Een lagere school in de Sunderbans, Kolkata

2000 – 2005 – 2009 – 2014

 

Van Primary School tot Junior High School

 

Dit project wordt begeleid door onze Indische partner

Human Wave

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat vooraf ging:

In 1983 werd in het dorpje Dakshinbaribhanja niet ver van Raidhigi in de Sunderbans, op initiatief van de plaatselijke bevolking gestart met een lagere school: de Sunderban Free Primary School.  Het schooltje werd volledig volgens hun traditie gebouwd met aarde, bamboe en strooien dak.  Helaas, enkele jaren later bezweek de school onder een zware storm tijdens het regenseizoen.  Gelukkig had de plaatselijke club hen aangeboden om verder te doen in hun clubhuis, van steen en beton.  De benedenverdieping werd gebruikt voor de clubactiviteiten en de bovenverdieping mochten zij gebruiken als school

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste fase: 2000 – 2005  

Primary School

Het schooltje van ongeveer 100 kinderen bestond uit een kleuterklas en 4 leerjaren en werd sinds jaar en dag opengehouden door 4 onderwijzeressen.  Zij gaven tot dan toe gratis les en smeekten ons om hen toch een klein salaris te geven, wat geld voor uitrusting en als het enigszins kon ook een nieuwe school. 

In het dorp woonden ongeveer 400 families, 1 kind op 3 ging niet naar school.  We waren onder de indruk van het dynamische van leraars en schoolcomité en onze vzw besloot hen te steunen door het salaris van de leerkrachten te betalen en wat studiemateriaal aan te schaffen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begeleiding met een harmonium  -  Dans tijdens ons bezoek in 2001  -  De toenmalige leerkrachten

 

 

 

 

De werkingskosten voor de school bedroegen in deze fase gemiddeld 1.500 euro per jaar.

 

 

 

 

Bij vergelijkende examens (te vergelijken met onze diocesane testen) in 2003 behaalde de school de tweede plaats op een totaal van dertig deelnemende scholen.  De leerkrachten hadden bewezen dat ze kwaliteit konden leveren en onze vzw besloot de uitbreiding van de school van het vijfde tot het achtste leerjaar te sponsoren.  Een tweede verdieping werd in 2004 opgetrokken. 

 

 

 

 

 

 

 

Bouwwerken in 2004

 

 

 

 

 

Tweede fase: 2005 – 2009    

Junior High School

Van een “primary school” (klas 1 tot 4) werd ze tenslotte in 2007 een “junior high school” (klas 1 tot 8) en kreeg de naam “Bhagat Sing Junior High School”, genoemd naar een held uit de onafhankelijkheidsstrijd tegen de koloniale overheersing.  De school heeft nu 154 leerlingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste leerlingen uit het achtste leerjaar 2007 hadden geen probleem om over te stappen naar klas 9 in twee scholen in de omgeving, ze mogen nu overgaan naar klas 10 wat bewijst dat het niveau van het onderwijs behoorlijk is. Ook in 2008 gingen er 13 leerlingen van klas 8 naar klas 9 in grotere scholen. 

 

In 2008 werd het elektriciteitsnetwerk in de streek vernieuwd en de Administratie heeft beloofd elektriciteit tot in de school te brengen, de toegangsweg naar de school te verbeteren en de uitbreiding van klas 5 tot klas 8 officieel te erkennen.  Dit laatste impliceert dat de leerkrachten nu gedeeltelijk door de staat zullen worden betaald.

 

 

 

 

 

 

De school krijgt nu ook elektriciteit en een betere toegangsweg

De leerlingen 2008 gaan naar klas 9 en poseren voor het beeld van Bhagat Sing

Enkele van de leerlingen 2007 die nu reeds naar klas 10 overgaan

 

 

 

 

 

 

 

 

Begin 2009 werd dan de school afgewerkt.  De vloer van en de trappen naar de tweede verdieping werden gecementeerd.  De school kreeg een laagje verf en de nodige toiletten voor de leerlingen werden naast het schoolgebouw ingericht.

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze bijdrage voor het bouwen van de tweede verdieping en de volledige afwerking ervan bedroeg 12.600 euro.

 

De werkingskosten bedroegen (na de uitbreiding naar 8 klassen) in deze fase ongeveer 2.500 euro per jaar.

 

 

 

 

Derde fase: 2009 – 2014:

 

 

 

A) Het actieplan 2009 – 2014

 

 

 

Ø      In de omgeving van de school wonen 6.000 mensen waaronder 1.200 kinderen.  Men streeft ernaar elk jaar 20% meer leerlingen in te schrijven.  Het streefcijfer voor de schoolbevolking wordt op 300 leerlingen gesteld.

Ø      Er zal meer zorg en aandacht besteed worden aan de studie van het Engels.

Ø      Hindi en tekenen zullen in het lessenpakket worden opgenomen.  Er zullen meer hulpmiddelen worden voorzien om de kwaliteit van het onderwijs nog te verbeteren.  Een boekbank zal worden opgericht, boeken zullen bij de overheid worden gevraagd.

Ø      Stiptheid, discipline en netheid zullen worden aangescherpt.  Een gebedsmoment zal ’s morgens worden gehouden.

Ø      Er zullen opleidingen voor leerkrachten en schoolcomitéleden worden voorzien.  Actie wordt ondernomen om de leerkrachten van klas 5 tot 8 te laten betalen door de overheid.

Ø      Sport en diverse bezoeken (tentoonstellingen e.a.) zullen worden aangemoedigd.

Ø      Een fonds ter verfraaiing en verbetering van de school zal worden opgericht.  Elektriciteit zal worden gelegd en daarna kunnen computeropleidingen in de school voorzien worden. 

 

 

 

 

 

 

 

B) De toekomst van deze school verzekeren door een andere (betalende) school op te richten

 

 

 

Door de economische boom in India zijn er steeds meer middenklassers die de centen hebben om hun kinderen naar Engelstalige scholen (English Medium School) te sturen en die ook bereid zijn te investeren in de Engelstalige opleiding van hun kinderen.  Er is veel vraag naar dit soort scholen en die betalen goed.  Daarbij komt nog dat meer en meer welstellenden uitwijken uit Kolkata (de vlucht uit de onleefbare miljoenenstad), maar hun kinderen moeten ook naar school.  Dit zagen we dus als een gat in de markt. 

 

Samen met met Human Wave vatten we het plan op om in Mankundu, niet ver van het station, zelf een English Medium School op te richten.  Met de opbrengst van deze school moet Human Wave de kosten voor haar dorpsschool BSJrHS en voor de tutorials in de toekomst kunnen betalen zodat onze steun niet meer nodig is.  Een bijkomend voordeel is dat we goedbegaafde kinderen uit de slums van Mankundu ook een hoogwaardige opleiding kunnen geven in onze eigen school en op die manier de kringloop van armoede voor deze families kunnen doorbreken.  Dit werd als voorwaarde geformuleerd.  Per klas zullen 5 kinderen uit arme gezinnen gratis les kunnen volgen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het plan van de school.  Elke klas meet ongeveer 4 bij 5 meter. Boven op het gelijkvloers plant men nog een verdiepingen zodat er 8 klassen beschikbaar zijn voor kleuter en lager onderwijs tot het vierde leerjaar.  Het is voorzien dat er later nog een tweede verdieping kan op worden gebouwd.

 

De school wordt genoemd: Vivekananda  Wisdom Mission naar Vivekananda, een spirituele voorganger in India.

Het terrein wordt opgehoogd

 

 

 

 

De bouw van de school vordert goed – 2009 - 2010 - 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na veel administratieve rompslomp is de bouw in 2009 kunnen beginnen.

Het gelijkvloers is zo goed als klaar en de eerste verdieping is haar voltooiing nabij.

In april 2011 start men met drie kleuterklassen en een eerste leerjaar.  Elk jaar komt er dan een klas bij – tot klas 4.

De eerste schoolgelden zullen worden gebruikt voor de aanschaf van meubilair.

Vanaf 2015 zou deze school de BSJrHS en de tutorials moeten kunnen bedruipen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neem ook een kijkje bij onze India bezoeken