Kalisj Ezab
Khemed, Wadesdah, Khemkhah
Sjeik Bab El Ehr
(in Cocks p16) Jebel Kadheh
't Zwet gaud (uek in Coks in stock)
Kalisjezap 
'k hem 't, wad es da, 'k hem kaa 
babbeleir
Kadei heuvel 

Het zwarte goud (ook in Cokes in voorraad)
Het sap van kalisjen = zoethout 
'k heb 't, wat is dat, 'k heb kou 
babbelaar 
kadee = cadet, jonge kerel