Piloot worden bij defensie.


Voorafgaande opmerking.

Sedert augustus 2003 heeft de vorming van militair piloot bij defensie een fundamentele wijziging ondergaan. Niet alleen is er grondig gesleuteld aan het statuut van de militaire piloot maar ook heeft het concept, dat aan de basis ligt van de vorming van militaire piloten, eindelijk een echte facelift ondergaan.
Men vormt immers niet meer uitsluitend gevechtspiloten. Al vroeg tijdens de pilotenopleiding kan men immers voortaan ook worden aangeduid om een opleiding tot helikopter- of transportpiloot te volgen.
Het is tevens veropenbarend dat na lange jaren van onderhandelingen uiteindelijk met de diverse federale instanties een akkoord heeft bereikt om ook tijdens de militaire vorming een burgerbrevet te behalen.
Sedert de zomer van 2004 werd de opleiding bovendien in die mate aangepast dat elke kandidaat-gevechtspiloot voortaan in Frankrijk geschoold wordt.
De hiernavolgende informatie is het resultaat van informele gesprekken en van eerder gepubliceerde artikels, die van de zijde van defensie eerder schaars en onvolledig zijn te noemen. Een tabel met een schematisch overzicht van de opleiding van piloot bij defensie kan je hier terugvinden.

Eerst militair worden …


De kandidaat officier in het Hulpkader moet slagen voor de selectieproeven en zich "batig rangschikken". Nadat je - zeg maar - "bij de besten" gerangschikt bent, vang je de opleiding aan met een MIF – militaire initiatie fase – onder de verantwoordelijkheid van de Koninklijke Militaire School (KMS).
Tijdens deze militaire opleiding leert de kandidaat piloot militaire reglementen, omgaan met wapens, neemt deel aan schietoefeningen, leert zich individueel en collectief te verdedigen en te beschermen. Sport, overlevingstechnieken, enz. behoren eveneens tot het lessenpakket.
Dit zijn alle vakken die noodzakelijk zijn om van de kandidaat een volwaardig officier te maken.


… gevolgd door een academische opleiding als basis voor een veilige toekomst

De academische vorming, in de schoot van de Prom Pil (Promotie Piloten) aan de KMS, bestaat voornamelijk uit het lessenpakket dat nodig is voor het behalen van de ATPL(A) (Air Transport Pilot Licence – Airplane).
Samen met het aantal vlieguren die je als piloot verzamelt tijdens je carrière bij Defensie, vormt dit de noodzakelijke basis voor de eventuele overstap naar de burgersector. Meer informatie over dit brevet vind je op de websites van de Europese Joint Aviation Authorities en van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.
Indien je "gestreamed" wordt naar de helikoptertrack zal je een bijkomende academische vorming krijgen teneinde tevens de ATPL(H) te behalen.
Tijdens het eerste jaar - rond Pasen – gaat de "in-flight-screening" door. Hier wordt tijdens een periode van twee weken in vlucht geëvalueerd of je de nodige vliegcapaciteiten bezit om piloot te worden.
Hoe deze screening er in de praktijk uitziet kan in dit onlangs gepubliceerd artikel in het militair tijdschrift Direct worden nagelezen.


…eindelijk vliegen.

Na de academische opleiding, die ongeveer 14 maanden duurt, volgt de vliegopleiding. Eindelijk kan je in een vliegtuig stappen maar je begint uiteraard bescheiden in een propeller vliegtuig, de SF 260 M Marchetti.


PFT – Primary Flying Training

Defensie heeft ervoor gekozen om deze elementaire vliegopleiding of eerste fase voor de toekomstige piloot te organiseren in Zuid Europa. De weersomstandigheden daar moeten toelaten om deze periode af te ronden op een tweetal maanden. Indien je als kandidaat-piloot slaagt voor de nodige testen, keer je naar België terug met een PPL (Privat Pilot Licence). Een eerste brevet op zak …

BFT – Basic Flying Training

Nieuwjaar biedt weer een nieuwe uitdaging want je wordt verwacht in de 1 Wing te Beauvechain om aan te vatten met de BFT of tweede fase op Marchetti. Door zijn kracht, wendbaarheid en veelzijdigheid is dit éénmotorig toestel met zuigermotor uitermate geschikt voor de verschillende fazen van de basisvliegopleiding. In het 5de Smaldeel word je ingewijd in het vliegen in formatie, navigatie, vliegen op instrumenten en luchtacrobatie.

Streaming
Na je opleiding op Marchetti verschijn je voor een "streamingboard" die de rest van je opleiding gaat bepalen.
De streamingboard bepaalt welke richting je uitgaat - « fixed wing » of « rotary wing » - en dit rekening houdend met drie criteria die in volgorde van prioriteit de volgende zijn: de personeelsbehoeften van Defensie in de twee specialiteiten, je vaardigheden en de resultaten van je opleiding en je persoonlijke voorkeur.
De verdere opleiding is verschillend; in de specialiteit « fixed wing » word je opgeleid om te vliegen met F-16 of C-130 met elk zijn specifieke opleiding.
In de richting « rotary wing » vlieg je uiteindelijk op A109BA, Sea King, of Alouette III. Het is nuttig om op te merken dat voortaan alles wat vliegt in defensie tot de luchtcomponent behoort.

Fixed Wing

AFT - Advanced Flying Training

Voortaan zul je in deze derde fase vliegen op Alpha-Jet in het Franse Tours. Daar komt de aspirant gevechtspiloot voor het eerst in contact met een echt straalvliegtuig. Je hebt echter nog een lange weg af te leggen en het grote werk begint pas.
De tweemotorige Alpha-Jet, met zijn maximum snelheid van 940 km/u, vertoont al heel wat gelijkenis met een echt gevechtsvliegtuig en is uiterst geschikt om de leerling-piloot naar zijn ultieme objectief te leiden: het behalen van zijn " vleugels" als bekroning voor de geleverde inspanningen.

IOT - Initial Operational Training

Met je vleugels op je trotse borst, verhuis je naar Cazaux, in Zuid-Frankrijk, waar je als kersverse piloot de eerste stappen zult zetten om de Alpha-Jet operationeel te leren gebruiken, ten minste als je kandidaat gevechtspiloot bent. Je vliegt er dit maal op de meer moderne Belgische versie, de Alpha-Jet+, die uit Beauvechain is overgekomen. Deze fase wordt bekroond met het "Hoger vliegbrevet".
Word je na je brevettering aangeduid als transportpiloot, dan volg je nagenoeg een identiek traject. Je volgt eerst een "basic transport flying training" (BTFT) die in Avord in Frankrijk plaats heeft op het vliegtuigtype Xingu.. Op het einde ontvang je ook het "Hoger vliegbrevet".

Naar de OCU vooraleer operationeel in een smaldeel

Na de Alpha-Jet in Cazaux of na de BTFT stap je over op je uiteindelijke operationele toestel. Hier volgt dus de conversie naar F-16 of de C-130H.
De OCU (Operational Conversion Unit in de 10 Tactische Wing te Kleine-Brogel) is de verplichte doorgang voor al diegenen die de vurige F-16 willen in toom houden. Na deze conversie word je ingedeeld bij je operationele eenheid. Ook hier zal het nog verscheidene maanden in beslag nemen alvorens je « combat ready » verklaard wordt.
De conversie naar het werkpaard van de Luchtcomponent - de C130H – vindt plaats in de 15 Wing Luchttransport te Melsbroek. Nadien word je geaffecteerd bij het operationele smaldeel en ga je ingeschakeld worden om de verschillende taken te helpen vervullen: vervoer van personeel, droppen van para’s en materiaal, humanitaire zendingen.

Rotary Wing

BRWT – Basic Rotary Wing Training

Vanaf september 2006 vindt fase III, of de basisopleiding voor helikopterpiloot op de Franse Gazelle plaats vinden in Dax, gelegen in het zuidwesten van Frankrijk vlakbij Biarritz. Hier leer je in eerste instantie een heli besturen bij dag en bij nacht.
Het volledige opleidingspakket omvat nagenoeg 100 vlieguren. Op het einde van deze vorming wordt de pilotenvleugel op je borst gespeld, zoals bij je promotiemakkers van het "fixed wing" traject.
 
TECCON - Technical Conversion A109BA

Vanaf 2007 zal je in Bierset worden omgeschoold op de A109BA. Op dit complex toestel leer je je eerste stappen zetten naar je functie als operationeel piloot. Het totaal pakket omvat ongeveer 80 vlieguren en neemt ongeveer zes maanden in beslag. Daarna ontvang je het hoger vliegbrevet.

Nog een laatste stap en dan … "combat ready"


Je bent nu klaar om als "Pilot A109BA – Limited Mission Ready" over te gaan naar een eenheid "Multi Role Helikopter " te Bierset bij Luik. Na ongeveer één jaar stage in de eenheid, word je opgeroepen om de "Tactische Conversie" te volgen op de A109BA.
Deze duurt ongeveer 3 maanden en omvat een pakket van 50 vlieguren, waarna je als "boordcommandant onder toezicht" (Pilot In Command Under Supervision – PICUS) terug je eenheid vervoegt. Je bent nu "Full Mission Ready".

De conversie naar de Sea-King of de Alouette III gebeurt na de volledige opleiding als piloot op de A109BA en nadat je voldoende ervaring hebt opgedaan als boordcommandant van een A109BA.
De kans bestaat ook dat je als piloot op een "fixed wing" in de loop van je carrière van vliegtuig of helikopter verandert. De conversie is op dat ogenblik afhankelijk van je reeds opgebouwde ervaring.