Kleine Brogel op volle toeren.


 

Hoofdingang Kleine Brogel 1990 begint op zijn zachts uitgedrukt stormachtig. De januaristorm trekt ook op de basis een spoor van vernieling, gelukkig met alleen maar stoffelijke schade. Uit deze onvoorziene gebeurtenis leer ik dat het permanentiepersoneel echt goed heeft samengewerkt en met weinig middelen in een mum van tijd de basis weer toegankelijk maakt. Het is de eerste en zeker niet de laatste maal dat wij bewijzen met weinig middelen maar met veel inventiviteit grootse prestaties te kunnen neerzetten. We bereiden ons trouwens ondertussen intensief voor op onze Taceval, die voor de zomer zal plaats hebben. We hebben echt pech. De weersomstandigheden laten niet toe om in vlucht onze kwaliteiten te bewijzen zodat de hoogste score niet binnen ons bereik ligt. Volgende keer dus beter.
 
Tezelfdertijd draait de KB-machine op volle toeren: ontplooiingen naar het buitenland, de dag van de onderofficier, de week van de soldaat, de sportcompetities, de vliegveiligheidswedstrijd, het MS-concert, de peterschapsdag, de korpsmaaltijd, het feest van St-Elooi, een niet beperkende lijst van diverse activiteiten, waaraan de korpsoverste voldoende aandacht moet besteden.

Opening spotterscornerOp 21 juli heeft een kleine plechtigheid plaats: de opening van de "spotterscorner". Na moeizaam en langdurig stafwerk krijgen de spotters voor de eerste maal in België de toelating om hun hobby te beoefenen. Enkele dagen later wordt de hele wereld opgeschrikt door de invasie van Irak in Koeweit. De wildste geruchten doen de ronde. Uiteindelijk zal enkel de Mirage ontplooien naar Turkije, zoals voorzien in de NAVO-plannen. Dit feit verrast onze politieke wereld en schept wrevel bij sommigen, die de Mirage totaal onterecht als gammel bestempelen. Ondertussen hebben wij de toelating gekregen om op 1 september 1991 de airshow van de luchtmacht te organiseren.

In de lente van hetzelfde jaar valt een dramatisch ongeval te betreuren. Een dienstplichtige KRO (kandidaat reserve officier) wordt gedood door een kogel uit zijn dienstwapen, afgevuurd door een onvoorzichtige collega. Het voorval is en blijft voor mij het onrechtstreeks gevolg van een onvoldoende encadrering van een smaldeel met 400 dienstplichtigen. Wij hebben ervoor gepleit maar nooit gehoor gevonden.
 
Wanneer enkele dagen voor onze airshow in de voormalige Sovjet Unie een staatsgreep plaats heeft, slaat de schrik mij om het hart. De revolutie is maar van korte duur. Onze airshow kent een ongeëvenaard succes.

STO rate one1992 wordt een bijzonder jaar. In januari hebben we nogmaals geluk. Na vermeende problemen met de besturing besluiten de piloten van een tweezitter F16 zich uit te schieten in de buurt van Euskirchen. De jonge piloot in de achterste stuurhut loopt een vrij ernstige rugkwetsuur op. Anderzijds zeggen de statistieken dat dit  mijn laatste jaar zal worden bij ons in Kee Bie. Zeker is wel dat eind oktober ons NAVO-examen plaats heeft. Na de afschaffing van de Nike-eenheden in Duitsland (waarvan we in Kee Bie erg goed personeel tewerk stellen) en na de plannen Charlier volgt nu een plan Delcroix, dat ondermeer de afschaffing van de dienstplicht tot gevolg zal hebben.
Tijdens onze Taceval laten we al deze turbulenties niet aan ons hart komen. We behalen een uitstekend resultaat en zeker in het domein van STO (survival to operate) waar een unieke "rate one" wordt bekomen. Vlug en correct reageren op incidenten van terroristische, nucleaire, biologische en chemische aard, al dan niet voorzien van gasmasker en beschermingspak, de eerste hulp bij ongevallen, een dynamische actieve en passieve verdediging: al onze inspanningen  worden terecht beloond.

Na het examen volgt, zoals verwacht, het vertrek. De twaalfde mutatie in mijn loopbaan wordt voorzien in november. Met pijn in het hart zet ik een punt achter de schoonste periode uit mijn carrière. Ik ben tevreden over alle mannen en vrouwen van Kee Bie, die het beste van zichzelf hebben gegeven om de eenheid aan de top te houden. Tevens besluit ik dat de verstandhouding tussen onze militairen en de burgerbevolking uitstekend is geweest. Het ontmoetingscentrum voor onze dienstplichtigen, waaraan een laatste hand gelegd wordt, zal een andere bestemming krijgen.