Tijdens mijn loopbaan stelden veel personen, meestal jongeren, mij vragen over piloot worden en piloot zijn. De meest voorkomende vragen en mijn antwoorden worden in deze pagina beknopt weergegeven.


Vragen?
1. Hoe kan ik mijn kansen, om piloot te worden, zo groot mogelijk maken?
2. Is piloot worden een droom of kan het iets meer zijn?
3. Hoe kan men zich voorbereiden om piloot te worden?
4. Wat betekent die voorbereiding concreet?
5. Worden mijn kansen, om de vliegtraining met succes af te ronden, verhoogd indien ik vooraf al vliegervaring heb?
6. Welke vliegervaring vooraf is aan te bevelen?
7. Is de keuze van de juiste studierichting niet belangrijk?
8. Wat zijn de toelatingsvoorwaarden om je kandidaat te kunnen stellen als militair piloot?
9. Wat valt er aan te bevelen, burgerpiloot of militair piloot worden?
10. Zijn er zaken waar je echt op kan letten om je selectie als kandidaat-piloot later in je voordeel om te buigen?
11. Welke fases moet men doorlopen om als leerling-piloot aanvaard te worden?
12. Kan men zich voorbereiden op de medische keuring?
13. Aan welke vereisten moet men voldoen om de medische keuring van militair piloot te slagen?
14. Waaruit bestaan de fysieke proeven?
15. Welke richtingen kan men kiezen piloot bij defensie te worden?
16. Wat zijn de voor- en nadelen van een keuze als hulpofficier of als beroepsofficier langs de KMS'
17. Kan men zijn contract als piloot bij defensie voortijdig opzeggen?
18. Kan men na een loopbaan als piloot bij defensie automatisch burgerpiloot worden?
19. Hoe verloopt een vliegopleiding tot piloot bij defensie?
20. Wat is het moeilijkste moment tijdens een vliegopleiding?
21. Er wordt wel eens gefluisterd dat men als leerling-piloot aan veel stress onderhevig is. Wat moet men zich daarbij voorstellen?
22. Wat is het prototype van de ideale leerling-piloot?
23. Wat zeggen de statistieken over de slaagkansen als leerling-piloot?
24. Wat zijn de kansen om als meisje te slagen in de opleiding van militair piloot?
25. Is de academische vorming een moeilijk onderdeel?
26. Hoe ziet een type-dag eruit van een leerling-piloot eens hij met de vliegopleiding is gestart?
27. Kan je als jong piloot het vliegtuigtype kiezen waarop je wil vliegen?
28. Hoe moet men zich de volledige loopbaan van piloot bij defensie en de daarbij horende wedde en premies voorstellen? 
29. Wanneer ga je als militair piloot met pensioen?
30. Waar kan men terecht voor bijkomende informatie?
31. Is het mogelijk om meer te vernemen over het echte leven van piloot bij defensie?


BEGIN PAGINA.

1. Hoe kan ik mijn kansen, om piloot te worden, zo groot mogelijk maken?

Probeer je interesse zo vroeg mogelijk in daden om te zetten. Bereid je voor in die domeinen, waar het enigszins mogelijk is. Laat je echter niet afschrikken door de slogan dat velen zijn geroepen en weinigen zijn uitverkoren. Geloof in je eigen kunnen. 

2.
Is piloot worden een droom of kan het iets meer zijn?
Piloot worden is voor sommigen meer dan een droom. Zij die over de nodige troeven beschikken, van het doorbijterstype zijn en een tikkeltje geluk hebben, maken een reële kans om van hun droom hun beroep te maken. Wat kan er mooier zijn dan van zijn droom zijn beroep te maken?   

3. Hoe kan men zich voorbereiden om piloot te worden?
Je voorbereiden op het beroep van piloot kan in verschillende etappes gebeuren. Deze etappes moeten echter niet allemaal doorlopen worden om het einddoel te bereiken. Voor sommigen kan de droom zich al in de prille jeugd uiten onder diverse vormen. Voor anderen kan men spreken van een late roeping, bijvoorbeeld bij het beëindigen van de middelbare studies en zelfs nog later.

BEGIN PAGINA.

4. Wat betekent die voorbereiding concreet?
De voorbereiding zal in heel wat gevallen bij de jonge knaap of het jonge meisje spontaan ontstaan. De luchtvaart wekt om één of andere reden belangstelling op. Het lezen van boeken, tijdschriften en stripverhalen (Buck Danny), het bouwen van al of niet vliegende schaalmodellen, het spotten van vliegtuigen, het bezoek aan vliegmeetings, het kijken en herbekijken van films (Top Gun) en TV series (Windkracht 10), het verzamelen van informatie via internet al of niet om je toepassingen op je vliegsimulator te verbeteren, het verzamelen van foto's of dia's, het aanleggen van plakboeken, het versieren van je kamer met vliegtuigposters, met een piloot uit je familie- of kennissenkring een vliegbasis bezoeken, fan worden en zijn van onze kosmonaut, een kennismaking met de sensatie van het vliegen tijdens een luchtdoop, al of niet verlengd met vlieglessen in het privé of een toetreding tot de luchtcadetten, het is slechts een greep uit de vele facetten van een voorbereiding op de loopbaan van piloot.        

5. Worden mijn kansen, om de vliegtraining met succes af te ronden, verhoogd indien ik vooraf al vliegervaring heb?
Vliegervaring vooraf kan helpen maar is niet essentieel. Door wat vliegervaring op te bouwen, bewijs je dat het vliegen je boeit en er misschien de nodige aanleg voor hebt. Wees nochtans niet ontmoedigd indien je niet de kans hebt gehad om vooraf zelf te vliegen. Er zijn nog talrijke andere aspecten van je profiel, die je een meerwaarde kunnen geven als kandidaat. Het is in alle geval zeer moeilijk om het succes van welke kandidaat dan ook met zekerheid te voorspellen, zelfs indien hij of zij een topresultaat bereikt heeft tijdens de selectieproeven. Een burgerpiloot kan een perfect en veilig en bekwaam piloot zijn, maar kan niet de specifieke aanleg bezitten die voor militaire piloten vereist is. Indien je de militaire vliegtraining aanvat met vliegervaring, blijf bescheiden, behoud een open geest en wees bereid om nieuwe dingen te leren. Naarmate de opleiding vordert, neemt ook de werklast in de cockpit toe. Je gaat jezelf altijd moeten bewijzen, dat je ook disciplines zoals bijvoorbeeld acrobatie en formatievliegen aankan, zonder of met vliegervaring vooraf. En geloof me vrij, er worden zeer weinig piloten met de stuurknuppel in de wieg geboren.

BEGIN PAGINA.

6. Welke vliegervaring vooraf is aan te bevelen?
Sommigen geven de voorkeur om met motorvliegtuigen te leren vliegen in een burgerclub. Anderen houden het bij vliegpraktijk op een zweefvliegtuig. Onze burgerclubs leveren hierbij puik werk. Toch verdient een toetreding tot de Luchtcadetten van België enige aanbeveling. Men vertoeft er niet alleen in een militaire omgeving maar het vrij goedkoop lidmaatschap (Paas- en zomerkampen, zweefweekends) en de omkadering door vooral militaire piloten op rust, zijn ongetwijfeld een bonus. Besef echter wel dat de medische goedkeuring als luchtcadet niet betekent dat je ook als militair piloot medisch geschikt bent. 

7. Is de keuze van de juiste studierichting niet belangrijk?
Aangaande je studierichting moet je trachten zo hoog mogelijk te mikken zonder daarom de lat te hoog te willen leggen. Je moet zeker geen uitblinker zijn. Nochtans zal de best mogelijke kennis in fysica en wiskunde het je des te gemakkelijker maken tijdens je selectieproeven, je opleiding en je loopbaan. Een wetenschappelijke opleiding in de humaniora is bijgevolg wel aan te raden. Kies je voor een loopbaan als militair piloot, dan betekent een degelijke kennis van het Nederlands en het Frans een bonus als je als hulpofficier naar het actief kader wil overstappen. Een goede kennis van het Engels, de luchtvaarttaal, is sowieso een extra troef.

8. Wat zijn de toelatingsvoorwaarden om je kandidaat te kunnen stellen als militair piloot?
De belangrijkste toelatingsvoorwaarden zijn dat je de Belgische nationaliteit moet bezitten en houder moet zijn van een diploma van minimum Hoger Secundair A2. Meer details over de toelatingsvoorwaarden kan je best navragen bij het Defensiehuis in je buurt.
Voor de toelatingsvoorwaarden als burgerpiloot vind je informatie bij
de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

BEGIN PAGINA.

9. Wat valt er aan te bevelen, burgerpiloot of militair piloot worden?
Om een keuze te maken, spelen je persoonlijke visie en verwachtingen een belangrijke rol. Beide keuzes hebben voor- en nadelen. De belangrijkste voordelen als militair piloot zijn ongetwijfeld de werkzekerheid; het avontuurlijke; het onbeschrijflijk gevoel als jachtpiloot een fantastisch vliegtuig als de F16 naar je hand te kunnen zetten; als héli- en transportpiloot je ten dienste stellen van de anderen; als vlieginstructeur je kennis en ervaring overdragen; het samenhorigheidsgevoel, de kameraadschap, de squadronspirit; het feit dat burgerzin geen leeg maar een actief begrip is; de mogelijkheid om na enkele jaren als jachtpiloot nog een andere richting te kunnen kiezen bijvoorbeeld als héli- of transportpiloot, als vlieginstructeur in binnen- en buitenland of als AWACS-piloot; de mogelijkheid om op het einde van je contract of je loopbaan de overstap te zetten als burgerpiloot; de kosteloze vorming en het ontvangen van een wedde en vliegpremies die overeenstemmen met je graad en ervaring. Nadelen zijn er ook maar in hoever zij opwegen tegen de voordelen is vooral een persoonlijke appreciatie. Men zou meer mogen verdienen. Men moet inderdaad wat meer idealistische dan materialistische trekjes vertonen, maar dit is misschien niet echt een nadeel. Men moet zich soms te veel bezig houden met zaken buiten het vliegen.
Om mij uit te spreken over de voor- en nadelen als burgerpiloot, vrees ik niet echt objectief te kunnen zijn gezien mijn uitsluitend militair verleden. Op de eerste plaats denk ik dat de financiële overwegingen, weliswaar minder dan voorheen, het belangrijkste voordeel betekenen voor de burgerpiloot. Een belangrijk nadeel dat nogal eens geuit wordt, is de vlakke en weinig afwisselende loopbaan die rechtstreeks voortvloeit uit de organisatie en de uitbating van lijn- en chartervluchten.
De recreatieve burger luchtvaart zou ik durven situeren tussen de twee hierboven beschreven richtingen.

BEGIN PAGINA.

10. Zijn er zaken waar je echt op kan letten om je selectie als kandidaat-piloot later in je voordeel om te buigen?
Naast de keuze van een gepaste studierichting zijn het uitbouwen van je leiderschap (via een jeugdbeweging) en een goede fysieke conditie een pluspunt. Een regelmatige sportbeoefening is zeker aan te bevelen. Ook kan je wat aandacht schenken aan het in stand houden van je gezichtsscherpte, je gehoor en je lichaamshouding. Weet immers dat problemen met de gezichtsscherpte, vervormingen van de ruggengraat en problemen met het gehoor het vaakst een medische afkeuring tot gevolg hebben. Bij het schrijven en lezen een afstand bewaren van minimum 30 centimeter tussen blad en ogen; indien je werkt bij kunstlicht dan liefst niet onder een TL-buis; geen overdadig discobar gedonder; een stoel niet liggend maar zittend gebruiken zijn maar enkele suggesties om je te behoeden voor zware ontgoochelingen tijdens je medische keuring. Wens je je ogen zo goed mogelijk te beschermen, dan kan je misschien hier eens een kijkje nemen.

11. Welke fases moet men doorlopen om als leerling-piloot aanvaard te worden?
De volgende fases dienen te worden doorlopen indien je via het hulpkader piloot bij defensie wil worden. Vanaf het ogenblik dat de inschrijvingsdocumenten toekomen op de selectiedienst kan je opgeroepen worden om de selectieproeven te komen afleggen in het Centrum voor Lucht- en Ruimtevaartgeneeskunde en dit volgens een planning die de selectiedienst opstelt.
In de mate van het mogelijke word je binnen de maand na ontvangst van je dossier opgeroepen.
De precieze inschrijvingsdatum vind je bij het Defensiehuis in je buurt. Je zal eerst worden uitgenodigd voor de medische fase, die 5 dagen in beslag neemt, en die loopt van maandag tot vrijdag. Je zal er aan de medische, psychotechnische en sportproeven worden onderworpen. Nadien zal een professionele fase volgen van 1 dag, bestaande uit een motivatie interview en een mondelinge test Engels. Alle kandidaten die geslaagd zijn in de eerste twee fases zullen uitgenodigd worden op een zaterdag (in principe) voor de academische fase, die uit een schriftelijk examen bestaat over wiskunde, natuurkunde (fysica), Nederlands (dictee) en Engels. De kandidaten die batig gerangschikt zijn zullen worden opgeroepen als leerling-piloot. Het is mogelijk dat je voor een mislukking in een fysische proef of in een psychotechnisch onderdeel een herkansing wordt aangeboden.
Geef je de voorkeur om langs het beroepskader piloot bij defensie te worden, dan is het traject verschillend. De toelatingsproeven worden georganiseerd door het selectie en wervingssecretariaat van de Koninklijke Militaire School, die je oproeping verzekert. Naast de medische fase voor piloot, die identiek is aan deze voor het hulpkader, onderga je ook een specifieke test voor officier. Het gaat hier om bijkomende psychotechnische en sportproeven. De professionele fase is dezelfde als deze voor het hulpkader. De academische fase daarentegen is totaal verschillend omdat je een meer uitgebreide universitaire opleiding volgt.
Voor zowel het traject via het hulpkader als via het beroepskader zal je begin augustus worden opgeroepen om je vorming te starten.
In het antwoord op vraag 16 kan je nog bijkomende antwoordelementen vinden.

BEGIN PAGINA.

12. Kan men zich voorbereiden op de medische keuring?
Een algemene medische keuring door burgerspecialisten (ogen, oren, rug) kan je zeker gerust stellen maar is geen absolute zekerheid dat je de medische keuring tot militair piloot zult slagen. Zo kunnen ook heel wat medische antecedenten aanleiding geven tot een definitieve medische afkeuring.

13. Aan welke vereisten moet men voldoen om de medische keuring van militair piloot te slagen?
De belangrijkste medische vereisten vind je in deze tabel. Een terechte aanbeveling verdient dit bezoek, waarop je de medische criteria in detail vindt, zowel voor de kandidaat-piloot van de lucht-, land- of marinecomponent als voor de burgerpiloot. Het basisdocument, waarin men alle medische vereisten terugvindt, toepasselijk op de leden en de kandidaat-leden van het varend personeel van de krijgsmacht is het Koninklijk Besluit van 17 september 2005 dat op 1 januari 2006 van toepassing wordt.

14. Waaruit bestaan de fysieke proeven?
De fysieke proeven worden in deze tabel samengevat. Er dient te worden opgemerkt dat de fysieke proeven voor de mannelijke en vrouwelijke kandidaten identiek zijn.

BEGIN PAGINA.

15. Welke richtingen kan men kiezen om piloot bij defensie te worden?
Je kan opteren om onmiddellijk na de beëindiging van je middelbare studies zo vlug mogelijk met het vliegen te beginnen. Je schrijft je bijgevolg in als kandidaat-hulpofficier. Hiervoor teken je een contract van minimum 13 jaar, dat tijdens je loopbaan kan verlengd worden. Als alles meezit verwissel je je burgerpak voor de luchtmachttenue en de politiemuts, enkele maanden na de beëindiging van je studies.
Je kan echter ook piloot worden via de Koninklijke Militaire School (KMS). Hierbij combineer je je studies van licentiaat of burgerlijk ingenieur met je elementaire vliegopleiding.
Sedert augustus 2003 heeft de opleiding tot militair piloot echter een ware gedaantewisseling ondergaan. Vermits alles wat vliegt binnen defensie voortaan bij de luchtcomponent hoort, heeft men ook een meer doorzichtige opleiding tot piloot bij defensie in voege gebracht. Bij de keuze als kandidaat-piloot via het hulp- of beroepskader wordt iedereen voortaan gerekruteerd als kandidaat-officier en zal zelfs vroeg tijdens de vliegopleiding worden aangeduid om de vorming als kandidaat-helikopterpiloot of als kandidaat-gevechtspiloot of -transportpiloot verder te zetten. Een grote nieuwigheid is ook dat tijdens de opleiding tot piloot bij defensie de Private Pilot License (PPL) of vergunning van privaat vliegtuigbestuurder wordt behaald.
Voor meer informatie kan je misschien ook het antwoord op vraag 19 even doornemen.
 
BEGIN PAGINA.

16. Wat zijn de voor- en nadelen van een keuze als hulpofficier of als beroepsofficier langs de KMS?
Als je wil starten als piloot hulpofficier, dan kies je in principe voor een loopbaan waar je veel zult kunnen vliegen. In het ideale geval kan je al vlug na je middelbare studies met je opleiding beginnen. Je vliegopleiding verloopt zonder noemenswaardige onderbrekingen. Je kan je volledig toespitsen op de verwezenlijking van je droom. Een drietal jaar na de aanvang van de opleiding heb je je hoger vliegbrevet op zak. Je bent dan onderluitenant Vlieger in het hulpkader. Let wel: als hulpofficier verschilt je job niet van deze van een beroepsofficier. Je opleiding op F16 kan dan al beginnen. Voor een periode van ten minste 13 jaar (met de optie om je contract met maximaal 3 jaar te verlengen) zal je vliegen als militair piloot, op F16 of op andere vliegtuigtypes, in functie van de omstandigheden. Nochtans moet je als hulpofficier ook met enkele mogelijke nadelen rekening houden. Indien je mislukt als leerling-piloot tijdens je vliegopleiding of indien je als piloot om bijvoorbeeld ernstige medische redenen wordt afgekeurd, wordt je contract als hulpofficier verbroken. Wel kan je op je verzoek worden aangehecht aan een promotie kandidaat-hulpofficieren ATC (Air Traffic Control). Wens je een loopbaan uit te bouwen tot je op rust stelling, dan zal je de nodige examens moeten lukken om naar het actief kader over te gaan. Verkies je het aanvullingskader te vervoegen, dan zal je na het lukken van een taalexamen je batige rangschikking voor het overgangscomité moeten afwachten. Voor beide geciteerde examens worden telkens voorbereidingscursussen georganiseerd. Indien je verkiest om hulpofficier te blijven zal je na de afloop van je contract met een riante vertrekpremie in de burgersector aan een tweede loopbaan kunnen beginnen. In dit laatste geval zal echter de carrière als hulpofficier niet meetellen bij de samenstelling van je pensioen.
De keuze als KMS'er vertoont nochtans ook bijzondere trekjes. Vooreerst moet je slagen voor het ingangsexamen van de KMS. Hoe gunstiger je rangschikking hoe meer kans je hebt om je keuze te laten vallen op één van de beschikbaar gestelde plaatsen van leerling-piloot. De elementaire vliegopleiding zal in principe beëindigd zijn op het einde van je KMS-studies. De vliegperiodes hebben plaats tijdens de zomerkampen. Hier situeert zich misschien dan ook één van de grootste hindernissen van deze keuze. De vliegopleiding verloopt onregelmatig. Bovendien valt het soms moeilijk om de studies aan de KMS te combineren met je vliegopleiding. Na je studies aan de KMS word je aan een promotie gehecht van hulpofficieren en verloopt de verdere opleiding als één promotie. Voor meer informatie over de studies aan de KMS kan je
hier terecht.
Een algemeen aanvaard voordeel van de KMS-keuze is de werkzekerheid. Misluk je in je opleiding dan kan je nog steeds je loopbaan als officier van het actief kader verder zetten. Sommigen zien ook de promotiekansen als KMS'er als een voordeel. Tot de graad van commandant bevorder je immers vlugger maar dit betekent ook dat je binnen een vrij korte periode ervaring moet opbouwen. Het is misschien ook goed om weten dat deze vlugge loopbaan bij sommigen wel eens wat wrevel uitlokt.
Ten slotte moet gezegd dat je als piloot, voortspruitend uit de KMS, in principe voorbestemd bent om vanaf de graad van commandant een job in de staf af te wisselen met een vliegperiode. Je zal bijgevolg minder vlieguren kunnen presteren tijdens je loopbaan. Ook een commandant, voortspruitend uit het hulpkader, zal voor stafwerk worden aangeduid, indien hij voor de loopbaan kiest. Deze laatste zal echter vooraf meer vliegervaring en meer vlieguren hebben kunnen vergaren.

BEGIN PAGINA.

17. Kan men zijn contract als piloot bij defensie voortijdig opzeggen?
Men kan zijn contract voortijdig opzeggen indien men voldaan heeft aan de duur van je rendementsperiode als militair piloot, die op zijn beurt functie is van de aard van de opleiding. Wil je echter voor de voorziene periode vertrekken dan zal je gevraagd worden ter compensatie een geldsom te betalen omdat je rendementsperiode, die voor elke militair anderhalve maal de duur van de vorming bedraagt, nog niet is afgelopen.

18. Kan men na een loopbaan als piloot bij defensie automatisch burgerpiloot worden?
In alle geval heeft men sedert de recente fundamentele wijziging van de opleiding van piloot bij defensie de Private Pilot License of vergunning van privaat vliegtuigbestuurder op zak. Deze vergunning kan een start betekenen voor het behalen van meer burgerlicenties, tijdens of na je militaire loopbaan als piloot. Als militair piloot heb je in alle geval een zekere bonus omwille van  je vorming, je opgedane vliegervaring en je aantal vlieguren zodat je kan worden vrij gesteld van sommige examens en praktische proeven als kandidaat-burgerpiloot. Hierdoor wordt het voor je eenvoudiger maar ook goedkoper om je burgerbrevet te behalen.
Het Koninklijk Besluit van 11 juli 2003 geeft alle details voor het bekomen van burgerlijke vergunningen van vliegtuigbestuurder voor de piloten van de Belgische krijgsmacht.

BEGIN PAGINA.

19. Hoe verloopt een vliegopleiding tot piloot bij defensie?
Voor een kort overzicht van de vliegopleiding van piloot bij defensie kan je hier terecht.
De wettelijke basis van de opleiding van piloot bij defensie vind je terug in het Koninklijk Besluit van 13 mei 2004.

20. Wat is het moeilijkste moment tijdens een vliegopleiding?
Het antwoord op deze vraag kan zowel algemeen als zeer specifiek zijn. Het algemene antwoord luidt als volgt. Voor elke fase van je vliegopleiding wordt een zeker aantal vlieguren voorzien. Aan het einde van elke fase moet je bewijzen dat je die vaardigheid bereikt hebt, die je in staat stelt een volgende etappe aan te vatten. Indien je tijdens een fase moeilijkheden ondervindt, worden een zeker aantal bijkomende vlieguren toegekend. De opleiding als militair piloot is qua kostprijs geplafonneerd. Deze kostprijs vertaalt zich in vlieguren. Binnen het voorziene pakket aan vlieguren de verschillende tests lukken, is het moeilijkste wat je als leerling-piloot meemaakt. Deze moeilijkheid is zeker niet onoverkomelijk want sedert jaren bewijzen talrijke jongens en meer en meer meisjes dat het geen "mission impossible" is om je pilotenvleugels te behalen.
Om het specifiek antwoord of echt het moeilijkste moment aan te geven, inspireer ik mij op mijn persoonlijke ervaring als leerling-piloot en als vlieginstructeur. Ik denk, wanneer je een allereerste maal solo kan gaan op Marchetti tijdens je elementaire vliegopleiding, dat het moeilijkste moment achter de rug is. Je bewijst dan immers dat je het vliegtuig voor het eerst helemaal alleen kan landen, een vaardigheid die niet zo voor de hand ligt, en die je hebt aangeleerd binnen een redelijk beperkt aantal vlieguren. Het is bovendien een ongelooflijke "motivator", die je geweldig stimuleert om alle andere klippen tijdens je opleiding te omzeilen. Het is weliswaar geen absolute garantie dat je er al bent. Daarvoor moet immers nog zeer hard worden geknokt.

BEGIN PAGINA.

21. Er wordt wel eens gefluisterd dat men als leerling-piloot aan veel stress onderhevig is. Wat moet men zich daarbij voorstellen?
Men moet toegeven dat de grote meerderheid van de leerling-piloten tijdens hun opleiding met stress worden geconfronteerd. Deze stress heeft te maken met onzekerheden en twijfels, met kleine en grote tegenslagen. Enkele voorbeelden maken dit misschien duidelijk. Tijdens de solo-fase zijn al enkele van je collega's (en ondertussen goede vrienden) voorgesteld tot schrapping. Op het moment dat je echt goede vorderingen maakt, volgt een periode van 2 weken met archi-slechte meteo. Als enige van de promotie wacht je nog op je eerste solo. Weinigen zullen zich in deze omstandigheden echt op hun gemak voelen. Een ander voorbeeld: je vordert tijdens een bepaalde fase niet echt zoals het hoort. Je hebt sedert enige tijd een andere instructeur omdat de eerste instructeur afwezig is voor een vervolmakingscursus. Je kunt het niet echt goed vinden met deze opvolger. Tijdens een evaluatiecommissie zal over je progressie worden geoordeeld. Geloof me vrij, deze situatie zal erg op je systeem inwerken. Een laatste voorbeeld om af te ronden: tijdens je jaarlijkse medische test blaas je je longen uit je lijf tijdens de Pulmo-test. Plots stopt de medische specialist de test omdat je aan 't flauwvallen bent. Gevolg, tijdelijk ongeschikt voor vliegprestaties, enkele bijkomende testen en gelukkig besluit na 1 maand de medische commissie, dat je onderhevig was aan hyperventilatie en je opleiding mag verder zetten. Tijdens zo'n lange maand kan je wel eens letterlijk en figuurlijk aan de grond zitten.
Een goede stressbestendigheid tijdens je opleiding is zonder twijfel een bijzondere troef. Maar besef echter wel dat de grote meerderheid van de leerling-piloten vroeg of laat met stress te maken hebben. Weet echter ook dat piloot worden voor 1/3 bestaat uit aanleg, voor 1/3 uit geluk en voor 1/3 uit andere factoren. Dit besluit van een Engelse studie is me bij gebleven en geeft goed de werkelijkheid weer.
Ten slotte nog dit: het is goed je al vroeg te trainen in het omgaan met stress. Als piloot zul je er ongetwijfeld ook mee te maken krijgen. 

BEGIN PAGINA.

22. Wat is het prototype van de ideale leerling-piloot?
De ideale leerling-piloot, de vliegtechnische vereisten buiten beschouwing gelaten, zou over de volgende kwaliteiten moeten beschikken:
Zelfvertrouwen: geloof in je eigen kunnen, ook als het minder goed gaat.
Bescheidenheid: je kraait geen victorie over je progressie noch over je succes.
Motivatie: beschouw je opleiding tot piloot niet zomaar als een fait divers maar als de realisatie van een jeugddroom die je kost wat kost wilt verwezenlijken.
Werklust: hecht belang aan alle facetten van je opleiding; ook de grondschool is belangrijk.
Stressbestendigheid: zie antwoord op vorige vraag.
Ploeggeest: als leerling-piloot maar ook als piloot later is een goed samenhorigheidsgevoel van vitaal belang; leer uit mekaars kwaliteiten, fouten en gebreken; steun mekaar in moeilijke momenten; in vlucht kan je maat zelfs je leven redden.
Openheid: spreek openlijk over je problemen met je instructeur of met een kaderfiguur, zelfs over je persoonlijke problemen, want ze kunnen je opleiding als leerling-piloot ernstig verstoren.
Luisterbereidheid: niet de zogezegde straffe verhalen en prestaties van sommige collega's zijn relevant maar wel de inhoud van briefings en debriefings en de adviezen van je instructeur.
Initiatief nemen: niet enkel van enorm belang tijdens het vliegen maar ook daarbuiten, gaande van de vraag om van instructeur te veranderen tot het indienen van een klacht omtrent de slechte kwaliteit van het eten.

BEGIN PAGINA.

23. Wat zeggen de statistieken over de slaagkansen als leerling-piloot?
De statistieken over de slaagkansen in België als leerling-piloot zijn niet zo bemoedigend. De schrappingpercentages liggen bij ons vrij hoog. Indien er 100 leerling-piloten met hun opleiding starten, zullen er ongeveer 40 het brevet van militair piloot behalen. Dit was de toestand tot voor augustus 2003, moment waarop eindelijk beslist werd om aan "streaming" te doen na de beëindiging van de fase 2 van de vliegopleiding op Marchetti.
Voor de invoering van het nieuwe trainingsconcept werden immers heel wat jongeren afgetest omdat zij niet de vaardigheden bezaten om gevechtspiloot te worden. Ze zouden echter wel perfect op Sea-King, A109BA of op transportvliegtuig hebben kunnen vliegen. Gelukkig werd dit Belgisch concept, dat uniek was in Europa, aangepast aan de moderne tijd. Het is dan ook mijn stellige overtuiging dat het voormalige povere slaagpercentage van de militaire leerling-piloten in België opmerkelijk zal toenemen.
In het antwoord op vraag 19 vind je meer informatie hoe de opleiding tot piloot van defensie momenteel verloopt.

BEGIN PAGINA.

24. Wat zijn de kansen om als meisje te slagen in de opleiding van militair piloot?
Vermits er weinig meisjes in de selectieproeven slagen is het moeilijk om hierop een volledig antwoord te formuleren. Wel is het zo dat de meeste meisjes die tot nog toe aan hun opleiding van militair piloot begonnen, hun vleugels hebben behaald. Voor mijn zeer persoonlijke indruk baseer ik me vooral op de eerste vrouwelijke piloot van de luchtmacht, die ik destijds als onderofficier onder mijn hoede had. De fysieke selectieproeven waren bijzonder zwaar. Haar werkomgeving heeft haar tijdens de voorbereiding hiervan, maar ook in andere domeinen, bijzonder goed bijgestaan. Eens de selectieproeven achter de rug zijn, denk ik dat de kansen om te slagen als meisje zeker niet onderliggen bij de kansen van de mannelijke collega's. Een getuigenis van de eerste vrouwelijke F16 piloot, enkele jaren geleden verschenen in het tijdschrift
Flair, en van haar jongste F16 collega en haar vriendin, onlangs gepubliceerd in De Standaard, is misschien wel verrijkend.
 
25. Is de academische vorming een moeilijk onderdeel?
De academische vorming kan men bezwaarlijk als moeilijk bestempelen. Toch dient te worden aangestipt dat met de recente herziening van het trainingsconcept voor de kandidaat-piloten van defensie de academische vorming opmerkelijk werd opgewaardeerd. De toenemende complexiteit van de luchtvaartomgeving en de technische specificiteit van het luchtwezen maakten de kwalitatieve verbetering van het academisch onderricht onafwendbaar. Het eerste luik academische vorming, dat tijdens een periode van veertien maanden aan de Koninklijke Militaire School gegeven wordt door het Departement Air, beloont de ijverige student met het behalen van de PFL of de vergunning van privaat vliegtuigbestuurder. Daarna volgt een volgende luik academische vorming, die eerder is toegespitst op theoretische omkadering, die nodig is om je vliegopleiding tot een goed einde te brengen.  Regelmatig studeren is ook hier de boodschap. Een goed resultaat in de grondschool, zoals deze academische vorming ook wel genoemd wordt, kan trouwens een bonus betekenen indien je qua vliegen een zwak moment kent en een evaluatiecommissie je situatie doorneemt. Besef ook dat het succes van elke vlucht, als leerling-piloot maar ook als volleerd piloot, voor een groot deel bepaald wordt door een goede voorbereiding op de grond.

BEGIN PAGINA.

26. Hoe ziet een type-dag eruit van een leerling-piloot eens hij met de vliegopleiding is gestart?
Tijdens een normale werkdag wordt een halve dag grondschool afgewisseld met een halve dag vlucht. Tijdens periodes van minder goede weersomstandigheden kan het zijn dat er volledige dagen met grondschool voorzien worden, die dan bij een periode van goede meteo worden afgewisseld met dagen van vlucht. Tijdens een vluchtperiode probeert de vluchtplanner je minstens éénmaal te laten vliegen maar omwille van slechte weersomstandigheden (te veel wind buiten de as van de landingsbaan, slechte zichtbaarheid, te lage bewolking) of andere prioriteiten van je vlieginstructeur (andere leerling staat voor progressie- of eindtest) of te weinig vliegtuigen ( bij mooi weer vliegen er meer leerlingen solo) zal de planning van één vlucht per dag meermaals niet lukken. Toch zal het ook af en toe gebeuren dan je meer dan éénmaal per vluchtperiode de lucht ingaat.
Besef wel dat elke vlucht door je persoonlijk wordt voorbereid, en dat je instructeur een uitgebreide briefing en debriefing zal geven. Hij noteert trouwens het verloop van elke vlucht in detail op een beoordelingsfiche met kleurencode, die in je opleidingsdossier wordt geklasseerd.   

27. Kan je als jong piloot het vliegtuigtype kiezen waarop je wil vliegen?
De keuze van het vliegtuigtype waarop je wil vliegen heeft voortaan plaats in de loop van je vliegopleiding. Hoe en wanneer dit gebeurt kan je in het antwoord op vraag 19 nalezen. Er zijn immers niet steeds voldoende plaatsen in het smaldeel van je voorkeur beschikbaar. Het aantal piloten in de vliegsmaldelen wordt immers bepaald door het vliegplan, het totaal aantal vlieguren dat voor de piloten van de luchtcomponent beschikbaar is. Ook moeten de vacante plaatsen in de verschillende smaldelen op een zo evenwichtig mogelijke manier worden opgevuld.

BEGIN PAGINA.

28. Hoe moet men zich de volledige loopbaan van piloot bij defensie en de daarbij horende wedde en premies voorstellen? 
De Defensiehuizen, die vaak gevestigd zijn in de provinciehoofdsteden, beschikken in principe over de meest recente en volledige informatie over de volledige loopbaan van piloot bij defensie en de daarbij horende wedde en premies.

29. Wanneer ga je als militair piloot met pensioen?
Als militair piloot word je pensioenleeftijd bepaald door de militaire graad die je bekleedt. Hoe lager de graad, hoe vroeger met pensioen. Zo ga je als commandant op de leeftijd van 45 jaar met pensioen. Voor de hoogste graad is de pensioenleeftijd 58 jaar. De pensioenregeling is recent grondig herzien. Ook binnen defensie wordt het generatiepact in een militaire vorm gegoten. Het Concept Gemengde Loopbaan heeft voor alle categorieën van personeel binnen defensie, dus ook voor de militaire piloten, een andere pensioenregeling tot gevolg. Er zal, naar analogie met de Europese luchtmachten, langer moeten gewerkt worden.   

30. Waar kan men terecht voor bijkomende informatie?
Op de officiële web site van de Belgische Krijgsmacht  vindt men in principe de nodige contactpunten en informatie terug over de loopbaan van militair piloot.  Men kan ook  de Defensiehuizen in de diverse provinciehoofdplaatsen contacteren of bezoeken, waar de nodige informatie beschikbaar is. 

31. Is het mogelijk om meer te vernemen over het echte leven van piloot bij defensie?
Verschillende getuigenissen van militaire piloten kunnen inderdaad worden geraadpleegd. Hier kan je
verschillende interviews vinden, ook van een Belgisch piloot. De getuigenissen van verschillende vrouwelijke piloten zijn eveneens beschikbaar: een majoor in de USAF op F15 , onze eerste vrouw op F16, destijds onze jongste vrouw op F 16 en haar vriendin. 
Over het erg gevarieerde leven van piloot van defensie kan je ook hier een keuze maken uit diverse recent gepubliceerde artikels.


BEGIN PAGINA.

Update 14 september 2009.