HISTORIEK VAN DE RIJDENDE ARTILLERIE

HET INTERBELLUM

 

De rijdende artillerie neemt deel aan de bezetting van het Rijnland tot op 15 oktober 1923 een Regiment rijdende artillerie wordt opgericht. Hierin worden alle groepen rijdende artillerie gehergroepeerd.
Het Regiment maakt deel uit van de 'Lichte Divisie' en vanaf 1930 van het Cavaleriecorps. Het neemt zijn intrek in de Sint-Maartenskazerne te Leuven (twee groepen) en te Namen (één groep).

In 1936 wordt de rijdende artillerie gemotoriseerd en wordt het Regiment herdoopt in 'Artillerie Regiment van het Cavaleriecorps' (RACC). Nochtans blijft, spijts het verdwijnen van onze paarden, de geest van de 'Vliegende Kanonniers' onaangetast bestaan.
Tijdens de mobilisatie van 1939 ontspruiten uit dit Artillerieregiment drie onafhankelijke regimenten ; het zijn 17A, 18A en 19A.

 

klik hier om nog andere foto's te bekijken