Home
 
Het kerstverhaal door de bril van de evolutie bekeken.
 
Op 18 december 2005 zond Canvas het mooiste kerstverhaal uit ooit mijns insziens;
namelijk: "Overleven" getiteld "Homo Futuris". Ik ging het noemen  "Homo Futuris of de Menswording".
Daarin werd door evolutiewetenschappers:  Marie-Josephe Deshaye, een orthodontiste 
en Anne Dambricourt, een paleontologe, die haar onderzoek begon met fossiele schedels van 60 miljoen jaar oud,
uitgelegd dat in de evolutie van de mens het wiggebeen in de schedel meerdere keren meer en meer is gaan kantelen telkens zijn hersenmassa groter werd.
In de VS zouden veel kinderen problemen hebben met het gebit en misvormde onderkaak, in Europa nog meer (70%) en in Japan nog meer( 100%). Onze morfologie verandert en is een wereldwijd fenomeen.
In het programma werd aangetoond dat dit meerdere keren in de geschiedenis van de evolutie is gebeurd, de laatste keer bij het verschijnen van de mens op aarde:
Dit is de MENSWORDING . Of waar het kerstfeest om gaat: de Menswording van de Mens (Jezus)
Velen (ook kerkelijken) gaan voorbij aan de kern van Kerstdag en houden het bij de geboorte en verjaardag van het kindeke Jesus terwijl het het feest van de Menswording is.
Jezus zei dat hij (met het einde der tijden) zou terugkeren; ik vermoed bij de volgende op til (relatief) zijnde stap van de menswording.
De nacht loopt ten einde, de Dag komt naderbij!

Uit het antwoord van een email hierop
:
Waarin gesteld wordt dat hoe meer men in de geschiedenis teruggaat
hoe meer men tot de vaststelling komt dat 
er een ingrijpen van hogerhand is
op de momenten dat men in excessieve expats in de maatschappij leeft.
...
Dinsdagnamiddag heb ik op de NOS een programma gevolgd over de DAILA LAMA
en die heeft spijkers met koppen geslagen.
Zoals de pijn bij de geboorte, de pijn bij het volwassen worden: de puberteitscrisis, de pijn bij het ouder worden: de midlifecrisis of de menopause, de pijn van het sterven van dit leven... Maar of dit de hand van hogerhand is? Nee, het gevolg van onze levenswandel.
Zo spreekt de bijbel ook van crises in de apocalyps bij het tevoorschijn komen van de nieuwe wereld en spreekt Jezus erover i v m zijn terugkomst.
 
Vroeger sprak men van de doorbraak bij de bekering van het Joodse volk en de terugkeer naar het beloofde land. (48)
Hij denkt dat als de dag komt dat de moslims tot overleg bereid zijn het dan in positeve zin zal draaien. Dat is m i een grote stap en voorlopig wijst niets in die richting tenzij in het renegaat mss. Onlangs in Terzake op Canvas over Iran en een strekking die gelooft in de terugkeer van een gewelddadige messias: de Mehdi.
"mehdi ongelovigen vernietigen" (google, zonder ""quotes) => http://nl.wikipedia.org/wiki/Mehdi

Aan het einde van het programma werd gezegd dat er toekomst is voor rituelen.
m. i. kan arbeid zelfs ritueel handelen zijn op voorwaarde dat er geen muziekpolutie is. Muziekpolutie
Voor mij geeft een ruimdenkend geloof met momenten van inkeer een diep gevoel van dankbaarheid en geluk
en in moeilijke momenten de kracht om door te gaan.
 
Vrede op aarde aan alle mensen die van goede wille zijn! 

 
Home
Deze tekst staat op mijnvisieopkerst.htm
Gemaakt op 23/12/2005 met Outlook Express 6. Laatste update 22/09/2016
Wordt bijgewerkt.  afdrukversie (minder recent): mijnvisieopkerst.pdf

www.gnollet.be