Johan Schellaert van Obbendorf heer van Schinnen (1559-1563) en Geysteren

Geslacht

Man

Leeftijd

Onbekend

 
Overleden

24-6-1563

Vader 

Frederick Schellaert van Obbendorf heer van Gürzenich Schinnen (1533-1555) Geysteren Schengen

 
 Overleden 

± 1555

Moeder 

Maria van Pallant

 
 Overleden 

1551

Zus 

Cäcilia (Maria)

Broer 

Daem *< 1541

Huwelijk

 
met

Agnes van Aeswijn

BRONNEN:

JOHAN VAN SCHELLART VAN OBBENDORF, 1559-1563,
zoon van den vorige, door wien de heerlijkheid en de burcht van Schinnen werden verheven den 12 Nov. 1559. Hij trouwde met Agnes van Assewijn, dochter te Braeckel, wier moeder eene van Broickhuizen" was en overleed zonder kinderen omstreeks het jaar 1563. Op het kerkhof te Gürzenich staat de grafsteen van Johan van Schellart en Agnes van Assewijn met 4 familiewapens.
De weduwe hertrouwde met Floris van den Bongaert, die als man en momber van Agnes van Assewijn, weduwe van Johan Schellart, op 7 Juli 1563 met de heerlijkheid Schinnen werd beleend.
Koning Philips II verpandde aan Johan Schellart van Obbendorf de hem behoorende helft der heerlijkheid Schinnen, bestaande in de halve opbrengst der cijnzen, renten, keuren, boeten en rechten voor de som van 700 pond ad 40 grooten ´t pond; dit had plaats 23 Januari 1558. In 1609 kwam dit gedeelte der heerlijkheid in ´t bezit der familie Huyn te Amstenrade.
Bron: Bijdrage tot de geschiedenis van de Voormalige heerlijkheid Schinnen, H. Pijls, 1928

1785. Schoutambt EDE / buurschap Bennekom
1563 jun 24 (OC1 fol 106v)
Daem Schelaert van Ubbendorp, heer tot Schinne, na de dood van zijn broer Johan Schelardt van Ubbendorp, heer tot Schinne
Bron:http://www.historischcentrumoverijssel.nl/overijssel/leenrep/repertorium/lenen/1785.htm

1835. Schoutambt VOORST / buurschap Wilp
1563 jun 24 (OC1 fol 106v)
Daem Schelaert van Ubbendorp, heer tot Schinne, na de dood van zijn broer Johan Schelardt van Ubbendorp, heer tot Schinn
Bron:http://www.historischcentrumoverijssel.nl/overijssel/leenrep/repertorium/lenen/1835.htm

laatst gewijzigd 18.07.2004