Logo 15de Wing Luchttransport

Logo Brigade Para-Commando

Het Belgisch militair luchttransport,
alles altijd en overal.


Wanneer de Krijgsmacht in het algemeen en de Luchtcomponent in het bijzonder in de kijker komt te staan dan gebeurt dit nogal vaak via het Belgisch militair luchttransport. De mannen en vrouwen die voor enkele maanden naar het buitenland vertrekken voor een militaire of humanitaire opdracht maken veelal gebruik van de vliegtuigen en dienstverlening van de 15de Wing Luchttransport. Dit is evenzeer het geval bij hun terugkeer. Dit is dan vaak het schaarse moment waarop de media te Melsbroek present zijn om verslag uit te brengen over de inzet van onze militairen. Het vertrek van militaire transportvliegtuigen, die onmiddellijk hulp bieden bij natuurrampen of humanitaire catastrofes ergens op onze wereldbol, geniet veelal van een soortgelijke belangstelling.
 
De verplaatsingen van de regeringsverantwoordelijken naar het buitenland gebeuren ook meestal aan boord van de vaak speciaal uitgeruste passagiersvliegtuigen van de 15de Wing. Tevens maken ook diverse personaliteiten en de Koninklijke Familie gebruik van deze toestellen. Dit gespecialiseerd passagiersvervoer is als het ware het handelsmerk, dat alles wat vliegt binnen de Krijgsmacht een naam en faam bezorgt. Dit is immers vaak het enige contact van de politieke dignitarissen en hoogwaardigheidsbekleders met wat men voorheen de Luchtmacht noemde.

De 15de Wing samen met de helikopters van Koksijde van het 40ste Smaldeel zijn zowat de enige eenheden van de Luchtcomponent wiens opdrachten in vredestijd in grote mate overeenstemmen met de taken die van hen verwacht worden tijdens een crisis of in oorlogstijd. Dit heeft een verhoogde staat van paraatheid tot gevolg. Voor de uitgebreide waaier van opdrachten voldoende getrainde en gekwalificeerde bemanningen beschikbaar hebben samen met de nodige technische en logistieke ondersteuning is en blijft een uiterst moeilijke opgave. Een deel van de luchtvloot mag dan al wel gemoderniseerd zijn. Toch blijft het aantal beschikbare C-130H zorgen baren, niet alleen omdat de vloot tot 10 exemplaren is gereduceerd maar ook omdat het intensief gebruik en de verdere modernisering dit werkpaard nogal vaak in de onderhoudsloodsen zal zien verdwijnen. Structurele vernieuwingen verlengen weliswaar de levensduur van de Herc, maar het zal een titanenwerk worden om het toestel tot in 2018 (wanneer de ingebruikname van zijn opvolger de A 400M wordt aangekondigd) aan het huidige werkritme veilig te blijven inzetten.

Maar laten we echter ook oog hebben voor de sleutelpositie die het tactisch luchttransport blijft opeisen, waarbij vooral mobiliteit en flexibiliteit de twee basisvereisten zijn die de nieuwe internationale veiligheidssituatie kenmerken. Vaak wordt men in deze context geconfronteerd met een korte waarschuwingstijd met bijgevolg minimale voorbereiding behalve dan voor opdrachten in internationaal verband, waarbij de moeilijke politieke besluitvorming toch wel eens voor enig respijt kan zorgen. Deze extra voorbereidingstijd is van harte welkom. De bestemmingen zijn ver afgelegen, de opdracht wordt meer en meer samen met NAVO-collega's voor een lange periode uitgevoerd en de zendingen zelf vergen bijzonder veel professionalisme. De erg rudimentaire landingszones die er worden aangevlogen, de klimatologische verrassingen en het toch wel vijandig vliegmilieu, zijn niet echt alledaags.

Bijzondere aandacht verdient toch wel de aŽromobiliteit van onze Krijgsmacht, die in feite enkel terug te vinden is in het onafscheidelijk duo van de Brigade Para-Commando en de 15de Wing. Bij herhaling hebben beiden in het verleden bewezen de moeilijkste opdrachten tot een goed einde te kunnen brengen. Waar het tot voor enkele jaren nog mogelijk bleek ook de helikopter te kunnen toevoegen aan onze aŽromobiliteit, blijkt deze moderne operationele behoefte in BelgiŽ een utopie te blijven. Dit betekent bijgevolg dat de para's en de Hercs de enigen zijn, die tijdens luchtvervoerbare en/of luchtlandingsoperaties snel ter hulp kunnen snellen, om ondersteund door de capaciteiten van onze F-16's ergens op onze wereldbol een explosieve toestand te stabiliseren en personen te evacueren.  

Vanaf het ogenblik dat de eerste C-130H neerstreek in Melsbroek op 25 juli 1972 tot op heden is de Herc zowat het boegbeeld geworden van de 15de Wing Luchttransport en vormt een belangrijke bouwsteen van de reputatie van onze Luchtmacht zowel in binnen- als in buitenland. De zomer van 1973 opende in de Sahel een benijdenswaardig palmares van humanitaire interventies en reddingsoperaties, waarbij een unieke ervaring werd opgebouwd vooral op Afrikaanse bodem. De opdrachten blijven nog steeds zeer complex en veeleisend voor mens en machine. De "Alles-kan-Airlines" en haar bemanningen en ondersteunend personeel verdienen terecht waardering voor het vervoer van gelijk wat, gelijk wanneer, gelijk waar naar toe.

MONUC en Red Flag Alaska vanuit onze C-130.

10 jaar Airbus in de 15de Wing.

10 ans d'Airbus au 15 Wing.

De 15de Wing is luchttransport op volle toeren.

Prijs "Challenge Etienne Dufossez" 2006 naar C-130 bemanning.

Operation Lifeline Sudan, in 1995.

Operation Lifeline au Soudan 1995.

De eerste Belgische C-130H landt in Melsbroek, 35 jaar geleden.