Belgische defensie toch anders in 2008.


Voorbeschouwingen.

Het is rond de jaarwisseling gepast om even de gebeurtenissen van het voorbije jaar in ogenschouw te nemen. Dit initiatief behoort normaliter tot het takenpakket van de media. De ervaring leert echter dat de activiteiten van de Belgische defensie meestal slechts enkele malen met een vaak satirische ondertoon aan bod komen en dat de waardering voor onze militaire mannen en vrouwen te velde een zeer uitzonderlijk fenomeen is geworden. Het hiernavolgende jaaroverzicht kan dan ook als het strikte minimum worden beschouwd om  tegemoet te komen aan een wezenlijke behoefte.

Januari.


12: de nieuwe minister van defensie haalt het nieuws. "De beslissingsmacht van het Eurocorps moet sterker en vlugger kunnen uitgebouwd worden", althans volgen De Crem en zijn Franse collega. De media laten al het puntje van hun tong zien door gretig met een kritische ondertoon te melden dat de nieuwe minister gebruik heeft gemaakt van een regeringsvliegtuig om zich naar Straatsburg te verplaatsen. Dit nieuws getuigt niet echt van veel originaliteit en is wellicht een proefballonnetje om even te peilen naar de reactie van Pieter.

16: de zitting van de eerste Commissie voor de Landsverdediging van het jaar belooft spannend te worden. Niet alleen de agenda maar ook minstens één nieuw gezicht, nu aan de andere zijde van de tafel, stelt een geanimeerde bijeenkomst in het vooruitzicht. André Flahaut schiet deze maal niet met scherp alhoewel de geplande invoering van een vrijwillige legerdienst ter sprake komt. We leren dat minister Pieter, destijds als discipel van Delcroix, al voorstellen in die zin had neergepend.

De verkoop van het legermateriaal aan Libanon lijkt niet echt van een leien dakje te lopen. De opportuniteit van deze cadeau moet volgens de minister nog herbekeken worden. Men houdt ondertussen de Libanese autoriteiten al wel meer dan een jaar aan het lijntje.

Er wordt melding gemaakt van mortierwerpers uit 1945. Dit is opmerkelijk want men moet geruime tijd terugkeren in de analen van de commissie om nog een agendapunt terug te vinden waarin men de uitrusting van het leger wenst te verbeteren. Voor het einde van het jaar zou over de vervanging van de mortieren meer bekend zijn.

Opmerkelijk is in elk geval de toegeving van Pieter De Crem om de aankoop van de AIV (Armoured Infantry Vehicle), voorzien van een 90 mm kanon, te herzien. Hieromtrent is echter het laatste woord nog niet gezegd.

22: tijdens een bezoek aan de 7de Pantserbrigade in Marche-en-Famenne herhaalt Pieter De Crem zijn intentie om van de ondermaatse AIV met zijn kanon van 90 mm af te geraken. De reacties in politieke kringen zijn zeer lauw. In sommige kranten meent men nogmaals de legertop onder vuur te moeten nemen. Wat de nieuwe minister niet zegt is dat de beslissing destijds was ingegeven door besparingsoverwegingen, die vooral uit sp.a-hoek werden aangemoedigd.

23: tijdens zijn bezoek aan Kleine Brogel is de nieuwe defensieminister wellicht overtuigd van het feit dat zijn job en zijn departement door niets of niemand wordt gespaard. Men gebruikt zware kalibers om Pieter De Crem nu al in diskrediet te brengen. De vaak gebruikte uitlating dat er in de eenheid  een nucleaire capaciteit aanwezig is wordt sterk uitvergroot. Het is de zoveelste uiting van sensatiezucht van de media, die nu ze de nieuwe minister in het vizier hebben, uiterst giftig uit de hoek komen. Hij bevestigt trouwens op geen enkel moment dat er kernbommen op Limburgse bodem liggen en weigert dit traditiegetrouw noch te bevestigen noch te ontkennen. Hij wordt al als brokkenpiloot gebrandmerkt een erg onheuse reactie die trouwens klakkeloos door de boegbeelden van andere politieke partijen nog extra in de verf wordt gezet.
Het wekt wel enige verbazing, blijkbaar zonder veel mediabelangstelling, dat de nieuwe defensieminister, die toch de scheve personeelssituatie binnen defensie wil rechttrekken, belooft dat het 2de Regiment Veldartillerie in Helchteren zal blijven of althans dat de legerbasis behouden blijft. 2014 is weliswaar nog veraf. Tegen die tijd zullen nog verschillende defensieministers in een bad met vele onbekenden en vage beloften ploeteren. Nochtans is de aantasting van het Strategisch Plan van Defensie, dat in 2015 zou moeten uitgevoerd zijn, niet echt een blijk van vertrouwen en krediet aan diegenen die het plan op de rails trachten te houden. De minister moet nog talrijke bezoeken aan de legereenheden afleggen, die hopelijk op het einde van de rit geen aanleiding zullen geven tot een totaal ontredderd Strategisch Plan. 

24: de media laten zich smalend uit over de panne van een Airbus, die voor een vijftal uur geblokkeerd blijft in Krakau met schoolkinderen aan boord die Auschwitz-Birkenau bezochten. Eeuwige pech met “Air De Crem” is een krantenkop. De nieuwe minister is ondertussen al wel overtuigd dat het in ons Belgenland  aartsmoeilijk is om een degelijke open dialoog te voeren met de media. Ze zullen wellicht dan ook voortaan moeten leven met schaarser wordende objectieve informatie over defensie. Of gaat De Crem het geweer van schouder veranderen en niet zoals zijn voorganger de bronnen van journalistieke prietpraat elke open dialoog ontzeggen. Het medialandschap, weliswaar verwikkeld in een niets ontziende concurrentieslag, verkiest blijkbaar een ongewijzigde beeldvorming over defensie en laat niet na om steeds weer opnieuw een negatieve perceptie over defensie bij het grote publiek te onderhouden. De media viseren blijkbaar dus niet de personen maar wel het departement, in al zijn geledingen.

25: de Taskforce, die de invoering van het GLC (Gemengd Loopbaan Concept) op muziek tracht te zetten, start een reeks briefings voor alle militaire sleutelfiguren en instanties. De heer Tilly, de verantwoordelijke van HR (Human Ressources),is als eerste aan de beurt.
Het GLC wordt blijkbaar op een waakvlammetje gezet. Het is geduldig wachten op de beleidsverklaring (met GLC-tuning van de minister). Pieter De Crem is van oordeel dat het GLC zich te veel toespitst op het vertrek van de militairen en de rekrutering en absorptie van nieuwelingen onvoldoende promoot.

29: in nauwelijks een week tijd raakt bekend dat Franse vliegtuigen, met de medewerking van de Belgische industrie, een belangrijke facelift zullen ondergaan.
20 Alfajets zullen een opgefriste moderne cockpit ontvangen, en te oordelen naar de industriële inbreng van het Belgische SABCA zullen de Franse toestellen een identieke uitrusting ontvangen als de Belgische trainingsvliegtuigen die bijgevolg Cazaux tot een unieke faciliteit van Europese samenwerking op het gebied van de opleiding van militaire jetpiloten kan omtoveren.
In de volledige vloot van 14 C-130H transportvliegtuigen zullen de avionics gerenoveerd worden, weer eens naar Belgisch model. Dit is althans de veronderstelling vermits Sabena Technics bij de uitvoering van het contract is betrokken en zij nu eindelijk hun “glass cockpit”,destijds ontwikkeld voor de Belgische C-130H, voor een nieuwe klant kan te gelde maken. Het moment  van de toekenning van het contract lijkt ook voor de Belgische C-130H uiterst geschikt, die de meer moderne Franse oplossing kan benutten om de eigen verouderde Honeywell-uitrusting te vernieuwen.
Lockheed Martin zal wellicht niet echt tevreden zijn met deze Frans-Belgische industriële entente vermits zij de stille hoop hadden dat de Franse luchtmacht, in de vorm van een leasingcontract, de nog degelijke C-130H van de hand zou doen met inruiling tegen de C-130J, zodat de vertragingen in het A-400M programma de Franse luchttransportcapaciteit niet zou vleugellam maken.
De intensivering van de samenwerking tussen de Franse en Belgische Luchtmacht tijdens het Flahaut-tijdperk geeft uiteindelijk aanleiding tot een welgekomen duwtje in de rug van de wankele Belgische luchtvaartindustrie. Een contract van in totaal 20 miljoen euro en 40 miljoen euro voor respectievelijk de aanpassing van de Franse Alfa Jets en C-130H’s is natuurlijk geen monstercontract. Maar het is wel het rechtstreeks gevolg van een krap bij kas zittende Luchtmacht die hand in hand met een innovatieve industrie in staat is kwalitatieve hoogstandjes af te leveren tegen een zeer aanvaardbare prijs. Dit is ongetwijfeld de grote uitzondering in de huidige toekenning van militaire contracten.

Februari.

01: de Ministerraad beslist om in september 4 F-16’s en een honderdtal militairen extra naar Afghanistan te sturen. Ze zullen operen vanuit Kandahar, het warme Afghaanse Zuiden, samen met de Nederlandse en Franse Luchtmacht.

07: op aandringen van de sp.a (wie anders) en van de Groenen wordt bij hoogdringendheid de Commissie voor de Landsverdediging bijeen getrommeld zodat ze hun visie over de verhoogde deelname van België aan de strijd in Afghanistan kenbaar kunnen maken. Hun losse flodders van body bags en colateral dammage maken weinig indruk. Na wat inleidend en misleidend gekrakeel van de voorzitter op TV Limburg, waarbij de argumenten van zijn sp.a-genoten herkauwd worden, blijkt de oppositie echt niet bekwaam om uit een ander vaatje te tappen. De enige politieke activiteit van een Parlementaire Commissie tijdens het krokusverlof is klaarblijkelijk een maat voor niets geweest. Het was echt niet meer dan een weinig overtuigende mediashow.

13: tijdens de CLV is er eindelijk nog eens wat tijd voor het ernstige werk. De beschikbaarheid van de Airbussen komt nogmaals ter sprake. De geruchtenmolen die in de loop van 2007 al tegen een verhoogd toerental rondbazuinde, dat de Airbus best ASAP van de hand wordt gedaan, wordt tijdens de zitting door de Minister bevestigd. Dat de 15de Wing in Melsbroek blijft, en niet verhuist naar Beauvechain, is voor al diegenen die met het militair luchttransport te maken hebben, goed nieuws. Het socialistische waanidee uit 2001 wordt daarmee hopelijk voor eeuwig naar de eeuwige jachtvelden verbannen.
Ook krijgt de aangekondigde opschorting van de AIV-pantserwagens met het 90 mm kanon heel wat aandacht.
De uitspraken van Pieter De Crem over de nucleaire capaciteit van Kleine Brogel is een belangrijk gespreksonderwerp, waarbij het groene groentje een waslijst van vragen afvuurt op de zogenaamde ministeriële zondaar, die echter heel gepast de uitvallen opvangt en riposteert.

15: de Europese regeringen gaan akkoord om het European Defence Agency (EDA) te belasten met een studie die moet uitmaken in welke mate de toekomstige A-400M gebruikers hun middelen kunnen groeperen om het lamentabele tekort aan luchttransport, nogmaals geïllustreerd tijdens de voorbereiding van de interventie van de EU in Tsjaad, op te lossen. Een parallelle denkoefening zou moeten plaatsvinden voor wat helikopters betreft. Het is alsof mijn opmerking uit het jaarverslag van 2007 ook bij anderen leeft en hopelijk tot een vlotte oplossing komt.

22: blijkbaar wil de groene vriend van de CLV ook de media inschakelen om Defensie en meer bepaald de situatie van de Airbus op een robbertje moddersmijten te tracteren. Onvolledige en uit zijn verband gerukte gegevens zouden moeten aangeven dat Defensie vele miljoenen verspilt door het leasen van een verkeerde motor. De persmededeling van Defensie is duidelijk en zal hopelijk de mond snoeren van diegenen die menen Defensie weer eens met gifpijlen te moeten bestoken nu de Airbus echt ook wel met tegenslagen te kampen heeft. Het antwoord van de specialisten illustreert overduidelijk dat in de gegeven omstandigheden blijk werd gegeven van deskundig en economisch beheer.

23: de federale procureur Johan Delmulle is de kritiek op de aanpak van de terreurbestrijding grondig beu. Eindelijk durven de specialisten de waarheid vertellen, die blijkbaar nog steeds niet aan het grote publiek wordt verkondigd. “Ik ga toch zelf geen aanslag verzinnen. … In plaats van kritiek verdienen de terreurbestrijders een compliment”. Met deze terechte uitspraken groeit wellicht het ongemak bij de overheid, die blijkbaar niet voorbereid is op deze verontrustende evolutie en moet toegeven, binnenskamers, dat eens de bom afgaat er blijkbaar nog heel wat schort om gepast te reageren.

25: onze minister van Buitenlandse Zaken vertrekt voor een vierdaagse reis door Afrika. Hij doet ook Tsjaad aan, spelt er de president de les die enkele weken geleden nog zijn hoofdstad ingepalmd zag door rebellen, en gaat ook eens even met de Franse militairen spreken om zich ervan te vergewissen in welke context de Belgische militairen zullen werken in het kader van de Europese vredesmacht, die nu al meer dan een half jaar is aangekondigd. Opmerkelijk is wel dat Karel De Gucht met Franse militairen contact heeft maar dat het blijkbaar niet nodig was enkele vertegenwoordigers van de Belgische defensie in zijn gezelschap op te nemen. Voor Pieter De Crem is deze machtsuiting van het superdepartement van Buitenlandse Zaken geen probleem en volstaat blijkbaar de bemanning met hun Embrear, de geliefkoosde militaire luchttaxi van Karel. 

28: op het einde van de maand is het kwartier Evere-Noord, aan de overzijde van de huidige NAVO gebouwen en binnen enkele jaren de vestigingsplaats van het nieuwe NAVO-huis, al grondig plat gewalst. De twee luchthavengebouwen van de vooroorlogse Sabena wordt als eerste door de bulldozers en gulzige grijpscharen vermorzeld. Alsof de bouwheer zo vlug mogelijk komaf wilde maken met de herinneringen aan de gebouwen als naoorlogse militair hoofdkwartier en met de allerlaatste pogingen van enkele individuen om het uniek erfgoed van de burgerluchtvaart vooralsnog te redden voor het nageslacht.  

Maart.

01: in de eerste weekendeditie van de maand van de krant de Standaard krijgt André Flahaut nog eens het woord. De jarenlange vete met de krant, of was het met de verslaggever specialist defensie, wordt in een deftig interview uitgepraat. De heikele punten uit zijn defensieperiode komen blijkbaar in alle kalmte en rust aan bod. De journalisten van dienst lijken enigszins verrast door de directe uitspraken van de voormalige minister van defensie. Ze kunnen blijkbaar ook moeilijk aanvaarden dat André Flahaut de legertop NIET politiek heeft gekleurd. Zijn antwoorden zijn inderdaad in de meeste gevallen zeer correct want inderdaad er zijn me geen topgeneraals bekend die over een rode partijkaart  bezitten.

03: het Oostendse bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen (NHV) kondigt aan dat ze twee EC-175 helikopters heeft aangekocht bij Eurocopter, die tegen 2012 zouden geleverd worden. Eric Van Hal, de topman van NHV kan natuurlijk de gelegenheid niet laten ontglippen om nogmaals te benadrukken dat NHV de Search and Rescue-missies van het 40ste smaldeel van Koksijde kan overnemen. In zijn argumentatie neemt hij wel een loopje met de waarheid door ondermeer Groot-Brittanië als voorbeeld te stellen voor reddingsmissies, uitgevoerd door privé-firma’s. Het is wel zo dat aan de overzijde van het Kanaal deze mogelijkheid wordt onderzocht, die echter met een waas van geheimzinnigheid wordt omhuld, en in ieder geval pas tegen 2012 zou worden ingevoerd.
 
05: tijdens de enige bijeenkomst van de CLV van de maand, vragen enkele onderwerpen om enige bijzondere aandacht.
De helikoptersteun van Defensie aan het dringend vervoer van organen kreeg recent een onverwachte wending. Het hof van beroep van Brussel oordeelt immers dat de klacht, ingediend door NHV, waarbij de oneerlijke concurrentie van Defensie wordt aangeklaagd, in het voordeel van Defensie wordt beslecht. Deze nieuwe interpretatie van prestaties aan derden door Defensie zal wellicht nog in andere dossiers ter sprake komen.

De onbeschikbaarheid van beide Airbussen van de 15de Wing zorgt voor de nodige bittere commentaren. Wouter De Vriendt, of Wouter de Bokschieter, laat zich hierbij als neofiet binnen de commissie niet onbetuigd. Zijn eerdere mediacampagne over de Airbus maakt zijn interventies eigenlijk overbodig. Alles is over de spijtige samenloop van omstandigheden al gezegd. De heren parlementariërs dienen te beseffen indien niet de nodige budgetten kunnen vrijgemaakt worden om degelijke nieuwe, of nearly new toestellen aan te schaffen, men steeds eerder vroeg dan laat met de brokken blijft zitten.
De eindinterventie van André Flahaut is toch wel vermeldenswaard omdat hij de enige aanwezige is die terecht hulde brengt aan het personeel van de 15de Wing, dat er steeds weer voor zorgt dat de toestellen, ondanks het toenemend aantal technische problemen, op een veilige manier kunnen worden ingezet.

Als tussendoortje kan de vraagstelling omtrent de eventuele inplanting van het hoofdkwartier van European Air Transport Command in Beauvechain wel tellen. De eindbeslissing is naderbij en in de bevoegde kabinetten van Nederland, België, Duitsland en Frankrijk is een bitsige strijd aan de gang om de inplanting van het luchttransportcommando binnen te halen. Belgë zou in alle geval blij zijn om Beauvechain wat meer leven in te blazen nu de vliegactiviteiten er zich nog louter beperken tot het gebruik van de Marchetti als lesvliegtuig tijdens de elementaire vliegopleiding en toestel voor de gastvliegers, die hun vlieguren presteren om hun vliegpremie binnen te halen.
 
08: de voormalige Technische School van het secundair onderwijs op de linkeroever in Antwerpen wordt door een brand vernield. Een persoon, die in het verkrotte gebouw verblijft, komt om in de brand. Een gewezen gevechtsvliegtuig van de Belgische Luchtmacht overleeft een tweede maal een brand van het schoolgebouw, waar het toestel dienst deed als didactisch materiaal. Op zaterdag 9 november 2007 ontstond er al eens brand in de gebouwen. De FU-36, uit de dienst genomen in de Luchtmacht op 4 november 1970, zal hopelijk nu eindelijk met enige prioriteit door de verantwoordelijken van het Luchtvaartmuseum van Brussel geëvacueerd worden naar veiliger oorden, wellicht naar hun depot in Vissenaken. Erfgoed van de Luchtmacht jarenlang onbeheerd in een verlaten school aan zijn lot overlaten is niet echt een bemoedigende vaststelling. 

10: Pieter De Crem kondigt een grondige wijziging aan in de top van defensie, een ware stoelendans die bepaalde accenten van de nieuwe minister gestalte geeft. Dat publieke relaties en operaties een blauw gelaat krijgen en dat de vrouwen aan de top verantwoordelijke functies krijgen, kan wel eens een nieuwe wind doen waaien door alle geledingen van defensie.

11: de ontplooiing van de Europese vredesmacht naar Tsjaad is imminent. Het personeel van de FAU (Field Accomodation Unit) te Beauvechain maakt de ladingen klaar die in de loop van de week aan boord van verschillende IL-76’s naar Tsjaad zullen worden overgevlogen. Ook de eerste Belgische militairen zullen in de loop van de week hetzelfde traject volgen.

13: in een zeldzaam en bondig krantenartikel kunnen diegenen, die nog niet op de hoogte zijn over de eerder povere situatie van de Vlaamse Defensie-industrie, zich rekenschap geven van de inderdaad onthutsende realiteit, zeker indien men even een vergelijking durft maken met onze buurlanden. De te strenge wetgeving, geïnspireerd door groen-rode eisen, is de balk in het wiel.

17: ook binnen de NAVO beseft men ten volle dat de schaarser wordende middelen beter moeten worden gebundeld en dat een meer uitgesproken samenwerking met de EU absoluut noodzakelijk is.  Luchttransport en helikopters maar ook structuren en training kunnen beter op mekaar worden afgestemd. De resultaat op het terrein blijven vooralsnog zeer pover. EDA en de NAVO zullen ongetwijfeld over het onderwerp nakaarten nu ze beiden in nauwelijks een maand tijd aandacht vragen voor het onderwerp.

20: de regeringsploeg van Leterme I kan eindelijk de eed afleggen. Er zijn, zoals te verwachten was, geen grondige wijzigingen in de sleutelposities, die al tijdens de interim-regering werden bekleed. Pieter De Crem had qua defensie trouwens al in zijn kaarten laten kijken door een tiental dagen eerder een ware stoelendans teweeg te brengen in belangrijke topfuncties van defensie. De regeringsverklaring staat niet echt bol van geruststellende of onthullende verklaringen in verband met landsverdediging. Gewoontegetrouw zijn tekst en uitleg eerder schaars en wordt defensie samen met ontwikkelingssamenwerking echt beschouwd als een onderdeel van het superdepartement van Buitenlandse Zaken. Het is nog steeds wachten op de beleidsverklaring van Pieter De Crem om hopelijk toch wat concrete en geruststellende verklaringen te kunnen sprokkelen.

April.

04: de driedaagse NAVO-top te Boekarest wordt afgerond. Deze internationale première voor zowel Leterme als De Crem geven niet echt aanleiding tot enige perscommentaren van betekenis. Het Amerikaanse rakettenschild in Europa zal er komen. Meer gevechtstroepen leveren voor Afghanistan blijft een heikel onderwerp waarbij België scoort door de eerder aangekondigde ontplooiing van F-16’s en manschappen omstreeks 01 september 2008.

12: er wordt een offerte uitgeschreven om in de 15de Wing te Melsbroek vier nieuwe “enginedocks” te installeren. Men kan zich de vraag stellen of deze investering er komt als uiterst belangrijke en dringende behoefte of is het veeleer een duidelijk signaal dat de verhuis van de 15de Wing naar andere oorden definitief wordt afgeblazen. De ministeriële aankondiging tijdens de CLV van 13 februari 2008, om de 15de Wing in Melsbroek te houden, wordt door deze offerteaanvraag in feite daadwerkelijk bevestigd.

14: de beleidsnota van Defensie wordt eindelijk door De Crem aan de politieke dignitarissen in het Parlement toegelicht. De beleidslijn, zoals Pieter zijn zeven bladzijden documentje liever noemt, staat niet echt bol van verrassingen. In de weekenduitgave van De Morgen en van La Libre Belgique heeft hij al een tipje van de sluier gelicht. “Meer leger met minder middelen” is niet echt een innovatieve en geruststellende slogan. Een versnelde uitvoering van het Stuurplan van Defensie en diverse kunstgrepen om de personeelsfactuur van defensie te verlichten is een bemoedigend initiatief, waar de legertop in het verleden al bij herhaling op heeft aangedrongen maar dat al even vaak na politieke en syndicale druk werd afgeblazen. Of het met deze beleidsnota echt menens is zullen we pas weten einde juli, wanneer de ploeg Leterme I voor haar communautaire beslommeringen de rekening zal worden gepresenteerd, en een volgende begrotingsronde in weliswaar budgettair moeilijke tijden achter de rug zal hebben.

25:o
p de Basis van Koksijde wordt door Premier Yves Leterme en Minister van Defensie Pieter De Crem, in het bijzijn van diverse militaire- en burgerautoriteiten, een protocolakkoord getekend tussen Defensie en de Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Dit akkoord betreft de inzet van ‘Unmanned Aerial Vehicles' (UAV) B-Hunter van het 80 ste UAV Squadron van Elsenborn, voor het toezicht op en de strijd tegen zeeverontreiniging vanuit Koksijde. Het is het logische vervolg van testvluchten uitgevoerd in 2005.


30: tijdens de CLV komen niet echt denderende onderwerpen aan bod. Te onthouden valt de verklaring van Pieter De Crem: ‘Rekening houdend met de vermindering van de begroting zullen alle beschikbare middelen de begroting van Defensie ten goede komen.” Hij reageert hiermee op enkele aantijgingen omtrent het terugvloeien naar de kas van Defensie van de inkomsten van de verkoop van overtollig materieel en van in onbruik geraakte infrastructuur. De boodschap van een kleiner budget voor Defensie is goed begrepen, en zal met het nodige cijfermateriaal, tijdens de komende begrotingsronde gewoontegetrouw worden geïllustreerd. 

Mei.

02: in de media vernemen we dat de kans bestaat dat computers van de overheid gekraakt of besmet zijn door infiltraties, wellicht van Chinese origine. De ongerustheid vindt wellicht zijn oorsprong in militaire middens en meer bepaald in de NAVO, waar daden van “information warfare” terecht meer en meer aandacht krijgen. De NAVO-top van Boekarest van 2 tot 4 April besteedde er trouwens uitvoerig aandacht aan. Estland, als jong klein NAVO-broertje, is nog niet volledig bekomen van de onderhouden cyberattack van 2007, die een kort intens verlammend effect had op hun samenleving. De beveiliging van cyberspace wordt een harde en kostelijke noot om te kraken en zeker in België waar men niet echt wakker schijnt te liggen van inspanningen in dit domein en zeker geen nuttige lessen wil trekken uit de ervaringen van de militairen.

05: Pieter De Crem gaat op informatiebezoek in Leopoldsburg en blaakt van vertrouwen en optimisme want het leger heeft toekomst in Limburg. Het voorbeeld van Denemarken komt weer eens ter sprake maar hierbij kunnen we niet nalaten te benadrukken dat Denemarken een Defensiebudget heeft dat 10% hoger ligt dan het onze dat trouwens gedragen wordt door een bevolking van een goede 5 miljoen inwoners. Trouwens, in Denemarken heeft men inmiddels de nuttige lessen getrokken uit de goede werking van een militaire eenheidsstructuur die bij hen al in 1969 werd ingevoerd.

13: “Pas de Frisco en Alaska”. Onder deze titel brengt La Libre Belgique de visie van het schaduwkabinet van de Partie Socialiste, verpersoonlijkt door André Flahaut, die naast Defensie ook Ontwikkelingssamenwerking onder zijn vleugels neemt. Hij is blijkbaar toch ietwat uit zijn evenwicht omdat de trend, die hij onder zijn bewind zette - namelijk Defensie uit te bouwen tot een verbeterde NGO - niet door zijn opvolgers wordt verder gezet.
Het enige wat André nu nog rest is om ook de ontsporingen van Buitenlandse Zaken in zijn éénmanskabinet onder te brengen zodat hij de schaduwsuperminister kan spelen, om de man die hem destijds erg irriteerde, met gepaste munitie te bestoken.
   
14: in het VOLT praatprogramma van TV Eén is Pieter De Crem te gast. Hij licht er zijn eerder gehoorde visie toe over onze defensie. Een woordvoerder van de Liberale vakbond komt ook aan het woord en verbaast vriend en vijand met zijn verklaring dat uit recente enquêtes blijkt dat de meerderheid van de Belgische bevolking vindt dat de verplichte legerdienst opnieuw moet ingevoerd worden. Kwestie van de jongerengeneratie opnieuw wat meer in het gareel te houden. Pieter acht dit geen haalbare oplossing omdat de argumentatie fout zit en ook omdat hij steeds krapper bij kas zit. Hij zou toch even zijn Duitse collega mogen polsen waar de betaalbare militaire dienstplicht blijkbaar nog steeds mogelijk is en waar de militaire budgetten de voorbije jaren ook een serieuze duik hebben gemaakt.
Op 16 mei bevestigt een enquête in het Belang van Limburg met “de vraag van de dag” dat 61,8 % Belgen inderdaad voorstander zijn van de verplichte legerdienst. 

16: op een rotonde, ter hoogte van de vroegere hoofdingang van het militair vliegveld van Brustem Sint-Truiden, wordt een Fouga Magister in de kleuren van het stuntteam van de Rode Duivels, als herinneringsmonument  ingehuldigd.

21: in Cazaux Frankrijk wordt terecht heel wat aandacht besteed aan 1.000.000 vlieguren op Alfa Jet. De Frans-Belgische samenwerking in de opleiding van militaire piloten krijgt hierdoor ook nog eens extra aandacht. Blijkbaar komt deze springplank voor een zo fel opgehemelde Europese vliegtraining niet echt van de grond en valt er ook in sommige Belgische militaire kringen wat gemor te noteren.

29: de socialistische legervakbond ACOD verheft nogmaals zijn stem en is misnoegd omdat De Crem te weinig van zich laat horen over zijn beleid. De bestendige secretaris Dirk Deboodt leeft blijkbaar nog in de wintertijd want de beleidsnota van De Crem werd in het parlement al toegelicht op 14 april 2008. Er vallen wellicht vanuit defensie weinig spraakmakende vernieuwingen te verwachten want de Belgische politiek heeft voorlopig andere katten te geselen. Tegen 15 juli 2008 staat immers een partieel examen over Brussel-Halle-Vilvoorde op de agenda, dat de gammele toekomst van de regering zal hypothekeren.

Juni.

04: na in de CLV geantwoord te hebben op niet al te lastige vragen, vertrekt Pieter de Crem voor een rondreis van een week in de VS. Hij wil zijn ambtgenoot Robert Gates duidelijk maken dat België als kleine partner volledig te vertrouwen is en dat de aanvaringen uit de vorige legislatuur in verband met de Amerikaanse buitenlandse en defensiepolitiek definitief tot het verleden behoren.
Pieter zal wellicht toch wel even de wenkbrauwen gefronst hebben wanneer hij verneemt dat de dag nadien de Stafchef van de Amerikaanse luchtmacht Moseley en de secretaris Wynne door Gates de laan worden uitgestuurd. Grove nalatigheden in verband met het beheer en het toezicht op de nucleaire capaciteiten van de USAF zouden de spreekwoordelijke druppel geweest zijn.

05: de Belgische militairen komen op een weinig appetijtelijke manier in het nieuws. Ze hebben op 8 mei tijdens een afscheidsdiner na de oefening Herky in een hotel in Cotonou in Benin eventjes de boel op stelten gezet. Voor alle duidelijkheid is de oefening Herky een tactische oefening georganiseerd door de 15de Wing om de C-130 bemanningen voor Afrika-operaties te kwalificeren. Hierbij horen natuurlijk ook parachutesprongen van de para’s. We zouden in verband met dit voorval de volgende randopmerkingen kunnen formuleren. In het begin van het vorige decennium, toen de kans op een interventie in Afrika vrij hoog was – althans te oordelen naar het aantal werkelijke interventies uit die periode – werden de oefeningen Herky op Belgische bodem georganiseerd.
De militairen, en ook deze die menen voedselgevechten te moeten organiseren in Benin, zouden toch stilaan mogen beseffen dat het alziend oog van de media elke frivole uitspatting, die misschien in een nog niet zo ver verleden zonder weerbots mogelijk was, nu onverbiddelijk zal gerapporteerd en uitvergroot worden met alle mogelijke nefaste gevolgen voor het toch al zo zwaar op de korrel genomen imago van Defensie en voor de betrokken personen en oversten in kwestie.
Het is wel betreurenswaardig, dat enkele loebassen, die wat te veel geestrijke dranken hebben genuttigd, het imago van defensie in het algemeen en van de chefs van een eenheid bekladden, en zeker nu er binnen de 15de Wing een nieuwe wind waait om iedereen van de eenheid deftig in het gareel te doen lopen.

Tijdens het bezoek van de minister aan de VS, waarover in de media trouwens weinig commentaar valt te sprokkelen, staat zijn federale overheidsdienst echter wel in de kijker op het thuisfront, en niet in positieve zin. De oorlog van de generaals zou volgens de Standaard nog in alle hevigheid woeden om de opvolging van de Chef van Defensie, generaal August Van Daele, uit te vechten. Deze laatste zou zelfs gelobbyd hebben bij het Vlaams Belang. Het is toch wel een eigenaardige interpretatie van een gesprek met een goed geïnformeerd en gedreven specialist van een politieke partij, die in het politiek tumultueuze België van medio 2008 wordt vergruisd.

In navolging van hun socialistische collega’s een tweetal weken eerder gaat nu ook de liberale vakbond VSOA weeklagen over het uitblijven van de beleidsnota van defensie. De toelichting van Pieter De Crem van zijn nota en de publicatie van het document op de website van defensie zijn blijkbaar onvoldoende. Zij hopen blijkbaar op een nieuw strategisch plan of op een toverformule om met te veel personeel in het leger, met de aankoop van nieuwe uitrusting in uitvoering en met een inkrimpend budget alle engagementen van de vorige en huidige legislatuur zonder slag of stoot te kunnen uitvoeren. Het aandeel van de VSOA in de ridiculisering van defensie, al zou het leger zonder munitie zitten van 5,56 mm en nu tijdens het gebruik van de handwapens pang pang roepen, is bovendien niet echt een handelswijze die men van een militaire vakbond in moeilijke tijden zou mogen verwachten. Wat uit het antwoord van defensie over de munitiesoap wel blijkt is dat omwille van procedurefouten de hele bestelling moet worden overgedaan. Het procedurevirus heeft na justitie nu blijkbaar ook defensie besmet.
 
De aangekondigde verkoop van de vaste schijf van 18 Armoured Infantry Vehicles, uitgerust met het inmiddels beruchte kanon van 90 mm, die nu in productie zijn, getuigt van enige ijver. Men wil zich zeker ontdoen van een wapentuig dat in een modern leger, die naam waardig, niet thuis hoort. 70 miljoen euro te grabbel gooien is inderdaad zeer pijnlijk. Maar in de toekomst onze militairen als schietschijf laten fungeren met een inferieure vuurkracht zou echter nog meer gewetens in beroering brengen. Er wordt natuurlijk wel met belangstelling uitgekeken welk wapensysteem uiteindelijk met een geloofwaardige vuurkracht onze Leopard-tank dan wel zal vervangen. We bevinden ons immers nu al in een situatie van te veel operationele behoeften met veel te weinig geld in kas. Er duiken trouwens ook steeds meer signalen op dat defensie in zijn huidige samenstelling en aankoopprogramma’s regelrecht afstevent op een monumentaal failliet waarbij ondermeer de stijgende brandstofprijzen een bijkomende tegenslag betekenen. Of de aankoopprogramma’s in uitvoering (MPPV, AIV, NH-90) inderdaad kunnen en zullen worden afgeslankt, en dan spreken we over de vaste schijven en niet over de voorwaardelijke schijven, zal moeten blijken tijdens de komende maanden.

17: De oppositiepartijen houden een hoorzitting in het Parlement over de inzet van 4 Belgische F-16’s vanuit Kandahar begin september. Tijdens het bezoek van Pieter De Crem aan de VS de week voordien hebben ze de gecombineerde commissie voor de Landsverdediging en Buitenlandse Zaken bijeen weten te trommelen. Ze hebben zelfs enkele gerenommeerde experts op het spreekgestoelte uitgenodigd. De Nederlandse oorlogscorrespondent Arnold Karskens, blijkbaar een rode rakker, zou onze sp.a maar eens de nodige ruggensteun moeten verschaffen in hun kruistocht tegen alles wat militair is. Zijn vaak tendentieuze toelichting over de militaire operaties in Afghanistan en zeker de inzet van F-16’s maakt niet echt veel indruk. Spijtig dat men geen andere en meer objectieve bel wil horen luiden en waarom niet van eigen bodem. Twee verslaggeefsters van de Standaard verblijven immers al een week samen met de Nederlandse militairen in het zuiden van Afghanistan en  brengen dagelijks in woord en beeld een zeer verrijkend en objectief relaas van het militaire gebeuren. Hun toelichting op Radio 1 enkele dagen later klinkt immers wat geloofwaardiger dan de prietpraat in het Parlement enkele dagen eerder.
Dat Pieter De Crem tijdens de hoorzitting zijn kat stuurt en verkiest om op hetzelfde ogenblik een terreinbezoek te brengen aan Kandahar zet bij velen kwaad bloed. Zijn wens om de hoorzitting later te houden in zijn aanwezigheid vond blijkbaar geen gehoor. Het bezoek aan Afghanistan is dan ook een resolute en logische beslissing.

22: tijdens het TV-programma van de VRT de Zevende Dag, waar men de politiekers af en toe spitsroeden laat lopen, is het nu de beurt aan Pieter De Crem. Hij wordt er door een vrij agressieve vraagsteller aan de tand gevoeld over het reilen en zeilen binnen zijn departement. Veel geruchtmakende dingen vallen er niet te rapen. De journaliste van dienst tracht Pieter klem te rijden over de diverse enigszins spraakmakende punten die in een recent verleden ten tonele werden gevoerd. Het hervallen in de zondes van zijn voorganger wordt in diverse verpakkingen op de minister afgevuurd. Zijn radde tong zorgt voor gepaste replieken en zijn oneliner over de onmogelijkheid om buitenlandse bezoeken aan militairen op rolschaatsen af te leggen zorgt bij de enen voor een brede glimlach maar ook voor zure oprispingen bij zijn tegenstanders.
De heer minister licht ook even het tipje van de voor velen nog raadselachtige sluier in verband met zijn beleidsnota, tweede editie. De eerste versie van half april diende eigenlijk als een beleidslijn beschouwd te worden ter ondersteuning van de opstelling van de begroting. De echte beleidsnota, wellicht ook weer onder een andere naam, zal tijdens de volgende zitting van de CLV worden toegelicht.

25: de politieke oriëntatienota van Pieter De Crem wordt aan de CLV voorgelegd. Het degelijk document, zowel naar vorm als inhoud, is voor oppositie en leden van de regeringspartijen aanleiding om een salvo van vragen, commentaren en kritieken af te vuren. Snoeien en vernieuwen met erg krappe budgettaire middelen wordt een titanenwerk. De vragen zullen tijdens de volgende zitting van de CLV worden beantwoord.

Nochtans zijn al heel wat antwoorden terug te vinden in recent gepubliceerde artikels. In Direct, het blad van de Belgische defensie, kunnen we op 18 juni al heel wat leren uit een interview met de chef van Defensie. Het budgetverhaal, met de erg illustratieve grafiek van de schande, waarin de financiële aderlating van de budgettaire middelen toegekend aan Landsverdediging wordt verduidelijkt, legt de vinger op de wonde. Elk strategisch plan wordt onuitvoerbaar indien gedane politieke beloften en budgettaire besnoeiingen met de regelmaat van een klok investeringen en werkingskosten teisteren.
 
In een erg gesmaakt interview van dezelfde Generaal Van Daele in de Standaard van 21 juni worden de talrijke heikele punten, waarmee hijzelf en zijn leger in een recent verleden onterecht op de korrel werden genomen, vrank en vrij toegelicht. Welke koers er zal gevaren worden in de komende jaren komt ook even aan bod. Hij blijft een fervente voorstander om vlugger tot personeelsverminderingen te komen. Dit zal wellicht de moeilijkste opgave worden voor zijn opvolger en voor zijn politieke baas, de minister.     

26: in Sevilla Spanje wordt de eerste A400M, in aanwezigheid van een uitgebreide schare van politieke en militaire autoriteiten naar buiten gerold. In de Belgische media wordt weinig of geen aandacht besteed aan het gebeuren. De inmiddels door iedereen aanvaarde vertraging in het programma zet een voelbare domper op het enthousiasme van weleer. Voorlopig is het nog wachten op de eerste vlucht van een C-130, uitgerust met één majestueuze superkrachtige motor van de A400M. Daarna hoopt men de echte A400M nog tijdens de zomer van 2008 vanuit Sevilla zijn lang verwachte maiden trip te laten uitvoeren. 

Juli.

02: de CLV wordt volledig in beslag genomen door de antwoorden op de politieke oriëntatienota van de minister. De imposante vragenlijst van de kamerleden over de rest van de militaire actualiteit, wordt nogmaals naar de volgende zitting versast. Van enige rapportering, zoals toch jarenlang gebruikelijk is, is voor de tweede opeenvolgende maal geen sprake. Het verslag van de volgende (en waarschijnlijk laatste zitting voor de parlementaire vakantie, (of is er echt een politieke tornado op til) van de CLV belooft een ware encyclopedie te worden.

15: vandaag zou de laatste CLV die naam waardig moeten hebben plaats gevonden. Een diepe regeringscrisis met een ontslagnemende premier beslist er anders over. Na de zwarte dinsdag valt het parlementair werk nagenoeg stil. De aangezwollen lijst van diverse en punctuele vragen van de heren parlementariërs aan Piet De Crem wordt door een fluitstoot vervangen. Het wordt bijgevolg wachten tot half oktober wanneer de parlementaire vakantie achter de rug is.

21: op onze nationale feestdag wordt met belangstelling uitgekeken naar het militaire defilé. Zoals verwacht wordt het geen bonte kermis zoals de voorbije jaren, maar een voorstelling van zoveel mogelijk materieel en personeel, zoals het hoort. De bevolking wenst immers te zien wat landsverdediging in 2008 nog voorstelt.
De verslaggeving van het defilé wordt in een nieuw kleedje gestoken met een samenwerking tussen VRT en RTBF. Een journaliste te velde smukt aan de hand van interviews het geheel wat op. Spijtig dat de regisseur van dienst het toch wel spectaculair beeldmaterieel, van vliegtuigen in formatie en gefilmd vanuit de cockpit, nauwelijks voor 15 seconden doorstraalt naar de huiskamers.
De VRT-commentator brengt een degelijk verslag alhoewel meer nauwkeurigheid misschien toch wel even wenselijk is. De MPPV die uitgerust is met een geweer dat van binnenuit wordt bediend klinkt nogal simplistisch. Zo flauw is de bewapening nu immers ook weer niet. Wel komt de Arrows in beeld, een zeer precies en degelijke mitrailleur van 12,7 mm (of kaliber .50) die inderdaad van Belgische makelij is, van FN.
Hopelijk gaat de verslaggeving verder op de ingeslagen weg en mag het Belgische publiek misschien in de toekomst snoepen van een 21 juli defilé in de toekomst, naar Frans model, waar bijna een ganse dag defensie in als zijn geledingen en met uitstekend beeldmaterieel van te land, ter zee en in de lucht wordt belicht.

25: tijdens de laatste ministerraad van het parlementair jaar, en op een moment dat de gekozenen van het volk al met vakantie zijn, komt ook de inzet van F-16 in Afghanistan nog eens aan bod. De oppositie schreeuwt moord en brand, daarin gesteund door het eenmansschaduwkabinet van André Flahaut, omdat ze verrast zijn door de zeer uitgebreide operatie, die begin augustus al troepen naar het Verre Oosten stuurt. De financiering roept ook vragen op precies of dit de voorbije jaren ooit anders is geweest. Wanneer jarenlang gigantische sommen van het budget van defensie werden afgeknabbeld en de buitenlandse operaties, de investeringen en de personeelsbezetting tezelfdertijd onaangeroerd bleven, slaagde defensie met ware acrobatie de nodige fondsen beschikbaar te stellen en sneed daarbij vaak diep in eigen vlees. Hieromtrent werden nooit enige politieke uitspraken opgevangen door politieke malcontenten. Dat zij dan nu maar eens, indien er werkelijk een onoverbrugbaar tekort zou zijn, de rekening bijpassen.

Augustus.

08: een detachement van 40 militairen vertrekt vanuit Melsbroek richting Kandahar om er de komst voor te bereiden van de hoofdmacht die tegen begin september zal neerstrijken. Sp.a en groen blijven jammeren dat in plaats van een zinloze oorlog te voeren men beter het tijdens de vorige legislatuur bewandelde pad van veredelde humanitaire inzet, of defensie als super-NGO, zou blijven volgen.

27: Pieter De Crem maakt van een bezoek aan de Belgische troepen in Zuid-Libanon ook gebruik om even een ommetje te maken langs Beiroet. Hij kan zijn collega eindelijk informeren dat de sedert ruim anderhalf jaar beloofde 40 Leopard-1A5 tanks en 32 AIFV-B-C25 rupsvoertuigen voor de infanterie tegen een vriendenprijs van 5,5 miljoen euro zullen geleverd worden. Zo worden van de in 1979 bestelde 514 AIFV’s er toch weer enkele exemplaren van de hand gedaan, die omwille van veiligheidsoverwegingen en operationele bezwaren al sedert enkele jaren zoveel mogelijk uit omloop werden genomen. Conceptuele problemen aangaande stuur- en reminrichting, die in België nooit voor aanpassing in aanmerking kwamen, bezorgde de AIFV trouwens een kwalijke reputatie, waarvan talrijke ongevallen getuigen. Wat de verkoop van de Leopard tanks betreft, zou eerlang met de nodige ernst aandacht mogen besteed worden aan de volgende bedenking. Binnen afzienbare tijd zal de Belgische landcomponent over geen enkele tank meer beschikken en kan men zich gaan afvragen wat zijn werkelijke opvolger zal worden nu de Piranha IIIC met zijn kanon van 90 mm niet in gebruik zal worden genomen.     

September.

01: de uitvoering van het ontplooiingsplan naar Kandahar verloopt op wieltjes. De 4 F-16’s strelen er het beton om 16.13 uur lokale tijd. De C-130, die Pieter De Crem van Kaboel naar Kandahar moet brengen, heeft met een panne te maken van de sensor die het infrarode verdedigingssysteem aanstuurt. Rechtsomkeer maken is bijgevolg de onvermijdelijke oplossing. De minister wordt uiteindelijk door de Belgen van Guardian Falcon verwelkomd alhoewel het de bedoeling was dat de honneurs in tegengestelde zin werden waargenomen. De volledige verplaatsing naar en aankomst in Kandahar wordt door de media goed in beeld gebracht. De oppositie heeft natuurlijk niet nagelaten om een volgende eentonige jeremiade uit te bazuinen als zou de regering een debat over Afghanistan uit de weg gaan. De CLV, - die natuurlijk niet uit verlof wordt bijeen getrommeld omdat ze de jongste maanden al vaak het onderwerp zou hebben aangesneden maar naliet daarover te rapporteren – zal zich achter gesloten deuren met enkele collega’s van Buitenlandse Zaken bezinnen de vrijdag voor het vertrek. Ook de voorzitter van de CLV getuigt zoals zijn partijgenoot en defensiefatalist, Van Der Maelen, niet echt van veel originaliteit.
De media schetsen een kwalitatief goed beeld van het gebeuren. De krant “De Morgen” valt in zekere mate uit de toon en verkneukelt zich meer en meer in een vaak cynische berichtgeving. Hun cartoon over de medailles voor de recent gesneuvelde Franse militairen in Afghanistan kent hopelijk een gepast juridisch vervolg.
Opmerkelijk zet de commentaar van de commandant van de Landcomponent, als zouden zijn troepen klaar zijn voor een deelname aan de grondoorlog, blijkbaar veel kwaad bloed. De generaal herhaalt echter gewoon wat Verhofstadt III al aankondigde. Het is echter inderdaad frustrerend voeling te verliezen met de vele aspecten van de asymmetrische oorlogvoering. We zouden enkel kunnen zeggen, geduld generaal. Toen de F-16’s destijds eindelijk ook aan de luchtoperaties boven het voormalige Joegoslavië mochten deelnemen, werden door de toenmalige chef van de Luchtmacht voordien ook vruchteloos enkele proefballonnetjes opgelaten. Na ruim 4 jaar werd het geduld beloond nadat ondermeer de F16’s eindelijk werden voorzien van de uitrusting, die vitaal is in de moderne elektronische oorlogvoering.

03: een Belgische blauwhelm komt om het leven bij een ontmijningsoperatie in het zuiden van Libanon. De zeer verraderlijke submunitie van een clusterwapen, van het type M-77, heeft zijn zoveelste slachtoffer gemaakt.

10: bij het krieken van de dag melden vele tientallen spotters zich aan bij de toegangspoort van Kleine Brogel. Zij mogen immers getuigen zijn van het vertrek van de eerste vier F-16’s, die aan Jordanië zijn verkocht. De twee éénzitters en de twee dubbelzitters zullen probleemloos, in een eerder uitzonderlijke configuratie met drie uitwendige brandstoftanks, via Aviano (Italië) en Souda Bay (Kreta) hun thuisbasis Moualak Salti Air Base vervoegen. De komende weken zullen er nog 12 supermoderne F16’s MLU worden overgevlogen.

14: de 15 W LuTpt bestaat 60 jaar. Dit heuglijk feit wordt tijdens een open deur met de nodige luister gevierd. In de media vinden we nauwelijks een spoor terug van deze gebeurtenis. De werkpaarden van de 15de Wing en haar personeel krijgen blijkbaar enkel aandacht indien er iets misloopt. Zo had het probleem de week voordien, waarbij een C-130 omwille van een hydraulisch lek een noodlanding moest maken na zijn vertrek uit Pristina, Kosovo gewoontegetrouw weer heel wat attentie.

15: de F16’s in Kandahar worden ingeschakeld in de QRA (Quick Reaction Alert) om in geval van nood in een mum van tijd inzetbaar te zijn in steun aan hulpbehoevende grondtroepen. De aanpassing aan de plaatselijke leef-, werk- en vliegomstandigheden is probleemloos geschied alhoewel het leven in het tentenkamp in de bijzondere klimatologische omstandigheden toch wel even wennen is. De vlotte samenwerking met het ervaren en goed uitgeruste Nederlandse detachement zorgt echter voor heel wat genoegdoening.

20: tijdens de maandelijkse bijdrage van VOX magazine op onze nationale televisie, staat de deelname van België aan de Europese Defensiepolitiek op het programma. Er wordt als het ware een inventaris aangeboden van de Belgische militaire deelname aan interventies die onder de Europese noemer zouden kunnen geplaatst worden. De voortrekkersrol van de Belgische militairen in de talrijke niche opdrachten wordt geprezen. Het heeft er zelfs even de schijn van dat we terug in een super-NGO-context zijn verzeild geraakt al moet worden toegegeven dat naar het einde van de uitzending toe de Chef van Defensie enkele goede accenten legt, die trouwens ook tijdens NAVO-operaties gelden, waarvan ondermeer de legendarische soepelheid van de Belgische militair in een internationaal milieu echt wordt gewaardeerd. De vraag van Solana als Europese mister defensie om een betere gecoördineerde Europese helikoptercapaciteit uit te bouwen, verdient de nodige aandacht. België zal hierbij echt weer eens een lilliputtersrol spelen want met 10 NH-90 en een zeer divers takenpakket is men niet echt een zwaargewicht te noemen.
Tijdens de uitzending schets men een te idealistische beeld van de Europese defensierealiteit, die echt nog steeds niet beschikt over de destijds opgehemelde snelle interventiemacht van 60.000 man en waarvan men ook ernstige kwalitatieve bedenkingen kan formuleren aangaande een geloofwaardige inzet van de eerder kleinschalige European Battle Groups van 1500 man waar, vooral de grondtroepen de plak zwaaien.
De programmamakers schenken trouwens ook niet de minste aandacht aan wat de Europese defensie nu in werkelijkheid betekent, nadat  de veelbelovende Frans-Britse verklaring van Saint-Malo in 1998 de weg zou hebben moeten effenen voor een geloofwaardige Europese defensie.
De studie “Re-energising Europe’s Security and Defence Policy, Jul 2008” is de zoveelste poging om aan te sporen tot daden. Een gegeven in de studie over de Belgische realiteit aangaande defensie is wellicht geen verrassing. Van de 26 Europese landen staat België op een beschamende 19de plaats in de rangschikking van investeringen per soldaat in 2006. Met zijn 5.500 euro per soldaat staat ons land ver beneden de gemiddelde investering per Europees land die namelijk 20.002 euro bedraagt.

25: tijdens een persconferentie in het Legermuseum, in aanwezigheid van Pieter De Crem, wordt de tentoonstelling gelanceerd over “De luchthaven van Haren-Evere, metamorfosen van een Belgisch luchtvaartmonument”. De tentoonstelling zal bij velen, die met het militair erfgoed begaan zijn en pogingen hebben ondernomen om de luchthavengebouwen van Haren-Evere te redden, een wrang gevoel oproepen. De waardevolle infrastructuur, die tot voor enkele maanden uniek was in Europa, kon blijkbaar immers niet van de sloophamer gered worden. De nieuwe NAVO-gebouwen moesten en zouden zonder welke toegeving dan ook ingeplant worden op het steengruis dat eens een historische site was. De tentoonstelling komt rijkelijk te laat en had misschien een goed jaar geleden diegenen kunnen inspireren die met overtuigingskracht en zinvolle argumenten de luchthavengebouwen hadden kunnen redden.

26: tijdens een mortieraanval van de Taliban op Kandahar worden twee Belgische militairen gewond. Ze worden onmiddellijk na de eerste zorgen in een Canadees hospitaal naar België gerepatrieerd. De verklaring van de generaal van het Stafdepartement Operaties en Training voor de TV over het ongeval was niet echt gelukkig te noemen. Spreken over ”regelmatige” mortieraanvallen die dan dadelijk worden afgezwakt tot “op gezette tijden” is niet echt een rustgevend signaal voor het thuisfront.

Oktober.

01: ter gelegenheid van de overgave van het bevel van de luchthaven van Kaboel aan Hongarije is Pieter De Crem met een selectie van de Commissie voor de Landsverdediging aanwezig. Er wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook de Belgen in Kandahar te bezoeken. Ook de pers maakt deel uit van het gezelschap. Zij berichten met mondjesmaat over hun bezoek. Wel kunnen we tijdens de ochtend op de radio even meeluisteren naar het geweeklaag van Ludwig Vandenhove, de voorzitter van de parlementaire delegatie, die tot vervelens toe nogmaals pleit voor de mogelijke taken van defensie als super-NGO. Dit is echter, gelukkig maar, echt wel verleden tijd, althans dat hoopt elke goed geaarde militair.

05: gedurende een week zal de USAF de NATO Air Chiefs Conference organiseren. 19 Air Chiefs zijn aanwezig. Luitenant-Generaal “Flurk” Van Caelenberghe, de commandant van de Luchtcomponent, is de Belgische vertegenwoordiger. Zijn aanwezigheid wordt blijkbaar  erg gesmaakt, althans te oordelen naar dit artikel. In USAF-middens is het trouwens eerder uitzonderlijk dat een Belgische militair in de kijker wordt geplaatst.

14: in zijn traditionele beleidsverklaring besteedt Yves Leterme begrijpelijkerwijs alle mogelijke aandacht aan de zware financiële crisis waarmee alle democratieën voor het moment worstelen. Toch siert het de premier dat hij toch onze militaire inspanningen in het buitenland waardeert en heel gepast zijn bijzondere eer betuigt voor al diegenen die het voorbije jaar tijdens het vervullen van hun soms risicovolle opdracht het leven verloren. “Zonder een veilige omgeving zijn al onze inspanningen zinloos”. Dat is inderdaad de kern van de zaak die een buitenlandse politiek en een ontwikkelingsbeleid in symbiose met defensie tot successen kan leiden.

16: zijne Koninklijke hoogheid Koning Albert II brengt een werkbezoek aan de campus van Saffraanberg te Sint-Truiden, waar de Koninklijke School voor Onderofficieren is gevestigd. Het bezoek verloopt in een uitgelaten sfeer waarbij heel wat leerlingen vlot en vrank de koning te woord staan. Sommigen blijken verbaasd dat enkel Pieter De Crem als burgerlijke autoriteit aanwezig is. Blijkbaar had de gouverneur van Limburg, Steve Stevaert op dat ogenblik andere katten te geselen. Als voorzitter van de Raad van Bestuur van Ethias, die op dat moment zich in erg woelige wateren bevindt, was rechtstreekse financiële supervisie belangrijker dan protocollair vertoon in een militaire omgeving. Zijn partijgenoot, tevens burgemeester van Sint-Truiden en voorzitter van de Commissie voor de Landsverdediging (CLV), ontbrak ook op het appel. Hij vertoefde echter enkele dagen geleden nog samen met de minister in Afghanistan en achtte het niet nodig om in Saffraanberg aanwezig te zijn.

22: na een maandenlange onderbreking is het eindelijk nog eens verzamelen geblazen bij de CLV. De voorzitter laat verstek gaan want hij is op hetzelfde ogenblik de vraagsteller van dienst in de Commissie Binnenlandse Zaken, waar Patrick Dewael nogmaals onder vuur wordt genomen omwille van vermeende dubieuze praktijken bij de politietop.
De vice-voorzitter van de CLV, André Flahaut, leidt de debatten, die erg braaf verlopen en die weer eens niet echt over de core-activiteiten van defensie handelen. Uit de lange lijst van vragen, die in de agenda van de vorige zitting van de CLV van zowat een semester geleden was opgenomen en die onbeantwoord bleven, komt geen enkele vraag nu aan bod. De problemen van Defensie lossen zich blijkbaar van zelf op. Of is het eerder een signaal van desinteresse van de leden van de CLV?     

November.

03: het kernkabinet van de federale regering beslist over de militaire operaties voor 2009. De verlengde aanwezigheid van de F-16’s in Kandahar tot augustus is de meest opvallende beslissing, die natuurlijk de rode garde weer in de gordijnen jaagt. Het moment van de beslissing is wel echt goed gekozen, de dag voor de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. In alle geval, wie er ook president wordt, beide kandidaten hebben zich al onomwonden laten ontvallen dat er meer grondtroepen nodig zijn in Afghanistan en ook de daad bij het woord zullen voeren. Van Belgische zijde valt er weliswaar in het risicovolle Zuiden weinig inbreng van grondtroepen te verwachten.

04: tijdens de CLV is de politieke beslissing van de dag voordien het onderwerp van vinnige discussies, een eerder zeldzaam geworden fenomeen in dit forum van parlementariërs. Het groene groentje Wouter De Vriendt tapt nogmaals uit hetzelfde eentonige vaatje en benadrukt dat onderhandelingen en wederopbouw in Afghanistan prioriteit moeten krijgen.  Dit lijkt op papier een nobel pleidooi maar mist alle ernst indien men op het terrein moet vaststellen dat de Taliban als waarachtige koppensnellers, oorafhakkers en bommenleggers vooral het Zuiden onveilig blijven maken. Dirk Van der Maelen spaart natuurlijk minister De Crem ook niet, die echter vinnig weerwerk biedt.  De rode rakker getuigt immers van weinig respect voor de mannen en vrouwen die in Afghanistan het beste van zichzelf geven om in een ISAF-verband het tij te doen keren. Dat hij met alle banbliksems van Pieter wordt overladen en als een ware discipel van Osama bin Laden wordt gebrandmerkt, ontmijnt ietwat de dynamiek van de oppositie.

06: na de opwarmingsoefening Allied Strike I in het voorjaar, in het uitgestrekte oefenkamp van Hohenfels in Beieren, waar de luchtsteun aan de grondtroepen centraal staat en waar dankbaar gebruik wordt gemaakt van de ervaringen en moderne middelen op het oorlogsterrein in Irak en Afghanistan, heeft deze week het vervolg plaats tijdens Allied Strike II. Het is bemoedigend vast te stellen dat ook België nu niet op het appel ontbreekt. Twee Forward Air Controllers (FAC’s) van het 3 Bataljon Para van Tielen geven er ondermeer het beste van zichzelf en leren er de laatste knepen van het vak, zoals door de operationele specialisten in de materie, de leden van de Joint Terminal Attack Controllers ,in de moeilijke omstandigheden van Afghanistan met succes toepassen. Ook “
urban warfare, convoy operations, live-weapons employment, and tactical communications” kregen tijdens Allied Strike II bijzonder veel aandacht.

10: de Europese ministers van defensie, onder de dynamiek van het Franse voorzitterschap, trachten met nieuwe initiatieven de Europese militaire capaciteiten nogmaals nieuw leven in te blazen. De meest in het oog springende beslissing is de oprichting van een Europese luchttransportvloot (EATF of European Air Transport Fleet). De zoveelste poging op Europees en NAVO niveau om het (strategisch) luchttransport rendabeler te maken, wordt ook door België ondersteund.
Het initiatief dat België en Nederland ruim tien jaar lanceerden, om het eigen luchttransport optimaal te benutten in al zijn facetten, krijgt nogmaals navolging, natuurlijk ook met het oog op de ingebruikname van de A400M. 

11: de VRT komt onder vuur te liggen omdat zij het zelfs, in tegenstelling tot de meeste TV-zenders in Centraal Europa, niet nodig achten de plechtigheid ter gelegenheid van de negentigste herdenking van het einde van de eerste Wereldoorlog voor het grote publiek aan te bieden. Herhalingen van De rode loper en Blokken zijn blijkbaar belangrijker dan respect betuigen voor de duizenden soldaten, die het beste van zichzelf gaven, namelijk hun eigen leven, om de Westerse vrijheden te vrijwaren.

12: Karel De Gucht is verontwaardigd omdat de zoveelste opflakkering van rebellengeweld in Oost-Congo en de daarbij horende humanitaire ramp geen Europese militaire initiatieven tot gevolg hebben. Hij preekt zowat als Johannes De Doper in de woestijn, een misschien toch wel begrijpelijke Europese reflex nu iedereen in de mate van het mogelijke zijn pijlen vooral tracht te richten op Afghanistan.  De Belgische pleidooien in het verleden om vooral de anderen de kastanjes uit het vuur te laten halen, en zeker in Afrika waar de Belgen sedert het Ruanda-drama liefst geen strijdmacht meer inzetten, is ook nu weer in Europese dovemansoren gevallen. De Monuc-vredesmacht zal wel versterkt worden, zij het zonder Europese inbreng.
Gelukkig kunnen onze C-130’s de eer nog enigszins redden en hulpgoederen naar Goma invliegen.  

18: tijdens een bezoek van de Vlaamse minister-president Kris Peeters aan Rusland zou interesse geuit zijn om opleidingen en bijscholingen te volgen in Vlaamse vliegscholen. De Russische opleidingscentra zouden immers niet kunnen voldoen aan de vraag om een vlotte transitie van antieke Tupolevs naar meer gedigitaliseerde Westers getinte toestellen mogelijk te maken. Vlaanderen voelt zich wellicht erg vereerd met deze belangstelling die misschien wel is aangewakkerd door onze Frank Dewinne, die als Europese astronaut geen onbekende is voor de Russische lucht- en ruimtevaart. De informatie verzameld  door de Russische bemanningen, tijdens hun tussenstops op de vlieghaven van Oostende, kan ook voor enige publiciteit hebben gezorgd van de Vlaamse expertise in het domein van de vliegopleiding.
De berichtgeving over de mogelijke Vlaamse-Russische samenwerking blaakt echter niet van duidelijkheid. Dat het Vlaams Luchtvaartopleidingscentrum (VLOC), gevestigd op de internationale luchthaven Oostende-Brugge, bij dit initiatief een belangrijke rol kan spelen spreekt voor zichzelf. Dat een voorkeurspartner van het VLOC, de Ben Air Flight Academy NV (BAFA), eveneens in dezelfde boot kan stappen is tevens wellicht een goede zaak met dien verstande dat de BAFA wel zijn thuishaven heeft in Deurne-Antwerpen en niet in Oostende zoals in de berichtgeving staat vermeld. Wat de rol van de Flemisch Aerospace Group (FLAG) betekent is niet zo duidelijk omdat het VLOC niet als FLAG-lid staat vermeld en BAFA zich ook niet “gelinkt” voelt met de FLAG, althans volgens de beschikbare relevante website-informatie. Hopelijk zijn deze vaststellingen geen signalen van onderhuidse spanningen in de Vlaamse wereld van de vliegopleiding wat een spijtige aantasting zou betekenen van de overigens erg gewaardeerde publiciteit van Kris Peeters.

19: vermits de zitting van de CLV van vorige week voor de zoveelste maal dit jaar wordt geschrapt, waarbij de opvolging van de Chief of Defence (CHOD), Generaal Van Daele, op de agenda werd geplaatst, vindt de oppositie het nodig om het onderwerp op een minder elegante manier aan te kaarten. De gouden parachute voor topbeheerders is tijdens de economische crisis immers een verderfelijke gewoonte geworden die met alle mogelijke middelen definitief uit onze te luxueuze samenleving moet worden gebannen. Blijkbaar ligt een wetsvoorstel van André Flahaut om de CHOD een riante bron van inkomsten te bezorgen na diens pensionering, als voorzitter van het KHID (Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie), nog steeds ter tafel. Het groene groentje en tevens lid van de CLV kaatst echter de bal nogmaals volledig mis want het voorstel maakt immers zonder twijfel deel uit van de lange lijst van wettelijke initiatieven van André Flahaut die door zijn opvolger Pieter De Crem zonder pardon (zonder veel tekst en uitleg) werden getorpedeerd.

20: de zeerovers maken meer en meer de wereldzeeën onveilig en blijkbaar met heel wat hinder in de Golf van Aden en ter hoogte van de zuidelijker gelegen Afrikaanse oostkust. Pieter De Crem kondigt in dit verband aan dat vanaf 2009 ook een Belgische gemoderniseerde fregat aan elk Europees of NAVO-initiatief zou kunnen deelnemen om deze moderne piratendreiging het hoofd te bieden.
De moderne oorlogsschepen zijn ongetwijfeld een uiterst belangrijk hulpmiddel om deze kwaal aan te pakken. Nochtans zou toch ook enige aandacht mogen worden besteed aan de inzet van gevechtsvliegtuigen, die opererend vanuit bijvoorbeeld Djibouti, met zijn Base Aérienne 188, of van op vliegdekschepen in een coördinerend verband vlug over precieze informatie kunnen beschikken om de zeerovers te bestoken zij het met moderne reccemiddelen, intimidatieschoten en indien nodig met precisiemunitie.    

22: twee dagen geleden publiceerde de Amerikaanse National Intelligence Council (NIC) een spraakmakend rapport getiteld “Global Trends 2025: A Transformed World. Het is in feite het vervolg van regelmatig gepubliceerde analyses waarin de Amerikaanse visie omtrent de mogelijke toekomstige ontwikkeling, van alle aspecten van onze samenleving, wordt toegelicht. De jongste editie zou de nieuwe president Barak Obama een helpende hand moeten uitsteken om zijn militaire, economische, klimatologische en politieke pionnen op zijn schaakbord te zetten. De buitenlandse media leggen onmiddellijk hun eigen accenten in hun commentaarstukken over het toch wel zeer degelijk werkstuk. De Belgische media volgen met een dag vertraging. Zowat iedereen lijkt onder de indruk van de mogelijke tanende heerschappij van Amerika en de groeiende invloed in alle domeinen van landen zoals China, India, Brazilië en Rusland.
De lezing van de analyse is zeker aan te bevelen. De NIC doet met respect van zich spreken. Dit respect is blijkbaar niet bij iedereen aanwezig want sommigen bestempelen de NIC oneerbiedig als een gewone denktank. Het eindresultaat, niet alleen van deze publicatie maar ook van diverse andere documenten zowel in geclassificeerde als ongeclassificeerde vorm, en de uitgebreide schare van gekwalificeerde medewerkers van hoog wetenschappelijk niveau, kwalificeren de NIC terecht als Raad voor de Inlichtingen dus vele stappen hoger dan een doodgewone denktank.

24: de redacties van VTM, VRT en Indymedia ontvangen elk een DVD waarin moslimterroristen dreigen met bloed en chaos in België omwille van de verhoogde Belgische deelname aan de bestrijding van  het terroristisch amalgaam in Afghanistan. De kranten besteden opmerkelijk veel aandacht aan dit voorval.  De media-aandacht vertoont heel wat trekjes van de door de politieke oppositie gevoerde stemmingmakerij omtrent de Belgische deelname aan de NAVO operatie ISAF in Afghanistan. Misschien is het ook wel een test voor het OCAD, het Orgaan voor de Coördinatie van de Dreiging, dat rond de vorige jaarwisseling een waarachtige ernstige terreurdreiging kreeg te behandelen. Betreurenswaardig is in elk geval de gratis publiciteit die werd gegeven aan enkele groteske clowns die klakkeloos digitaal verpakte uitspraken van soortgenoten op het internet spuien. De Belgische media geven hiermee nogmaals blijk van een ware onvolwassenheid. Het fenomeen terrorisme kan immers op het thuisfront voor een ware sensatie zorgen. De Nederlandse collega’s repten daarentegen geen woord over de clowneske DVD, die ook al eerder bij hen circuleerde.

25: Pieter De Crem keert terug van een bezoek aan de Verenigde Staten, dat nogal wat stof doet opwaaien. Vooral zijn studentikoos vertoon tijdens een cafébezoek aan een Vlaams café in New York, beschreven in een blogbijdrage van een Nederlandse bardame, is voor heel wat politieke tegenstanders een ontnuchterende vaststelling van politiek wangedrag, temeer daar de dame in kwestie enkele dagen na haar schrijfcapriolen wordt ontslagen. Dat Pieter eventjes uit de bol gaat en uit volle borst “Ik ben een boemelaar”, “De schele Van der Linden” en “De keizer van China” door het café laat galmen is niet echt een politieke doodzonde. Nochtans staan zijn frivoliteiten toch wel in schril contrast met zijn verklaringen, eerder deze maand, naar aanleiding van de sanctie die werd opgelegd aan enkele militairen van de 15de Wing, die even de boel op stelten zetten in het hotel waar ze verbleven na het beëindigen van een oefening in Benin. “Het gedrag van Belgische militairen moet voorbeeldig en onberispelijk zijn, in het bijzonder in het buitenland” aldus de minister. De minister verdient daarom misschien toch wel een korte stage in het vagevuur.
Enkele vertegenwoordigers van de media kunnen de opwelling van scandalitis weliswaar bedwingen en bestempelen het voorval als een kruideniersverhaal, pietluttigheid en beuzelarij.
De bloggemeenschap als het communicatieforum bij uitstek via internet, krijgt er als toemaatje ook nog eens van langs tijdens een ministeriële toelichting in de Kamer.
"We leven in een tijdgeest waarin het iedereen vrij staat naar goeddunken en zonder enige verantwoordelijkheid op blogs te gaan posten. Dit overstijgt zelfs het moddergooien." Een beruchte of eerder subversieve Nederlandse weblog kondigt zonder verpozen aan de jacht op de Crem te openen. GeenStijl.nl zal Pieter De Crem gaan stalken. Wellicht volgen alle leden van de oppositie naast vele andere nieuwsgierige zeurkousen de rapportering van de shockblog.
Pieter De Crem heeft zich misschien ook wel laten beïnvloeden door enkele slechte voorbeelden uit het verleden. Laten we één voorbeeld aanhalen. Ruim tien jaar geleden zorgde een bezoek aan de Verenigde Staten van de CLV voor heel wat ophef,  en niet enkel door de houding van enkele leden tijdens het militaire luik van het bezoek aan het Pentagon. Het liederlijk gedrag van heel wat parlementariërs tijdens het toeristisch verlengstuk in Florida zorgde nadien trouwens nog voor heel wat schaamrood op de wangen van de Belgische militaire en diplomatieke vertegenwoordigers in de VS. Maar ja, toen werd er nog niet geblogd. Bijgevolg waren de media ook niet op de hoogte van deze frivole ontsporing.

December.

02: in weerwil van een vurig pleidooi voor de VN  om toch een Europese troepenmacht naar Oost-Congo te sturen, slaagt Karel De Gucht er niet in om Europese collega’s tijdens de NAVO-top in Brussel te overtuigen een degelijke bijdrage te leveren voor een interim-troepenmacht. Dat het mandaat van een UNO-troepenmacht, om tussenbeide te komen tijdens militaire strubbelingen om de noodlijdende burgerbevolking te beschermen, was in het voormalige Joegoslavië al een waar fiasco. In Oost-Congo valt er op dit vlak nauwelijks beterschap te bespeuren. De Europeanen er dan maar op afsturen om eens te tonen hoe het moet, in afwachting dat de UNO wat versterking stuurt, lijkt ook niet echt een goed idee. Europa had zich bij de aanvang van het conflict maar wat meer strijdvaardig moeten opstellen in Oost-Congo. Om in Darfur soldaten en middelen bijeen te sprokkelen was meer dan een jaar nodig. Trouwens België is echt nog niet hersteld van de flinke deuk in haar militaire geloofwaardigheid. Betere uitrusting en een blijkbaar politieke eensgezindheid, - een unicum in het hedendaagse België - , om de adviezen van de Ruandacommissie naast zich neer te leggen en toch een strijdbare troepenmacht op Afrikaanse bodem te ontplooien, kan daaraan niet veel verhelpen.
Op de Europese top in Brussel een tiental dagen later blijkt de beslissing definitief. Geen troepen sturen naar Oost-Congo van Europese origine is de boodschap. Karel De Gucht heeft achter het net gevist, een resultaat dat met wat politieke realiteitszin voorspelbaar was. Dat daarbij het concept van de Europese battlegroup het moet ontgelden is eerder een uiting van hulpeloosheid maar toch ook wel van enige politieke moed. Wat bij specialisten al lang bekend is en wat in de politieke wandelgangen steeds luider wordt gefluisterd, namelijk dat Europa op militair gebied een papieren tijger blijft, zelfs met zijn battlegroups, is nu na de uitspraken van onze Minister van Buitenlandse Zaken voor een ruimer publiek bekend.

09: Pieter De Crem brengt met enkele leden van de CLV een bezoek aan de productielijn van de A400M in Sevilla. Het vorige bezoek dateert van einde juni, moment waarop de A400M met veel trompetgeschal werd buiten gerold en geshowd werd voor een nieuwsgierig industrieel en militair publiek.
Inmiddels wachten alle partijen, die betrokken zijn bij het grootste Europees militair luchtvaartproject ooit, nog steeds met een bang voorgevoel, op de eerste vlucht van het toestel. In Engeland is ondertussen al wel sedert enkele maanden een motor ingebouwd in een C-130, maar van testvluchten is voorlopig nog geen sprake. Het is wel voor eenieder duidelijk dat de motor de achilleshiel is geworden van de hele onderneming en meer bepaald de full authority digital engine control (FADEC). De motor zou met de controle software, die 275.000 codelijnen opslorpt, moeten kunnen praten, maar dat blijkt een uiterst ingewikkelde bedoening te zijn. Dit belooft voor de toekomst en roept ook ernstige vragen op over de militaire inzetbaarheid van de A400M. Problemen oplossen van een sputterende motor omwille van wispelturige software ergens in de brousse van het Afrikaanse continent zal ongetwijfeld een hele klus worden. 
Op 17 december maakt de door Marshall Aerospace omgebouwde C-130K, voorzien van één TP400 motor dan toch eindelijk zijn maidenflight, de eerste vlucht in een reeks van 50 testvluchten, van op Cambridge Airfield in Engeland.

09: een overleg van de chef van het departement Operaties en Training, generaal Pedro Buyse, met de vakbonden, haalt de media. Er wordt overwogen om het alcoholgebruik tijdens buitenlandse operaties te verbieden. De legerleiding wenst al geruime tijd het alcoholverbruik te beperken en niet alleen om het imago van de Belgische troepen op te krikken. In het begin van de jaren negentig nam generaal Charlier als CHOD al een draconische beslissing in verband met het gebruik van alcohol tijdens de diensturen. Zo werd het charlierke geboren, namelijk elke niet-alcoholische drank die tijdens de middagbreak aan de toog werd geserveerd. Na al die jaren heeft het charlierke op nationale bodem maar blijkbaar ook in het buitenland langzaam maar zeker terug moeten plaats maken voor geestrijke dranken.
Een volledige drooglegging in het buitenland is wel een erg verregaande beslissing die misschien bij de gedupeerden het nodige begrip kan opbrengen indien ook op Belgische bodem het alcoholverbruik tijdens de diensturen meer aan banden wordt gelegd. Men mag echter niet vergeten dat een individu zeer inventief kan zijn indien een gewoonte of gebruik in de clandestiniteit verdwijnt. De supervisie en het voorbeeld van de lokale chef blijven primordiaal, zeker tijdens een totaalverbod op alcoholgebruik, dat op zijn beurt misschien te voorkomen is indien beide peilers van de bevelvoering niet op drijfzand maar op een solide bodem rusten.

10: de Belgische veiligheidsdiensten willen dit jaar kost wat kost een terreuralarm voorkomen tijdens de jaarwisseling. Daarom worden tijdens een gecoördineerde nationale actie 14 vermeende terreurverdachten bij de lurven gevat. Een van hen zou klaar zijn om een zelfmoordactie te ondernemen.
De inlichtingendiensten blijven goed werk verrichten en grijpen tijdig in om terroristisch onheil te voorkomen. Blijkbaar gaan de nationale instanties ervan uit dat een terroristische aanslag in België een uiterst kleine kans maakt en men alle snode plannen tijdig zal kunnen verijdelen. In heel wat landen met uitstekende veiligheidsdiensten is echter al gebleken dat men terroristische wandaden niet kan voorkomen. Men legt er trouwens zijn boontjes niet uitsluitend te weken in het voorkomen van een aanslag maar men treft ook de nodige maatregelen en investeert en oefent af en toe om de catastrofale gevolgen van een aanslag op de best mogelijke manier te beperken. In dit laatste domein heeft België nog een lange weg af te leggen. Een nationale alarmoefening, die naam waardig, georganiseerd door Binnenlandse zaken is zeker geen overbodige luxe en zal heel wat nuttige lessen opleveren die, moest de werkelijke aanslag zich voordoen, vele mensenlevens kan redden. Dat in dit alles ons leger een belangrijke helpende hand kan reiken is overduidelijk maar wordt door het verantwoordelijk departement van Binnenlandse zaken niet echt als zodanig gewaardeerd.
Tijdens de CLV van 17 december 2008 antwoordde Pieter De Crem het volgende op een parlementaire vraag: “De oefening Firm Foundation 2008 werd georganiseerd onder auspiciën van het Europees Defensieagentschap (EDA) en liep van 11 tot 13 november in het Excellentiecentrum CBRN (chemisch, biologisch, radiologisch en nucleair) van Defensie.

Aan die oefening namen 80 deelnemers afkomstig uit 20 landen en internationale instellingen deel. Het doel van die oefening was de in het Europees Defensieagentschap uitgewerkte concepten, uitvoeringsregels en trainingsnormen te testen en te bekrachtigen. Aldus moet het leger opgewassen zijn tegen situaties waarin zelfgemaakte bommen met CBRN-agentia worden gebruikt.

De CBRN- en EOD-deskundigen (Explosive Ordnance Disposal) testten uit via welke technieken incidenten het best kunnen worden opgelost. De CBRN- en EOD-specialisten van de Belgische Defensie demonstreerden hun knowhow bij het aanpakken van dit type incidenten.”
Als Europa gelooft in de capaciteiten van onze defensie om de kwalijke veel omvattende en vernietigende gevolgen van een terroristische aanslag aan te pakken, dan zou dit geloof ook door de Belgische instanties mogen worden bevestigd.

17: tijdens de laatste openbare commissievergadering van de CLV van het jaar worden welgeteld 1 uur en 21 minuten besteed aan het beantwoorden van de vragen, die de heren en dames parlementariërs menen te moeten afvuren op Pieter De Crem. De agenda bevat weinig spraakmakende onderwerpen behalve dan de aanstelling van de nieuwe Chef van Defensie (CHOD). De beslissing werd in de loop van het jaar al verscheidene malen aangekondigd maar ter zitting bevestigt de heer minister dat het mandaat van generaal Van Daele op 31 december eindigt. De leden van de CLV zijn natuurlijk supernieuwsgierig om te weten waarom het verdict nog steeds niet is gevallen en waar het schoentje nu eigenlijk wel wringt bij de regeringspartijen om tot een vergelijk te komen bij de keuze van een nieuwe CHOD.

In het begin van de maand hebben de media trouwens het geheugen van de commissieleden even opgefrist en worden enkele weinig fraaie krantenartikels, zoals "Van Daele ramp voor leger", ter inspiratie aangeboden. Onder deze laatste krantenkop is het toch opmerkelijk dat de journalist van dienst weerom te rade gaat bij de "specialisten" van de militaire syndicaten, die natuurlijk in een ware jeremiade hun beklag maken over het gevoerde beleid. Er zouden echt andere nieuwsbronnen mogen aangeboord worden dan deze die steeds weer opnieuw in hun tendentieus syndicaal domein de CHOD er van langs geven omdat zijn sedert jaren voorgestelde oplossing voor de problemen van defensie niet echt bij de syndicalist van dienst in goede aarde vallen. De problemen, waarmee defensie meer dan ooit heeft te worstelen, is de ware budgettaire aderlating. Beloofde budgetten worden beknot zodat van enige investering, die naam waardig, nauwelijks iets in huis komt. De enige haalbare oplossing van deze dramatische ontwikkeling is inderdaad zo vlug mogelijk het personeelsbestand inkrimpen.

En ja leden van de CLV, één van de kwalificaties waarover de opvolger van de huidige CHOD zeker moet beschikken, is die van stervensbegeleiding ... van het volledige defensieapparaat, indien de huidige tendens van een prangend budgettair keurslijf voor defensie zich verder zet.  
             

In dit verband is een belangrijk onderwerp, dat zeker zijn plaats verdiende op de agenda van de laatste CLV van 2008, zeer illustratief. Normaal had voor het einde van 2008 een beslissing moeten vallen over de 132 resterende MPPV's Dingo II's die onder de voorwaardelijke schijf zouden worden aangekocht. Het erg gunstig prijsaanbod van de 220 exemplaren van de vaste schijf is vanaf 1 januari 2009 niet meer van toepassing op de voorwaardelijke schijf zodat het contract opnieuw tegen een onafwendbare meerprijs moet worden onderhandeld. Het dossier werd in de loop van december ingediend maar werd door de inspecteur van financiën getorpedeerd.
De aankoop van de AIV gaat wellicht hetzelfde pijnlijke traject volgen. 138 AIV's zijn aangekocht onder de vaste schijf. Over de 78  exemplaren van de voorwaardelijke schijf moet voor het einde van 2010 een beslissing vallen zo niet volgt er ook een contractherziening.

Tijdens de bijeenkomst van de CLV van 17 december kunnen we niet nalaten ook even André Flahaut aan het woord te laten in verband met de werking van commissie. "Onze werkwijze is bespottelijk, er wordt zelfs met geen woord meer gerept over Afghanistan. U zal mij hier niet meer zien. Het is genoeg geweest." We kunnen de vorige minister van defensie in zijn uitlating van opgekropte frustratie volledig volgen. De Commissie voor de Landsverdediging heeft nooit in het voorbije decennium in zo'n diep dal gezeten, zowel wat de vorm als de inhoud betreft, en dan viseren we hierbij niet alleen de rapportering van de zittingen
maar ook de frequentie van de bijeenkomsten en de deskundigheid van de meeste vraagstellers.

27: naar het jaareinde toe zorgen de media voor de nodige jaaroverzichten. Kwestie van hun lezers-, luister- en kijkpubliek nog even te herinneren aan de belangrijkste gebeurtenissen in binnen- en buitenland van het voorbije jaar. Diegenen die bijzondere aandacht verdienen worden bij deze gelegenheid ook even in de bloemetjes gezet. We zouden bijgevolg mogen verwachten dat al onze militairen in het buitenland even een bijzondere attentie krijgen. Niets is minder waar. We durven ter vergelijking even over de landsgrenzen kijken en stellen vast  dat bij onze noorderburen de militair op zending in het buitenland toch weerom erg wordt geprezen en gewaardeerd. De populaire Nederlandse radio- en TV-omroepen hebben er zelfs hun krachten gebundeld om samen met het Ministerie van defensie en met de Thuisfrontorganisaties kerstgroeten over te maken van het thuisfront. Via het initiatief Missie Max kan trouwens het grote publiek deze waarlijk warme ondersteuning vanuit de heimat volgen.
Toch kunnen we na enig speurwerk een spoor van appreciatie vinden in de laatste weekendeditie van 2008 van de Standaard. Johan Delmulle, de federale procureur, geeft er zijn persoonlijk jaaroverzicht. Zijn maand november is voor onze militairen in het algemeen en voor dezen in Afghanistan in het bijzonder een deugddoend relaas. "Ik vertrek naar Afghanistan op bezoek bij het Belgisch leger in Kaboel en Kandahar. ... Die soldaten leven ginds onder extreme omstandigheden en staan onder grote druk. Op elk moment van de dag kan een kamikaze zich op hun stellingen te pletter rijden en kunnen F-16's worden ingezet. Daarom ben ik zelf gaan kijken. Ik ben in Afghanistan sterk onder de indruk geraakt van de professionaliteit waarmee de Belgen hun werk doen."
Bedankt Johan voor deze getuigenis. Elke militair en zeker diegene die in het buitenland vertoeft geniet hiervan. Beste media geef het Belgische publiek meer van dit.

31: "D
e ministerraad besliste tijdens haar eerste zitting het mandaat van de huidige Chef Defensie generaal August Van Daele te verlengen. Dit mandaat loopt tot het ogenblik waarop de regering, op voorstel van de Minister van Defensie Pieter De Crem, de aanduiding van een nieuwe CHOD (Chief of Defence) zal goedkeuren." Dit perscommuniqué komt wellicht niet als een verrassing want de piepjonge regering Van Rompuy I kan na woelige wateren te hebben doorzwommen om een nieuwe regeringsploeg te vormen en zonder grondige evaluatie van een degelijke opvolger onmogelijk voor de jaarwisseling een nieuwe CHOD aanduiden.

Eindbeschouwingen.

2008 was voor het Belgische politieke establishment een zeer bewogen jaar. Zowel in binnen- als in buitenland kwam het politiek gekonkel niet erg fraai in beeld. Met alle weeën en smarten die defensie teisteren is er toch één belangrijk lichtpunt namelijk dat in alle regeringen die België in 2008 kende, nog steeds dezelfde minister van defensie aan het roer is blijven staan. Zijn resolute aanpak om de Belgische militair terug in te schakelen voor die taken waarvoor hij heeft getraind en in de meeste gevallen ook is uitgerust, overklast de schriele beleidslijn van zijn voorganger, die het leger gewoon tot een super-NGO wou omtoveren. Pieter De Crem heeft van België op korte termijn inderdaad weerom een weliswaar kleine maar betrouwbare partner gemaakt binnen de NAVO en binnen Europa.
Voor het jaar dat komen gaat durven we een belangrijke wens formuleren. Ondersteun onze militairen, met bijzondere aandacht voor de mannen en vrouwen die het beste van zichzelf geven tijdens een maandenlange vaak moeilijke opdracht in het buitenland. De materiële steun is bevredigend maar aan de morele steun is nog nood. Laat de leden van de Commissie voor de Landsverdediging op een waardige manier beraadslagen, met kennis van zaken, zonder te vervallen in oppervlakkigheid maar met de zo broodnodige aandacht voor de essentiële taken en problemen. Op hun elan zouden de media kunnen verder gaan om de inzet en professionaliteit van onze militairen meer in de openbaarheid te brengen. Ze verdienen het.