Verpleegkunde
Anatomie Farmacologie Voeding Microbiologie Casussen Geschiedenis Rekenen Pathologie Heelkunde ICT Foto's Med. terminologie

 

Welkom aan alle studenten verpleegkunde

Doelgroep:    studenten verpleegkunde

Inhoud: Vragen i.v.m. anatomie, fysiologie, farmacologie, microbiologie, voeding, geschiedenis van de verpleegkunde
                Vragen i.v.m. medische pathologie en heelkunde voor verpleegkundigen
                Rekenoefeningen voor verpleegkundigen
                Vragen i.v.m. ICT  o.a. e-Compendium, internet & e-mail, MS Word, PowerPoint, Encarta, mindmaps

Doel:      Hulpmiddel bij het studeren.
                Een idee krijgen van het soort vragen die kunnen gesteld worden op toetsen of examens. 
                Deze vragen kunnen wel geïntegreerd zijn in casussen.
                Opfrissen van je kennis i.v.m. verpleegkunde.

Nieuw 2013: Aanvullingen bij deze website

Kennis is slechts één element dat bijdraagt tot een betere zorg: 

Verplegen is -volgens J.M. Wilkinson- meer dan feiten van buiten kennen.
Om je verpleegkundige kennis om te zetten in verpleegkundige zorg, moet je kritisch kunnen denken.
Kritisch denken
in de verpleging is niets meer en niets minder dan gericht gegevens verzamelen (anamnese), gefundeerde conclusies trekken (verpleegdiagnoses), weldoordacht verpleegdoelen formuleren (doelstellingen bepalen), verpleegkundige interventies plannen (planning), volgens plan zorg verlenen (uitvoering) en controleren of de gestelde doelen zijn bereikt (evaluatie).

 

Succes!

Auteur:  Verstraete Bob
www.icdien.be

Mijn e-mailadres: Dit is gevormd door mijn voornaam, een punt en mijn familienaam en dan @icdien.be  (zonder spaties)

Indien iemand tik-, spellings- of inhoudelijke fouten zou tegenkomen, gelieve dit zeker te laten weten via e-mail.
waarvoor dank


 

Opleiding tot gediplomeerd verpleegkundige                                                                                  HBO Verpleegkunde Ic dien Roeselare