Investeringsfonds 2003-2005 (bedragen in euro)
om technische redenen is het niet mogelijk de bedragen in eurocent weer te geven

BEGIJNENDIJK

Overdracht uit vorige jaren 927.245
Trekkingsrechten 2003 0
Beschikbaar op 1/1/2003 927.245
Reeds opgenomen -369.914
Nog ter beschikking 557.332

Projecten

omschrijving

bedrag

datum besluit

aard

verbeteringswerken verschillende wegen 310.587 30/07/2004 1034
dakrenovatie gemeenteschool De Bruynlaan 59.327 29/06/2004 2051