Studentsponsoring en –begeleiding, Kolkata

Vanaf 2000

 

Dit project wordt begeleid door onze Indische partner

Human Wave

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studentsponsoring

Reeds van bij de start van Human Wave werd aan een aantal  kinderen de mogelijkheid geboden naar school te gaan.  De kinderen worden met zorg geselecteerd uit gezinnen die onder de armoedegrens leven en waarvan de ouders voldoende geïnteresseerd zijn in de opvoeding van hun kinderen.  Op dit ogenblik sponsort onze vzw een honderdtal kinderen, voornamelijk in de lagere scholen (klas 1 tot 6), een deel heeft reeds de humaniora (klas 7 tot 12) bereikt en enkelen volgen hoger onderwijs.

Tot 2010 vroegen we aan de sponsorouders een bijdrage van 10 euro per maand.  Wegens de stijging van de levensduurte werd deze bijdrage vanaf 2011 op 15 euro per maand gebracht.

 

Wat wordt er rechtstreeks aan de studenten besteed?

  • studiemateriaal: boeken, schrijfgerief, tas, …
  • uniform, schoenen, bijkomende winterkleding (pull, …)
  • schoolgeld en studiebegeleiding (tutorials)
  • naschoolse activiteiten: toneel, voordracht, tekenen, zang, …
  • geneeskundig onderzoek en medische verzorging

Een tweede deel wordt onrechtstreeks aan de kinderen besteed via de algemene opvoedingstaken binnen de projecten (tutorials en nevenschoolse wijkactiviteiten), en aan de kinderen van het schooltje in de Sunderbans.

 

 

 

 

 

 

Biswanath Dari, de oudst gesponsorde student

 zit nu op de universiteit

Het uitdelen van studiemateriaal

 

 

 

Beauti Chakraborty is een sponsorkindje, ze woont in een achterbuurt in een huisje van 4 op 4 meter – ze is een flinke studente!

 

De buurt en het huisje van Beauti,

Het gebedshoekje in het huis

Haar hobby is de traditionele dans

 

 

 

 

 

Studiebegeleiding (Tutorials)

 

In de gewone lagere staatsscholen in West Bengalen is er ongeveer één onderwijzer voor 80 leerlingen en meer voorzien.  Vandaar ook dat het onderwijssysteem vrij zwak is en dus een duwtje in de rug voor de leerlingen absoluut noodzakelijk is wil men behoorlijke resultaten behalen.
 

 

 

 

Gewoonlijk hebben de middenklas gezinnen twee tutors (= iemand die bijles geeft) voor elk kind.  Eén voor talen en één voor wiskunde en wetenschappen.  De gezinnen waarvoor Human Wave zich inzet leven beneden de armoedegrens en de kinderen zijn eigenlijk eerste generatie studenten zodat de ouders ook niet de nodige studieondersteuning aan hun kinderen kunnen geven.  Meestal beschikken deze gezinnen niet over meer dan één of twee olielampen en dikwijls kunnen zij zelfs geen olie kopen voor hun lampen.  Daarenboven is de ruimte in een 4 op 3 meter hut (keuken inbegrepen) niet zo ideaal om als kind daarin te studeren en zijn huiswerk te maken.

 

 

 

 

Dit is de reden waarom Human Wave in de gemeenschappen waar ze werkzaam is zes dagen per week tutorial klassen inricht en ook studieboeken ter beschikking stelt van de kinderen.  Deze tutorial klassen promoten meteen ook de opvoeding bij de volwassenen en zet hen ook aan tot het bijwonen van avondlessen.  Vanzelfsprekend worden er in die tutorial klassen ook tweemaal per jaar examens georganiseerd voor de kinderen om hun studie-ijver aan te scherpen.

 

Op dit ogenblik richt Human Wave op zeven plaatsen deze tutorials in (Mankundu – 4 wijken met 150 leerlingen, Lalkithi – 50 leerlingen, schooltje in de Sunderban – 30 leerlingen en Mudipara en Sepaipara – 150 leerlingen). In totaal dus 320 kinderen die door 30 vrijwilligers een uurtje per dag geholpen worden met hun lessen en huistaken.

 

Kinderen herhalen ’s avonds hun lessen bij

het licht van olielampjes

 

 

 

 

 

 

 

 

Een uurtje per dag helpen met lessen

 en huistaken

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is belangrijk voor de ontwikkeling dat ook de kinderen van achtergestelde buurten deelnemen aan de nevenschoolse activiteiten

 

 

 

Tutorialstudenten van jaar acht vieren het einde van het schooljaar

Alles vloeit in mekaar, gezondheidsbewustzijn, dorpsontwikkeling en tutorials

Een uitbreiding van de ruimte in Lalkuthi dringt zich op

 

 

 

 

 

 

 

 

Neem ook een kijkje bij onze India bezoeken