betogingHalle

verderterugEindelijk !!! <bgsound src="Ouwe Taaie 1943 - Dick Willebrands Jan de Vries.mp3" loop="infinite">

Aan de blijde verwachting van krant en TV voldaan .
Priens Phillippe is blij met ons kiendje.
Prienses Mathielde ies biezonder blij met ons kiendje.

Geluukkig getimed komt het embryonale geluuk onzer monarchen de onnoemenswaardige biennen- en buitenlandse probleempjes terzijde schuiven.

De Zweedse vorsten zuullen ien hun land 75 hectare naaldwoud laten rooien, om aan de plots gestegen vraag van Belgische couranten naar drukpapier te kunnen voldoen.

Onze Belgische weverijen spiennen weer kilometers tricoloor garen. Belgische dweilen in de de top vijf op de beurs te Brussel.


Niemand mag tegen de twee mensen zijn die een kind verwachten.
Veel geluk ermee en een goede gezondheid. Basta.
Dat is Italiaans, zelfs Grootmoe zal het weten.
Het menselijk geluk van de prinsen levert het hele Koninkrijk echter weer veel politiek en financieel soelaas.
īt Zijn wel geen Vlaamse schepenen voor Brussel, maar slecht heeft het Koninkrijk zijn Hoog-edelen ook niet betaald.
Die verleende dotaties mogen toch ook het hart, de ziel en de portemonnee van de echtige Belg en zijn gazetten ten goede komen.
Belgen bestorm de krantenkiosken en lees, en lees, en lees! Hartverscheurend.EXCLUSIEF!


Onze dierbare Hoogongeborene

Dankzij de wetenschappelijke vooruitgang en met de allernieuwste spitstechnologie kunnen wij de wonderbare totstandkoming ener Belgische troonopvolger en ongeboren Heerser over komende geslachten tot in de fijnste koninklijke details nagaan. Verre van, het lichaam van Mathilde en daarmee de Kroon te willen ontbloten, worden de prenatale belevenissen van de erfgenaam van kroon en troon uit de doeken gedaan zonder dat ooit een pamper het koninklijke wicht drooglegde. U zal van dichtbij mee kunnen genieten van het handjes gedraai en het beengetrappel van ons welgekomen vorstje, nog voor het in de wieg wordt gelegd.
De weinig kieskeurige lezer, met minder tegenzin voor enige gatlikkerij, kan wellicht voor een eerder rectale benadering van het koninklijk gebeuren terecht bij digitaal en anaal q@id21.be terecht .
Het welvoegelijke verhaal over de vorstelijke foetus in zijn vorstelijke vruchtblaas leest u hier, in de volgende uitgave.EXCLUSIEF!


De vorstelijke prenatale geschiedenis van het geslacht van Saksen, Coburg en Gotha, opgetekend in meerlettergrepig Nederlands.


Voorwoord

Alvorens de hunkerende natie een dieper inzicht te bieden in de creatie van de troonpretendent, is het billijk Hare Koninklijke Majesteit Grootmoeder bij het toezien op de ontwikkeling van onze kroonprins of kroonprinses niet buiten spel te zetten. Heb eerbied voor haar grijze haren en laat toe, haar deze verwijzingen onderdanig aan te bieden. De prenatale opvoeding ligt immers mede in haar Koninklijke handen. Bovendien kan onzr Koningin-grootmoeder er voor Bambino Rex gratis artikeltjes bestellen. Wat steeds welgekomen is, benvenuto voor een Grandemamma con multo piccoli bambini, e senza travacco ni salario, e un filio duro poi ferrari la nafta a la pompa costa multa moneta a pagare . La memma cosa equale por tuti Fiammingi!
Tutti i Soci ricevono gratuitamente a casa la rivista Educare Per, sulle cui pagine vengono dibattuti gli argomenti più aggiornati sulla vita pre- e perinatale.   
"L’Educazione Prenatale"
s
  "L’Educazione Prenatale" e "Quello che i bambini in gestazione vorrebbero che i genitori sapessero" sono due articoli sui significati dell'Educazione.


De derde maand

Gestaag doordringt het blauwe Bloed het uitverkoren Leven. Het adellijk Hartje slaat 148 slagen per minuut. De vorstelijke Organen zijn reeds allen aanwezig.De belangrijkste Structuren hebben zich opgebouwd. Alhoewel de edele Vrucht nog geen beweging waarneemt, is Zij in staat op aanraking te reageren, maar dit wordt van de toekomstig Troonopvolger niet verwacht.

Met een Lengte van 91 mm werpt hare kleine Hoogheid reeds 485 gram in de weegschaal. Het prinselijke Gebeente ontwikkeld pijlsnel. Het heeft nog de zachte weekheid van kraakbeen. Het Toonpretendentje keert het Lichaam, buigt de opperste, alsmede de onderste ledematen.

Waar een gewoon burgerkind af en toe een boertje laat, laat het adellijke Embryootje bij gelegenheid een Burgertje aan zich ontvlieden. Maar zelden. Wat men niet zou vermoeden gebeurt. Het Troonopvolgertje krijgt een zuigreflex. Het tuit de Lippen. Terwijl het traag het prinselijke Kopje wendt, fronst het vorstelijk het Voorhoofd. Het keert zich vol adellijk Kracht heen en weer. Na amper drie maanden van geborgenheid wordt het prinselijk Embryo plechtig verheven tot kroonprinselijke Foetus.

Het blijde vervolg van dit uniek relaas vol verwachting, volgende week, hier, geÔllustreerd en EXCLUSIEF !

Ons Monarchje.

echografie
De aanzet van het kroontje is op de echografie niet met zekerheid te onderscheiden. Het scepterje met wereldappeltje is reeds goed te merken,(wel monitor instellen op: 4096 X 3072 pixels en True Color (24 bit), het loont de moeite !)

Hare Grootheid en Gewichtigheid bedraagt respectievelijk 137 mm en 180 gram ! De koninklijke Organen zijn gevormd. Nu beginnen Zij te groeien. De reflexen zoals zuigen, grijpen, strekken en wuiven ontstaan . Op de Tong ontwikkelen zich de Goede Smaak-papillen. Als de weke Gehoorbeentjes verharden, hoort de edele Foetus prinselijke stemmen, het beluistert de Hartslag van onze toekomstige Koningin en het zachte gezoem van haar Ademtocht en andere adellijke geluiden .

Gestadig ontwikkelen zich de Longen, zij ademen helder Koningswater in en uit. Tot bij de Geboorte wordt de zuurstof, uit de koninklijke paleizen en serres, via de rijkelijke Koninginkoek en het prachtige Navelsnoer aangevoerd. De Armpjes zijn reeds zolang dat de Handjes zich,- elkaar-, kunnen reiken. De Handjes kunnen vuistjes ballen, iets dat bij een constitutioneel Koningsfeutje van voorbijgaande aard is

Het blijde vervolg van dit uniek relaas vol verwachting, volgende maand, hier! EXCLUSIEF !


Lieve Lezeres, lieve Lezer, Deelgenoten,

Met droeve betroffenheid moet ons een zware last van het hart.
De voorwaarden onder dewelke ons Kroonfoetusje in het Kroonprinsessenlichaam opgroeit, bepalen de lichamelijke en de geestelijke gezondheid voor zijn hele koninklijk leven. Onze Koninklijke Hofartsen schieten tekort in hun plicht. Zij hebben geen oog voor de fatale gevolgen van een verkeerde foetale programmatie. Zwaar gingen ze in de fout, door aan het dartel gehos naar Roland Garos, paal noch perk te stellen. Hun plicht was onze dierbare Kroonprins Albrecht en zijn geliefde Gemalin te weerhouden van hun opvoering in Londen en Wimbledon.
Als het nakende Kroonkindje later nu maar geen tennisser wordt. Want geen Belg wil het Republikeins gepeupel horen brullen: 'maar liever dat nog, dan een bord voor zijn kop van de edelman, maar liever dat nog ...' ( Er moet trouwens een Koninklijk Besluit getroffen worden om de naam Boudewijn aan straatzangers te ontnemen, vooral als blijkt dat hun liedjes het oncorrecte doel kunnen dienen.)

Zijne Excellentie Premier Guido Verhofstadt gaat in deze pijnlijke zaak evenmin vrij uit. Mede door het torsen van zware Europese lasten is hij gezwicht voor de ijdele wensen van zijn Marktkramersbureau. Voor zijn spindokter waren alle leden der Belgische, Vlaamse, Waalse, Brusselse, federale en gewestelijke regeringen nog te min, om het Belgische licht tenvolle over de tennisballenklopperij te laten schijnen. Ook de Dynastie moest zich aan Clijsters en Henin optrekken ! Ware het met Madame Oncelinks en Mijnheer Anciaulinks al niet meer dan genoeg geweest ?
Door zich in dat zog te laten meeslepen werd het Kroonfoetusje en zijn Edele Ontwikkeling respectievelijk bloot gesteld en in groot gevaar gebracht. In zulke mate dat tastbare gevolgen konden niet uitblijven.
Reeds ontberen talloze Belgische democratische internetbezoekers, waaronder U, waardige kijker, het hartverheffend beeld der recentste Kroonprinselijke Echografie.

Hoe ontsteld echter wordt, op 21 juli onze Nationale Feestdag, als de Hoop onzer Toekomst, het geratel der voorbijtrekkende tanks niet mag vernemen? De Rechten van de Kroonfoetus, in de stappen van een Koning-Soldaat te treden , worden hiermee ernstig geschaad.

Welke leegte wordt gescapen in onze Nationale Basiliek van Koekelberg, als er zetels van het Koninklijk Gestoelte onbezet blijven ? Ons hart verdriet het, de Goddelozen voor het altaar te zien treden alwaar de lofzang van het TE DEUM, ons Kroonfoetusje in het vruchtwater had doen trillen.

Het is onze vroomste wens , dat onze toekomstige Kroonprinsmoeder zich in jeugdige onbezonnenheid niet verder late misleiden door loze imago-opbouwers, en dat haar Kroonprinselijke Gemaal aanvange haar liefdevol te behoeden voor plebejisch vertier, zodat haar gezondheid en die van de toekomstige Toeverlaat van ons Vaderland, niet voorbarig en verder, verknoeid worde !


Lees het vervolg van dit uniek relaas vol angstige verwachting, volgende maand, hier! EXCLUSIEF !


Lakenerhof, 2.9.2001. Immer meer deinende beweging treedt in het reeds zo zeer bewogen leven onzer geliefde prinses Mathilde.
Dicht bij haar edele moederhart, ontwaart ze iedere stonde, hoe haar koninklijke Dracht meermaals wijzigingen in zijn Kroonprinselijke Positie weet aan te brengen, zonder enige ondersteuning van enig onderdanige hoveling. Autonoom weet het kroonprinselijk Duimpje een weg te vinden naar het edel Spraakorgaan. De kroonprinselijke Papillen onderscheiden honingzoet van amarettobitter. Met hoofse distantie reageert Het op elke aanraking. De zachtjes op elkaar geklemde Melkroomtandjes zitten al onder het Tandvlees verscholen.

De koninklijke lichaamsarts verheugt er zich telkens op, om met zijn gouden stethoscoop de Tonen van het hoopvol kloppend Hartje te mogen vernemen. Statig rekt, en plechtig strekt, zich het edele Wezen; ter sterking van zijn koninklijke Vlees en Gebeente.
Zijne Gewichtigheid overtreft ruimschoots deze van 1 kilogram kaviaar. Zijne Lengtemaat heeft reeds schoenmaat 25 overschreden. De adellijke Oortjes hebben een voorkeur voor de nationale hymne en voor de geliefde klanken van de Monarchale Taal.

De tedere gevoelens van de Princessemaman vinden hun weg naar het Kroonprinselijk Breintje.
Merkwaardig en zeer uitzonderlijk, als een teken van uitverkoren verhevenheid, straalt de Koninklijk Vrucht, reeds geruime tijd, een nog Koninklijkere Aura uit. Het is niet uit te sluiten dat deze Aura zich tot een Echt Prinsesje zal materialiseren. In de geschiedenis van onze Dynastie zou het niet de eerste maal zijn, dat naast de bekende Prinsen, een onbekend Prinsenkind uit het niets opduikt. Mochten de goden de natie weer willig zijn, dan wordt de natie aldus, naast een nieuwe Baudouin ook een nieuwe Elisabeth geschonken. Zijne Excellentie Marc Verwilghen kon dan ook niet nalaten, na zwaar volbrachte dagtaak, de kenners van de Belgische grondwet i.v.m. de erfopvolging te raadplegen.De vlijtige het Laatste Nieuws uitdragers, van Belgisch grootste Royaltywatcherskrant, rapporteerden van de zo goed als zekere, nakende tweevoudige Terwereldkoming. Het Centrum voor gelijke Kansen van de Welgeborenen meent dat een natale voorsprong van 53 centimeter geen aanleiding mag geven tot levenslange - onder of voor- bevoorrechtiging. Het democratisch platform staat evenmin stil. Het heeft er voor geijverd om het federale BelgiŽ onder de hoede te plaatsen van een Kroontweeling. Via Marie van Pier van Pol van Udekem van Acoz mochten we vernemen, dat indien het het Kroonauraatje betaamt zijn Gedaante van Vlees en Bloed te behouden, het dankzij een spatiale keizersnede samen met zijn Tweelingbroer, gelijk in tijd en lengtes, de Kroonprinselijke verloskamer mag binnenglippen. Aldus een zware last van de schouders van Marc Verwilghens grondwetsspecialisten ontnemend. Onder toezicht van twee gerechtsdeurwaarders, twee atoomklokken en een radiowekker, worden de kroonkinderlijke Navelstrengen van de Kroonprinses en de Kroonprins met gesynchroniseerde platinascharen uiterst gelijktijdig doorgeknipt; zonder daarmee de hele natie te ontbinden. Door haar groot verlangen naar een betty, wordt aan Vlaanderen de Kroonprinses als Koning Elisabeth II van Vlaanderen toebedeeld. Het Latijnse deel van het land wordt dan toegewezen aan Zijne Majesteit Boudewijn II van Walen en Francofonen.

Volgens een enge vertrouwelinge van de koninklijke dierenlijfarts, is het best mogelijk dat half november ook de koninklijke Labrador in Laken, enige jongen zal werpen. Indien er een puppietje bij is dat geluidloos blaft, nooit een groot gevoeg doet, en in alle omstandigheden in zijn korf blijft zitten, wordt het aangesteld tot Nevenkoning, zijnde Chabert II van het Brussels Gewest. En met heel Gaia achter zich, laat die zich niet uit zijn nest verwijderen.

In het vooruitzicht op zulk aristocratisch triumviraat, zal het republikeins schuim wel snel opdrogen.

Vive sa Trinité royale!
Het leve royaal, onze Belgische Drievuldigheid !
Es lebe hoch unsere Belgische König reichliche Drei-, Zwei-, und Einfaltigkeit !Het blijde vervolg van dit uniek relaas vol verwachting, volgende maand, hier! EXCLUSIEF !


AnderlechtHospital Erasme Anderlecht 10.10.01. Zoals was te denken is het virtueel zusterke van haar couronprinselijk majesteit spijtigs opgedroog. Daar en tegen heeft de couronbébé veel dikte bijgepakt, wat niet is te verwonder waar hij drink elke dag 1 litre van fruitwater en meer zo hij krijg de koninklijke hik altijd. Hij regel nu ook al zelfs de chauffage van zijn lijfken. Zijn vel is ook al geworden dik van vet eronder. En zijn knokenmerg produceer vollen bak de blauw bloedlijfkes. Ieder dag hij maak ene ferme plas in zijne fruitzak, zodat hij heef alle tijd genoeg nobele drank voor de voorraad. De couronballetjes normaliter gaan afzak in de couronbalzak. Aan het royale kopstuk zit al vast de haren van de oogbrauwwimper en de wenkers, en de couronjonkheer kan schoon kijken rond in de moederbar van zijn maman de princesse Mathilde. Welverstaan als het licht opvalt. Maar dat is niet veel de geval. Voor de couronbébe is veel gekoom te kort aan plaats. Want hij heeft al 2500 gram wat is in de Carrefour een zakske nieuw pattat. Stel maar voor, hij zich dan moet houd veel koest. Hij voel de strijk van ene hand rond princessebuik dan hij klopklop een maal of klop tweemaal en hij open en toe de ogen . De doctoor hebben gesteld vast met groot verwonderink de couronbébé is nog 35 centimeters niet wat is niet meer dan een volksket. De oorzaak van de probleme zij zien in de veel stresshormoon die heeft de princesse Mathilde. 't Is dat is heel de natie is bedreig met aanslag van terrorist. Niet de bollen van de atomium vallen is de doel van de terrorist want die val vanzelf maar de democratie en die is meer ver tegenwoordig van meer royale als ons dynastie. Zodus de couronbébé dien te duiken onder kasteel hier dan kasteel daar dan de nonneke van Opgrimbie dan zijn Altesse de Mémé d' Argenteuilles. 't Is ne te zware leven al voor de geboort. Opal kom daarbij de perikcle van de roi Albert met de affaire van ouwe koei niks van gewees uit de riool getrok in Paris waar komt van ne dikke proces hij zal win maar de troebles niet goed voor de hormoons. Wat ieder begrijp en compas heef .

Maar de princesse Mathilde blijf nog vol met moet denk voor uit en is bij de fabriek van de Nutricia gaan krijg en kijk al potkes voor de couronbébé. Maar de Nutricia niet concureer kan met princessemelk die meer kostbaar is als de gelei royale om uit te zuig. Ook de princes is wreed content dat alle kinder die het licht zien als de nieuw Baudoin is arriveer krijg voor niks gratis de pampers van de Procter en Gamble voor een jaar vol te doen als zij dan geboord worden op die dag. De hospitaal van Erasme zal dan ook graag ontvang al de drachte moeder die wil heb de snee van cesar om krijg de pampers voor niks en de plas en minder was.

De direction van onze hospital is zeer blij te hebben zullen de koninklijke families over de couloir. Zij zal geef ons monarchie al de best zij hebben die het zich niet zullen beklaag . Wij heb al aangeschaf ene gouden bassin om op te vang de koninklijk fruitwater waarin de couronprins heeft gezwem en heeft gedronk en geplas zal geconserveer in 11 kristalbocals voor elk province een. Voor de placentacouk is genoom de contact met de specialies van onder de slachthuis van Cureghem om hem te laat plastineer en maak een uniek relikwiet en de plastinaat zal voor eeuwig zijn te adoreer . Uit de fruitvlies zal niet worden gesmijt weg maar wel gemaak een suèdemantelke die de personeel van de Erasme zal geven cadaux aan onze dure prinsen, iets waar dat de petit Baudoinke meer plezier aan hebt dan een wijwatervat bij slecht weer van regen.

De direction van het ULB -ziekenhuis.

( En goed merci aan Josse de portier veur de vertoling.)


Het blijde vervolg van dit uniek relaas vol verwachting, volgende maand, hier! EXCLUSIEF !


Brussel  De Heer van Pypersele laat met klem ontkennen dat het hof verantwoordelijk is voor het ontslag van de portier van het Erasmus-hospitaal.
Het misverstand dat ontstaan is bij de bekendmaking van het royale geslacht, wordt door de directie van het hospitaal betreurd. Tot op heden waren er nooit klachten over portier Josse V. Tot voldoening van het ULB-ziekenhuis vertaalde hij reeds 27 jaar hun communiqués in verstaanbaar Vlaams. Op 24 oktober werd de directie echter door M.V., poetsvrouw op de gang van de afdeling gynaecologie, getipt over de moedwillig verkeerde Vlaamse vertalingen van Josse V.
Om alle valse geruchten zo snel mogelijk uit de wereld te helpen heeft het Koninklijk Hof in afspraak met de Heer van Pypersele en de federale regering, besloten om over te gaan tot een gezamenlijke actie tussen de directie en prinses Mathilde. Portier Josse.P werd onverbiddelijk aan de deur gezet en prinses Mathilde werd voorzichtig open gesneden. De valse verklaringen van Josse V. werden hierdoor grotendeels ontkracht. Samen met een zuigeling, werd de waarheid volledige aan het licht gebracht.
I.p.v. een mannetje werd er een - nochtans gezond - kind, zonder sporen van mannelijk geslacht, te voorschijn gehaald. In een persconferentie heeft Prins Philippe dit uitdrukkelijk medegedeeld, door te bevestigen dat het vrouwtje, een meisje is. Met haar gewicht van 2930 gram en een lengte van 495 millimeter behaalt zij trouwens het Belgisch record kroonprinsessen. Bovendien stelde de prins - kinderverzorger vast dat het kroonprinsesje zeer mooi is, een rond gezichtje heeft, en op hem gelijkt. De prins - piloot behield aldus zijn klare kijk en liet zich door het prachtige gebeuren niet van de wijs brengen, gezwegen van hem uit zijn lood te slaan.
Terwijl hij met zijn elleboog nog voelde of het badwater niet te warm was, verschanste zich een hele batterij veldartillerie, uitgerust met M001a2 houwitsers, in het park tegenover het Koninklijk Paleis. Tot grote schrik van alle kleine kinderen, en tot grote vreugde van de volwassen Belgen, vuurden ze honderd en één kanonschoten af.
Om te voorkomen dat kenners van de Vaderlandsche geschiedenis hierdoor toch zouden denken dat er een mannetje, wat een jongetje is, werd geboren, heeft onze Dynastie samen met de Heer van Pypersele beslist, om te breken met een eeuwige Belgische traditie :
Het kroonborelingske zal ditmaal geen typisch Franstalige jongensnamen krijgen.
Voor de verandering krijgt het typisch Franstalige meisjesnamen. Liesje, Treesje, Marijke, Leentje zouden zeker gestrand zijn op het veto van Elio di Rupo. Terwijl een Elizabetha Maria -_Theresia Helena het Germaans Blok te zeer in de kaart zou spelen. Met Elisabeth Thérèse Marie Hélène wordt echter aan alle democratische Belgen tegemoet gekomen.

Om elke ontstane twijfel over onze blakende toekomst weg te nemen, zullen onze kranten enige regels uitleg geven over het afsluiten van dit prenatale gebeuren. Radio en tv-stations krijgen de gelegenheid enige minuten te besteden aan de geboorte van het Betty de Cobourg of Elise d'Udekem d'Acoz.
Bij gebrek aan relevantere gebeurtenissen mag echter niets onverlet gelaten worden, om de Belgen ervan te overtuigen dat in Laken en over het Vaderland, nieuwe winden waaien. Het roemrijke verleden van onze Dynastie, waarvan uiteindelijk prinses Elisabeth de vrucht is, wordt ons Belgen diep bewust. Laten wij ons laven aan de hartverwarmende verhalen van kindermeisjes van vroegere prinsenkinderen. De mooie naam Elisabeth schenkt ons de gelukkige gelegenheid het verhaal vol kunstvaardigheid en volksminnendheid van de diepbetreurde koningin koninginmoeder koningingrootmoeder koninginovergrootmoeder en koninginbetovergrootmoeder Reine Elisabeth von Wittelsbach in al haar volksverbondenheid te mogen herbeleven .
Wij wensen Prins Philippe en Prinses Mathilde een gezond kind. Uit hart en ziel zijn wij dankbaar dat hunnne Hoogheden hun royale aanwinst niet Anna- Katharina geheten hebben. Dan immers waren we nu gedwogen, uren en dagen en maandenlang VT4 te kijken, en bleven onze kinderen van zoveel leerrijk en onbevlekt schoons op de nationale zender verstoken.

Buiten verwachting is dit voorbarig relaas eerder maar gelukkig aan zijn einde gekomen.
Aan alle lezers dank voor hun royale trouw !
Voor allen gekluisterd aan hun monitor, stellen we EXCLUSIEFeen bladzijde open, om hier hun verkleefdheid aan Vorst en Land te betuigen. !

Aan ieder ander, afspraak te Laken, met vlag of met bloem of met doopsuiker!


Naar de echte Nagemaakte Webstek van Elisabeth gesponsord door alle Belgen, maar ondanks alle gouvermentele moeite door geen enkele zoekmachine te vinden.verderterug

Terug naar tof.at.tf

betogingHalle