Jan Adam Schellaert van Obbendorf van Reulsdorp

Geslacht

Man

Leeftijd

66 jaar

 
Geboren

12-10-1656

te

Schinnen

Overleden

7-3-1723

te

Schinnen Puth

Vader 

Adam François (Frans) Schellaert van Obbendorf heer van Schinnen (1660-82), van Schijne, van Leeuwe

 Gedoopt 

11-2-1624

 Overleden 

30-10-1682

Moeder 

Anna Marie Cathérine van Twembrugge (de deux Ponts)

 
 
Broer 

Walraven Theodoor *13-3-1652

Zus 

Anna Véronica

Broer 

Adam Reinier

Broer 

Johan Ferdinand Ignatius *1654

Zus 

Godefrida Catherina

Huwelijk

 
met

Sophia Pijls

Kinderen 

Joannes Adamus
Reinerus
Joannes Guilielmus
Maria Ernestina
Walramus
Anna Catherina
Joanna Sibilla
Maria Anna

BRONNEN:

6. Jan Adam, die huwde met Sophia Pijls, dochter van Paschasius Pijls en Catharina Pijls, gedoopt te Schinnen 12 October 1656. Deze Jan Adam noemde zich Schellart van Obbendorf van Reulsdorp (1) en woonde te Puth-Schinnen op Mehove. Uit zijn huwelijk met Sophia Pijls werden te Schinnen geboren:
1. Joannes Adamus, gedoopt 13 Febr. 1680.
2. Reinerus, gedoopt 28 Dec. 1683.
3. Joannes Guilielmus, gedoopt 17 Sept. 1686, leefde nog in 1752.(2)
4. Maria Ernestina, gedoopt 12 Mei 1689; hare doopborgen waren: Joannes Hennen en Maria Pijls namens Maria Ernestina de Schellart, religieuze van de abdij Sint-Gerlach.
Zij werd in 1742 gebiedende Vrouwe van Schinnen.
5. Walramus, gedoopt 3 April 1691. Deze overleed ongehuwd te Puth den 4 Febr. 1730.
6. Anna Catharina, gedoopt 28 Juni 1693. Deze overleed te Schinnen 14 Jan. 1734.
7. Joanna Sibilla, gedoopt 25 April 1696.(3) Hare doopborgen waren de kanunnik Joannes Ferdinandus Ignatius de Schellart (4) en Maria Catharina Francisca de Twembrugge (de grootmoeder). Zij werd religieuse in het klooster der Benedictinessen te Neuwerck bij Gladbach, waarvan zij in 1758 overste was.
8. Maria Anna, gedoopt 20 Maart 1704; doopborgen: Petrus Thomas de Negri en vrouwe Maria Anna van Eynatten. Zij was in 175S religieuse in ´t klooster der Benedictinessen te Nieuwerck.x)
De echtelieden Jan Adam de Schellart en Sophia Pijls overleden op hunne woonstede te Puth, de eerste op 7 Maart 1723, de tweede den 19 Sept. 1729, en werden in den familiegrafkelder bijgezet.

(1) Reulsdorp, Roelsdorf is een dorp bij Duren in de buurt van Gürzenich. Ten noorden der kerk aldaar lag, omstreeks het midden der 17e eeuw, eene burcht welke door huwelijk in het bezit kwam van de familie von Schellart, welke familie de burcht nog bezat in bet begin der vorige eeuw. Thans is zij verdwenen. (CIemen; die Kunstdenkmaler des Kreises Duren)
(2) In een register der "Confirmatorum" te Sittard komen voor op de dato 16, 17 en 18 Aug. 1696 de namen: Renerus en Joês Wilhelmus de Schellaert te Puth.
3) Op 13 Juli 1726 teekenden Vrouwe Sophie Pijls, Douairiêre van Johan Adam Baron van Schellart, heer van Reulsdorf (niet Johan Willem, zooals luidt de betrekkelijke akte in ´t schepenregister op het Rijksarchief te Maastricht) en hare kinderen Walram, Maria Ernestina, Anna Catharina en Maria Anna voor de schepenbank te Schinnen eene borgstelling, waardoor zij zich verplichten aan hare dochter en zuster Sibilla, religieuse in ´t adellijk stift te Nieuwerck, eene jaarlijksche rente uit te keeren van 50 guldens Maastrichter cours en waarvoor zij tot hypotheek´ stelden een stuk land van 5 morgen, gelegen aan den Koelweg te Puth.
4) Deze is vermoedelijk de zoon van Adam Frans genoemd onder No. 2, geboren in 1654. Hij was Kanunnik te Aken of te Keulen.

Bron: Bijdrage tot de geschiedenis van de Voormalige heerlijkheid Schinnen, H. Pijls, 1928

laatst gewijzigd 18.07.2004