SINT FEUILLEN 2019
Ons Partners
Over
De zevenjarige mars Sint Feuillen zal op 29 september 2019 gebeuren !
DE ZEVENJARIGE MARS, op 29 september 2019 :

In de afgelopen twee eeuwen, heeft de ronde van de mars van Sint Feuillen altijd dezelfde bestaan. 
De ronde loopt uit de straten van het centrum naar platteland tussen bossen en velden. Met een lengte van 12 kilometers, verlopt de ronde tussen 8 en 19 uur.
Het eindigt voor de deur van de kerk. Alle soldaten buksschieten om Sint Feuillen  nagedachtenis te eren.
Tijdens de laatste mars in 2012, bijvoorbeeld, werden zo'n 3.000 deelnemers verdeeld als volgt:
Compagnies van de Generale Staf : de Jagers te paard, de Grenadiers van de 14e Brigade, de Compagnie van de Mamelukken, de Compagnie van de Congolezen, de Muziek van de Vrijwilligers, de Compagnie van de Zouaven, de Compagnie van de Donderbussen.
De marsen van de entiteit Fosses : marche Saint-Feuillen de Haut-Vent, marche Notre-Dame d'Aisemont, marches Saint-Barthélemy de Bambois, Sainte-Gertrude de Le Roux, Saint-Remy de Nèvremont, Saint-Roch de Sart-Eustache, Saint-Laurent de Sart-Saint-Laurent, Saint-Pierre de Vitrival et Bataillon d'Austerlitz de Vitrival. Gastmarsen: marche Saint-Roch de Châtelet, Compagnie des Turcos de Floreffe, marche Saint-Jean de Mettet, marche Notre-Dame de Walcourt en Compagnie des Zouaves de Malonne. Vanaf 1970, begeleiden delegaties van de “Association des marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse” de stoet in de middag en voor het najaar met geschut en vlaggen. 
We kunnen dus stellen dat de zevenjarige mars van Saint-Feuillen een bijzonder representatief evenement is van de regionale folklore van de streek tussen de Samber en de Maas.
Sinds 2012, de mars is bij UNESCO herkend.VOLLEDIG AGENDA :

Zo 05/05/19 : eerste voorbereidend uitgaan
Zo 14/07/19 : tweede voorbereidend uitgaan
Zo 18/08/19 : "belofte" plechtigheid 
06+07+08/09 : voorstelling van de Sint Feuillen  
broederschap
Za 21/09/19 : relieken wake
Za 21/09/19 : Iers concert
Zo 22/09/19 : deelnemers zegening  
Za 28/09/19 : St Feuillen mis  
Zo 29/09/19 : zevenjarige mars St Feuillen  
Ma 30/09/19 : Maandag uitgaan 
Di 01/10/19 : Dinsdag uitgaan 
Wo 02/10/19 : " Tchôds-Tchôds " 
Za 05/10/19 : pelgrim ronde  
Zo 06/10/19 : medaille onderscheiden

Sint-Feuillen
Alle deelnemers lopen de zevenjarige ronde om Sint Feuillen te eren.
" Bataillons carrés "
Drie keer buksschieten samen alle soldaten .
" Feu de file "
Voor de deur van de kerk, buksschieten alle soldaten om Sint Feuillen  nagedachtenis te eren.
Geschiedenis
Al meer dan 930 jaren, de Fossois eren Sint Feuillen ...
De stad Fosse heeft haar naam te danken aan Sint Feuillen of Foillan, een Ierse monnik die ons land kwam evangeliseren rond 650, en van Gertrudis van Nijvel een deel van haar landgoed had gekregen met de naam Bebrona (rivier van de bevers), het werd later Fossa. Hij stichtte er een "Scots"-abdij. De religieuze geschiedenis leert ons dat Foillan op 31 oktober 655 werd vermoord in de “Forêt Charbonnière”, vlakbij de Roeulx. In 656 werden zijn overblijfselen teruggebracht naar Fosses, en zo werd Foillan Saint Feuillen en later de beschermheilige van de stad, omdat zijn cultus zich al snel ging verspreiden. Het is ter ere van hem dat verschillende processies werden georganiseerd. De vroegste die in de archieven is gevonden vond plaats in 1086, tijdens de overbrenging van de relieken naar een nieuwe reliekhouder. Deze religieuze ceremonie wordt dus al negen eeuwen georganiseerd. Maar de “militaire mars” bestaat slechts sinds de oprichting, in 1566, van een compagnie der haakschutters waarvan de statuten de verplichting voorzagen "om zichzelf in nobel gezelschap te bevinden, met de wapentekens in de wind, met dwarsfluiten en trommels, wapens en bemanning, de dag waarop ze het verheerlijkt lichaam van de heer Saint Pholien zouden dragen". Deze militaire escorte bestaat dus meer om de patroonheilige te vereren dan om de relieken te beschermen tegen bandieten. Maar waarom om de zeven jaar een mars ? Omdat er, in het begin van de zeventiende eeuw, een "belofte" werd gemaakt om processies te organiseren. Tussen 1634 en 1637 teisterde de pest de regio, en vanaf 1635, werd deze belofte om, om de zeven jaar, een processie te houden gemaakt door de kanunniken en magistraten van Fosses. Maar het was pas vanaf 1844 dat dat de processies strikt om de zeven jaar gehouden worden, zelfs tijdens de laatste oorlog, in 1942.

 In 1900 telde de processie van Satin-Feuillen al 25 compagnies en bijna 3000 mannen. De menigte werd toen geschat op meer dan 50.000 mensen en het station van Fosses, dat tien jaar eerder was ingehuldigd, deelde 22.000 coupons uit! In 1914 werden de voorbereidingen onderbroken door de oorlog, maar in 1918 hield decaan Crispin een ontroerende plechtigheid ter here van onze patroonheilige door de relieken te laten dragen door Ierse soldaten tijdens een processie door de straten van de binnenstad. De dag werd voorgezeten door de abt van Maredsous, dom Columba Marmion, zelf een Ier. De processies van 1921 en 1928 waren uiteraard iets bescheidener; maar in 1935 werd de VZW opgezet om de mars echt te herlanceren. Ondanks de oorlog in 1942, werd er besloten om de processie te organiseren, en kreeg de Generale Staf de toestemming van de Kommandantur van Namen. Er kon geen sprake zijn van uniformen of wapens, maar de compagnies van Fosses (met uitsluiting van hun krijgsgevangenen) en die van Haut-Vent, Nèvremont, en Bambois trokken met de processie door de stad, bewapend met... papieren zakken die ze op bevel van de officier met de mond opbliezen en lieten ontploffen: iets stiller dan geweren en donderbussen, maar de wil was er! Deze processie kreeg toen de naam “Li Mârche ôs satchos” (“de mars met de zakken” in het Waals). Voor de volgende marsen wilden de organisatoren uitblinken door het grote aantal deelnemers, uitgenodigde compagnies, en de uitbundigheid van de processie.


Sinds haar oprichting in 1566, en in ieder geval tijdens de processie van 1571, verzekerde de Eed van de Kolveniers de erewacht van de relieken. Geleidelijk aan kwamen compagnies uit omliggende dorpen verbonden aan dat van Saint-Feuillen erbij: Floreffe wordt vermeld in 1671, Malonne in 1686, Haut-Vent, Bambois, "Les Monts” (Nèvremont en Aisemont), Vitrival en Sart-Saint-Laurent in 1709, Falisolle en Mettet in 1713, Biesme, Châtelet en anderen in de negentiende eeuw.
"Belofte" plechtigheid 
De collegiale kerk Saint-Feuillen ontvangt 650 soldaten voor de belofte plechtigheid.
Medaillewinnaars
Met 7 deelnemingen aan een zevenjarige mars, win elke soldat een medaille. 
Prima !
Tijdens de laatste zevenjarige mars in 2012, zijn meer dan 3000 mannen en meer dan 90 vlaggen gekomen.
Plan

In de afgelopen twee eeuwen, heeft de ronde van de mars van Sint Feuillen altijd dezelfde bestaan. 
De ronde loopt uit de straten van het centrum naar platteland tussen bossen en velden. Met een lengte van 12 kilometers, verlopt de ronde tussen 8 en 19 uur. Het eindigt voor de deur van de kerk. Alle soldaten buksschieten om Sint Feuillen nagedachtenis te eren.


Actualités
Actualités 01
Quis enim aut eum diligat quem metuat, aut eum a quo se metui putet? Coluntur tamen simulatione dumtaxat ad tempus. Quod si forte, ut fit plerumque, ceciderunt, tum intellegitur quam fuerint inopes amicorum. Quod Tarquinium dixisse ferunt, tum exsulantem se intellexisse quos fidos amicos habuisset, quos infidos, cum iam neutris gratiam referre posset.
Actualités 02
Quis enim aut eum diligat quem metuat, aut eum a quo se metui putet? Coluntur tamen simulatione dumtaxat ad tempus. Quod si forte, ut fit plerumque, ceciderunt, tum intellegitur quam fuerint inopes amicorum
Actualités 03
Quis enim aut eum diligat quem metuat, aut eum a quo se metui putet? Coluntur tamen simulatione dumtaxat ad tempus. Quod si forte, ut fit plerumque, ceciderunt, tum intellegitur quam fuerint inopes amicorum.

Quod Tarquinium dixisse ferunt, tum exsulantem se intellexisse quos fidos amicos habuisset, quos infidos, cum iam neutris gratiam referre posset.
Contact
Om ons te contacteren :
CONTACT ADRESS

info@saintfeuillen.org

Tél : +32473805243

12 Place du Marché
B-5070 FOSSES-LA-VILLE


©2018 - COBE - Etat major de la marche saint-feuillen de fosses-la-ville