Wekelijkse bijwerking :
02 januari 2015

Afdeling Begijnendijk-Betekom

Wist u dat ...

Wij vragen dat ...

Openingsuren gemeentehuis, Kerkplein 5 te 3130 Begijnendijk. Tel. 016/ 53.01.80 en 53.25.09

Openingsuren bibliotheek, Kleinesteenweg 5 te 3130 Begijnendijk. Tel. 016/ 53.64.61

Openingsuren bibliotheek,  uitleenpost te 3130 Betekom. Tel. 016/ 56.48.00

Openingsuren OCMW, Kleinesteenweg 4 te 3130 Begijnendijk. Tel. 016/ 53.13.69

Openingsuren containerpark, Prof. Scharpélaan te 3130 Betekom.

Openingsuren Gemeentelijke Muziekschool, Kleinesteenweg 4 te 3130 Begijnendijk.

Politie, Kerkplein 5 te 3130 Begijnendijk. Tel. 016/ 53.51.29

 

kip6.gif (64977 bytes)

Wist u dat :

 • Wat : verandert er op 01 januari 2015 ? (02-01-2015)
 • Nieuwe bevoegdheden : vanaf 01 juli 2014 voor Vlaanderen : kinderbijslag, ... enz . (07-07-2014)
 • Wat verandert er : op 01 april 2014 ? (07-04-2014)
 • Wat verandert : vanaf 01 januari 2014 ? (13-01-2014)
 • gemeenten, provincies en OCMW’s vanaf 1 januari 2014 de reglementen en verordeningen moeten bekend maken op hun website. Hierdoor wordt de toegankelijkheid van de genomen beslissingen voor alle burgers vergroot. De volgende elementen moeten daarbij vermeld worden: 
  -             de datum waarop het reglement of verordening werd aangenomen; 
  -             de datum waarop het reglement of verordening op de website werd bekendgemaakt. 
  Meer info (16-12-2013)
 • Wat : is er nieuw vanaf 01 januari 2013 ? (24-12-2012)
 • Wat verandert er : vanaf 01 september : einde gloeilampen. (03-09-2012)
 • Wat verandert : in 2012  (26-12-2012) 
 • asfalt werd aangelegd op de volgende wegen : Saffraanberg, Stayestraat, Pastorijstraat, ... (31-10-2011)
 • de vernieuwde website van CD&V Begijnendijk-Betekom nu online staat (17-10-2011) 
  De website is te bereiken via : http://begijnendijk.cdenv.be ofwel http://betekom.cdenv.be ofwel http://begijnendijk-betekom.cdenv.be of http://begijnendijkbetekom.cdenv.be ofwel http://www.begijnendijk.cdenv.be ofwel http://www.betekom.cdenv.be ofwel http://www.begijnendijk-betekom.cdenv.be ofwel http://www.begijnendijkbetekom.cdenv.be  

  E-mails verzonden naar info@begijnendijk.cdenv.be worden doorgestuurd naar martineooms@skynet.be
 • Wat verandert er op 01 september 2011 : afscheid gloeilamp 60 W, nieuwe regels motorrijders, ..... (05-09-2011)
 • de verkiezingskoorts begint te werken : elke zes jaar, het jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen wanneer de aannemers veel werk hebben en derhalve hun prijzen optrekken, wordt een bijkomende asfaltlaag gelegd zoals nu in de Saffraanberg, Seypstraat, ...  Dat de kiezer meer belastingen betaalt voor de duurdere aanbestedingen is hem in het geheel niet bekend. (08-08-2011)
 • Verkeersinfo in Google Maps : in 13 landen : België, Nederland, Duitsland, Luxemburg, Spanje, Oostenrijk, Zwitserland, Tsjechië, Polen, ... .Wie Google Maps gebruikt moet de extra laag aanvinken. Je kan de verkeersinfo ofwel live ofwel per dag bekijken. (25-07-2011).
 • Vlaanderen feest : van 1 tot 11 juli (11-07-2011)
 • Wat : verandert er op 1 juli 2011 ? (04-07-2011)
 • de vzw Parochiale Werken Begijnendijk via gedeputeerde Monique Swinnen verneemt dat een bedrag van 117.000 euro ter beschikking komt voor de renovatie van onze parochielokaaltjes op 't Pleintje. De totale renovatiekosten worden geraamd op 181.000 euro. (07-03-2011)
 • Wat er veranderd : op 01 januari 2011 : enkel nog de Europese overschrijving (SEPA) wordt aanvaard, ... enz. (27-12-2010)
 • Papierafval : ongewenste reclame kan je weren door een sticker op de brievenbus te plakken. Deze stickers zijn te verkrijgen bij Ecowerf of op het gemeentehuis van Begijnendijk. Nochtans stellen wij vast dat de gemeente in 2009 veel meer papier verspreidt via folderkranten dan enkele jaren terug. (12-10-2009)
  Vervolg : de folderkrant van 21 januari 2010 spant de kroon. Vergelijk dit met bijvoorbeeld de infokrant van de gemeente Westerlo. (01-02-2010)
 • begin januari 2010 de sneeuw werd verwijderd op de fietspaden Betekomsesteenweg, Dorpstraat, Werchtersesteenweg, Aarschotsesteenweg, Kerkstraat, ... terwijl op de Kleinesteenweg de inwoners het fietspad (+ stoep ?) zelf dienden te ruimen. Straffer nog, na 10 dagen sneeuwellende voor de fietsers en voetgangers komt er ene met zijne tractor de sneeuw zogezegd van het fietspad duwen. Daarbij maakt hij het fietspad (= voetpad / stoep) niet alleen nog meer ontoegankelijk, maar rukt klinkers los en laat een aantal putten in het fietspad achter. Mooi resultaat voor de fietsers / voetgangers !!! (18-01-2010) 
 • het schepencollege zwicht voor de inwoners die de Kerstmarkt in Begijnendijk wensen te behouden, maar daarentegen het been stijf houdt wanneer de oppositie dit vraagt (26-10-2009)
 • verbranden van afval in open lucht strikt gereglementeerd is (zie OVAM) en toch zijn er nog sluikstokers actief. Zie brochure "53% van de dioxine-uitstoot wordt veroorzaakt door vuurtjes in de tuin". (27-07-2009)
 • Begijnendijk in 2008 meer restafval per inwoner (97 kg) produceerde dan in 2004 (79kg). Met andere woorden het resultaat is minder mooi geworden. (01-06-2009)
 • u met de kabinetten van onze ministers en staatssecretarissen van de Federale en de Vlaamse Overheid gratis kan telefoneren via Skype. Links naast het telefoonnummer staat een icoontje met de Belgische driekleur. Als u daarop klikt kan u de verbinding maken via Skype. U moet dan wel eerst de toepassing gratis afladen op uw laptop of desktop via http://www.skype.com. (03-11-2008)
 • u promotiemateriaal kan bestellen op http://www.cdenv.be/webwinkel (27-10-2008)
 • Alain Trappeniers, zelfstandig journalist voor het Nieuwsblad, blogt over Begijnendijk (27-10-2008)
 • de website http://begijnendijk-betekom.2link.be/ politiek niet neutraal is, maar een anti-CD&V-rol vervult in opdracht van ... u mag twee keer raden. Voordien gebeurde dit via de website http://www.begijnendijk-betekom.be die ondertussen is uitgedoofd (06-10-2008)
 • de verslagen van de gemeenteraad, na lang aandringen bij de meerderheid, eindelijk op de internetsite van Begijnendijk staan
 • de gemeente niet alleen de herstellingskosten van de schoolbus maar ook de kosten voor advocaten en gerechtelijke procedures moet betalen en dit na meer dan 8 jaar dat MGB de kosten voor de herstelling van de schoolbus in het jaar 2000 (vóór de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2000) op Magda Van Goolen wilde verhalen.
  Zie artikel in het Nieuwsblad op 08 november 2007 : "Begijnendijk. Schoolbus. In de begrotingswijziging is 12.000 euro ingeschreven voor de betaling van het herstel van de schoolbus in 2000. De gemeente moet de factuur nu toch betalen na een uitspraak in beroep. Het dispuut over de betaling kwam er omdat het schepencollege de bestelbon van de toenmalige CD&V-schepen over de herstelling van de schoolbus niet wilde tekenen." (12-11-2007)
 • uw gemeente participeert in volgende sectoren: energie, telecommunicatie, financiën, afval, water en streekontwikkeling.(29-10-2007)
 • de intercommunale Ecowerf subsidies verleent voor het zaaien van traaggroeiend gras (01-10-2007)
 • niet alleen de burgemeester en de schepenen vanaf 01 januari 2001 degelijk vergoed worden, maar nu ook de voorzitter van de gemeenteraad vanaf 01 januari 2007 jaarlijks een vergoeding ontvangt van 3.612,00 euro of 145.707,00 Belgische franken. (10-09-2007)
 • de gemeente Begijnendijk deelneemt aan de actie 'Met belgerinkel naar de winkel' tussen 28 april en 16 juni 2007, een actie op initiatief van de Bond Beter Leefmilieu, UNIZO en CM. Momenteel is de voetganger en fietser in onze dorpen echter een zééééééééér zwakke weggebruiker. Parkeren in de dorpskernen zoals in het Wilde Westen waarbij fiets- en voetpaden gelijk zijn aan parkeerplaatsen. Het gevolg is dat steeds minder mensen met de fiets door het centrum durven te laveren. Zij nemen de auto met als gevolg ... nog meer auto's in het centrum. Hopelijk doorbreekt het gemeentebestuur ooit deze spiraal en komt eindelijk de zwakke weggebruiker daadwerkelijk op de voorgrond bij : de noodzakelijke dorpskernvernieuwingen, het aanleggen van veilige voet- en fietspaden, de naleving van de verkeersreglementering, ... wij kijken er alvast naar uit. (30-04-2007)
 • de gemeente Begijnendijk haar website volledig heeft laten vernieuwen. (26-03-2007)
 • Vlaams minister voor Toerisme Geert Bourgeois 10.000 euro subsidies geeft aan de gemeente Begijnendijk voor de aanleg van een natuurleerpad bij de Begijnenwandeling. (13-11-2006)
 • de gemeentelijke muziekschool 500 inschrijvingen telt. (30-10-2006)
 • de fusiegemeente Begijnendijk bestaat uit slechts 2 dorpen met name Begijnendijk en Betekom. Nochtans bestaat de meerderheid tijdens de bestuursperiode 2007-2012 uit een burgemeester, 4 schepenen en een voorzitter OCMW die allemaal wonen in de kleinste deelgemeente Betekom. Dit zegt veel over het stemgedrag van de inwoners van beide dorpen. (23-10-2006)
 • uit de enquête, verricht door Professor Carl Devos en Dries Verlet van de Universiteit Gent in opdracht van Het Nieuwsblad (Kranten van 02 september 2006 tot en met 21 september 2006), het Gemeentebestuur Begijnendijk voor de periode 2000-2006 een slecht rapport krijgt. (25-09-2006)
  In het voorjaar 2006 hebben ongeveer 400 inwoners van de gemeente Begijnendijk hun mening gegeven. Zij zijn duidelijk niet tevreden met het bestuur van hun gemeente.  Het onderhoud van wegen en voetpaden is voor hen het belangrijkst.
  • rapport gemeentebestuur : slecht
  • 1. onderhoud wegen en voetpaden : slecht aangepakt
  • 2. leefkwaliteit (groen, netheid, lawaai en geurhinder,...) : slecht aangepakt
  • 3. betaalbaarheid woningen : betrekkelijk aangepakt
  • 4. klantvriendelijkheid gemeentelijke diensten : betrekkelijk goed
  • 5. parkeermogelijkheden : betrekkelijk aangepakt
  • 6. werk en ondernemen in eigen streek : kan beter
  • 7. aanbod sport en cultuur : matig belangrijk
  • 8. hulp en opvang bejaarden en gehandicapten : betrekkelijk slecht aangepakt
  • 9. buitenschoolse opvang en speelpleinwerking : betrekkelijk slecht aangepakt
  • 10. ondersteuning verenigingsleven : betrekkelijk slecht aangepakt
  • 11. blauw op straat :betrekkelijk slecht aangepakt
  • 12. snelheidscontroles : zeer slecht aangepakt
  • 13. 30 km zone : betrekkelijk slecht aangepakt
  • 14. integratie migranten : minder belangrijk
  • 15. bewakingscamera's : betrekkelijk slecht aangepakt
 • SAMEN.BE : CD&V, CDB, SPa en enkele verkozenen van MGB hebben de handen in mekaar geslagen om van Betekom en Begijnendijk twee veilige, aangename en gezellige dorpen te maken. Wij wensen hen voor de komende verkiezingen alle succes toe. (12-06-2006)
 • 100-jarigen in Begijnendijk het nog altijd naar hun zin hebben zoals Anna Aerts (18-07-2005)
 • het in 2006 precies 50 jaar is geleden dat de mijnramp in Marcinelle zich voordeed waarbij 4 inwoners van Betekom om het leven kwamen (07-05-2005)
 • Betekom een parochiekerk in Demergotiek heeft met een gotische toren uit de 14e eeuw en neogotische zijbeuken uit de 19e eeuw. (02-05-2005)
 • onze St-Luciakerk te Begijnendijk, gebouwd in 1955, feestelijk werd ingepakt.  Zie foto  (02-05-2005)
 • tussen oktober 2000 en oktober 2004 geen wegen- en infrastructuurwerken zijn uitgevoerd in de gemeente Begijnendijk en dat tussen oktober 2004 en oktober 2006 (gemeenteraadsverkiezingen) voor het oog van de kiezer nogal wat wegen- en infrastructuurwerken worden uitgevoerd. Dat diezelfde kiezer meer belastingen betaalt voor de duurdere aanbestedingen is hem in het geheel niet bekend. Zie gemeenteraden (02-05-2005)
 • het Europees Parlement 732 leden telt, waarvan :
  • 268 van de Europese Volkspartij en Europese Democraten waartoe de CD&V / NVA behoort,
  • 202 van de Europese Sociaal Democraten waartoe de SP-A / SPIRIT behoort,
  • 88 leden van de Europese Liberale en Democratische Partij waartoe de VLD / VIVANT behoort,
  • 42 leden van de Groenen en de Vrije Europese Alliantie waartoe Groen ! behoort 
  • Meer informatie op de website van de Europese Unie  (02-05-2005)
 • Begijnendijk 9.269 inwoners, waarvan 4.651 vrouwen en 4.618 mannen, telt op 1 juli 2004 ten opzichte van 8.631 inwoners op 1 januari 1994. Meer informatie op de website van het NIS of Nationaal Instituut voor de Statistiek. (01-11-2004)
 • de huidige meerderheid, vóór de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006, liever een prestigeproject laat uitvoeren zoals de bouw van een polyvalente zaal (geraamd op 600.000,- euro of zo'n slordige 24.000.000,- oude Belgische franken) dan te zorgen voor de veiligheid van zijn inwoners door het aanleggen van onder andere veilige voet- en fietspaden. Daarmee is de spaarpot "Het Investeringsfonds" van  557.332, euro of zo'n 22.482.717,- oude Belgische franken meteen opgesoupeerd. Meer informatie => Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap  + VVSG(01-11-2004)
 • de website van de gemeente Begijnendijk eerder op een "flipperkast" gelijkt met weinig inhoud en bovendien niet gebruiksvriendelijk is. Vergelijk dit met de websites van enkele andere steden en gemeenten in Vlaanderen zoals: Rotselaar, Sint-Amands, Bornem, Zemst, ... (01-11-2004)
 • er een wildgroei ontstaat aan websites over Begijnendijk en Betekom :
 • heel wat gemeentelijke verordeningen dringend van onder het stof mogen gehaald worden. (27-09-2004)
 • Wij tellen ondertussen meer dan 200.000 paginabezoeken op onze website die 5 jaar online is !!!

  Vanaf 1 februari 2004 werden de afzonderlijke tellers op onze webpagina's vervangen door één enkele teller. Wij hebben het aantal webpaginabezoeken voor u opgeteld. (10-02-2004)
 • Begijnendijk over een educatief natuurreservaatje "De Raam" beschikt dat in beheer is bij de vzw Natuurpunt, met de ondersteuning van de vzw Regionaal Landschap Noord-Hageland. (26-01-2004)
 • via de portaal "Overzicht" u toegang krijgt tot een pak informatie en linken in verband met de thema's ruimtelijke ordening, milieu, toerisme, belastingen, jeugd, sport, wegen, mobiliteit, onderwijs, gezin, cultuur, veiligheid, welzijn, ... (20-10-2003)
 • Mobiliteitsconvenant : fietspaden op het Vlaamse driejarenprogramma moeten gerealiseerd worden.
  De Vlaamse regering heeft extra middelen vrijgemaakt voor de aanleg van fietspaden langs gewestwegen. Om in een kortere tijdspanne meer fietspaden te kunnen aanleggen is de mogelijkheid gecreëerd voor gemeenten om zelf de fietspaden langs gewestwegen op haar grondgebied aan te leggen (module 13 mobiliteitsconvenant). Die aanleg wordt, naargelang de prioriteit die het gewest aan het fietspad toekent, voor 100 % of voor 80 % gesubsidieerd. Voor die gemeenten die het wensen (zie o.a. Liersesteenweg te Begijnendijk) en aankunnen is dit een goed aanbod. Maar niet alle gemeenten zijn, om verschillende redenen (financieel, personeel,…), bereid of hebben de mogelijkheid om zelf in te staan voor de aanleg. (03-06-2003)
 • de huidige meerderheid iedere inwoner van Begijnendijk en Betekom gemiddeld 75 euro of zo'n 3.000,- oude belgische frank per jaar meer belastingen zal doen betalen en dit vanaf 2003. Hetgeen betekent dat over de periode 2002-2006 iedere inwoner gemiddeld 375 euro of zo'n 15.000,- oude belgische frank meer belastingen betaalt. Dit brengt de gemeente ongeveer 3.375.000,- euro of zo'n 135.000.000,- oude Belgische frank op over de periode 2002-2006. Het gemeentebestuur heeft immers op 27 februari 2003 de aanslagvoet op de roerende voorheffing van 1000 naar 1200 opcentiemen verhoogd en vanaf 2002 de gemeentelijke personenbelasting van 7% naar 8% gebracht. De verhoging van de personenbelasting treft vooral de werknemers. Voor hen zal de factuur véél hoger liggen dan het gemiddelde van 75 euro per jaar. Meer info (19-05-2003)
 • de gemeentelijke website verwijst naar een website van de meerderheidspartij met de volgende tekst : "Dit forum is een privé initiatief van enkele Begijnendijkse en Betekomse inwoners. Het is een interessante en goed opgebouwde website, waar men over verschillende items kan discussiëren. Naast het discussieforum bevat de site ook een fotoalbum, een evenementenkalender, ... " (14-04-2003)
 • de huidige meerderheid een ADSL-abonnement (ongeveer 15.000,- frank per jaar) terugbetaalt aan de voorzitter van de sportraad (07-04-2003)
 • dank zij deze website de CD&V-Begijnendijk-Betekom jaarlijks zo'n 1.000 euro of 40.000,- oude Belgische franken bespaard aan drukwerk voor een infokrant (20-01-2003)
 • de belangstelling voor het bijwonen van een gemeenteraad momenteel een dieptepunt kent. Buiten de aanwezigheid van enkele politieke volgelingen is blijkbaar niemand geïnteresseerd aan deze vergaderingen, wat wij alleen maar betreuren. Meer info (16-12-2002)
 • dat het reeds de 3e keer is dat de huidige meerderheid er niet in slaagt een begroting (raming van de uitgaven voor het volgend jaar) tijdig in te dienen. Zijn er bij de huidige meerderheid interne problemen bij (het stellen van prioriteiten voor) het besteden van de gelden ? Hoog tijd voor een modern beleid !!!   Meer info  (16-12-2002)
 • vanaf het schooljaar 2002-2003 meer dan 15 leerlingen van de gemeentelijke basisschool Begijnendijk naar andere basisscholen in de buurt zijn vertrokken. Oordeelt u zelf welke de redenen zijn !!!! (02-09-2002)
 • de OCMW-vergaderingen vanaf 24 augustus 2002 openbaar zijn. Op 14 augustus 2002 verscheen in het Belgisch Staatsblad immers het decreet van 5 juli 2002 dat de openbaarheid van de vergaderingen van de OCMW-raad oplegt. Wordt de raadszaal van het OCMW, Kleinesteenweg Kleinesteenweg 2 A te 3130 Begijnendijk. Tel. 016/ 52.55.40  Hopelijk kan elke burger de agenda én het uur van de raadsvergadering voorafgaandelijk bekomen. Meer info op de website van het VVSG (02-09-2002)
 • eindelijk in Begijnendijk-Betekom ADSL-aansluitingen (staat voor Asymmetric Digital Subscriber Line.Het is een technologie die door middel van een splitter je analoge telefoonlijn in tweeën opsplitst: de lage frequenties dienen voor spraak, de hoge voor internet.) mogelijk zijn en dat Telenet na jaren deze zomer aanwezig zal zijn. Begijnendijk-Betekom behoorde tot voor kort immers tot de 10% achtergestelde gebieden in Vlaanderen die over deze snelle internetverbinding niet beschikte. (27-05-2002)
 • de beslissing omtrent het inleggen van een pendelbus (elke donderdag tijdens de markt te Begijnendijk) tussen Betekom en Begijnendijk genomen is door het vorig bestuur begin 2000 en dat de huidige meerderheid hiermee uitpakt. (17-05-2002)
 • de gemeente Begijnendijk de domeinnaam www.begijnendijk.be op 22 maart 2001 heeft laten registreren bij de N.V. Anaxis te Hasselt. Wanneer mogen wij de eerste informatie op deze site verwachten ? Hoog tijd voor een modern beleid !  Meer info  (29-04-2002) 
 • het gemeentebestuur er in slaagt om van Begijnendijk en Betekom twee spookdorpen te maken : afbraak gemeentehuis Betekom, afbraak schoolhuis Betekom, afbraak huis "Bernard" recht tegenover de Kerk te Begijnendijk, afbraak gemeenteloods te Begijnendijk, afbraak schoolhuis te Begijnendijk, braakliggend terrein recht tegenover de Kerk te Betekom, ... ten koste van wat ?
  De dorpskernen van Betekom en Begijnendijk schrikken de bezoekers en zelfs de eigen inwoners af waardoor handelszaken gemakkelijk "op de fles" gaan : Hoog tijd voor een modern beleid (18-02-2002)
 • het gemeentebestuur de sportraad voor "schuppen zot" aanziet: wanneer 400.000, frank aan een voetbalploeg wordt geschonken is blijkbaar het advies van de sportraad overbodig. (04-10-2001)

 • dat de jeugd kan fuiven in Begijnendijk zonder dat de bevolking daar klachten over heeft. Zo heeft de KAJ-Begijnendijk op 17 maart 2000 meer dan 2.500 fuifnummers ontvangen en is op 08 april 2000 een massale opkomst genoteerd voor de fuifavond van de CHIRO-Begijnendijk waar iedereen kan van dromen. Ook in het verleden hebben deze jeugdverenigingen bewezen dat zij een fuif kunnen organiseren. 
 • een millennium een tijdperk is van 1000 jaar, met andere woorden het nieuwe millennium begint op 1 januari 2001. Blijkbaar zijn velen met de overgang van het jaar 1999 naar 2000 op het verkeerde been gezet.
 • het personeel van sommige gemeenten een fietsvergoeding van 6,- frank per kilometer krijgt voor verplaatsingen van en naar het werk
 • wij op 09 mei 1999 tijdens moederdag voor de actie "Kom op tegen kanker" meer dan 600 ontbijtdozen hebben bezorgd aan onze inwoners. De totale opbrengst (120.000,-fr) gaat volledig naar "Kom op tegen kanker". Onze oprechte dank aan alle inwoners en aan alle sponsors.
 • Begijnendijk-Betekom nu meer dan 9.000 inwoners telt
 • het Europees Parlement 626 leden telt, waarvan :
 • 232 van de Europese Volkspartij en Europese Democraten waartoe de CD&V behoort,
 • 180 van de Europese Sociaal Democraten waartoe de SPA behoort,
 • 51 leden van de Europese Liberale en Democratische Partij waartoe de VLD behoort,
 • 48 leden van de Groenen en de Vrije Europese Alliantie waartoe Agalev behoort
 • de nieuwe wet van 13 mei 1999 (B.S. van 01 juli 1999) toelaat een volksraadpleging te houden van zodra 20% in plaats van 40 % van de inwoners daarmee instemt. De telling van de stemmen gebeurt dan ook van zodra 20 % in plaats van 40 % van de bevolking heeft deelgenomen aan de volksraadpleging. 
 • Begijnendijk-Betekom tussen 2001 en 2005 voor meer dan 275.000.000,- frank wegen- en rioleringswerken heeft gepland en dat dank zij de CVP-Begijnendijk deze werken voor 50 à 75% kunnen gesubsidieerd worden. De juiste subsidies zullen u ooit wel eens meegedeeld worden, als het zover is. Meer info
 • Begijnendijk-Betekom reeds in 1997 de gemeente met de minste restfractie aan huisafval in Vlaanderen was en nu nog is. Deze verdienste is grotendeels aan u als inwoner toe te schrijven maar tevens aan mevrouw Magda Van Goolen, schepen van leefmilieu, die zich gedurende meer dan 10 jaar inzet voor een beter leefmilieu.
 • naast de bewegwijzerde fietsroute "Begijntjesroute" van 28 of 40 km met vertrek aan de Kerk te Begijnendijk er nu een bewegwijzerd wandelpad "Tumkensbergpad" van 5 km met vertrek aan de Kerk te Betekom bestaat
 • ons CVP-infoblad wordt verdeeld in meer dan 2.300 brievenbussen in Begijnendijk en Betekom.(december 1999)
r

 

Wij vragen dat :

 • de fietsers en voetgangers zich veilig zouden kunnen bewegen in het verkeer. Speciaal dienen de fietspaden van de Haltestraat, Kleinesteenweg, Prof. Scharpélaan, Betekomsesteenweg, Aarschotsesteenweg, Baalsesteenweg en de Tremelosesteenweg aangepast te worden. (1998)

 

 

Openingsuren gemeentehuis, Kerkplein 5 te 3130 Begijnendijk. Tel. 016/ 53.01.80 en 53.25.09

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

08.30 - 12.00 en 13.30 - 17.00 uur
08.30 - 12.00 en 13.30 - 17.00 uur
08.30 - 12.00 en 13.30 - 17.00 uur
08.30 - 12.00 en 13.30 - 17.00 uur
08.30 - 12.00 uur

18.00 - 20.00 uur

 

 

 

Openingsuren bibliotheek, Kleinesteenweg 5 te 3130 Begijnendijk. Tel. 016/ 53.64.61.

  Begijnendijk. Tel. 016/ 53.64.61 Betekom. Tel. 016/ 56.48.00

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

17.30 - 19.30 uur
gesloten
13.30 - 16.30 uur
10.00 - 12.00 uur
gesloten
09.00 - 12.00 uur

17.30 - 19.30 uur
gesloten
13.30 - 15.30 uur
gesloten
gesloten
10.00 - 12.00 uur

 

Openingsuren OCMW, Kleinesteenweg 2 A te 3130 Begijnendijk. Tel. 016/ 52.55.40
(in de namiddag op telefonische afspraak)

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

08.30 - 12.00 uur
08.30 - 12.00 uur
08.30 - 12.00 uur
08.30 - 12.00 uur
08.30 - 12.00 uur

18.00 - 20.00 uur 

Openingsuren containerpark, Prof. Scharpélaan te 3130 Betekom.
Containerpark wordt geëxploiteerd door Interleuven, Brouwerstraat 6 te 3000 Leuven.
Tel. 016/23.58.36 of gratis nummer 0800/ 97097

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

gesloten
12.30 - 19.30 uur
12.30 - 19.30 uur
12.30 - 19.30 uur
12.30 - 19.30 uur
09.00 - 16.30 uur

 

 

Openingsuren Gemeentelijke Muziekschool, Kleinesteenweg 4 te 3130 Begijnendijk.
Tel. 016 / 53.27.32 of 53.43.09

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

uur
uur
uur
uur
uur
uur

 

 

Toneelafdeling "DE BEGIJN" van de Gemeentelijke Muziekschool , Kleinesteenweg 4 te 3130 Begijnendijk. Tel. 0477 / 25.61.33 of 015 / 76.01.48


BOVEN

 

HOME