HISTORIEK VAN DE RIJDENDE ARTILLERIE

DE EERSTE WERELDOORLOG

 

Twee groepen rijdende artillerie (de Eerste Groep en de Tweede Groep) worden opgericht in 1910.

Bij KB Nr 144 van maart 1910 werden de groepen rijdende artillerie respectievelijk getransfereerd van 2A en 4A naar de 2de en de 1ste Cavaleriedivisie.

Bij KB Nr 216 van 25 juni 1910 kregen zij hun nieuwe benamingen. In de 1ste Cavaleriedivisie bestaat de 1ste Groep Artillerie te Paard uit de 1ste en 2de Batterij te paard. In de 2de Cavaleriedivisie bestaat de 2de Groep Artillerie te Paard uit de 3de en 4de Batterij te Paard.

De Eerste Groep Artillerie te Paard is dan gekazerneerd te Leuven.

Tijdens de oorlog zelf onderscheidt deze Eerste Groep zich :

- bij de slag der zilveren helmen te Halen op 12 augustus 1914
- tijdens het beleg en de tegenaanvallen rond Antwerpen
- tijdens de slag van de IJzer waar hij o.a. een belangrijke rol speelt in de verdediging van Stuyvekenskerke (zie artikel Koninklijke Vereniging 'De Vrienden van het O.L.Vrouwehoekje te Oud-Stuivekenskerke')
- tijdens de herovering van het sleutelterrein rond Reigersvliet op 6 maart 1918
- bij het innemen van Maldegem tijdens het slotoffensief, wat naast een vermelding op de Standaard ook de toekenning van de Leopoldsorde meebrengt.

De Tweede Groep Artillerie te Paard is gekazerneerd te Mechelen. In 1913 wordt de 2de Cavaleriedivisie, waartoe de Tweede Groep behoorde, afgeschaft. De 2de Groep blijft als Rijdende Groep bestaan, maar gaat over naar 6A en zal de oorlog ingaan als IV/6A. Op 12 oktober 1914 wordt de 2de Cavaleriedivisie heropgericht en IV/6A wordt onder zijn oorspronkelijke benaming 'Tweede Groep Artillerie te Paard' aan deze divisie toegewezen.

De Tweede Groep verdient tijdens de oorlog vermeldingen voor :

- zijn deelname aan het beleg en de tegenaanvallen rond Antwerpen
- zijn efficiënte steun in het bruggenhoofd van Nieuwpoort
- zijn voorbeeldige houding tijdens de stellingenoorlog die de vermelding 'IJzer' opleverde
- zijn rol tijdens het slotoffensief met de successen te Passchendaele foto van slagveld te Passchendaeleen een stoutmoedige actie tot op enkele honderden meters van de vijand bij Rumbeke.