www.plantaardig.com
 

 

Previous Table of Contents Next

6. TEELTSPREIDING

Tussen zaaien en uitplanten verlopen veelal acht tot tien weken. De zaaitijd wordt gekozen in funktie van het ras en het voorziene oogsttijdstip. Het uitplanten geschiedt zodra de planten pootbaar zijn en de bodem en de weersomstandigheden het toelaten (tabel l).

6.1. Vervroegde teelt

Voor de zeer vroege teelt zaait men begin februari onder glas. Het poten geschiedt vanaf half april. De oogst kan reeds aanvangen vanaf eind juli.

Voor de vroege teelt grijpt de zaai plaats vanaf begin februari onder staand glas of plastiekserre of vanaf midden februari met flodderfolie (Flodderfolie blijft aanwezig tot het eind van de opkweekperiode). Het planten geschiedt vanaf half april. Het oogsten begint vanaf de tweede helft van september of de eerste helft van oktober.

6.2. Normale teelt

Zaai eind maart - begin april in de vollegrond. Hierbij wordt folie gebruikt tot na de opkomst. Planttijd eind mei - begin juni. Oogsten in oktober - november - december.

6.3. Late teelt

Voor de late teelt zou men laat kunnen zaaien en planten. Meestal leidt dit echter tot een sterke opbrengstvermindering. Daarom moet het ook worden afgeraden.

Als uiterste data bij spruiten neemt men eind maart voor zaaien en tot half juni voor het planten. Een verlating van de oogst kan beter worden gezocht in de rassenkeuze dan in het verschuiven van de plantdatum.

De oogst van de late teelt geschiedt vanaf de tweede helft van december tot februari.

Tabel 1 Teeltspreiding bij spruitkool

TeeltZeer vroege teeltVroege teeltNormale teeltLate teelt
Zaaibegin februarivanaf begin februarimaarteind maart -begin april
Opkweekstaand glas- staand glasopen luchtopen lucht
- plastiekserre 
- plastiekfolie
Plantenvanaf half aprilvanaf half april2de helft mei -tot half juni
begin juni
Oogstvanaf eind julivanaf tweedeoktober -vanaf tweede
helft septembernovember -helft van
decemberdecember tot
februari
 

Previous Table of Contents Next

 

Nog meer over groenten


Erwten

Aubergine

Tuinbonen

Knol

selder

Wortelen

Rode kool

Paprika

Knoflook

Artisjok

Bloem

kool

Bl
mk2

Bonen

komkom

mer

Rode kool

Koolrabi

Veldsla

Babyleaf

Pastinaak

Rabarber

Spinazie

Selder

Aardbeien

Veldsla

Knol

venkel

Tomaten

Daikon

Kardoen

keuken

raap

Witloof

Plantajuin

Aardappelen

Courgettes

Rammenas

Broccoli

Chinese kool

De Groente & Fruit Encyclopedie
is nu ook te koop bij


Boekentip!
De Groente- en Fruit Encyclopedie met beschrijvingen van 99 % van alle groente- en fruit soorten en van alle technieken nodig om succesvol groenten en fruit te telen.Winnaar Beervelde Award voor het beste Belgische tuinboek
.
- "...de compleetste encyclopedie wat groenten en fruit betreft..." (uit De Volkstuin) "...een prima doe-boek..." (uit Nest).
 Klik hier voor meer info en talrijke recensies over dit boek 
 
Copyright  Luc Dedeene (Contact) & Plantaardig.com (1998-2009)
 Alle rechten voorbehouden.