De mosterd lokt extra sluipwespen naar de spruitjes!

De laatste tijd wordt heel wat onderzoek gedaan om de biologische bestrijding van insecten, die onder glas ondertussen algemeen toegepast wordt, ook in de vollegrond te introduceren. Ook op internet is al één en ander daarover te vinden. Hierbij drie citaten

"Koolplanten die verstopt zijn tussen gerst weet de sluipwesp Diadegma semiclausum nog uitstekend op te sporen. En als de kool tussen mosterdplanten staat, komen er zelfs éxtra sluipwespen op af. Dat ontdekte de Hongaarse promovendus Tibor Bukovinszky. Door slim gebruik te maken van mengteelten kan men in de toekomst de biologische bestrijding van plagen wellicht verbeteren" Lees verder

Op spruitkoolboulevard.nl vinden we dat bloemranden langs de akkers moeten meer nuttige insecten in het gewas brengen. Je kan dit pdf-document hier downloaden http://www.spruitkoolboulevard.nl/poster%20NIOO2.pdf

Uit de nieuwsbrief van het "Laboratorium voor Entomologie" uit Universiteit Wageningen halen we het volgende. (http://www.dpw.wau.nl/ento/) D

Daarbij blijkt dat het toch opletten geblazen is met de keuze van de wilde planten in de akkerranden.
Minder plagen met meer biodiversiteit?
"...We doen dat op twee manieren. Ten eerste door stroken met nectarproducerende
bloemen naast het gewas te planten. Nectar wordt uitbundig gebruikt door natuurlijke vijanden van plagen, waardoor deze nuttige insecten langer leven, meer nakomelingen produceren
en dus meer schadelijke organismen doden.
Ten tweede door geen monocultures meer te gebruiken, maar gewassen in mengteelt aan te planten. In mengteelten vinden plaaginsecten hun waardplant moeilijker, terwijl er voor de natuurlijke vijanden vaak meer voedsel aanwezig is waardoor ze effectiever plagen kunnen bestrijden. In wetenschappelijk literatuur wordt het nut van beide methoden uitvoerig theoretisch beredeneerd, maar de praktijk is weerbarstig.
Bij de eerste methode werd al snel duidelijk dat je de bloeiende gewassen in akkerranden heel secuur moet kiezen, anders stimuleer je niet alleen de overleving van nuttige insecten maar ook die van plaagsoorten Ook in het geval van mengteelten, de tweede methode van biodiversiteitsverhoging, is de keuze van de plantensoorten cruciaal. De gewassamenstelling moet de ontwikkeling van plagen frustreren, maar die van nuttige
insecten juist stimuleren"


Volg de nieuwste berichten van 'Groenten in het Nieuws' op de Belgische Google-startpagina »

Volg de nieuwste berichten van 'Groenten in het Nieuws' bij de Nederlandse Google-startpagina » 
WWW   Deze site

Serie Groenten in Potten

Meloenen kweken

Courgettes telen

Tomaten telen

Aardappelen telen

Paprika's kweken

Bloemkolen kweken

Ajuin telen