Windows/Linux samen in een single-EFI of dual-EFI systeem (1).

 
 

Bijna elke computer wordt geleverd met een besturingssysteem, meestal is dat Windows. Een goed en gratis alternatief is Linux.
Maar er zijn honderden versies van. Ze allemaal testen is onbegonnen werk. Daarom kan je hier enkele richtlijnen vinden die wat wegwijs kunnen maken in Linuxland.

Lang geleden was Linux installeren geen makkie, maar met de huidige grafische installeerprogramma’s is er veel veranderd, ook op gebied van hardware.

Alle besturingssystemen startten vroeger op via het BIOS en Master Boot Record (MBR) en de kous was af. Met de introductie van de firmware en EFI was dat niet zo eenvoudig meer. Een BIOS/Legacy mogelijkheid is nog mogelijk om compatibiliteit te garanderen, maar wordt steeds minder gebruikt. Nu start Windows meestal op via een eigen 100MB, FAT32, EFI-partitie op een GPT schijf.
https://wiki.manjaro.org/index.php?title=Some_basics_of_MBR_v/s_GPT_and_BIOS_v/s_UEFI

Om een lang verhaal kort te maken, die tweede (sda2) EFI-partitie van Windows wordt nu ook door Linux gebruikt zodat er een keuze kan gemaakt worden tussen beide besturingssystemen. Het menu dat men dan te zien krijgt, is het GRUB-menu (Grand Unified Bootloader).

Tot zo ver vlug wat voorgeschiedenis in een notendop.

 

De ene versie van het Grub-menu is al mooier afgewerkt dan de andere, maar in principe doen ze allemaal hetzelfde namelijk de gebruiker laten kiezen welk besturingssysteem opgestart moet worden.

Zoals gezegd gebruiken alle Linux distributies nog steeds een verouderde  manier van installatie door dezelfde FAT32 partitie van Windows in bruikleen te nemen, ik noem het single-EFI. Dit houdt natuurlijk in dat beide besturingssystemen afhankelijk zijn van die kleine opstartpartitie. Een defect aan deze partitie is nefast voor de opstart (van één van beide of zelfs allebei).

Bij de modernste Linux installatieprogramma’s zien we hier stilaan een verandering inkomen. Terwijl bij een automatische installatie  ook meestal nog de oude manier toegepast voor een single-EFI installatie, kunnen de slimmerds onder ons beter kiezen voor de manuele  dual-EFI installatie, maar dit kan helaas (nog) niet met elke distro...

 

Het systeem moet daarvoor wel opstarten van een externe bron en dat is in een UEFI-Windows-systeem niet zo evident! Daarvoor moeten we vertrekken van een opgestarte Windows en gaan naar Instellingen>Bijwerken en beveiliging>Systeemherstel>Geavanceerde opstartopties>Nu opnieuw opstarten>Problemen oplossen>Geavanceerde opties>Instellingen voor UEFI-firmware>Opnieuw opstarten.
Daarmee wordt het systeem opgestart in de firmware van de computer.
De opstartvolgorde van een computer wordt geregeld in de firmware (vroeger het BIOS) van de computer. In die firmware worden de opstartschijven en partities aangegeven waarvan het systeem kan opstarten.