betogingHalle

verderterugHet Belgisch gezanik ! Nr.1


De bedenkelijke courant over een binnenlandse politiek van gisteren.

!!! Klik hier om eigen nieuwsbericht te publiceren !!!


Alvast bedankt voor elke ernstige vorm van medewerking.
Uw bijdrage is ogenblikkelijk na te lezen, nadien kan ze gemanipuleerd en door een streng gecensureerde versie vervangen worden.
Voor het opstrijken van een vergoeding voor uw bijdrage u melden op het eind van de maand bij sterik.tk

Bede om oncomposteerbare zever, samen met smaad en klein giftig afval in eigen milieubox te deponeren!


Op 17.6.2001 liet Fouron - la - Hapart dit achter:
Hedenochtend ketende de extreem-rechtse Xandra Koolen zich vast aan een hekken van het Paleis van Laken. Ze hinderde de vrije toegang tot het Paleis. Met grote moeite wist een Brusselse agent haar te verwijderen. De agent werd gebeten en voor verzorging opgenomen. A.K. liep een ladder op in haar kous. Het parlementslid dient klacht in tegen de federale politie. De Vlaamse Minister President reageert verontwaardigd en roept zijn collega de Donnea tot de orde.

Om de rust in het eendrachtig land niet te verstoren en om ervoor te zorgen dat de huurders hun belachelijk lage huishuur toch niet moeten betalen, beslist Vlaams minister van Grembergen het ontroerend goed te laten overnemen door de Vlaamse Gemeenschap.

Hiertoe stemde het Vlaams parlement in met het decreet ter goedkeuring van vriendjespolitiek en huurnalatigheid. Dit decreet moet voorkomen dat een eigenaar zijn huis op de vrije markt te koop stelt. Indien een democratisch parlementslid er in slaagt zich aan de voordeur van een huis vast te ketenen dan wordt dit huis aangekocht door de Vlaamse Landmaatschappij van Planeconomie.
Op 1.2.2004 liet info dit achter:
Alexandra Coolen zou zoiets niet doen en zeker niet ongestraft. Dit in tegenstelling tot Jean-Marie Happart die zich wel onwettig maar onbestraft belachelijk maakte door zich vast te ketenen. Marcel Cools, de zoon van de vermoorde PS-topman André Cools, noemt José Happart een leugenaar, een bedrieger, een lasteraar. Marcel Cools staat niet voor het gerecht wegens eerroof. Er zal dus wel iets van aan zijn. De broers Happart zijn een ééneiïge tweeling. Of een van de twee ook een betere is ?Op 18.6.2001 liet e-mans dit achter:
Voor Magda Demeyer en Dalila Douifi moeten kinderen de familienaam van de moeder krijgen. Het ontzag van deze socialistische "volksvertegenwoordigsters" voor hun eigen vader is zo groot, dat ze ZIJN naam aan al hun vrouwelijke nazaten willen doorgeven.
Progressieve dames, laat U niet verder onderdrukken. Op de barricades met Freud en Oedipus !


Op 20.6.2001 liet een getuige dit achter:
Tijdens zijn bezoek aan ons land werd er geprotesteerd tegen President Bush. 29 NGO's en de VU-jongeren riepen hun leden op deel te nemen aan deze betoging. Dat slechts 400 betogers (13 per vereniging) opdaagden was te wijten aan het gering aantal infiltranten van de federale politie. Daar deze infiltranten vergeten waren, stenen en maskers vanuit hun politiekazerne, mee te nemen, verliep de protestbetoging zonder geweld. In het Zweedse Göteborg daarentegen werden duizende politieagenten als agitator uitgedost en pleegden geweld. Nadat ze zich snel in politieagent hadden omgekleed gingen ze over tot het in elkaar slaan en oppakken van vreedzame betogers.


Op 21.6.2001 liet Djohnnie Walker dit achter:
Met gebroken armen en benen kwam een van mijn kennissen die tot laat in de nacht op het Ministerie werkte in het AZ van Jette terecht. Hopelijk komt hij weer in de plooi. Van zijn Mercedes is dit niet meer te verwachten. Om naar de toekomst toe de regering te vrijwaren van destabilisatie is het de overweging waard de S-klasse van Mercedes te voorzien van airbags en veiligheidsgordels i.p.v. met chauffeurs uit te rusten.
Rechtzetting 1.2.2004 : Sinds de heer Luc Vandenbossche zijn socialistisch ministerschap vergooide voor een onderbetaald baantje op de controletoren op Zaventem, heeft hij nicotine en wisky ingeruild tegen zoethout en rechtsdraaiende botermelk.
Op 21.6.2001 liet Philiep Moris dit achter:
Ik verneem dat ook een kennis van mij tot laat in de nacht op het Ministerie werkte en zijn ledematen in het verkeer per ongeluk heeft gebroken. Ik wens hem naar de toekomst toe een spoedig herstel en dat hij weer vlug aan zijn trekken komt.
Rechtzetting 1.2.2004 : Sinds de heer Luc Vandenbossche zijn socialistisch ministerschap vergooide voor een onderbetaald baantje op de controletoren op Zaventem, heeft hij nicotine en wisky ingeruild tegen zoethout en rechtsdraaiende botermelk.


Op 24.6.2001 liet AVV - VVB Belgium dit achter:
Sinds enige dagen zendt de omroep van de Vlaamse Gemeenschap een uiterst geslaagd reclamespotje uit, over Belgium _____________________.be.

De 395 Engelstalige VRT- kijkers wordt duidelijk gemaakt hoe fantastisch Belgen en het land Belgium wel zijn.

Vanuit de ambassades van Kazachstan, Nederland, Bulgarije en Albanië kreeg de VRT de vraag om deze spot over Belgium in hun landen, in de plaatselijke talen te mogen uitzenden.

De ons omringende landen willen ook voor hen op de VRT reclame laten maken. Bij de makers van de spot liepen talrijke opdrachten binnen.
De Zwitsers wensen een spotje in het Servo-Kroatisch.
Luxemburg wil zich promoten in het Fries.
Frankrijk zal zich promoten onder het motto:
"Wir sind die schönsten".
Onze Oosterburen willen zich in de kijker plaatsen met een reclameblok van 25 minuten met als Leitmotiv:
Nous payons le plus - Azdri fara lei conpruta -
Ahem chi cham lafgasmirah- Bruts kalam omdet flå -
en nog 27 ongermaanse talen. Om niemand te bruuskeren wordt het geheel niet van Duitse ondertitels voorzien.

Naar verluidt, omdat ze de Europese eenmaking minder gunstig gezind zijn, wensen de Denen, Ieren en Britten hun eigen land op de VRT niet te promoten.

Na overleg met de federale regering besloot de VRT het Vlaams spotje:" Eigen stoef stinkt!" niet uit te zenden.
Ook onder de titel : "Aan eigen lof zit er een reukje", maakt het weinig kans om door de censuur te geraken.


Op 28.6.2001 liet Ars Artis dit achter:
Het beroemde kunstwerk ‘De Mosselpot’, aanwezig in het museum voor modernistische kunst, blijkt een vervalsing te zijn . Een groep deskundigen bestaande uit vooraanstaande kunstkenners en achteraanstaande mosselplukkers, is hiervan ten stelligste overtuigd. De subsidies voor definitieve aankoop van de ‘Mosselpot’ komen dan ook ernstig in gedrang. De museumdirectie laat weten dat zij diep geschokt is. De Vlaamse Minister van Vlaamse Sculptuur laat de directie niet in de kou staan . Tijdens een spelletje op de televisie diende hij het voorstel in om een andere maar echte ‘Vlaamse mosselpot’ in het museum onder te brengen.
Gisterennacht werd hierover met de oud-conservator van het museum lang en ernstig overleg gepleegd tussen tien na twaalf en vijf voor halféén en pot en pint. In samenwerking met, en op bevel van, de voorzitters der Vlaamse democratische partijen zullen alle Kamerleden die de Lambermontakkoorden goedkeurden, zich heden voor de residentie van Premier Verhofstadt verzamelen. Gezamenlijk zullen ze onder begeleiding van de heer Jan Hoet, ( in boksershirt en met megafoon,) het Belgisch Volkslied aanheffen. Als ze de drie laatste zinnen zingen “ Voor vorst, voor vrijheid en voor recht ! “ , haalt de heer Jan Hoet een Ardeense hesp uit zijn broek. Op dat ogenblik openen de parlementsleden wagenwijd hun mond om ‘vrijheid’ te zingen. Gesynchroniseerd met het woord ‘vrijheid’ leggen persfotografen de gelaatstrekken van onze fiere Vlaamse vertegenwoordigers , op de beeldplaat vast.
Reeds vanaf morgen is een collage van hun beeltenissen in het museum te bewonderen. Onder de titel ‘ De Vlaamse Mosselpot’ wordt het de entplaats voor het Vlaamse opportuun surreëelrealisme.
Men verwacht grote erkenning en een onstelpbare volkstoeloop.
In het museum.


Op 12.7.2001 liet Flute Concerts Lmd. dit achter:
Onze firma stelt haar deskundige medewerkers tegen gunstige voorwaarden ter beschikking van zaaluitbaters en feestvierders. Talrijke veel besproken maar ongewenste sprekers houden wij ondercontract.

Om uw feest een daverende musicale apotheose te bezorgen,
sturen wij U op eenvoudige aanvraag, een onzer ongewenste sprekers. Samen met het opdagen van deze, krijgt u GRATIS een concert aangeboden. De muzikanten bedienen met swung de ratel en het scheidsrechtersfluitje. Zo kunt U meteen uw viering met een spetterend eind afsluiten.

Referenties over Flute Concerts Lmd. kunt U verkrijgen bij de inrichters van de Vlaamse 11 juliviering te Denderwindeke, waar we het genoegen hadden de heer Paul Pataer te mogen misplaatsen.

Voor de Belgische 21 juliviering mochten we talrijke aanvragen ontvangen, zowel van de RUG als van andere Vaderlandslievende verenigingen, met het verzoek om een optreden van de heer Roeland Raes.
Hieraan kunnen wij helaas niet meer voldoen. Want de heer Roeland Raes is overgestapt naar ons zusterbedrijf 'Justice Lynch Partys'.

'Justice Lynch Partys' zal op 21 juli het nationale feest voor het Koninklijk Paleis verzorgen. Om 14 uur zal de heer Roeland Raes gehuld in een zwart-gele vlag voor de menigte enige liederen ten gehore brengen. Tot het repertoire behoren:
'Mijne Vlieger', 'Drinkt Brüderlein drinkt'en de 'Vlaamse Leeuw'. Of Zijne Vlieger zal opgaan is ongewis, maar met het lot van de Vlaamse Leeuw is het succes definitief bezegeld.

Flute Concerts en Justice Lynch Partys kunt u elektronisch boeken bij reptils@nd.partners.brr


Op 28.8.2001 liet Philiep Moris dit achter:
Ik verneem dat mijn kennis die zich herstelde in het AZ te Jette, dat hij reeds op zijn ziekenkamer aan zijn trekken is gekomen. ´t Is wel spijtig te horen dat onze sigaretten niet meer in de smaak vallen van onze oude klant. Als hij met zijn dikke sigaar uit Havanna Castro Fideel wil zijn, doet hij maar. Binnen enige jaartjes moet hij de rekening van de kosten aan zijn gezondheid dan ook maar naar Cuba opsturen. Op vergoedingen van Philiep Moris hoeft hij nu niet meer te tellen. Als de solidariteit met de eenvoudige werkmens samen met de rook uit zijn hoofd is verdwenen dan drinkt hij ook maar Veuve Kliekoo want SPA is dan ook niks meer voor hem. Als ge eens wist hoe een mens zich aan sommige kennissen kan mispakken.
Rechtzetting 1.2.2004 : Sinds de heer Luc Vandenbossche zijn socialistisch ministerschap vergooide voor een onderbetaald baantje op de controletoren op Zaventem, heeft hij nicotine en wisky ingeruild tegen zoethout en rechtsdraaiende botermelk.


Op 2.9.2001 liet Fouron - la - Part dit achter:

Voor het welzijn van de mensheid en van onze Waalse vrienden in het bijzonder, rekken de gebroeders Happart hun lange armen om met hun kruiwagen bergen harde Marokkaanse rechtspraak te verzetten. Vorige week is het nichtje van onze strijders voor vrijheid en recht van onderdrukking van de autochtonen van Overmaas, jammerlijk in de val getrapt van de douane van het Marokkaanse koningsdom. De rechtbank heeft haar voor amper 21 kilogram hasj,veroordeeld tot 1 jaar achter de tralies . Een beetje veel en een beetje snel, wat we niet gewoon zijn, vinden haar lieve Oompjes.
Niet omdat het eigen volk zou betreffen, maar ze vinden het plots de hoogste tijd die Marokkanen eens te leren hoe ons gerecht werkt.
In Tanger organiseren deze twee zeer democratische politici voor de plaatselijke bevolking een optocht onder het motto 'Retour á la France '. Voor de afwisseling zal José Happart zich aan de ingangspoort van de Kashba vastketenen en lappen uitdelen aan Marokkaanse Gendarmes. De bevolking van Luik werd opgeroepen haar solidariteit met de arbeiders en boeren in Marokko te komen betuigen. Zeven rode reisbussen afgeladen vol met FGTB-ers en alle kasseien van de Place Saint Lambert worden tegen overmorgen in Tanger verwacht. A bas les Marocains, à bas les Boches du Sud !


Op 3.9.2001 liet Jan Moedwil dit achter:
Moedige Telgen,
In Durban, op de internationale bijeenkomst tegen rassendiscriminatie, waagde een vertegenwoordiger van de zwarten het, van ons Belgen verontschuldigingen te eisen voor leed dat hun vorige eeuw ZOU aangedaan zijn. Maar onze Vaderlandse delegatie heeft zich niet laten kisten door die onnozele zeveraar. Eveneens een dikke proficiat voor de weerstand van onze moedige Franse en Engelse geallieerden !
De smerige moffen zijn schuld aan alle ellende die de zwarten moesten ondervinden ! 't Is nogal normaal dat Fischer, de Hun van hun buitenlandse zaken, fout bekent en zijn laffe spijt betuigt. Geen Arabier, geen plaatselijke Stampotentaat en zeker geen Leopold II heeft de zwarten ooit één kroezel haar gekrenkt. En laat den Dotsch er maar voor dokken . 't Is de mof die stinkt van 't geld en uit zijn sokken !


Op 4.9.2001 liet Moeder de Gans dit achter:
Nadat Princessemaman diep in Der Spiegel keek en luidop voorlas, verbleekte ons Kroonauraatje, en werd Het Laatste Nieuws een kwakkel rijker !
Maar het juridisch onderzoek naar de grondwettelijke rechten van virtuele troonopvolgers was echt, en niet te versmaden. Over dit zeer relevant nieuws wisten de Duitse modderkrantjes echter niets te publiceren !
Nadat het de Hunnen niet gelukt is, zich hier blijvend te moeien met onze binnenlandse aangelegenheden, werpen ze zich op onze ambassade in Parijs. Indien onze ambassadeur Pierre Champenois een drukkerij bezoekt, gaat dat Hun noch hoen aan ! Volgens die Moffen zou onze ambassadeur niet mogen vragen om de drukpersen bij uitgeverij Flammarion eventjes stil te leggen. Zelfs de kleinste Belgische uitgever weet dat het lawaai van de pers gevoelige oren kan beschadigen.
Als er klanten, leveranciers of geldschieters voorbij komen, legt een sociale schrijnwerker, zelfs zonder vragen, zijn zagerij stil. En een drukpers zou moeten blijven draaien ?
Dat die Duitsers al maar rap stoppen met hun subversieve zagerij. Ons koninkrijk zal Hunnen haring niet braden!


Op 10.9.2001 liet de dienaar der natie dit achter:

Im Gleichschritt marsch !

Nog niet gecensureerd maar toch al verhuisd naar elders ! (klik.klik...!)


Op 31.1.2002 liet VVKleiduif dit achter:
De VLD legt Jean-Marie Dedecker het vuur aan de schenen. Open debatcultuur. Doordat in Kalmthout een VLD-schepen de wetten op gebruik van vuurwapens aan zijn laarzen lapt verliest een familie hun kind en broertje. De VLD stelt geen coach aan . De schepen zal verder schepenen. Open schietcultuur ? Vrij Liberaal en Democratisch. De partij van de burger, is dat de partij van voor of van tegen de burger ?


Op 12.3.2004 liet Alleenstaande met 3 kinders met e-maal geen email wel leefloon dit achter:
Wist u ?
Dat onze Vlaamse ministers een maandwedde hebben van meer dan 10.000 EUR (ruim 400.000 BF).
Dat zij een maandelijkse huisvestingsvergoeding genieten van 2.350 EUR (ongeveer 95.000 BF).
Dat zij een huishoudkostenvergoeding per maand ontvangen van 876 EUR (ruim 35.000 BF).
Dat zij een kleine 300 EUR per maand bijkrijgen als "persoonlijke forfaitaire onkostenvergoeding" (zowat 12.000 BF).
Totaal is dat 13.526 EUR of (545.637 BF) elke maand van het jaar.

Om met die armoedewedde niet te verhongeren hebben de heren een VISAkaart op zak.
De afrekeningen van hun broodje verkeerd en wat kattenvoer wordt door de staat, de "mensen" , vergoed.

Steve STEVAERT gaf met zijn (onze) kredietkaart in dure restaurants de som uit van 22.210 EUR ( 896.000 BF) voor 97 etentjes (ongeveer 2 per week) en dat tegen een gemiddelde prijs van 229 EUR per eetmaal.

Vijf restaurants met Michelin-sterren werden vluchtig bezocht door de jongens van het kabinet van Patrick DEWAEL waar drie VISA kaarten in omloop zijn. Dit leidde tot amper in 168 etentjes, waarvan slechts 60 verzet aan de tafel van Patrick DEWAEL .
Bijzonder zuinig zijn de omzwermingen in het buitenland, met een uitgave van 3390 EUR op 16 maart 2002 in restaurant STUCKI (2 Michelin ** ) in Basel (Zwitserland), diezelfde dag wordt, met een andere Visakaart en door andere flinke jongens nog maar eens een bijkomende hulde gebracht aan het TEUFELHOF eveneens in BASEL voor de niet mis te verstane nota van 2052 EUR , dus zowat samen op een dag 5.442 EUR of een kleine 220.000 BF.

Via de kredietkaart betalen de brave "burger" en "de mensen" het prijskaartje voor de spijs en drank van parvenu's, matuvu's, de gekozenen des volks.
Op 14.3.2004 liet info naar@sterik.tk dit achter:
Beste Leefloner,
Deze etentjes zijn alles behalve verfoeilijke braspartijen.
Slechts met volle maag en roezig hoofd is het land te besturen.
En zonder weelderige weldoeners lagen al die bezochte fritkoten op apengapen.
En wees eerlijk, een keertje mosselen met frit is geen luxe meer. Verheug u er liever op dat de ministers alles geven om de BTW hierop te verminderen. Weldra wordt drinkeneten voor iedereen, ook zonder andermans Visakaart betaalbaar. En wie bij de mosselen nog een kwak mayonaise pakt, heeft die er gratis bovenop.
En er is toch niets beter dan dat, voor de mensen !
Op 1.3.2006 liet Alice VERHOEYEN met e-maal verhoeyen.alice at skynet.be dit achter:
Gisteren keek ik zoals altijd naar de nieuwsberichten op VRT1. Kort na het nieuws werd een spotje uitgezonden van een man die gekwetst werd en volledig GRATIS verzorgd werd. Zo, zo, ik ben zelf nog nooit gratis verzorgd in België, en de sociale wetgeving vermeldt tot nog toe geen gratis verzorging, zelfs niet met een verzekeringspolis van Ethias, die aan de personeelsleden van de post, NMBS, ministeries, parlement, enz. verstrekt wordt.
Dit spotje geeft eens te meer aan dat men probeert de bevolking te laten indutten. De gezondheidszorg is zeker niet gratis. Het is zelfs zo, dat men in de privé-instellingen, waar hoge erelonen schering en inslag zijn, het best verzorgd wordt. Persoonlijk heb ik hoegenaamd niks tegen de artsen of het verplegend personeel, integendeel deze mensen hoeven werkelijk een roeping voor hun beroep te hebben, anders houdt men het niet vol. Maar de bevolking wijs maken, dat de gezondheidszorgen GRATIS zijn, dat is toch al te kras.
Zo, deze avond ga ik op consultatie bij een dermatologe in een zeer bekend en uitstekend universitair ziekenhuis. Het eerste wat alle mensen hoeven te doen is betalen aan de kassa's gevestigd net aan de ingang, anders komt men er niet in. Vrijwaar ons van een gezondheidszorg die volledig door de Staat beheerd wordt a.u.b. en zend geen spots uit die regelrecht indruisen tegen de geldende regels. De Belgische bevolking heeft RECHT OP EERLIJKE INFORMATIE.
Dat men dan nog de man in kwestie (in het spotje op VRT1) laat bellen naar de VS, waar de gezondheidszorg inderdaad niet door de Staat gedragen wordt; maar WAAR DE MENSEN HUN BRUTOLOON IN HANDEN KRIJGEN EN ZELF DE VRIJHEID HEBBEN OM BIJ EEN PRIVATE ZORGENVERZEKERING AAN TE SLUITEN, NAAR HUN KEUZE is werkelijk des Guten zuviel!
Als ik het verschil zie van het brutoloon en het nettoloon, val ik bijna omver als ik op een loonstrookje zwart op wit lees dat mijn maandloon in 1999 (ja, opzettelijk nog in BEF, om het meer verstaanbaar te maken voor de derde leeftijd waar ook niet veel rekening mee gehouden wordt)
80.070 BEF brutoloon = 48.929 BEF nettoloon of 1212,92 euro - ja, ja zo'n
10.465 BEF gaat naar de RMZ en
21.064 BEF naar de bedrijfsvoorheffing - wat betekent dat zo'n 40% EERST EN VOORAL NAAR DE STAAT GAAT.
Dus schrap a.u.b het woord gratis in het spotje op de VRT1.
A.Verhoeyen

!!! Klik hier om eigen nieuwsbericht te publiceren !!!


Alvast bedankt voor elke ernstige vorm van medewerking.
Uw bijdrage is ogenblikkelijk na te lezen, nadien kan ze gemanipuleerd en door een streng gecensureerde versie vervangen worden.
Voor het opstrijken van een vergoeding voor uw bijdrage u melden op het eind van de maand bij sterik.tk

Bede om oncomposteerbare zever, samen met smaad en klein giftig afval in eigen milieubox te deponeren!

verderterug


Terug naar tof.at.tf

betogingHalle