Belgische Defensie in 2007.


Rond de jaarwisseling is een jaaroverzicht een steeds weerkerend gebeuren dat al naar gelang de voorkeur van de initiatiefnemer op een eigengereide manier wordt uitvergroot. Vooral de media sprokkelen in een speciale editie van hun krant of in een bijzonder programma van hun nieuwszender de belangrijkste feiten samen en leggen accenten om de kijker en lezer aan te spreken met hun kijk op de wereld in 't algemeen en op België in het bijzonder. De actualiteit van het voorbije jaar is ongetwijfeld gefocust op de Belgische politieke crisis. Alle jaaroverzichten staan er dan ook bol van. Deze verontrustende realiteit mag echter niet beletten dat de activiteiten van één van de grootste werkgevers van ons land, namelijk ons leger, toch ook even in de kijker geplaatst worden. Nooit als ooit te voren zijn onze militairen verspreid over de hele wereldbol en geven er het beste van zichzelf. Ze verdienen dan ook alle waardering. Een toelichting bij de belangrijkste voorbije gebeurtenissen binnen en rond Defensie passen in deze context. In dit alles kan trouwens met enige tevredenheid worden vastgesteld dat er in de jaaroverzichten van 2007 toch wat meer aandacht wordt besteed aan onze militaire jongens en meisjes dan in het verleden het geval was. Is dit misschien de eerste zachte bries die opsteekt nu er binnen Defensie een nieuwe wind gaat waaien? Of mogen we spreken van een prille bijdrage om Defensie opnieuw in de gedachten van de mensen te brengen? Alle begin is moeilijk en de weg is zeker nog lang wil men het waarderingspeil van bijvoorbeeld onze noorderburen bereiken waar de Nederlandse media de militair in 2006 uitriepen tot "man van het jaar".  

Januari.

Onze Defensie haalt een eerste maal de actualiteit, in een domein waarmee in de loop van het jaar nog enkele malen het nieuws zal worden gehaald namelijk in het weggeven of het verkopen tegen een vriendenprijs van militaire uitrusting die in onbruik is geraakt. De eerste gelukkige klant van de Belgische weldoener zou Libanon worden. In een gereputeerde Defensiekrant kunnen we immers lezen:
"Belgium has agreed to provide 45 German-built Leopard-1 tanks, at least 20 M109 155mm self-propelled howitzer guns and an unspecified number of fighting vehicles. The tanks and guns, which would come from surplus stocks, would be the first lethal weapons donated to the LAF by a Western country in nearly two decades."
De modernisering van de M109, die in het verleden voor heel wat heibel zorgde, zou dan uiteindelijk toch nog nuttig worden. Als er gesproken wordt over gevechtsvoertuigen, dan gaat het wellicht over de AIFV- M 113's waarvan er in totaal 27 exemplaren door de Belgen van UNIFIL in Libanon vanaf oktober 2006 in gebruik zijn. Deze rupsvoertuigen zouden bijgevolg op Libanese bodem kunnen blijven. Toch moet hierbij aangestipt worden dat deze voertuigen omwille van ernstige problemen met de stuur- en remsystemen niet echt meer voor een geloofwaardig en veilig gebruik tijdens operaties in aanmerking komen.

Op 30 januari is er heel wat belangstelling voor de demonstratie van de fonkelnieuwe MPPV (MultiPurpose Protected Vehicle) "Dingo II" in Lagland bij Aarlen. In de komende maanden zal het wielvoertuig, die door zijn gebruikers voor de camera's terecht als een superveilige, moderne en comfortabele battle-taxi wordt bestempeld, immers in Libanon en Afghanistan zijn opwachting maken. Dat de MPPV met zijn moderne uitrusting ook aanleiding geeft tot moderne gevechtstactieken blijkt niet uit de demonstratie. Evenmin wordt door de gebruikers gewag gemaakt van bijzondere sensaties aan boord van een MPPV. De wiegende beweging van de cabine, die aan de structuur is opgehangen, geeft blijkbaar de chauffeur niet het gevoel dat hij een bocht achter heeft tijdens het draaien zoals bij een gewoon voertuig of een tank. Tevens kan bij de inzittenden door het geschommel wel eens een gevoel van misselijkheid ontstaan.

De verkiezingsstrijd gaat langzaam maar zeker van start. Vooral de beginselverklaring van de sp.a luidt voor de militairen niet echt geruststellend. In een lezersbrief aan het Belang van Limburg kunnen we het volgende lezen: " Tijdens het weekeinde van 28 en 29 januari 2007 had het nieuwjaarscongres plaats van de sp.a. Het pronkstuk van het congres was de beginselverklaring. De mogelijke gevolgen voor Defensie in deze verklaring zijn echt wel verontrustend. Op een moment dat het leger een grondige herstructurering doormaakt willen de partijbonzen van de sp.a tegen 2015 het leger nogmaals halveren en de vrijgekomen kredieten besteden aan ontwikkelingssamenwerking, het nieuwe wondermiddel om internationale conflicten te voorkomen.
Dit betekent ook dat de provincie Limburg, als grootste werkgever voor het leger, 50 % van zijn militairen zou zien verdwijnen. Het boeken van een belangrijke budgettaire marge is immers primordiaal, met andere woorden Defensie verder leegmelken. Het pleidooi voor één Europees leger zonder één Europese buitenlandse politiek, die naam waardig, is trouwens al evenzeer populistisch politiek gezwets.
De sp.a scherpt nu zijn messen om Defensie de doodsteek te bezorgen. Hopelijk zal het zo'n vaart niet lopen want onze militaire mannen en vrouwen verdienen toch wel beter."

Februari.

Tijdens zijn afscheidsinterview op de eerste werkdag van de maand voor de VRT-radio drukt de Amerikaanse ambassadeur in Brussel, Tom Korologos, zijn ontevredenheid uit over de te beperkte bijdrage van Europa tot de door de NAVO geleide vredesmacht in Afghanistan. België behoort natuurlijk ook tot deze groep van weinig enthousiaste NAVO-leden. De boodschap zal in de loop van het jaar nog vele malen worden herhaald.
De Amerikaanse kritiek komt al vlug aan bod in de senaat als een mondelinge vraag gericht aan André Flahaut door de heer Josy Dubié. Het antwoord van de minister luidt als volgt: "
Qu’avons-nous prévu pour l’année 2007 ? Voici quelques semaines, j’ai déposé au conseil des ministres la note d’orientation pour les opérations 2007. Elle prévoit le maintien de notre présence à l’aéroport de Kaboul ainsi que du C130 et elle annonce, pour les alentours du mois d’octobre, non pas une augmentation de 35% de notre engagement militaire comme vous l’évoquez, monsieur Dubié, mais l’envoi d’une quarantaine de personnes qui pourraient encore renforcer notre présence à l’aéroport. Il est en effet prévu que nous prenions, pour la première fois depuis que nous sommes présents, le commandement de l’ensemble des troupes se trouvant sur l’aéroport de Kaboul. En ce qui concerne les quatre F16, la note présentée au conseil des ministres fait état du «déploiement éventuel » de quatre F16. Celui-ci pourrait avoir lieu si la demande était formulée et si le besoin s’en faisait sentir."
De premier zal bevestigen dat België in oktober de leiding zal overnemen van de luchthaven van Kaboel en dat hiervoor een veertigtal extra manschappen zullen voorzien worden. Alhoewel in de loop van het jaar uit diverse hoek de inzet van vier F16's wordt gevraagd, zal België hieraan geen gunstig gevolg geven.

In de loop van de maand komt de CHOD (Chief of Defense), de generaal Van Daele, regelmatig in het nieuws. Blijkbaar maakt zijn opvolging, normaal voorzien voor het jaareinde, het voorwerp uit van vinnige discussies achter de politieke coulisses, althans te oordelen naar de media-aandacht die eraan wordt geschonken.
Zijn evaluatie van de uitvoering van het strategisch plan van Defensie 2000-2015, dat nu zowat halfweg is, geeft ondermeer ook aanleiding tot een interview in het weekblad Trends. Vooral zijn uitlatingen over het teveel aan militairen zetten onterecht nogal wat kwaad bloed. Hij bevestigt echter gewoon zijn standpunt dat ook al in het verleden werd benadrukt namelijk dat er dringend werk moet worden gemaakt om de budgettaire last op het niveau human resources te verlichten. Het interview krijgt zelfs een plaats op de agenda van de Commissie voor de Landsverdediging van 6 februari. Hierin is trouwens een uitspraak van André Flahaut op zijn minst opmerkelijk te noemen: " Ik hoop dat ik niet meer het verwijt zal krijgen dat ik het Defensiepersoneel muilkorf."
Wat echter ook eens duidelijk mag gezegd worden is de vaststelling dat door opeenvolgende budgettaire hakbijlevenementen Defensie 1,6 miljard euro zal moeten missen, om het laatste luik van het strategisch plan uitvoerbaar te maken.

Uit een persmededeling van Lockheed Martin van 7 februari vernemen we dat België 8 Sniper Advanced Targeting Pods (ATP) heeft aangeschaft voor zijn F-16s, zowat de beste uitrusting in zijn soort, die ook tijdens de verkenning van de routes die konvooien volgen van onschatbare waarde blijkt te zijn. " Today, Sniper ATP-equipped F-16s and F-15s act as guardians for Special Forces and allied convoys by providing silent, unseen support and scouting the route ahead. Ground troops are able to see what the Sniper ATP sees, making their jobs easier and shortening the time it takes to put ordnance on target."

Het Gemengde Loopbaan Concept (GLC), dat het statuut en dus ook de loopbaan van de militair drastisch zal veranderen, komt uitvoerig aan bod, ondermeer in de senaat. Na een vrij tumultueuze zitting van de Commissie voor de Landsverdediging van 11 december 2006, wordt uiteindelijke de politieke draad toch nog eens op een waardige manier opgepikt. Tijdens de evocatieprocedure komen de meeste politieke families aan het woord waarbij niet uitsluitend het GLC wordt geëvalueerd. Er worden zelfs harde waarheden verkondigd aan het adres van sommige politieke partijen en hun boegbeelden. De tussenkomst van de heer Wouter Beke (CD&V) benadrukt één van de belangrijkste pijnpunten binnen onze Defensie. "De vraag is ook of de SP.A de voorbije jaren al niet een grote verantwoordelijkheid heeft gedragen in de afbouw van het leger. Ik denk het wel, niet via de minister van Landsverdediging, maar middels de minister van Begroting.
Het ankerprincipe van minister van Begroting Vande Lanotte bepaalt dat in het tweede jaar nooit meer mag worden uitgegeven dan in het eerste jaar. Door bepaalde aankopen tot het volgende jaar uit te stellen heeft Defensie de voorbije jaren in eigen vlees gesneden en werd er in het totaal 200 miljoen euro minder uitgegeven dan eigenlijk gepland was. In 2005 was dat 83 miljoen euro, in 2006 70 miljoen euro, in 2007 opnieuw ca. 47 miljoen euro".
Het destructieve effect van het ankerprincipe zal in het najaar trouwens in een gans andere context nog heel wat stof doen opwaaien.

Tijdens de zitting van de Commissie voor de Landsverdediging van 14 februari wordt André Flahaut ondermeer op de korrel genomen in verband met de evaluatie van de Congolese brigades, die niet alleen een aanfluiting zou zijn van nationale politieke afspraken maar die ook bij de heer Solana kwaad bloed zet omdat de doorlichting een Europese EUSEC-bevoegdheid zou zijn. De discussies leveren de zoveelste aanvaring op tussen André Flahaut en Pieter De Crem (CD&V) die na een vinnige uitval van de minister tegen zijn persoon antwoordt: " Ik heb geen enkele ambitie om in een regering te stappen, ook niet in de Vlaamse".
Tegen het einde van de maand moet de minister van Defensie trouwens nog een reeks giftige pijlen incasseren van Congolese origine. Zijn intentie om president Kabila een ere-doctoraat uit te reiken in de Koninklijke Militaire School is weer eens een eigengereid initiatief, dat in de media geen genade kent en ook politiek wordt afgeblazen.

De verklaring van een Russische generaal op 20 februari bevestigt dat de Russische beer terug tanden heeft en blijkbaar bromt zoals tijdens de Koude oorlog. Hij verklaart immers: "Nucleaire wapens kunnen gericht worden op die landen, die toelaten dat er ballistic missile defenses worden opgericht binnen hun grenzen". De woordvoerder van de NAVO reageert gepast door te verklaren: “The days of talk of targeting NATO territory or vice versa are long past us.This kind of extreme language is out of date.”  De plannen van de Verenigde Staten om inderdaad met de hulp van de NAVO installaties te voorzien op Pools en Tsjechisch grondgebied voor de uitbouw van een verdedigingsgordel tegen ballistische raketten zal nog vaak voor gespierde Russische uitlatingen zorgen.

Maart.

Tijdens een ongeval met een Pandur in het zuiden van Libanon komen op 7 maart twee militairen om het leven en zal een derde militair zijn zware verwondingen niet overleven. De slachtoffers maken deel uit van UNIFIL II, het Belgisch detachement dat in Zuid-Libanon sedert einde september 2006 voornamelijk instaat voor de ontmijning van de grensstreek. Het verslag naar de oorzaken van het ongeval is bij de jaarwisseling nog niet voorgelegd aan de Commissie voor de Landsverdediging. Dit verslag zal zonder twijfel treffende en onmiskenbare aanwijzingen bevatten die bevestigen, indien men de citroen te hard uitperst op het gebied van continuïteitstraining het verlies aan mensenlevens een van de meest tragische gevolgen is.

De European Rapid Reaction Force (ERRF) zou al sedert geruime tijd het pronkstuk moeten worden van de Europese Defensie. Met een strijdmacht van 60.000 man zouden de troepen binnen de 60 dagen inzetbaar worden. Van alle grootmoedige plannen is voor het ogenblik nauwelijks nog een spoor terug te vinden. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hadden in 2003 de bui al zien hangen en opteerden voor een meer bescheiden oplossing, die inmiddels is uitgegroeid tot het basisconcept van een Europese militaire interventie namelijk de Battlegroup (BG). We spreken hierbij over een troepensterkte van ongeveer 1500 man die moet inzetbaar zijn binnen de vijf à tien dagen. Vanaf de conceptuele fase zou de BG een strijdmacht worden waarbij de landstrijdkrachten cavalier seul spelen. Het zal duren tot midden maart 2007 vooraleer wordt aanvaard dat ook een marine en een luchtmacht een onmisbaar onderdeel moeten vormen van een geloofwaardige BG. Tijdens een kleinschalige oefening vanuit Zeebrugge wordt het nieuwe concept voor Europese waarnemers gedemonstreerd. In de loop van het jaar zal de politieke goedkeuring van het nieuwe BG-concept volgen.

Tijdens de zitting van de Commissie voor de Landsverdediging van 26 maart legt Sevenhans (Vl B) gewoontegetrouw André Flahaut nog eens goed op de rooster. De informatiebronnen van het kamerlid binnen het leger zijn blijkbaar toch nog niet volledig opgedroogd, een eerder verontrustende vaststelling. In zijn antwoord schets de minister als het ware het overzicht van 8 jaar ministerschap en trekt hij scherp van leer tegen de krant de Standaard en sommige politieke partijen. Wel is het opvallend dat de Standaard de laatste tijd meer dan voorheen Defensie in de kijker plaatst en dat inderdaad de minister van Defensie niet wordt gespaard, een eerder democratisch fenomeen van vrije meningsuiting.

Op 29 maart wordt de eerste tweedehandse fregat, gekocht van Nederland, als Leopold I gedoopt te Zeebrugge. De proefvaart met deze nog erg modern ogende oorlogsbodem, zowel qua comfort, inzetbaarheid en bewapening, kan beginnen.

Tijdens het vragenuurtje in de Kamer windt de fractieleider van de CD&V, Pieter De Crem, zich behoorlijk op omdat minister Flahaut niet komt opdagen. Pieter heeft immers een vraag over militaire activiteiten in de streek van Nijvel als stunt voor de komende verkiezingen. Wanneer de kamervoorzitter Herman De Croo aanvankelijk te kennen geeft dat de minister niet aanwezig is, bereikt het decibelniveau van Pieter een eerder zelden gehoord peil in de Kamer. "Ik zal ervoor zorgen dat Flahaut nooit nog minister wordt", briest hij in een profetische bevlieging die elk indommelend kamerlid moet wakker schudden. De burgemeester van Aalter moet blijkbaar niet onderdoen voor de man die hij nogmaals de mantel wil uitvegen, althans als het gaat over een luidruchtige woordenstroom die een scheldtirade benadert. Als Flahaut onverwachts dan toch als een duiveltje uit een wijwatervat opduikt, reageert hij eerder beduusd op de berispingen van het CD&V-kopstuk als zou hij het leger misbruiken als persoonlijke reclamemachine. "Alleen al het feit dat ik besta op Defensie zorgt er al voor dat De Crem niet kan slapen".

April.

De Limburgse sp.a-burgemeesters geven rijkelijk laat hun ongenoegen te kennen over de plannen van hun partijvoorzitter om meer geld voor ontwikkelingssamenwerking te voorzien dan voor Defensie. Het nieuwjaarscongres van de sp.a van enkele maanden geleden was blijkbaar niet het geschikte forum om hun grieven te uiten. Nu zijn de vijf speerpunten van het partijprogramma echter in de verkiezingspropaganda opgenomen en inderdaad "JA. Minder wapens. Meer ontwikkelingssamenwerking" is één van de vijf slogans die de kiezer zullen moeten overtuigen. Dit zou echter op termijn wel kunnen betekenen dat de grootste garnizoensstad van het land, Leopoldsburg, het aantal van zijn meer dan 3000 militairen ziet halveren.

Op Paaszondag 8 april landt op Zaventem de C-130 Hercules N-130EV. Het toestel, aangekocht door Sabena Technics, zal de C-130H (CH-02) vervangen die tijdens de nacht van 4 op 5 mei 2006 door een hangarbrand totaal werd vernield. De ferryvlucht van op Richenbaker International Airport in Columbus Ohio USA nam geen twee maar wel 15 dagen in beslag omwille van technische problemen. De Hercules van het type C-130E zal volledig tot een Belgisch exemplaar worden omgebouwd en wellicht binnen ongeveer anderhalf jaar als de CH-13 de erg bevraagde transportvloot van de 15de Wing vervoegen.   
De media, alhoewel aanwezig, krijgen geen toestemming om het toestel te filmen voor hun avondnieuws omdat de minister zelf, op een terugvlucht van Kosovo, zelf present wil zijn om de nodige toelichting te geven. De populariteitscurve van de minister bij de journalisten krijgt bijgevolg nogmaals een serieuze deuk.

Op 25 april beslist het kernkabinet eindelijk om 8 NH-90 transporthelikopters aan te kopen met een optie op nog twee bijkomende toestellen. In juni 2005 was de regering echter al akkoord om 10 NH-90's aan te kopen. Het onbetamelijk getalm heeft te maken met de verhoogde kostprijs namelijk 350 miljoen euro in plaats van 300 miljoen euro omdat de heli's ook op de nieuwe fregatten moeten kunnen landen. De socialisten wilden onder geen enkel beding een prijsverhoging toestaan. Ook zouden afspraken over economische compensaties en het dossier over de opvolging van de CHOD voor heel wat turbulenties gezorgd hebben in het socialistische vaarwater. De levering van de eerste Belgische NH-90 wordt voorzien tegen 2011, in de veronderstelling dat er geen verdere vertragingen voorkomen in het leveringsschema waarvan ondermeer Nederland maar ook Finland uitvoerig kunnen meespreken. Hopelijk is in het Belgisch contract ook een boeteclausule voorzien naar Fins model, die het productieconsortium NH-industries dit jaar al verplichtte om meer dan 20 miljoen euro boete aan de Finnen te betalen voor laattijdige leveringen.
Heel markant is toch wel de inhuldiging op 25 april van de nieuwe installaties van Noordzee Helikopters Vlaanderen op Ostend Bruges International Airport, inclusief een Eurocopter Maintenance Center. Ter verduidelijking, Eurocopter is de bouwer van de NH-90. 

Mei.

In volle verkiezingsstrijd laat de CD&V optimistische geluiden horen over de herwaardering van het leger ... na de verkiezingen. "We moeten billijk en eerlijk onze taken ten opzichte van onze Navo- en EU-bondgenoten opnemen", zegt Pieter De Crem. De CD&V wil opnieuw risico-missies voor het leger en stevige legerhervormingen voor het geval de partij in de komende regering stapt. Defensie heeft immers echt nood aan een reddingsoperatie. Van deze laatste slagzin is iedereen die echt met het leger begaan al lang overtuigd. Het strategisch plan van Defensie 2000-2015 is een ordentelijke poging, die goed op weg is om te realiseren wat het leger kan binnen het strakke keurslijf van een tanende begroting waaruit regelmatig tijdens een begrotingscontrole een serieuze hap verdwijnt. Optimisme schept een bemoedigend gevoel maar kost geld, zeker wanneer het over Defensie gaat.

Op 11 mei heeft met het nodige trompetgeschal, vooral dan van Belgische zijde, de ondertekening plaats van het concept van het Europees Luchttransportcommando (European Air Transport Command of EATC). Dit nieuwe commando zal over alle prerogatieven beschikken op het gebied van militair luchttransport, inclusief alle operationele verantwoordelijkheden. Men wil de efficiëntie van het luchttransport verbeteren door een verregaande synergie tussen de deelnemende landen. Voor België zou dit ondermeer kunnen betekenen dat het EATC met zijn 227 man aan personeel zich vestigt in Beauvechain. Andere mogelijke vestigingsplaatsen zijn Villacoublay (Frankrijk) of  Eindhoven (Nederland). Het EATC-implementation-team van 17 specialisten, dat ook geruime tijd in Beauvechain vertoeft, zou voor het einde van het jaar over de nodige gegevens moeten beschikken om een politieke beslissing op Europees niveau mogelijk te maken.


Juni.

De Belgische actualiteit staat deze volledig in het teken van de nationale verkiezingen van 10 juni. Dat zal zo nog blijven tot het jaareinde. Vermits de media nauwelijks enige aandacht besteden aan de toekomst van Defensie en zeker het speerpunt van de sp.a-programma over Defensie, dat werkelijk de doodsteek zou betekenen, niet ter sprake brengen, is een initiatief ter zake niet meer dan gepast. In een artikel "België onder aanval" wordt één en ander over onze Defensie nog eens op een rijtje gezet, hierin geïnspireerd door een vrij parallelle situatie in Canada. De politieke partij die geviseerd wordt, maar ook andere partijen, reageren schriftelijk. De verkiezingsresultaten zijn ons allen bekend.

Florennes organiseert een uiterst geslaagde tentoonstelling naar aanleiding van het 60-jarig bestaan van de vliegbasis. Tijdens een bezoek met de "Vieilles Tiges" van de Belgische Luchtvaart op 13 juni kunnen alle oudgedienden maar ook de niet-anciens zich een duidelijk beeld vormen over de historiek van de taïaut-basis tijdens zijn diamanten verjaardag. In de loop van de namiddag volgt een uiteenzetting over de deelname aan de operaties boven Kosovo. Opmerkelijk is wel dat de spreker hierin benadrukt dat de Belgische politieke wereld bij de start van de vijandelijkheden boven Kosovo van oordeel was dat de Belgische F-16s enkel inzetbaar was voor de luchtverdediging en niet voor de grondaanval.

Op 13 juni huldigt de Europese Unie (EU) haar eerste militaire operatiecentrum in dat is ondergebracht bij de generale staf van de EU aan de Brusselse Kortenberglaan. Na het pleidooi destijds voor Tervuren door premier Guy Verhofstadt en na een jarenlange co-habitatie met SHAPE, het operatiecentrum van de NAVO te Mons, zou de EU voortaan autonoom militaire en civiel-militaire operaties in goede banen moeten kunnen leiden.

Half juni krijgen we het vervolg van het verhaal over het militair hulpprogramma aan Libanon, waarover ook België in januari al zich in gunstige zin uitliet. De beloofde hulp is blijkbaar vervangen door een fluitstoot, tot diepe ontgoocheling van de Libanese autoriteiten die meer dan ooit beseffen dat ze in een militair wespennest zijn verzeild geraakt. Over de 45 Leopard-1 tanks, de 70 AIV's - M 113's en de 24 M 109's wordt geen woord meer gerept. Deze laatste houwitsers op rupsen zouden trouwens Marokko als bestemming hebben gekregen. "A Belgian Ministry of Defense official said June 8 that de donation of equipment was canceled because of the Belgian government's worries about the political-military situation in Lebanon". Met deze mededeling moeten de Libanese militairen maar vrede nemen.

Op 20 juni publiceert de Standaard een artikel, van de hand van de Defensiespecialist van de krant, onder de kop "Explosieve cocktail voor nieuwe Defensieminister". De CHOD, generaal August Van Daele, zou ambitieuze saneringsplannen uit zijn mouw toveren tijdens een gesprek met informateur Didier Reynders. Over de inhoud van deze plannen zou er binnen de legertop tussen generaals heel wat onenigheid bestaan. Dit artikel heeft er alle schijn van dat blijkbaar een hetze op het getouw wordt gezet tegen de CHOD met als ultieme inzet, zijn vervanging. Het is duidelijk dat de militaire bron van dit artikel van liberale signatuur is. Het is echter maar een losse flodder in vergelijking met wat binnen enkele maanden zal volgen.

In juni lijken zowel de NAVO als de EU mekaar de loef te willen afsteken in verband met strategisch luchttransport. Op 13 juni ondertekenen vijftien EU- en NAVO-landen een overeenkomst voor de oprichting van het´Movement Co-ordination Centre Europe´ (MCCE). Dit moet leiden tot een betere coördinatie van het strategisch transport en ‘air-to-air refuelling’ capaciteit.
Het MCCE is een samenvoeging van het European Airlift Centre (EAC) en het Sealift Co-ordination Centre (SCC). Het nieuwe samenwerkingsverband gaat de inzet van strategisch transport en air-to-air refuelling missies coördineren tussen de deelnemende landen. Het doel van het MCCE is een meer efficiënt en effectief gebruik van de nationale middelen. Deze samensmelting lijkt toch in zekere mate het vaarwater van het eerder ondertekende EATC-protocol te doorkruisen.
Een week later wil de NAVO immers één van zijn prioritaire behoeftes, namelijk het strategisch luchttransport, een facelift bezorgen. Het Strategic Airlift Capability (SAC) initiatief wordt boven de doopvont gehouden. Vijftien NAVO-landen en twee Partnership for Peace landen willen immers 3 à 4 C-17 strategische transportvliegtuigen aanschaffen, inzetten en beheren. Dit initiatief maakt de lijst van initiatieven echt niet eenvoudiger en overzichtelijker want in 2006 werd trouwens de Strategic Airlift Interim Solution (SALIS) al opgestart met de inzet van Antonov An-124 toestellen, ten behoeve van een andere groep klanten.

Juli.

Tijdens het eerste weekeinde hebben te Koksijde de Defensiedagen plaats, waar het grote publiek een impressie kan bekomen van wat Defensie allemaal heeft te bieden. De formule lijkt een beetje voorbijgestreefd. De Defensiedagen, die ook in het verleden meestal op een vliegbasis plaats hadden, beroeren jan met de pet blijkbaar vooral omwille van de capriolen van de deelnemende vliegtuigen. Het grote publiek beseft trouwens niet ten volle dat dit wel eens de laatste kan geweest zijn, hetgeen niet alleen op het evenement zelf van toepassing is maar ook op de locatie en tevens op enkele kopstukken van het hele Defensieapparaat. Blijkbaar vallen Open Dagen zoals te Zeebrugge en Leopoldsburg meer en meer in de smaak, trekken ook de Helidays van Bierset nog steeds heel wat publiek aan en vragen de luchtvaartminnende toeschouwers om meer ware vliegshows, waarvoor ze nu enkel buiten de landsgrenzen hun gading kunnen vinden. Internationale vliegoefeningen, met toegangsmogelijkheid voor spotters en luchtvaartfanaten zijn een betekenisvol alternatief maar lokken niet echt het grote publiek. In feite is na de teloorgang van de vliegshows enkel de burgerclub van Sanicole, Leopoldsburg nog het enige initiatief op Belgische bodem die een vliegshow, die naam waardig, jaar in jaar uit met succes organiseert.

Op 4 juli brengt de Standaard onder de titel "Belgen zitten vast in Libanees vagevuur" een waardevolle bijdrage over de gespannen toestand in Zuid-Libanon na de aanslag met een bomauto van enkele weken geleden, waarbij drie Spaanse en drie Columbiaanse blauwhelmen om het leven kwamen. De verslaggever van dienst brengt een waarheidsgetrouw verhaal, waarin de ontmijner te velde maar ook minister van Defensie André Flahaut, die aan zijn afscheidstournee bezig is, aan het woord worden gelaten. Het siert de krant dat deze maal in het artikel geen enkel pikant journalistiek speldenprikje aan het adres van de minister voorkomt. We want more.

In het licht van de regeringsvorming geven enkele Defensiespecialisten de raad hoe het leger verder kan hervormd worden. In de studie of paper "De militaire bijdrage van België aan het Europees veiligheids- en Defensiebeleid" herhalen zij enkele belangrijke accenten zoals budgettaire stabiliteit en verjonging en vermindering van de personeelskosten tot maximaal de helft van het budget. Opmerkelijk is wel de bedenking dat België een van de weinige landen is die echt spreken over een echt Europees leger. De meeste landen hebben het over een verregaande samenwerking tussen nationale legers. Vanuit politieke hoek vallen er weinig spraakmakende commentaren te noteren op deze studie al is dan misschien "alles is een kwestie van budget" nu niet echt een verhelderende uitspraak maar wel een van de belangrijkste pijnpunten van een leeg gemolken Defensiebudget. Deze catastrofale evolutie kwam al eerder in dit jaaroverzicht aan bod. De paper zegt het als volgt: "Vanaf 2005 wordt naast de jaarlijkse inflatie eventueel een bijkomende verhoging toegekend van maximaal 0,5 procent. Concreet kwam dit voor 2006 neer op een vermindering van de koopkracht van Defensie met 7,2 procent".

Op 14 juli neemt de Russische president Putin een beslissing, waarvan de omvang bij velen slechts langzaam doordringt. Hij kondigt namelijk de opschorting aan van het CFE-verdrag (Conventional Forces in Europe) dat in 1990 tussen beide militaire machtsblokken werd afgesloten. De overeenkomst beoogde de conventionele wapens aan banden te leggen, vooreerst door de aantallen te beperken maar tevens door informatie hieromtrent uit te wisselen en inspecties ter plaatse toe te staan. Putin voert blijkbaar de druk op om toch maar de plaatsing van de onderdelen van het nieuwe rakettenschild in Polen en in Tsjechië te voorkomen. Op 12 december, 150 dagen na de afkondiging, zal de opschorting een feit worden. Dat de relaties met Rusland een ernstige deuk hebben opgelopen en dat daarenboven de Russische beer meer en meer zijn tanden scherpt, wordt sedert de zomer overduidelijk geïllustreerd door gevarieerd militair machtsvertoon. Vanaf het einde van de maand voeren de Russen opnieuw intimidatievluchten uit in de buurt van het Noorse en Engelse luchtruim, de eerste sedert het einde van de Koude Oorlog, met interceptievluchten van NAVO-gevechtsvliegtuigen tot gevolg. Zelfs de NAVO-top van Noordwijk in Nederland van 24 en 25 oktober zal op een Russisch spelletje worden getrakteerd van twee langeafstandsbommenwerpers die in de Noordzee opduiken en dan op een 200-tal kilometer van Noordwijk in het internationale luchtruim rechtsomkeer maken.

16 en 17 juli staan in het teken van 20 jaar OCU (Operational Conversion Unit) in de Luchtmacht. Te Kleine Brogel heeft op maandag het ceremonieel gedeelte plaats van deze verjaardag. De dag nadien is aan de spotters, die met zijn 8000 van ver buiten de grenzen opdagen en die onder een zomerse hemel vele kippenvelmomenten kunnen ervaren tijdens de Operational Integration Exercise 07 . Een spraakmakend programma met vliegtuigen van allerlei pluimage, een ware aanrader die alle amateurfotografen en specialisten toeliet om met sublieme herinneringen aan het gebeuren, al dan niet digitaal verpakt, huiswaarts te keren. "Ik wil de Belgische Luchtmacht bedanken voor jullie onwijs gave spottersdag", zoals een Nederlandse spotter nadien schriftelijk reageerde.

Het nationaal militair défilé van 21 juli is van een degelijk niveau waarbij de commentaren tijdens de verslaggeving bij sommigen toch wel even de wenkbrauwen doen fronsen. Een korte bloemlezing: "De militaire samenwerking is het kernidee en besparen is hierbij de boodschap. België heeft gekozen voor de uitbouw van de Europese Defensie. De Europese vlag is de rode draad doorheen het défilé (dit is even een doordenkertje). De Piranha's zijn de zwaarste pantsers waarover de landcomponent zal beschikken".
Vermeldenswaardig is ook de aanwezigheid van de goeie oude Unimog, die zorgt voor de tractie van de enige nog bestaande rechtstreekse organieke vuursteun aan de grondtroepen in de gedaante van de veldartillerie met zijn kanon van 105 mm en zijn mortier van 120 mm. Tevens defileren de nieuwe Light Multirole Vehicle (LMV)-jeeps in grote getale op het Paleizenplein maar zullen pas tegen het jaareinde in de eenheden beschikbaar zijn.

Op 22 juli wordt de (eerste) formateursnota van Yves Leterme publiek gemaakt. In een document van 86 pagina's krijgt Defensie toch enige aandacht. Dit was in het verleden met formateursnota's wel eens anders. Dat ons land verder bouwt aan een Europese Defensie capaciteit, binnen het kader van de NAVO is een zinsnede die wel in alle toekomstige versies van formateursnota's zal zijn terug te vinden. Nieuw is wel de intentie om een gezamenlijke beleidsnota op te stellen voor de beleidsdomeinen van Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking en Defensie, een prijzenswaardige betrachting voor zover het eerstgenoemde departement niet als superdepartement uitsluitend de lakens wil uitdelen, zoals uit recente signalen kan worden afgeleid.
Het volgende citaat lijkt zowat de kern van de zaak. "De regering pakt de personeelsstructuur en -kosten aan (minder militairen, jongere militairen, operationele militairen) door een actief wervings-, outplacement- en outsourcingbeleid, en door meer burgers in te zetten in niet-operationele functies, inclusief op beleidsniveau. De manschappen worden behoorlijk vergoed.
De regering investeert bijkomend in de uitrusting en training van militairen die in operaties worden ingezet. Meer middelen gaan naar werking en naar de operaties, waarbij in aparte budgetlijnen kan worden voorzien". Het wordt in de toekomst dus vooral uitkijken naar de laatste zin van dit citaat.

Augustus.

Terwijl onze politieke wereld verder ploetert in een moeras van wederzijds wantrouwen, weinig vleiende uitspraken, nachtenlange onderhandelingen en "nons" om een nieuwe regering te vormen, wordt aan zee nogmaals een ander visje uitgeworpen. Noordzee Helikopters Vlaanderen (NHV) laat bij monde van zijn algemeen directeur weten geïnteresseerd te zijn in het onderhoud van de NH-90 helikopters die eerder dit jaar werden besteld. Natuurlijk zou men zeggen, want zijn Eurocopter Maintenance Center is wellicht om die reden op de Oostendse luchthaven ingeplant, en wie weet is ook wel een onderdeel van het felbevochten pakket van economische compensaties waarmee Johan Vande Lanotte heeft trachten te scoren. De NHV-patron laat zich tevens ontvallen enige interesse te betonen voor de overname van de search and rescue-missie op zee, mocht de politiek die privatiseren, zoals trouwens in andere landen al een feit is. Ik durf wedden dat het onderwerp ook op de (verborgen?) agenda van een toekomstige regering met voorzichtige pennentrekken staat neergeschreven. 

Tijdens de laatste werkdag van de maand komen de Belgen voor het eerst onder vuur te liggen in Afghanistan. Tijdens een regelrechte aanslag met een bomauto door een zelfmoordterrorist, die het gemunt heeft op een Duits militair konvooi dat via de hoofdingang buiten rijdt, worden vier Belgische militairen licht gewond. Twee burgers delen ook in de brokken maar voor twee Afghaanse militairen kan geen hulp meer baten. De vier Belgen zijn afkomstig van Helchteren en zullen met voornamelijk gehoorproblemen voor alle zekerheid naar België terugkeren. Zoals de Belgische Deputy Commander in Kabul International Airport het kernachtig weergeeft: "De gasten hebben goed gereageerd, onze beschermingswallen hebben hun werk gedaan, maar toch ... het had veel erger kunnen zijn".
De Taliban eist de verantwoordelijkheid op voor de zelfmoordaanslag. Er wordt gepast hulde gebracht aan onze militairen, maar dit zou gerust wat vaker mogen gebeuren, en niet uitsluitend naar aanleiding van een incident of aanslag wel te verstaan. 

September.

Op 5 september beslist het kernkabinet dat België zal deelnemen aan de operatie van de EU in het oosten van Tsjaad en in het noordoosten van de Centraal-Afrikaanse Republiek, regio's die grenzen aan de Soedanese crisisprovincie Darfoer. Er zullen maximaal 80 tot 100 militairen worden ingezet als medewerker op de generale staf die vooral uit Fransen zal bestaan, als inlichtingenexpert of als hulp bij de opbouw en afbraak van de logementen voor de militairen. We stellen geen C-130's ter beschikking omwille van de reeds omvangrijke verplichtingen in de Balkan, Libanon en Afghanistan. En nu maar hopen dat de EU er in slaagt om een waardig steentje bij te dragen tot de oplossing van het sedert jaren aanslepende drama van Darfoer.

Rusland laat zijn militaire spierballen verder rollen. De Russische media pakken immers uit met een nieuw superkrachtig conventioneel wapen, de Father of All Bombs (FOAB). De thermobarische bom zou vier maal krachtiger zijn dat de Amerikaanse MOAB (Mother of All Bombs). Vanuit een Tu-160 Backfire afgeworpen "is the new air-delivered ordnance comparable to a nuclear weapon in its efficiency and capability". Een video voorzien van Russische commentaar illustreert de mogelijkheden van dit nieuwe superwapen. De Amerikaanse berichtgeving zal enkele dagen later aankondigen dat de FOAB al overklast is door een nieuwe Super-MOAB die weldra zal beschikbaar zijn. (Einde 2007 kondigt de USAF aan te beschikken over een ander conventioneel superwapen, de Massive Ordnance Penetrator van nagenoeg 30.000 pond af te werpen door de B-2 bommenwerper en bedoeld om ondergrondse schuilplaatsen te treffen.)
Dezelfde week raakt ook bekend dat Viktor Zoebkov de nieuwe Russische premier wordt. De gedoodverfde opvolger van president Putin is van oordeel dat Rusland terug het voortouw in handen moet nemen om het militair-industrieel complex uit te bouwen. Dat belooft voor de toekomst. Niet alleen de aarde maar ook de Koude Oorlog is blijkbaar aan ’t opwarmen.

Op 18 september worden de laatste vijf gemoderniseerde F-16's uit Weelde overgevlogen naar Kleine Brogel en Florennes. De drie Belgische testpiloten kwijten zich van deze taak onder het nieuwsgierig oog van enkele spotters en een reportageploeg van RTV Kempen. De toestellen maken deel uit van de verkoop van 14 F-16's aan Jordanië, waarvan het contract eerder dit jaar voor een totaalsom van 70 miljoen euro werd afgerond. Ook Nederland zal 6 F-16's leveren. Na een technische opsmuk zouden de gevechtsvliegtuigen in de loop van 2008 aan Jordanië kunnen geleverd worden.
De 17 NAVO-loodsen te Weelde met elk een opslagcapaciteit van elk 100m x 50m staan bijgevolg nu nagenoeg leeg. Begin 1993 werd gestart werd met het onderbrengen van in onbruik geraakt militair materieel. Blijkbaar is het luchtvaartmuseum te Brussel op zoek naar een tijdelijke opslagruimte, nu er plannen bestaan om het museum te renoveren. Weelde biedt niet alleen ruime opslagmogelijkheden maar zou ook het overvolle luchtvaartmuseum in de gelegenheid stellen meer toestellen, inclusief de talrijke waardevolle exemplaren die nu in een stoffige omgeving van het depot van Vissenaken gestockeerd blijven, voor het grote publiek in een bezoekersvriendelijke omgeving zonder sokkels en pilaren ten toon te stellen. De gemeentelijke autoriteiten kunnen wellicht van hun kant ook hun steentje bijdragen om dit luchtvaartinitiatief te aan te moedigen.

Op 21 september vertrekken 42 militairen aan boord van een C-130H richting Kaboel, waar België nog tot in de loop van 2008 de rol op zich zal nemen van leidende natie in de functionering van KIA. De internationale vlieghaven van Kaboel is inderdaad de navelstreng van het nog steeds niet erg stabiele Afghanistan. Met vertegenwoordigers van 33 landen de aanzwellende stroom van vliegtuigen vliegtechnisch maar ook qua beveiliging in al zijn facetten de klok rond in goede banen leiden, is geen sinecure. Het protocollaire aspect van de talrijke VVIP-bezoeken van ministers, generaals, ambassadeurs en zaakgelastigden noodzaakt een goed geoliede procedure die veelal snel moet verlopen omdat de dignitarissen nu eenmaal vaak in tijdsnood zitten. Anderzijds wordt de taak van de Belgen er niet echt eenvoudiger op nu KIA herschapen is in een majestueuze bouwwerf, die de verhuis van alle militaire activiteiten naar de noordzijde van het vliegveld in de loop van 2008 moet mogelijk maken.
Er geraakt ook bekend dat België definitief afziet om F-16's naar Afghanistan te sturen, en dit in weerwil van het feit dat André Flahaut er in zijn oriëntatienota eerder dit jaar over sprak en dat ook Nederland al bij herhaling aandrong om hun detachement van 8 F-16's in Kandahar te komen versterken.

Op 21 september is het ook de hoogste tijd om toch nog even de terroristische actualiteit in België wat op te frissen. Er vertoeven minstens duizend oud-strijders van de "heilige oorlogen" in België, althans volgens Glenn Audenaert, directeur van de federale politie in een interview in Het Laatste Nieuws.
"Het zijn extremisten, fundamentalisten en vooral ervaren oud-strijders. Ik noem ze geen terroristen, maar ze kunnen het wel worden", zegt Audenaert.
In dezelfde periode raakt bekend dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken aan crisiscommunicatie wil doen door de informatiefiche "Noodplanning en crisisbeheer in België" te verspreiden. De minister heeft blijkbaar alle touwtjes in handen en rept geen woord in het document over de hulp en de mogelijkheden van Defensie in dit domein. Of toch, "het leger" staat vermeld als logistieke steunverlener.

Oktober.

Op de eerste werkdag van de maand valt er heuglijk nieuws te sprokkelen. Het 31ste smaldeel van Kleine Brogel heeft tijdens de NATO Tiger Meet de fel begeerde Silver Tiger Award in de wacht gesleept. Met een deelnemersveld van 23 smaldelen, elk met hun tijgerembleem en afkomstig uit dertien landen, tonen de Belgische F-16's met hun piloten en hun ondersteunend personeel zich nog eens de besten. Het wordt nu uitkijken naar 2009 en naar Kleine Brogel waar de volgende Tiger Meet gepland staat en waar men zich al verkneukelt op de "tiger-tiger-tiger"-kreten.

Begin oktober houdt de liberale Defensiespecialist Stef Goris het voor bekeken. Hij stapt over naar de Lijst De Decker die blijkbaar ook nood heeft aan een Defensiespecialist in zijn rangen. De verbanning van Stef Goris naar een onmogelijke plaats op de senaatslijst van de voorbije verkiezingen, is blijkbaar niet goed verteerd. Of wordt de invloed van het Oost-Vlaamse machtsblok binnen de Open VLD echt te groot? Wel moet gezegd worden dat Goris in zijn glorietijd vaak in de Commissie voor de Landsverdediging de frivoliteiten van de Defensieminister André Flahaut heeft gerelativeerd, al dan niet op bevel van hogerhand.

10 oktober is de dag dat de zware kalibers een eerste maal worden ingezet om Defensie in het algemeen en haar minister en CHOD in het bijzonder zwaar onder vuur te nemen. Enkele uren voordat de zwoegende oranje-blauwe onderhandelaars de degens kruisen om Defensie in de volgende regering te bespreken, pakt de Standaard uit met een krantenkop, die nog vele weken voor schokgolven zal zorgen. "Van den Bossche zet Defensie onder curatele". De uittredende minister van begroting heeft beslist dat het departement van Defensie geen enkele euro zelf meer mag uitgeven. De bewering in het artikel dat het monitoringscomité begroting op buitensporigheden is gestoten, is een eerste aanfluiting van de waarheid in de lawine van verdachtmakingen en regelrechte roddels die nog zullen volgen. Het is wel de directeur-generaal van de Algemene Directie Begroting en Financiën van Defensie of Budfin, luitenant-generaal Hugo Coene, in hoogsteigen persoon die op 27 september zonder medeweten van zijn hiërarchische chef, de minister van begroting even in een uitgebreide briefing gaat informeren over de financiële toestand van Defensie.
Aanvankelijk lijkt de hoogst uitzonderlijke maatregel op de laatste politieke stuiptrekking van de minister van begroting en van haar partij, de sp.a, die in het verleden niet echt vies was om Defensie een flinke hak te zetten. Maar de aanzwellende stroom van vermeende budgettaire misbruiken door Defensie loopt weldra in de honderden miljoenen, die door diverse specialisten in de materie worden toegelicht. Het persbericht, dat door Defensie nog dezelfde dag wordt verspreid, kan de mediatieke opwinding niet temperen evenmin als de vaststelling dat enkele budgettaire topspecialisten van de betrokken departementen na enkele dagen van diepgaande verduidelijking bij Freya Van den Bossche de plooien al glad strijken.

De Commissie voor de Financiën en de Begroting van 16 oktober heeft de begrotingscrisis natuurlijk op de agenda geplaatst. In het verslag kunnen we lezen dat heel wat moeilijkheden, door het vergruisde oneigenlijk gebruik van thesaurierekeningen door Defensie, het gevolg zijn van de invoering van het ankerprincipe. Dit is een kwalijke erfenis van de voormalige minister van begroting, Johan Vande Lanotte. "Volgens het ankerprincipe mogen federale overheidsdiensten per maand maar 1/15 in plaats van 1/12 van hun jaarbudget uitgeven. Als na controle blijkt dat de begroting op koers zit, kan 'het anker worden gelicht' en mogen de overige kredieten worden uitgegeven. Het principe werd in 2002 ingevoerd om te voorkomen dat de begroting ontspoorde. Volgens critici is het echter uitgegroeid tot een kunstgreep om de begroting te doen kloppen. Administraties die in de loop van het jaar te veel hebben uitgegeven, schuiven op het eind van het jaar facturen door naar het volgende jaar."
 
Uit de debatten van de Commissie blijkt dat het Rekenhof een centraliserende, coördinerende en toezichthoudende rol heeft in het gebruik van de Thesaurie. Of Defensie voorschotten of leningen heeft bekomen in alle transparantie, volgens de regels van de kunst en na goedkeuring door het Rekenhof, zal moeten blijken uit het onderzoek van deze laatste.
De volgende zinsnede uit het verslag is wel zeer markant: "Aan de collega's wil ik nog even zeggen dat er in 2005 maar liefst 164 thesaurierekeningen en 413 orderekeningen waren. Het is dus helemaal niet zeker dat wij aan het einde van ons Latijn zijn gekomen met die ene thesaurierekening". Ondertussen wordt echter wel alle budgettair venijn toegespitst op die ene rekening van Defensie.
De volgende bedenking van de voorzitter van de Commissie, zou doen veronderstellen dat de hetze tegen Defensie als het boegbeeld van de demonie van de begrotingscrisis zou stoppen, integendeel: "Men moet zich er inderdaad ten zeerste voor hoeden schuldigen aan te wijzen nog voor het onderzoek afgerond is".

Op 23 oktober wordt in de Standaard,  natuurlijk, een actuele vraag beantwoord. De titel "Te gek om te geloven" klinkt niet echt als het antwoord op een vraag maar is zowat een synthese van acht jaar Flahaut, of eerder van wat er in die voorbije periode van acht jaar in Defensie fout liep. Indien men alleen de negatieve dingen de revue laat passeren en nauwelijks een woord rept over de verwezenlijkingen van een minister, dan viseert men dus duidelijk zijn persoon. Toch wordt de kern van het jarenlange probleem van Defensie, en dat is zeker niet persoonsgebonden, in het volgende uittreksel vrij correct weergegeven: "Defensie is niet meteen een ministerpost waar hard om gebikkeld wordt. De uitdagingen van 1999, toen Flahaut er aan begon, zijn haast dezelfde als die van zijn opvolger in 2007. Geen geld - het budget is al jaren geplafonneerd op 2,7 miljard euro - , veel duur en oud personeel, en gebrek aan goed materiaal. Die machine hervormen en tegelijk sociale onrust vermijden, is moeilijk en politiek ondankbaar".

In dezelfde krant geeft de aalmoezenier van de Koninklijke Militaire School een ware donderpreek: "De messen zijn geslepen". In een erg giftig, tendentieus en niet al te objectief verhaal, worden zowel minister Flahaut als de CHOD de mantel uitgeveegd. Het is alsof Che Guevara aan het woord is in plaats van een verspreider van het woord Gods. Hij zal wellicht ondertussen de hoofdaalmoezenier alles al wel hebben opgebiecht en hopelijk een solide penitentie hebben ontvangen voor zijn misstap.

Op 28 oktober komt André Flahaut aan het woord in de krant De Morgen. Hij is overtuigd van de "oorlog der generaals" die "la guerre de la succession" uitvechten. "Een aantal krachten binnen het leger wil een nieuwe chef van Defensie die uit conservatieve hoek komt en die vanuit misplaatste nostalgie terug wil naar het leger van vroeger, met een meer militaire en minder humanitaire aanpak".
Het interview valt blijkbaar bij de Standaard niet in goede aarde omdat de minister inderdaad nogal hard uithaalt naar de Defensieberichtgeving van vernoemde krant. Toch heeft de Standaard terecht een punt. Halsstarrig weigeren, zelfs na veelvuldige adviezen van de rechtstreekse topmedewerkers een krant te woord te staan, is vragen om moeilijkheden. Het gouden principe van woord en wederwoord kan hierbij ongetwijfeld soulaas brengen en saneert de voedingsbodem van wilde geruchten en overtrokken verhalen en verdachtmakingen.

November.

Volledig volgens plan worden op 6 november de vijf eerste LMV's samen met vijf bijkomende MPPV's aan boord van een Antonov-124 overgevlogen naar Kaboel.

TV-Limburg biedt op 11 november Ludwig Vanden Hove, de kersverse voorzitter van de Commissie voor de Landsverdediging, en zijn even kersverse collega van de Commissie van Buitenlandse Zaken Hilde Vautmans de gelegenheid hun opinie te formuleren over het leger in het algemeen, over de militaire aanwezigheid in Limburg in het bijzonder.
Beiden geven te kennen dat ontwikkelingssamenwerking en Defensie nauwer moeten samenwerken omdat men een land niet kan opbouwen dat in oorlog is of blijft. De stelling van Vande Lanotte, om Defensie in te krimpen ten voordele van ontwikkelingssamenwerking, vindt bij zijn partijgenoot Van Den Hove geen genade. Dit lijken inderdaad zowat vijgen na Pasen te zijn want eerder dit jaar werden de ideeën van de voormalige partijvoorzitter van de sp.a nauwelijks tegengesproken, en was het onderwerp zelf een verkiezingsslogan namelijk "JA. Minder wapens. Meer ontwikkelingssamenwerking".
Op de vraag of België inderdaad één van de slechtste leerlingen is van de NAVO-klas
werd door beiden natuurlijk met klem ontkend. We zijn immers met een inhaaloperatie bezig en investeren zoals nooit te voren. Beide opinies zijn natuurlijk correct maar indien we even vergelijken met onze NAVO-buren, dan slaan we toch nog een erg belabberd figuur. Wie zal trouwens met ons in de vuurlinie willen staan? Een Leopard 2, super gepantserd en bewapend naast ons voertuig op wielen met een maximum kaliber van 90 mm, dat is toch niet echt een geruststellend vooruitzicht noch voor de machine maar zeker niet voor de mens die ze bemant.
Verwonderlijk is wel dat bij herhaling wordt vooropgesteld dat zowel de C-130 als de F-16 moeten worden vervangen. Wat de eerste betreft is dat vrij duidelijk, alhoewel het tijdstip van ingebruikname voorlopig een vertraging van één jaar heeft opgelopen. Wat de laatste betreft is er in de verste verte nog geen duidelijkheid. Dat wordt een monsterklus na de beëindiging van het strategisch plan dan in uitvoering is en tegen 2015 zou moeten zijn afgerond.
De politica en de politieker uitten hun tevredenheid over de aanwezigheid van Defensie in hun provincie en plaatsten daarbij vooral Saffraenberg in de kijker.
Ludwig Vanden Hove bestempelt ten slotte  zijn bloedbroeder André Flahaut als een degelijk minister, die weliswaar houdt van fratsen, maar over wiens resultaten pas over een tiental jaar zal kunnen geoordeeld worden. Deze opinie getuigt toch wel van enige politieke moed, die men bij weinig parlementariërs aantreft, zeker als het André Flahaut en zijn beleid betreft. 

De krant de Standaard wil blijkbaar echt de minister van Defensie André Flahaut bij het nekvel grijpen en richt zijn klauwen nu ook op de Chef van Defensie, generaal August Van Daele. Deze maal zal de redacteur als volwaardig snuffelaar van dienst de vermeende gratis vriendendiensten van het leger op de korrel nemen. Nu dat de prestaties aan derden, die in het verleden al vaak voor strubbelingen zorgden - denken we maar aan de zogenaamde concurrentievervalsing aangaande weersvoorspellingen tussen het Koninklijk Meteorologisch instituut en de Meteo Wing van de luchtmacht - eindelijk wettelijk ordentelijk zijn geregeld, wordt het dossier opnieuw een steen des aanstoots. De journalist heeft een rapport kunnen inkijken van de inspectie van Financiën dat nog niet definitief is, maar waarvan verschillende uittreksels de frontpagina vullen. Of het dossier nu echt een nieuw financieel lijk is dat uit de kast tuimelt, zal nog moeten blijken. Het is toch algemeen bekend dat elke beslissing van de programmawet, dus ook die voor vriendendiensten, door de minister geregeld wordt. Het uitschrijven van een interne circulaire door de CHOD is bijgevolg de normaalste zaak van de wereld waarmee men zeker de regering via de publicatie van een koninklijk besluit niet moet opzadelen.

Tijdens de ministerraad van de regering van lopende zaken van 23 november wordt beslist dat de buitenlandse operaties in Kosovo, Afghanistan en Libanon worden verlengd. Tevens wordt de aanwijzing van generaal A. Van Daele, Ir vleugeladjudant van de Koning, voor het ambt van Chef Defensie verlengd, met ingang van 1 januari 2008 voor een periode van één jaar. Het koninklijk besluit over deze verlenging wordt op 25 november ondertekend. De publicatie in het Staatsblad volgt op 27 december. Deze verrassende beslissing zal sommige kandidaat-opvolgers niet echt gunstig stemmen maar is gezien het principe van de continuïteit van de bevelvoering in deze voor iedereen moeilijke tijeden en de uitgesproken kwaliteiten en ervaring van de huidige CHOD zonder twijfel de beste oplossing. Zo kunnen alle betrokken partijen ondertussen in alle rust en sereniteit hun selectieprogramma starten voor een nieuwe CHOD, waarbij ze vooral niet uit het oog mogen verliezen dat een modern charisma en ervaring in de herstructurering van de krijgsmacht - want die lijkt nogmaals onafwendbaar - zowat de belangrijkste bonuspunten zijn.   

Op 28 november wordt eindelijk de Commissie voor de Landsverdediging nog eens bijeen getrommeld. De vorige zitting dateert van 18 april. Er is tijdens deze te lange periode ongetwijfeld meer dan voldoende munitie verzameld die in een spervuur van vragen op de minister van Landsverdediging kunnen worden afgevuurd. De nieuwe commissievoorzitter Ludwig Vanden Hove (sp.a) , en tevens straatgenoot, had zich zijn eerste vergadering wellicht anders voorgesteld. Het vermeende gesjoemel met de begroting krijgt de meeste aandacht. Uit het debat blijkt nogmaals overduidelijk dat het eerder geciteerde ankerprincipe de bron is van alle begrotingsellende binnen Defensie en voor het departement een onhoudbare toestand wordt. Alhoewel Defensie de voorbije weken al bij herhaling met glasheldere argumenten en duidelijke cijfers de roddelcampagne over haar begroting heeft ontkent, blijven verschillende politieke dignitarissen - zij die demonstreren dat ze de inhoud van het dossier niet kennen - toch nog volharden in de boosheid en spuien hun oneliners en onjuistheden over de hoofden van de commissieleden heen.

December.

Op de eerste werkdag van de maand gaat de krant de Standaard voor de zoveelste maal in het offensief tegen André Flahaut en de CHOD. In de weekend-editie focust men nogmaals op de budgettaire acrobatieën van Defensie en op het vermeende bloedbroederschap tussen beide topbeheerders. De redactie doet weer eens beroep op de informant, inderdaad de generaal van Budfin, die ook al op 10 oktober de kat de bel aanbond in verband met zogenaamde onkiese budgettaire praktijken binnen Defensie, waarover de krant blijkbaar nog alles niet heeft verteld. De begrotingsperikelen blijven immers volgens de redacteur nog steeds het zoveelste pijnpunt in het onorthodox beheer van het departement. De analyse van de krantenartikels lijkt echter meer op het natrappen van gefrustreerde informanten die om ongekende maar wellicht terechte redenen op een zijspoor zijn beland of zullen belanden, of niet meer in aanmerking komen voor de topfunctie die ze ambieerden. De krant neemt trouwens nogmaals een loopje met de waarheid, door de chronologie van de feiten door mekaar te haspelen. Coene heeft immers op eigen houtje gehandeld op 10 oktober door minister Freya Van den Bossche in te lichten en de CHOD zal trouwens Budfin bij hem roepen nadat de inhoud van zijn dossier een grande première krijgt in de Standaard. De volgende zinsnede is trouwens zeer frappant: "Van Daele loopt na jaren vriendschap plots niet meer langs op zijn bureau, maar stuurt zijn rechterhand als hij iets wil weten". Vooreerst heeft de CHOD nooit rond gelopen in de bureaus van Budfin, omdat het deze laatste was die zoals het hoort zijn chef regelmatig informeerde en consulteerde. Men zou trouwens voor minder een jarenlange vertrouwensfiguur de bons kunnen geven die Defensie, zijn Budfin-medewerkers en het korps van de militaire administrateurs een ware kaakslag toebrengt.
De krant heeft zich blijkbaar niet echt de moeite getroost om het verslag van de commissie van landsverdediging van voor enkele dagen grondig door te nemen. Hier komen trouwens de ware specialisten aan het woord die jarenlang in een vijandig begrotingsklimaat  gepoogd hebben om binnen het wettelijk kader, blijkbaar niet altijd overduidelijk voor iedereen, de budgettaire scherven te lijmen.
Naar aanleiding van een ander artikel, dat niet over Defensie handelde, konden we in de Standaard onlangs het volgende lezen: "Iemand die door rancune gedreven wordt en die zo zijn gram wil halen door andermans vuile was buiten te hangen, maakt hem helaas niet tot de meest betrouwbare bron".

Op 6 december maken de media nogmaals gewag van enige NAVO-druk op België om meer troepen voor Afghanistan beschikbaar te stellen. De kans zou bestaan dat meer troepen naar Kaboel worden gestuurd. F-16’s voor Zuid-Afghanistan, waar onze Nederlandse buren al bij herhaling om vroegen, zou een optie zijn waaraan hard wordt gewerkt.

De dag nadien raakt bekend dat België twee gewezen fregatten en een mijnenveger van onze Marine heeft verkocht aan Bulgarijë voor een totaalsom van 54 miljoen euro. Deze informatie in een krant lokt weer eens denigrerende lezersreacties uit aan het adres van Landsverdediging. De reactie van één lezer is toch wel opmerkelijk omdat hij zich in lovende bewoordingen uitlaat over het beleid van André Flahaut. Deze rariteit kan u lezer echt niet worden ontzegd: "Het blijft toch populair om te blijven kappen op Flahaut en Defensie in het algemeen. Flahaut mag dan soms rare beslissingen nemen, maar het is de eerste minister die beslissingen neemt naar hetgeen hij op de werkvloer GEZIEN heeft. Hij is iemand die naar zijn troepen gaat kijken, en ja met de vliegtuigen van Defensie, en aan de hand daarvan een beslissing neemt. Wat volgens mij correct is. Hij is niet iemand die op afstand werkt, hij gaat ter plaatse. Hoeveel bazen doen dat op jullie werk? Maar ja, het blijft gemakkelijk om kritiek te geven op een niet zo populair ministerie. Groeten. S W, Oud-Turnhout".
Nu het einde van de militaire loopbaan van André Flahaut naderbij komt, verdient hij en zijn ploeg meer soortgelijke positief ingestelde en objectieve opinies, en niet alleen van moedige krantenlezers. Nu heeft het er alle schijn van dat de uittredende minister aan het roer van zijn departement de voorbije acht jaar met iedereen in aanvaring kwam en een leger in kommer en zorg achterlaat, een perceptie die vooral door de media vaak ten onrechte werd gevoed. De politieke baas van een departement kan alleen maar roeien met de riemen die hij heeft en als hij op de beloofde budgetten jaar in jaar uit moet inleveren, steeds meer moet presteren met minder middelen en wordt afgeremd op elke vorm van innovatieve personeelsafslanking, dan bevindt men zich in een prangend keurslijf waarmee zelfs elke potentiële opvolger weinig glorie zal behalen.

Uit een persbericht naar aanleiding van de ministerraad van 7 december vernemen we dat de uitgavenbegroting van landsverdediging voor 2007 zal worden aangepast. De verplichtingen omwille van operaties in het buitenland vallen hoger uit dan gebudgetteerd en noodzaakten al een eerste bijsturing, die echter nu nog een laatste verfijning vereisen. Het gaat uiteindelijk nog over een verhoging van 2,5 miljoen euro. De beslissing geeft geen aanleiding tot enige politieke vraagstelling, hetgeen erop kan wijzen dat de begrotingsorkaan, die Defensie de vorige maanden tormenteerde, langzaam maar zeker luwt.
Toch is het vermeldenswaardig dat niet alle federale overheidsdiensten hemel en aarde moeten bewegen om budgettaire verhogingen te bekomen, waarop ze menen aanspraak te kunnen maken. Markant in dit verband is toch wel de reeks koninklijke besluiten van 6 december waarmee Binnenlandse Zaken de zes politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan vergoeden voor de beveiliging van de Europese Toppen. In zeven verschillende KB's, elk met een eigen justificatie, worden zo maar eventjes 25 miljoen euro toegekend voor 2007. Of hoe prestaties voor derden niet noodzakelijkerwijs voor dezelfde tsunami's zorgen in alle departementen.  

Op 12 december melden diverse bronnen dat de ontplooiing van een Europese troepenmacht naar Tjsaad letterlijk en figuurlijk niet van de grond geraakt. Ondanks politiek trompetgeschal vooral van Franse zijde, is de strijdmacht nog steeds niet op het terrein aanwezig. België zoals zovele anderen hebben al begin september 2007 hun deelname bevestigd. Luchttransport en meer bepaald de inzet van helikopters zou een probleem vormen. Deze behoefte komt steeds vaker voor en zorgt ook meer en meer voor problemen. Het wordt wellicht hoog tijd dat zowel Europa, de NAVO of beiden zich eens echt ernstig beraden over de oprichting van een multinationale helikopter-eenheid, die onmiddellijk kan tegemoet komen aan de toenemende behoefte aan helikopters tijdens militaire, humanitaire en/of vredesondersteunende operaties. Tijdverlies betekent telkens opnieuw ook verlies aan mensenlevens. De oprichting, het beheer en de inzet van de NAVO-AWACS vliegtuigen zou als voorbeeld kunnen gelden.

Nu de vorming van de interim-regering zich in de laatste rechte lijn bevindt naar de eindstreep toe, houdt minister van Defensie André Flahaut midden december het stilaan voor bekeken. In een afscheidsbrief aan alle militairen maakt hij de balans op van de voorbije acht jaar. " De 3.085 dagen om precies te zijn, hebben ons in staat gesteld om van een logge, archaïsche machine een moderne en sterke structuur te maken, opgewassen tegen de uitdagingen van de eenentwintigste eeuw. ... Ik ben persoonlijk het doelwit geweest van gratuite kritieken en beschuldigingen van bepaalde leden van de oppositie, van wie er enkelen vanaf morgen mee aan de macht zullen zijn. We zullen zien of diegenen die ons voorheen de les spelden, de taak zullen aankunnen. De tijd zal het uitwijzen...".

20 december 2007 wordt wellicht de dag van het nieuwe weinig benijdenswaardig politiek record, dat nog vele malen in de toekomstige quizzen zal worden gehekeld. 194 dagen van kommer en kwel leveren eindelijk een nieuwe regering op. De interim-regering is als het ware de pauzeknop die wordt ingedrukt van de diepliggende politieke crisis. Het lijkt ook een beetje op een vorm van asymmetrische oorlogvoering in de politiek, waarbij men de vele brandjes laat smeulen maar tezelfdertijd de jerrycans blijft vullen om het vuur van communautaire twisten weer in alle hevigheid te doen oplaaien. Pieter De Crem wordt de nieuwe chef van Defensie, hopelijk niet als tijdelijke minister want op 23 maart 2008 zou zijn partijgenoot Yves Leterme, die stilaan zijn wonden likt, het heft van een volwaardige regering in handen nemen. Laat rumoerige Pieter dan nu maar eens tonen wat hij concreet bedoelt met al zijn stoute maar ook hoopgevende verklaringen over Defensie. De investituur en de overhandiging van de sleutel van het kabinet aan de Rue Lambermont, voor de ogen van de camera's, verlopen verdacht vreedzaam. De regering met beperkte houdbaarheidsdatum is nu aan zet.

Als CD&V-Defensiespecialist kan Pieter De Crem nu de tering naar de nering zetten als kersverse minister van Defensie. In een kranteninterview van 21 december laat hij al even een proefballonnetje op. Hij wil de vrijwillige dienst van collectief nut invoeren namelijk tot maximaal 1.000 werkloze jongeren tussen 18 en 25 jaar vrijwillig dienst laten nemen bij het leger. Hiermee trapt de De Crem al onmiddellijk op de ziel van zijn aartsrivaal en voorganger Flahaut die zijn zwaarste kaliber in stelling brengt om de uitspraak van De Crem te bestoken. Hij noemt Pieter gewoonweg "un con" , een klootzak, die spreekt zonder na te denken, en die daarenboven het voorstel van André zonder te veel scrupules wil te gelde maken. Premier Guy Verhofstadt zal zich in de speciale bijeenkomst in de Kamer subtiel laten ontvallen dat het idee van De Crem (de vrijwillige legerdienst) al bestaat en dat hij zich verheugt dat de nieuwe minister er achter staat.
Uit deze eerste aanvaring kunnen we al enkele lessen trekken.
Pieter De Crem kan zich nu een idee vormen hoe zijn voorganger in de toekomst zal reageren op ondoordachte uitlatingen want de grondige dossierkennis van deze laatste is een van zijn weinig gekende kwaliteiten.
Eén van de prioriteiten van de nieuwe minister worden vanaf de start bevestigd. In een kranteninterview van Pieter De Crem van voor enkele jaren konden we al lezen: "De krijgsmacht moet aantrekkelijk worden gemaakt voor jongeren, het vertrouwen van de NAVO en de EU moet hersteld worden en het zou best zijn dat we inderdaad evolueren naar 30.000 militairen. Maar welke politicus zal in die zure appel willen bijten?" Hijzelf dus. De duizend vrijwilligers lijken echter meer een pleister op een houten been. Het kan natuurlijk de personeelsfactuur binnen Defensie wat verlichten maar riskeert het leger langzaam maar zeker het imago te bezorgen van VW (Verlieslatend Werkgelegenheidsagentschap). Misschien kan eens even het Duitse model bekeken worden waar een regering die ook krap bij kas zit de voorkeur geeft aan een leger bestaande uit dienstplichtigen en beroepsmilitairen, en dit tot ieders voldoening. Indien we de Duitse verhoudingen bij ons zouden toepassen dan zou onze Armee  voor 25 % bestaan uit dienstplichtigen en voor 75 % uit beroepsmilitairen. In een recent interview benadrukt de German Army Chief of Staff, Lt. Gen. Hans-Otto Budde zijn militaire visie: "I strongly believe in a comprehensive approach, meaning other agencies who are specialists in building roads: That is their job. The police should train the police. And our job is to fight, to do it properly and smart".

Gewoontegetrouw publiceert de NAVO naar het jaareinde toe de statistieken van de uitgaven, die door de landen van het bondgenootschap gerealiseerd werden in het domein van Defensie in 2007 en die ook een vergelijking toelaten met de 22 voorgaande jaren. Het petieterig aandeel van de investeringen en het gigantische aandeel van de personeelsuitgaven blijft ten opzichte van vorige jaren voor ons land nauwelijks gewijzigd. We blijven hiermee met zijn 75 % in de kop van het peloton vertoeven en moeten enkel Italië laten voorgaan. De cijfers illustreren ook overduidelijk dat de jongste acht jaar het aandeel van de personeelsuitgaven in het budget van Defensie met 5 % is gestegen en dat we moeten terug gaan naar de tachtiger jaar om een aandeel van 65 % aan te treffen, vrij behoorlijk maar toch echt wel onvoldoende voor een leger dat op een waardige manier moet investeren en op een geloofwaardige wijze moet trainen en inzetbaar blijven.
Nagenoeg drie weken na de publicatie van de statistieken volgt wat lauwe commentaar in de media en reageert bijgevolg ook de minister. De Crem wil de personeelsuitgaven van het leger verminderen, één van de prioriteiten die hij in zijn beleidsnota van half februari wil voorstellen. Hopelijk vindt de minister de tijd om zich even te herbronnen al was het maar om even zijn licht op te steken bij onze noorderburen. In het jongste Nederlandse Materieelprojectenoverzicht kan men zich trouwens een overduidelijk beeld vormen wat geloofwaardige militaire investeringen voor een moderne krijgsmacht betekenen.

We eindigen het jaar zoals we begonnen zijn. Eindelijk zou de verkoop van 71 occasiepantservoertuigen, waarvan 43 Leopard-tanks, aan Libanon dan toch nog in orde komen. Als minister Pieter De Crem de verkoop ter waarde van 3,5 miljoen euro ten minste goedkeurt. "Volgens het ministerie van Defensie heeft het Belgische leger 406 AIFV-rupsvoertuigen en 358 M113A1-toestellen te veel, omdat zij geleidelijk aan vervangen worden door pantservoertuigen op wielen". Deze persmededeling rept echter geen woord over de resterende Leopard-tanks, die ook door pantservoertuigen zullen worden vervangen en die de Belgische landcomponent uniek maakt in de wereld.