betogingHalle

verderterugLevend lijken

In Wenen werden onlangs de hersenen der slachtoffers van medische experimenten van een verfoeilijk regime, uit de formaldehyde gehaald en plechtig ter aarde besteld.
In Anderlecht komen nu lijken, (over duizenden gemeentegrenzen gesmokkeld ? ) uit kartonnen dozen te voorschijn. Om er door honderdduizenden aangestaard en aangegaapt te worden. ' Körperwelten', heet de reizende tentoonstelling die al meer dan zeven miljoen kijklustigen in zijn tent lokte en bevredigde. Tent, of oud postgebouw , of eender welke ruimte die kan dienen om levenden en doden te herbergen, maar AA1- kwaliteit bieden alleen de kelders van het slachthuis te Kuregem .

GunthervonHagensDe man op de foto is een schitterende vakman. Als eerste slaagde hij erin een techniek te ontwikkelen om medische preparaten hun uitzicht geurloos te laten behouden. Van dierlijk weefsel maakt hij 'plastinaten'. Water en vet worden door kunststof vervangen en klaar is kees, na een moeizame en nauwgezette arbeid. Nuttig, mooi en duurzaam voor de cursus anatomie, voor biologen en aankomende chirurgen. Andreas Vesalius verbleekt erbij. Er breken slechte tijden aan voor rariteiten op sterk water en misvormde foetussen in bokalen. Geen kermisgast die zich daaraan nog wil verkneukelen !

De man op de foto is een schitterende mediakenner. Wat als wetenschap begint, wordt pedagogie, wordt kunst, wordt sensatie, wordt markt. Is het vermarkten van lijken het alleenrecht van begrafenisondernemers, pastoors, verbrandingsovens, gemeentes en hun begraafplaatsen ? Toch niet voor de man op de foto.
Als de kale knikker het zonlicht niet mag zien kan een hoed behulpzaam zijn. En waarom dan niet die van Beuys? En neem dan ook maar Beuys zijn broek, zijn wit hemd en zijn vest. Het schenkt de schijn van kunstenaar. Gunther von Hagens heet de man,' von' heet alleen de adel, soms wordt men zo geboren. Toen het huwelijk tussen mijnheer Günther en zijn Gnädige Frau von Hagen strandde, verliet Günther de vrouw maar nam haar adelijke naam . Geprezen zij de Duitse gelijkberechtiging van de man !

Waar kunst en adel nog voor dichte deuren staan, breekt een 'professor' de laatste sloten open.
Ook zijn titel heeft professor Gunther von Hagens niet gestolen. Sinds 1996 is hij gastprofessor in China. KirgiziŽ verleende hem de titel van ereprofessor.
De gelaatstrekken van vele verstarde doden kunnen nog de ontvoering uit hun diepe AziŽ verraden. Overal waar in Duitsland en elders, de aan flarden gesneden lijken als kunstwerken werden gepresenteerd, vormden zich slangen van nieuwsgierige kijklustigen . Maar tevens ontstond er grote beroering in de media, bij de kerkleiders, moraalfilosofen en bij de politici. Ei zo na werd op menige plaats de tentoonstelling al dan niet verboden.

Ons land heeft het blijkbaar niet nodig, te reflecteren over de raakpunten van kunst & wetenschap & dodenrust & commercie.
Zonder boe of bah werken instellingen, die zich in stand houden met uw en mijn belastinggeld, mee om een omstreden, volledig privé initiatief te steunen. Professor Günther von Hagens mag rekenen op de medewerking van Le Soir, radio Mango, het Vlaamse Kinesitherapeuten Verbond , van de Stad Bruxelles en Abatan, de NMBS , en de Vlaamse Gemeenschapscommissie, en natuurlijk van VTM, die mogen zoiets toch zeker niet missen.
Minister Marleen Vanderpoorten mag van professor Gunther von Hagens niet verwachten dat hij haar scholen van gratis didactisch materiaal zal voorzien, maar of ze het wil of niet, de zeer leerrijke schooluitstapjes naar Anderlecht zullen een archaÔsch taboe uit de hoofden van meisjes en knapen wegblazen.

Gevoeligere zielen kunnen wellicht op Allerzielen, beladen met bloempotten met dikke witte chrysanten de doden gaan eren: de Kirgiezen, de man die zijn huid voor zich houdt, de zwangere vrouw die haar dode kind nooit mocht baren, de stille violist, de schaakspeler, ... allen voor eeuwig volhardend in hun patstelling.
Met een hoog Jambersgehalte.
18.9.2001

'Ik kan er nog wat leren' roept de mooiste jongen, aan tafel bij de VRT. Jo Depoorter gaat zeker eens kijken bij die `heuse`professor.
Dat zal wel, wij gluren om te leren. En vanaf het vijfde studiejaar alles eens netjes overdoen, en dat heel enthousiast. Dommer zal men er niet van worden !

Mijnheer von Hagen laat zijn lijkenshow goed in de kijker brengen.
Sinds 22.9.2001 promootte de VRT herhaaldelijk, kritiekloos de veredelde kermistentoonstelling.
Eens vroeg er een semi-originele minnaar zijn toekomstige bruid ten huwelijk.
Een ander maal begeleidden pseudonaakte balletdansers vanuit de grafkelders van Kuregem het VRT-jaaroverzicht.
De VRT kan goed leven, met de merkwaardig opgezette lijken. De Vlaamse openbare omroep waardig . Alles ongevraagd en gratis op uw scherm.
Volgen maar, volgen maar, sta niet te treuzelen, de volgende vertoning gaat beginnen !
8.1.2002

... een doorgeduwd spel ?

Vijf dagen voor sluitingstijd doet het VRT-journaal nogmaals een inspanning om volk te ronselen voor mijnheer möchte-gern-Beuys. Reeds 65000 toeschouwers brachten hun laatste frank naar de dodenkelder. Na hun bezoek verklaarden zich 16% bereid om hun organen af te staan - na hun leven.

Dit edel gebaar, opgewekt door de Körperwelten, mocht de volgeprezen VRT-zendtijd rechtvaardigen.
16% x 65000 = 10400 !
Hoe meer zielen, hoe meer vreugde.
Mogen onze klinieken, onze zieken, u en ik zich daardoor verheugen op een stijgend aantal donororganen ? Verre van, want 100% van 10 miljoen is nog altijd iets meer dan 10400 !!

Blijkbaar zonder medeweten van de VRT- nieuwsdienst worden tien miljoen Belgen immers staatseigendom, zodra zij ophouden met ademen . Het uit de doeken doen van de zeer leerrijke en educatieve mummies, had er minstens toe mogen bijdragen, dat de bezoekers wisten dat hun dode lichaam sowieso een donorlichaam is. Ten gerieve van de genezing van achtergebleven medemensen.
Bij leven kan de Belg, om egoÔstische of andere redenen, de verbeurte van lijf en leden ongedaan maken. Dit behoeft niet aangemoedigd, maar mocht toch geweten zijn.
En zodra dit het geval is, mogen onze wetgevers er ook eens voor ijveren dat Europa hun wet overneemt. Of neemt de EU alleen genoegen met de Belgische organenexport ?
Dat deel van het thema haalt niet het journaal. Het journaal brengt immers belangrijke thema's. Die thema's waarvan het prentjes maken makkelijk is.

25.2.2002

De nationale test : FOEI !

door Peter Timmerman

Op VRT ging het er deze zondag weer bijzonder hoogdravend aan toe tijdens de Nationale Test. De geforceerd uitgelaten Peeters en het zelfuitgeroepen intellect Lisa trachtten er het EQ ofte emotioneel quotiŽnt te meten van een volslagen idioot publiek. Tientallen zotskappen zaten verdeeld in groepen als Ďde studentení, Ďde domme blondjesí, Ďde politicií. Let wel, geen Blokkers, stel je voor dat die hoog zou scoren in deze testÖ Top of the bill is de schare BVís die het panel uitmaken en voor de rest geen enkele zinnige bijdrage (kunnen) leveren.

Veel is ergerlijk aan dit idioot programma.
Ondermeer dat de wetenschap (of toch enkele wetenschappers) haar naam wil verbinden aan een dergelijk media-event dat eigenlijk nul wetenschappelijke waarde heeft. Indien de vragen al wetenschappelijk aanvaardbaar zouden zijn, is de manier waarop clown Peeters ze brengt dit allerminst. De antwoorden of interpretaties die hij geeft, zijn dat ook niet. Bovendien heeft de test meer van een kwis of spel, waarbij het doel blijkbaar is de hoogste score te bereiken en de overwinnaar met veel vertoon wordt gevierd. Het levert ons de meest emotioneel intelligentie BV op, met steun van een soort van wetenschap. Foei wetenschap !

Even ergerlijk is de zelfingenomenheid van de BVís in het panel en ook in het publiek. Hun grootheidswaan straalt van hun gezichten af. Aan ego hebben ze in elk geval genoeg. Zo erg zelf dat ze de pretentie hebben de waarheid te kennen en te vertellen. Dat vrouwen een hogere emotionele intelligentie hebben, zou vrouwe Lisa hoedanook verkondigen, waar of niet. Want zoín dingen behoren gewoon waar te zijn. En de vanzelfsprekendheid waarmee clown Peeters de psychologische wetenschappen geweld aandoet is ronduit verfoeilijk. Foei media !

Maar ook politici gaan weeral niet vrijuit in dit soort entertainment en volksbedrog. Behalve Blokkers waren ze weer allen op de voorgrond, en zaten ze zich weer publiekelijk te amuseren met de idiootste dingen eerst. Wanneer komt er een wetsvoorstel dat politici verbiedt van nog in amusementsprogrammaís op te treden. Het enige wat toegelaten zou mogen zijn is politiek of maatschappelijk inhoudelijke programmaís en programmaís over voorbije politieke en maatschappelijke verwezenlijkingen, met andere woorden, ernstige programmaís waar het over hun job gaat. Wat heeft de bevolking eraan die idiote koppen te zien Aan Tafel of in de Nationale Test ? De kloof tussen politiek en bevolking groeit naarmate ze zich de BV-status toeŽigenen. Zouden politici zich niet beter 100% bezig houden met datgene waarvoor zij verkozen zijn, namelijk een degelijk bestuur verwerkelijken en hun politieke inhoud in werkelijkheid omzetten? En zou de VRT niet wat meer objectieve informatie moeten vrijgeven over politieke keuzes en actie, waar die berichtgeving vandaag gericht, gekleurd en beperkt is? Foei politiek

Met dank voor overname uit de verdwenen webstek van Peter TimmermanIm Gleichschritt marsch !

De media volgen geruime tijd een strategie om de Belgische democratie voor haar ondergang te behoeden.
Met weinig vertrouwen in het gezond verstand van de Vlaamse kiezer, lopen ze in de pas met marketingspecialist NoŽl Slangen . Volgens zijn kronkels mogen de uitdragers van verderfelijk gedachtegoed het daglicht niet meer zien. Met de duivel mag de Vlaamse homo sapiens niet langer geconfronteerd worden. Want het horen van zijn taal, het aanschouwen van zijn beeld , het ruiken van zijn adem, legitimeert zijn bestaan. En daarmee zijn duivels plan.

Om de arme zondaars te behoeden legden Hogepriesters zich en hun horigen de vijf geboden der Niewdemocratie op.


  Welke zijn de Vijf Geboden der Niewdemocratie ?

  De Vijf Geboden der Niewdemocratie zijn :
  1. Gij zult de thema's van de politieke tegenstander niet verzwijgen !

  2. Gij zult ervoor zorgen dat het publiek zich een negatief beeld vormt van de politieke tegenstander !

  3. Gij zult de verspreiding van ideeŽn die de tegenstander goed uit komen, ten allen prijzen vermijden !

  4. Gij zult uitkijken naar interne problemen bij de politieke tegenstander !

  5.Gij zult regelingen treffen die uw vrienden vrijwaren van elke aanklacht die uitgaat van de politieke tegenstander !De heer Bouveroux zat erbij en keek ernaar, toen de heren Leo Hellemans en Bert de Graeve himself, de nieuwe VRT- beheersovereenkomst voor de kijker inleidden.
De volgende dag stonden zijn soldaten al in 't gelid.
[De VRT-beheersovereenkomst (in 2006 vervangen) was voorheen te lezen bij de " bij de De Standaard op een pagina met de naam : " vrtblok.html"]


Op 5.9.2001 mocht de burgermeester van Middelkerke komen verkondigen dat het aantal toeristen in Westende niet is verminderd. Men mag de burgemeester best geloven. Wellicht zijn er preutse toeristen van Bredene naar Westende overgewaaid. En hoe mooi het weer dit jaar aan zee was, heeft men weerman Deboosere niet meer laten herhalen. Het personeel in het nieuwe asielcentrum was ook tevreden . Dat zal wel , meer loon en minder werk. Gemiddeld hebben er twee personeelsleden drie asylanten te verzorgen. Drie gezonde mensen die door twee gezonde mensen verzorgd worden.
Maar foei, dit is verboden informatie.

Op 6.9.2001 leest Sigrid Spruyt van de autocue. De officiŽle ontvangst van de Chinese premier Zhu Rong-yi. Onze premier wenkt een bezoek aan China. Fasten your seatbelt ! Guy Verhofstadt mag ook het opstandige Tibet bezoeken. Zonder veiligheidsgordel valt de wakkere kijker van zijn TV-stoel. Niet het 'bezette' Tibet mag hij bezoeken, wel het opstandige Tibet. Radio Peking kon het niet beter zeggen. En blij zullen ze in Tibet zijn, de ingevoerde Chinezen en hun gatlikkers.
Hier spricht der Berliner Rundfunk, 7. März 1941. Der Führer und die Belgische Delegation besuchen die aufständische Provinz.
Maar foei, zulke paralellen mag men niet trekken.
Hopelijk is Guy wijzer dan Kuifje in Tibet, en houdt zich daar weg. Of loopt er eens langs, met zijn vrouw en donkere bril, i.p.v. met die Chinezen.

In de Financieel-economische Tijd lacht het hoofd van Guy en van onze regering ons toe, in de hand de verse sleutels van een verse Audi . Een reclamefoto !
Voor wie ? Voor Guy, voor nie, voor Audi nie.

Dat mag niet, zei de oppositie.
Welles, dat mocht , zei Audi.
Nietes, zei de premier.
Nietes, zei Audi.
Spons erover, zei de premier.
En alle mondjes dicht.


Andere federale ministers maken minder reclame voor hun auto, maar meer voor zichzelf. Westvlaamse militairen dachten dat Minister Flahaut hun kazerne zou sluiten. Johan Vande Lanotte en Renaat Landuyt verstuurden honderden brieven naar militairen, om te melden dat dankzij hun tussenkomst de kazerne van Sijsele niet moet verdwijnen.
Twee militairen die geen SPA lusten, met uitzonderlijk lange tenen, leggen klacht neer, omdat ze vinden dat hun privacy geschaad is.
De ministers ontkennen hun fout. Zij hebben niemands privacy geschonden . Zij zullen eens laten uitzoeken hoe zij aan het adressenbestand van die militairen geraakt zijn. Zeker niet illegaal. En dat geloven wij graag.
Geen verdere oprispingen vanwege de VRT.
._/._../  /.--/.././ /-../../-//  radiostilte  .-../././.../-/ /--/../.../-.-/./-./-//

Freddy Willockx , de burgermeester van St.Niklaas en van SP.a breekt de stilte, drie dagen later. Hij ziet wel graten in het lobbywerk van de ministers. Die doen de bevolking twijfelen aan de objectieve maatstaven die André Flahaut gebruikt bij het uitwerken van zijn strategisch plan voor de modernisering van het leger. Dit is geen nieuwe politieke cultuur! De mensen in Oost-Vlaanderen gaan zeggen: ' wat die ministers kunnen, dat kan Willockx niet'. De burgermeester zegt het zoals hij het denkt. In St. Niklaas is hij populair. Niet voor niets.

Mevrouw Annemie Neyts en Burgemeester Moenaert van Brugge doen hun duit in het anti-globalisatie zakje. Beelden, babbel, optimisme.
Deze actie verliep dan ook zeer goed .

Onze correspondent uit Parijs duikt op . Journalist Leo Stoops meldt het nakende verschijnen van nogal weer eens een boek over de affaire Dutroux. In het buitenland werd er belang aan gehecht. De schrijver Jean Nicolas heeft een slechte reputatie, maar dat weten ze in het buitenland niet. Nicolas koppelt de Roze balletten aan Dutroux, "te gek om los te lopen", lacht de VRT, terwijl ze over de appreciatie van Stoops een sausje gieten met archiefbeelden van huppelende roze varkens tijdens een carnavalstoet in Aalst !!!

īt is goed naar het journaal te kijken
en even voor het slapen gaan,
zich af te vragen
of de VRT
aan al zijn Vijf Geboden
voldoende heeft voldaan.


An die Standarte !

Op 8 september gooit de Standaard de remmen los. Wat de VRT kan, durven wij ook. Na haast één maand dicht houden, lichten ze het deksel van een potje. In twee artikels klaart journalist Steven De Foer die klus:
(Citaten uit zijn eerste artikel, met taalfouten in 't rood. )

  Het is duidelijk dat Nicolas vanalles op een hoopje gooit, en dat zijn conclusies onwaar zijn. We hebben het verhaal toch gegeven, omdat we de eersten wilden zijn. Maar over twee weken gaan we er in de gedrukte versie verder op in.''
  ...Media in het buitenland echter duiken dezer dagen zonder veel kritische zin op oude koeien, die door de riooljournalist Jean Nicolas uit de sloot gehaald worden. Belgische schandalen doen het nu eenmaal goed in het buitenland. Zelfs de website van Der Spiegel brandde er de vingers aan.
Steven Defoer doet het verhaal uit de doeken zoals het hoort. De beschuldigingen tegen onze vorst zijn 'indianenverhalen':

  De buitenlandse journalisten zonder achtergrondkennis nemen gretig smeuÔge verklaringen over... Onthuller Nicolas krijgt een forum om te pochen met zijn ,,bewijzen'' -- maar zonder te specificeren wat die concreet inhouden. ... ...andere Duitse media, waaronder de Süddeutsche Zeitung en Welt am Sontag, sprongen mee op de kar... Normaal is de Corriere geen krant die zich op de eerste de beste roddel stort. Of speelt hier een rol dat de eigenaars van de Corriere vorig jaar de Franse uitgeverij Flammarion, uitgever van het schandaalboek, hebben overgenomen?
  Geen van deze media is op de hoogte van de kwalijke reputatie van Jean Nicolas. In BelgiŽ is deze ,,onderzoeksjournalist'' vooral bekend van de lijst van vermeende pedofielen, die hij vorig jaar in zijn blad L'Investigateur wilde publiceren. Nicolas heeft een strafblad en een bedenkelijke reputatie. De journalistenbond verspreidde vorig jaar nog een communiqué om erop te wijzen dat Nicolas niet als journalist erkend is en de deontologische regels van het beroep niet respecteert.
  Lavachery is van hetzelfde allooi. Beide heren specialiseren zich in het verspreiden van faxen en nieuwsbrieven over de wildste complotten. Dat weten Belgische en buitenlandse collega's in Brussel, maar buitenstaanders weten het niet. Buitenlandse berichten verwijzen alleen naar het enige wapenfeit dat Nicolas een zweem van sérieux geeft: dat hij een rol gespeeld heeft bij de beschuldigingen van nepotisme aan het adres van Europees commissaris Edith Cresson.
  Vorige week publiceerde zelfs Der Spiegel Online...een artikel waarin Nicolas vreemd genoeg opnieuw een forum krijgt, ook al voegen de auteurs er hier wel - een beetje hypocriet - wat bedenkingen over gebrek aan bewijzen aan toe.
  In eigen land hadden de media tot voor kort geen zin in dit verhaal. Zelfs bladen die normaal een beetje roddel niet schuwen, zijn voorzichtiger als het koningshuis in het geding is. Alleen uiterst-rechtse blaadjes als 't Pallieterke en 't Scheldt ergerden zich over de lafheid van de Belgische media, die het koningshuis beschermen.
  Eergisteren doorbrak het VRT-televisiejournaal van 19 u. als eerste het taboe... met enige gêne. Journalist Leo Stoops.... legde de kijkers zelfs omstandig uit dat de VRT het nieuws toch gaf, omdát toonaangevende buitenlandse media erover schreven.
  ,,Het klopt wel dat onze ambassadeur in Parijs met Flammarion is gaan praten om hen te overtuigen deze roddels niet te publiceren. Zonder succes. We kunnen nu alleen maar afwachten.'' laat hij de woordvoerder van het paleis nog zeggen.

Of de noodzaak om het TABOE te doorbreken ontstond door het mislukken van de opdracht van de Belgische ambassadeur Pierre Champenois ?
Die vraag stelt onze kritische journalist niet.
Steven Defoer ergert zich niet aan de lafheid van de Belgische media.
Beschikt hij wellicht over achtergrondkennis? Komt het koningshuis in `t gedrang ? Neen toch. Jean Nicolas is een onthuller, met strafblad nog-wel-aan-toe-zeg ! Vorig jaar moest hij het in een proces te Namen afleggen tegen de Liga voor de Rechten van de Mens, zij aan zij met de heer Marc Dutroux. Nicolas had in zijn Luxemburgs weekblad l'Investigateur een lijst met pedofielen gepubliceerd. In eerste instantie is hij ervoor veroordeeld. Dutroux was waarschijnlijk één van die vermeende pedofielen. Dutroux is geen pedofiel, hij is tot aan zijn veroordeling onschuldig. Reeds vijf jaar. Met recht op schadevergoeding, zoals de Liga.

Jean Nicolas draagt BelgiŽ geen goed hart toe. Hij ageert wekelijks tegen wat hij denkt dat onrecht is. Hij nagelde de corrupte madame Cresson aan de muur. Hij heeft lak aan al wat links lijkt. Hij publiceert lijsten met namen van Franse vrijmetselaars die deel uitmaken van het Franse bestuur. Hij uit zich laatdunkend over Louis Michel. Hij schrijft dat ons koningspaar in Noorwegen wordt uitgejouwd. M.a.w. hij is een verdoemde ranzige rakker, zonder deontologie en, met strafblad.   ( 't vervolgt )
Kent gij die man, met zijn waardenloze woorden die Europa wel, maar Vlaanderen niet mag horen ?
Evenmin als in minder ernstige publicaties, verraadt Nicolas in de Spiegel - Online de hele inhoud van zijn boek. Laat staan dat hij er iets bewijst. Toch wel erg kleinzielig van Nicolas!
Wie meer wil weten zal zijn boek moeten kopen en Frans lezen. Behalve onze Vlaamse journalisten, waarschijnlijk hebben zij de volledige vertaling ervan, al maanden op voorhand in hun bezit.

Wie kent de ware Jean Nicolas ?
Niemand in het Belgische buitenland, waar het bulkt van domme journalisten die onzin publiceren,
niemand in het Belgische binnenland, waar het bulkt van correcte journalisten die hun wijsheden wijselijk voor zich houden.
Of de waarheid verdraaien zoals zal blijken:

An die Kanone !

Steven De Foer gaat in een tweede artikel in, op het Nicolas-interview met de beschouwingen van Der Spiegel-Online. Hij maakt ons wijs dat der Spiegel-Online heel wat minder ernstig moet genomen worden dan Der Spiegel!

Steven De Foer legt Matthias Gebauer, de steller van het Spiegel-Online artikel, woorden in de mond:

  Het is duidelijk dat Nicolas vanalles op een hoopje gooit, en dat zijn conclusies onwaar zijn. We hebben het verhaal toch gegeven, omdat we de eersten wilden zijn. Maar over twee weken gaan we er in de gedrukte versie verder op in.''
Enzovoort.

Aangesproken over dit artikel, verklaart Matthias Gebauer met klem dat hij amper vijf minuten met de Standaard een telefoongesprek had. Er werd hem niet gevraagd of hij in de Standaard wou opduiken en hij werd er onjuist geciteerd. Matthias Gebauer noemde het artikel van Steven De Foer een 'onbeschaamdheid zonder weerga.'. Alle verklaringen van hem en vermoedelijk ook die van zijn collega Smoltczyk, zoals door De Standaard gepubliceerd, vindt hij uit de lucht gegrepen. Hij vraagt zich af welke voorstelling Steven De Foer heeft over journalistiek. Liefst had hij diens artikel niet zien verschijnen. Maar het kwaad was reeds geschied.
Van de tweede journalist, Alexander Smoltczyk, heeft Steven De Foer één zinnetje mogen lospeuteren. Voor de journalist van de Standaard blijkbaar meer dan genoeg om zijn hoopje 'bullshit' verder te draaien.
Van een ranzige rechtse rakker mag men dit verwachten, zeker als die al een strafblad heeft. Maar wie geeft de Standaard de permissie er maar op los te khakken ?

De Standaard veegt recht van antwoord aan zijn laars.

Op 9.9.2001 faxt der
Spiegel een bericht naar De Standaard. Die fax kwam op het internet terecht. Wellicht werd hij in 't geniep door een medewerker van de krant naar Jean Nicolas verder gezonden.
De vertaling ervan leest U hier:

  Aan de Chefredactie van de Standaard.

  Betreft: Recht op antwoord

  Geachte Dames en Heren,

  Met ontsteltenis heb ik moeten lezen, wat uw redacteur Steven De Foer uit een informeel telefoongesprek heeft gemaakt. Het is onzuivere, onfaire journalistiek.
  Ik heb Mijnheer De Foer uitdrukkelijk slechts toestemming verleend voor slechts een enkele zin: ' Dat ik die drie door Jean Nicolas genoemde getuigenverklaringen over het privéleven van Albert II niet overtuigend vind.'
  Alle andere door hem geciteerde beweringen zijn zo niet gevallen.
  U schrijft mijn naam verkeerd.
  Niet binnen veertien dagen zal een artikel in Der Spiegel verschijnen, maar wel volgende maandag.
  Het boek van Jean Nicolas wordt er niet als "bullshit" in verscheurd, maar het wordt er vernoemd in het kader van een reportage over Dutroux.
  Het werk van de collega's van Spiegel-online is uiteraard sneller en energieker,(dan van Der Spiegel) maar het is aan dezelfde zorgvuldigheidsplichten onderworpen als de gedrukte uitgave.
  Ik had mij van "De Standaard" een gelijkaardige journalistieke standaard gewenst. Nu moet ik erop staan dat deze rechtzetting wordt afgedrukt.

  Met vriendelijke groeten.

  (Getekend) Alexander Smoltczyk.


Kopie van het origineel
Wat is de Standaard zinnens ?
Komt er een recht op antwoord ? Blijven ze het Vijfde Gebod indachtig ?

Wat is Steven De Foer zinnens ?
Streeft hij naar het ridderschap of wil hij in een rioolkrant ?
Voor in het Pallieterke of in 't Scheldt, is het nu wel wat te laat. Daar kuisen ze hun toilet nog liever zelf .


De trouwe soldaat schoudert zijn geweer
Ten strijde voor vorst en vaderland.

B
A V B
K

Alles Voor BelgiŽ & BelgiŽ Voor de Koning.
Marcheer Landsknecht ! Marschier !
Het heer der huurlingen bakent hier de baan.


Proeve van Luxemburgs Scheldproza :
(uit het Frans vertaald)

  Albert II geheiligd en onschendbaar. Een bescheiden weekblad als het onze, een enkel boek zoals "Dossier pédophilie - Le scandale de l'affaire Dutroux ", zouden die in staat zijn de koning, die van BelgiŽ, te doen aftreden ? In elk geval, de beroering veroorzaakt door honderden artikels, verschenen in de vier hoeken van Europa, die bepaalde elementen aanhaalden uit één van de dertien hoofdstukken van dit boek van 400 bladzijden, heeft nog voor zijn verschijning een beweging veroorzaakt.

  Beweging van de massa in Noorwegen waar het koninklijk paar werd uitgejouwd, geanimeerde stemming in de lezersrubrieken en op de forums van meerdere buitenlandse media, waar gewone burgers, maar eveneens schitterende journalisten, niet konden begrijpen hoe de Belgische publieke opinie en haar onderworpen en masochistische pers laten betijen, zich stil houden, ondergaan.…. Haast onverholen politieke stellingnames in allerlei landen, die voor het ogenblik geen wolkeloze betrekkingen hebben met de regering en vooral, een aardbeving in het Paleis en in de regering.

  Het dappere BelgiŽ, waarvoor Louis Michel ronkend symbool staat voor de zelfvoldaanheid van het enige land ter wereld dat zich op gerechtelijk gebied een universele bevoegdheid aanmatigt, terwijl er tot in de top van het staatsapparaat ongestrafte misdadigers zetelen, heeft als puntje bij paaltje komt, angst, voor de internationale glorie die zijn Europees voorzitterschap moet opleveren, en vooral, angst voor zijn toekomst.

  De regering heeft haar strijdplan klaar: als het schandaal de arme Albert verder blijft bekladden, zal men hem vragen om ziek te worden en te vertrekken, en zijn troon over te dragen aan zijn niet minder dappere Philippe met zijn eeuwig glimlachende Mathilde. Het is de enige manier om tijd te winnen en de kaap van 2001/ 2002 te halen.

  Want als een vernederde Albert aanblijft vormt hij vanzelfsprekend een bedreiging voor de Belgische monarchie. De tegenstanders ervan, vooral de Vlaamse nationalisten, zijn bezig hun messen te slijpen. Want bij de teloorgang van deze monarchie, die de enige band vormt tussen de twee BelgiŽn, het ene Nederlands het andere Franstalig, zo verschillend op economische als op cultureel gebied, weten ze dat zij er hun onafhankelijk mee kunnen winnen en die zware Waalse last , die niemand hun benijdt, kunnen los laten.

  Ziedaar de ware inzet van dit berucht boek dat nog niemand heeft gelezen en dat zoveel over zich doet spreken. Met als voornaamste onderwerp , een zekere Dutroux, maar met belangrijkste inzet een zeker BelgiŽ met zijn Koning, Albert II, onschendbaar in BelgiŽ , maar daarbuiten meer en meer gehoond.

  Jean NICOLASOp 16.9.2001, een dag voor het verschijnen van het schandalenboek in BelgiŽ, vermeldt de VRT een persmededeling van het koninklijk paleis:

Het paleis vindt het onbegrijpelijk ' dat een bedrijf als de uitgeverij Flammarion haar reputatie op de helling zet door beschuldigingen geuit door fantasten en sensatiezoekers te publiceren, daar waar deze al lang bekende beweringen in BelgiŽ na grondige gerechtelijke, parlementaire en journalistieke onderzoeken totaal ongegrond werden bevonden.'

'Pedofilie is een van de meest verwerpelijke misdaden waarmee onze wereldgemeenschap geconfronteerd wordt. Grensoverschrijdende netwerken, kinderpornografie op het Internet, kindermisbruik in arme landen en in de geÔndustrialiseerde wereld, maken duidelijk dat in heel de wereld behoefte bestaat aan een krachtige hand tegen deze misdaden'
'BelgiŽ loopt vandaag al voorop in de beteugeling en de preventie van deze misdaden, zodat het volstrekt onterecht is, een karikatuur van ons land te maken op basis van een wereldwijd probleem'
.

Op 17.9.2001 zet de krant bij de naam van Jean Nicolas nog eens 'indianenverhaal' en nog eens ,,journalist'' tussen dikke aanhalingstekens.
Over de 'kabouterverhalen' van ,,journalist'' Steven De Foer echter geen woord.
Blijkbaar is de helse hemelstorm boven New York (nvdr. 11 september 2001 aanval op World Trade Center), een wettiging voor het achterwege blijven van pietluttige rechtzettingen in de krant. In het belang van hogere waarden ! Uit eigenbelang ? In aller belang !

Flammarion voor de rechtbank ! Dat is de roep van de Belgische regering, voor wie een halve dag volstaat om een boek te kopen, uit te lezen en te weerleggen. Iets anders had niemand durven verwachten.
18.9.2001

Als toetje:
Interview met de Jean Nicolas

Den vaderland getrouwe

De hele verwikkelingen rond het verschijnen van het gewraakte boek lieten zich vervolgen vanop de webstek van l'Investigateur. Daar geldt de aloude Vlaamse spreuk: ' met Frans komt ge verder'. Spijtig is de taal die Nicolas er hanteert wel iets moeilijker dan 'Jean va à l' école'. De oorspronkelijk franstalige brief (niet meer terug te vinden op het net), die Jan Boeykens naar Jean Nicolas schreef, vertaalt zich gemakkelijker. Hij toont hoe ons hoe de pers (Belga, Het Nieuwsblad) er de voorkeur aan geven, het nieuws te willen dirigeren, eerder dan het neutraal te willen verslaan.
Nieuwsgaring in dienst van het Vaderland, ter bescherming zijner geliefden.

  Antwerpen, 1 oktober 2001.  


  Geachte Heer Nicolas,

  Hiermede zend ik het persbericht van de Werkgroep Morkhoven van 26.9.01 aangaande het boek dat mr. Lavacherie en uzelf gepubliceerd hebben bij de uitgeverij Flammarion.

  Marcel Vervloesem en ik bevestigen dat de informatie over de werkgroep Morkhoven en de dood van onze collega Gina Bernaer, correct is. De dossiers hierover zijn voor de werkgroep Morkhoven niet afgesloten
  ( in tegenstelling met de beweringen van "De Morgen" van 27.9.01.)

  Wij vragen ons af,waarom de Werkgroep Morkhoven gecontacteerd werd door het agentschap Belga en door een journalist van "Het Nieuwsblad" , en waarom men ons vroeg om te zeggen dat de Werkgroep Morkhoven niet akkoord ging met het boek.

  Vriendelijke groeten,
  (handtekening)

  Jan Boeykens
  Verlatstraat, 13
  2000 Antwerpen

  Copie aan Marcel Vervloesem en aan uw advocaatEen poging tot verkrachting, van de waarheid ? Met het Belgisch verzet tegen Nicolas en Lavacherie, heeft de werkgroep Morkhoven al eerder mogen kennis maken : verdachtmakingen luid melden, maar rechtzettingen nog luider verzwijgen. Eerst het kind in de kolenkelder gooien en dan de zeep verstoppen.

Lavacherie, mede-auteur van het schandaalboek, werd afgeschilderd als iemand met extreem-rechtse sympathieŽn. Het duidelijkste bewijs ervoor dat de man liegt als gedrukt. Een correcte wijsheid.
Maar tot overmaat van ramp is hij niet rechtser dan zijn mocassins. En zeker niet zo rechts als de PvdA. Want die is, zoals alle trotskisten zo zwart als roet. Eerdere verhaaltjes van deze jongens over de Dutroux-affaire lijken immers verdacht veel op de kost die l'Investigateur de lezer voorschotelt.

Tegen zulke subversieve waarheden moet en zal ons bestel stand houden, voor ons aller glorie en welzijn.

Het internet mag dan al bol staan van de leugens, maar voor de leugens in uw waarheidslievende krant zijn er zelfs bomen gesneuveld.
Wie zei er ooit : "Houdt gij ze braaf, wij houden ze dom." En aardig lukken doet het nog steeds, dat laatste toch . Met de volle medewerking van uw dagelijks leesvoer en uw dagelijkse nieuwszender.

24.10.2001 koppelingen aangepast 30.1.2007


Een riooldeksel op de neus

Op 3 januari 2002 stapt VLD-senator Jean-Marie Dedecker binnen in de gevangeniscel van Dutroux. Op 19 januari 2002 kent heel het land van deze snode daad. Jean-Marie is op zijn hoofd gevallen en blijven bonken....
Wat heeft de Oostendse verkozene in Aarlen te zoeken ?
Iedere rechtgeaarde Marechal toont zich alom geschokt. Groot gelijk ! Vooreerst.

Daarenboven had de senator bij zijn bezoek een 'neutrale' getuige mee, Solange Cluydts, afhankelijk van het Centrum voor Gelijke Kansen. Een reden te meer om Dedecker te verdenken van ongepaste ijver voor het welzijn van Marcske Dutroux ocharme.
Maar voor de correcte paters Humanisten is de misdader tevens het slachtoffer. Dus alles kits, in de Luxemburgse gevangenis niets nieuws. Van een mediahaan gekrijs noch gekraai, ware het niet dat samen met de senator en de Leman-dame , een VTM-journalist zonder omhaal, maar met bandrecorder, bij Dutroux in de cel geraakte.

Verwilghen, de VLD-kopstukken, de senaatsvoorzitter, de PS, Steve Stunt Stevaert, de CD&V, allen keren zich tegen Dedecker. Zijn optreden in Aarlen werd gelekt door Justitie !
Dedecker wordt het opgejaagd wild, waarop alle vrije journalisten dapper hun lader leegschieten.

Op de zevende dag, werd Dedecker door de VRT op het rooster gelegd. Weer toornde Ivan Devadder in aloude topvorm. Geen zacht vuurtje aan de schenen van Dedecker, maar brandende pek en kokend zwavel. Bijna kreeg Jean -Marie het er warm van. Had hij Bert Spirit geheten, dan was hij nu nog aan 't wenen.

Jean-Marie Dedecker is een gevaarlijke goedgelovige. Hij sluit nog steeds apriori niet uit dat Dutroux meedraaide in een misdadig netwerk !
Hij stuit de goede gang van zaken en zaakjes. Dat omhooggevallen Oostends Beeveeke haalt de ellende weer in ons land.
Naar de vismijn met hem !


Vorig jaar werd een interne opvoedster vermoord , door een van haar leerlingen.
De jonge vrouw stond er alleen voor, om toezicht te houden op een groep moeilijk opvoedbare kinderen.
Maar niemand eist het ontslag van de verantwoordelijke minister.

Een half jaar na de dood van een dertigtal Chinezen sterven er Roemeense asielzoekers in een Belgische vrachtwagen.
Maar niemand eist het ontslag van de verantwoordelijke minister.

Het ondoorzichtig gerechtelijk getreuzel en de blijvende schijn van verdoezeling, laten de rioollucht rond de zaak Dutroux hangen.

De voor de overheid belastende beweringen van Nihoul in der Spiegel worden als leugens weggewuifd. Misschien spreekt Michel Nihoul niet steeds de waarheid. Maar heeft dan hij een vrijbrief om flagrant eerrovende laster te verkopen? Toch wordt Nihoul niet voor laster en met beide oren voor de rechter gesleurt.
Niemand eist hierover een opheldering of een juridisch oordeel.

Maar ambetanterik Dedecker heeft in Aarlen verzwegen dat hij een journalist mee had. Dedecker is zeer zwaar in de fout gegaan ! Eénstemmig dreunen politiek en media het in 't koor. Niet meer roeren in dat potje !

" Populist Dedecker, blame on you ! "
Iedereen wil een hoofd zien rollen !

In Aarlen bleven de lippen van de dame van het centrum-Leman stijf op elkaar. Centrum voor gelijke kansen en gelijke rechten . Ook gelijke plichten ?

"Blame on you too, Solange Cluydts ? "
Pontia Pilata, oogjes, oortjes en neusje dicht ?

Maar niemand ....

© 21.1.2002


... en op de neus van Nicolas

"Journalist Jean Nicolas wordt opgespoord door het Belgische gerecht, omdat hij een deel van het dossier Dutroux zou gestolen hebben en verkocht"

Op 25 februari, 3 dagen voor het afsluiten (?) van het dossier Dutroux, wordt een internationaal aanhoudingsbevel uitgeschreven tegen Pedojager Jean Nicolas.
Het Belgisch gerecht werd wakker geschud door kinderen. De kinderen van Paul Van den Boeynants, zaliger gedachtenis. Zij legden klacht neer. Zijn deze kinderen aldus de betrokken partij bij het "gestolen " dossier?

Jean Nicolas heeft het dossier van Dutroux gefotocopieerd, of laten copieren, of de copies doorgespeeld gekregen. De ware toedracht verandert na verloop van tijd... .
De 1300 bladzijden van de originele tekst van het dossier zijn nu tegen betaling te verkrijgen bij l' Investigateur Vroeger konden ze gedeeltelijk van het net gehaald worden. De kinderen waarover u in het dossier kunt lezen leggen geen klachten neer. Hun vader is geen Minister van Staat.
Waarom dan wel treedt het gerecht danin actie ?

Op l'Investigateur werd voor 10 EURO een lijst met Belgische pedofielen aangeboden.
De publicatie van deze lijst werd in een proces, gezamenlijk ingespannen o.a. door de heer Marc Dutroux en de Liga van de Rechten van de Mens, eerst verboden. Volgens Nicolas heeft het gerecht van Namen de aanklagers nu in het ongelijk gesteld, en mag hij uiteindelijk de pedofielenlijst volledig legaal prijsgeven.
Volgens uw krant bevatte de lijst talrijke fouten. Welke fouten, en of die nu verbeterd zijn, staat er wel niet bij. Zou de inhoud van die lijst dan de aanleiding vormen voor het internationaal aanhoudingsbevel, ook als justitie de publicatie van deze lijst heeft toegestaan ?

Kranten en TV hebben weer duchtig hun best gedaan met non-informatie.
Hierdoor scheppen ze het verdacht dat het gerechtelijk apparaat niet wordt ingeschakeld omwille van illegaal gecopieerde dossiers, maar omwille van de aantijgingen van Nicolas.
Open en bloot, ten aanschouwe van heel het francofoon gedeelte van de aardbol, stampen zijn publicaties een deuk in ons blazoen. Nicolas blijft er hardnekkig op hameren, dat invloedrijke personen er belang bij hebben dat de ontrafeling van misdadige netwerken wordt belemmerd.

Hij verwijst naar talrijke processen -verbaal, gerechtelijke nota's, politierapporten en getuigenissen waarin de heer Elio di Rupo,(ook uw vertegenwoordiger op de Europese Conventie) strafbare omgang met minderjarigen ten laste werd gelegd. Alles weliswaar verticaal geklasseerd.

Hij publiceert documenten met namen van 300 minderjarigen (op twee jaar tijd) waarvan de dood of verdwijning onopgehelderd bleef.

Hij verwijst naar geheime bankcontacten van onze koning bij de KBLux die via het Afrikaanse land Liberia (!) zouden verlopen.

Il dit, en hij dat ...

Vlaanderen heeft zijn Frans verleerd. Wat een geluk. De mazen van de Vlaamse media zijn fijn genoeg om ons te behoeden voor de vuilspuierij van de Franstalige journalistiek.

Waakzaam als VDB, zijn nagedachtenis waardig, zorgen zijn kinderen ervoor dat Jean Nicolas de open mond wordt dicht gesnoerd.

Opdat het weer schittere als weleer
In 't aangezicht van 't buitenland
Rechtvaardig, eerlijk, ongekreukt
Nimmer verneukt
Het blazoen van 't vrije Vaderland.
Voorbeeldig ongedeukt .

26.2.2002. Koppelingen geactualiseert op 1.2.2007

Voor achterklap van Vlaamse bodem :
een verfoeilijke verwijzing naar De prins van X3 verschenen in Kort Manifest.verderterug

Terug naar tof.at.tf

betogingHalle