PROVINCIALE BAV AANVAARDT SECTORENSPEL VOOR 2020

De liefhebber die op 2,5 km van de grens der sectoren ligt zal een keuze moeten maken in welke sector hij in 2020 gaat spelen.

Zie Seizoen 2020

 

Verslag buitengewone vergadering PE Vlaams-Brabant 2020

 

Verslag vergadering PE Vlaams-Brabant 2019

 

Verslag pers vergadering PE Vlaams-Brabant 2019

 

Akkoord Limburg - Vlaams-Brabant 2020

 

Nieuwsbrief informatiebrochure

Nieuwsbrief 1 - april 2018

Nieuwsbrief 2 - april 2018

Nieuwsbrief 3 - april 2018

Nieuwsbrief 4 - april 2018

Nieuwsbrief 5 - april 2018

Nieuwsbrief 1 - mei 2018

Nieuwsbrief 2 - mei 2018

Nieuwsbrief 3 - mei 2018

Nieuwsbrief 1 - juni 2018

Nieuwsbrief 1 - juli 2018

Nieuwsbrief 2 - juli 2018

Nieuwsbrief 1 - augustus 2018

Nieuwsbrief 1 - september 2018

Nieuwsbrief 1 - oktober 2018

Nieuwsbrief 1 - november 2018

Nieuwsbrief 2 - november 2018

Nieuwsbrief 1 - februari 2019

Nieuwsbrief 2 - maart 2019

Nieuwsbrief 3 - april 2019

Nieuwsbrief 4 - juni 2019

Nieuwsbrief 5 - juni 2019

Nieuwsbrief 6 - juli 2019

Nieuwsbrief 7 - augustus 2019

Nieuwsbrief 8 - september 2019

Nieuwsbrief 9 - november 2019

Nieuwsbrief 10 - december 2019

Nieuwsbrief 11 - december 2019

 

Controle Momignies K.B.D.B.

Verslag Unie Landen

 

K.B.D.B.

 

 

Met vriendelijke groeten,

Van Bockstaele Tina
Secretaris Vlaams-Brabant & West-Vlaanderen
GSM: 0474 09 88 83
Tel.: 02 791 67 46

logo-KBDB

 

 

 

E-mail adres voor afdeling Vlaams-Brabant: kbdbvlaamsbrabant@hotmail.com

 

PERSBERICHT KBDB
ZEGELING ELEKTRONISCHE LIEFHEBBERSTOESTELLEN
Zoals reeds meegedeeld dient, in toepassing van artikel 56 van het nationaal sportreglement, alle elektronische liefhebberstoestellen voorzien te zijn van een INTACTE KBDB zegel.
Het is niet van belang dat deze zegel al dan niet een barcode vermeldt.
Belangrijk is wel dat het nummer op de KBDB zegel nog volledig leesbaar is.
Teneinde de liefhebbers en verenigingen bij te staan zal de KBDB in iedere provincie een zitdag organiseren waarop ALLE – niet in orde -elektronische liefhebberstoestellen ter zegeling kunnen aangeboden worden.

De prijs van de zegel (onder voorbehoud) zou 5 euro bedragen)

 

De aandacht wordt erop gevestigd dat na 16 mei 2018 GEEN ENKEL elektronisch liefhebberstoestel meer zal aanvaard worden dat niet voorzien is van een geldige KBDB zegel.

 

Mededeling 24/04/2015

Bericht aan de liefhebbers woonachtig aan de provinciegrens met Waals-Brabant. De leden van het comité wensen de liefhebbers op de hoogte te brengen dat zij rekening dienen te houden met de 1ste paragraaf van art 36 van het NSR (verbeurdverklaring van de gewonnen prijzen). Dit houdt in dat enkel zij die wonen in een aangrenzende (deel)gemeente met de provincie Waals-Brabant kunnen deelnemen aan wedvluchten die ingericht worden door verenigingen van Waals-Brabant. Enkel op de dubbelingen van nationale/provinciale wedvluchten is er een uitzondering in het samespel Verbroedering-Union Walonne toegestaan. De speelgrenzen hiervan kan u raadplegen in de betrokken verenigingen. Indien hieraan niet wordt gehouden zal er een doorverwijzing naar Nationaal plaatsvinden.

 

Algemene vergadering

 

2013

2014
2015

2016

2017

2018

 

Provinciaal reglement

 

2018

 

 

Activiteitsverslagen

 

2015
2016

2017

 

 

Ontwerp vluchtkalender sector 2&3

 

2017

2018 (Aangepast)

 

Eigen beknopt verslag van de algemene vergadering 2016

Het interprovinciaal akkoord tussen Limburg, Antwerpen, Vlaams-Brabant werd stilzwijgend verlengd, d.w.z. beperking tot aanpalende deelgemeenten.
Zoals het al enkele jaren gebeurd worden de voorgestelde veranderingen aan het provinciaal reglement niet meer op voorhand aan de verenigingen gemeld. Op de vergadering moeten wij dan kennis maken met de veranderingen en beslissingen die het bestuur wil doordrijven.

De aanvraag om terug met Petit-Club samen te spelen werd verworpen omdat het comité Vl-Brabant eist dat alle verenigingen van sector 3 moeten aanvaard worden.

Enkele wijzigingen die zijn aangebracht:
- De verenigingen die de kerk nemen als centraal punt mogen dit blijven gebruiken zelfs als deze door herbestemming verdwijnt, een voorstel of het eventueel de plaatselijke moskee mocht zijn werd vriendelijk afgevoerd.
- Volgens het comité zou vooral Nolmans in het verleden aangedrongen hebben om de straal van de halve fond in sector 3 op 16 km te houden. Nu komen zij met de mededeling dat de minister van welzijn aandringt om de straal naar 21 km te brengen zoals in sector 2.

Vooraleer dat het elk jaar wederkerend thema tussen sector 2 en 3 aan de beurt kwam barste nu al de discussies los.
Er werden verwijten naar het hoofd geslingerd tussen de verschillende verenigingen en oude vetes kwamen terug naar boven met zelfs persoonlijke aanvallen. Om maar te zeggen dat het weer een bewogen bijeenkomst was en dat is niet de bedoeling van een algemene statutaire vergadering.
Na lange discussies werd een voorstel geformuleerd om volgend seizoen op de halve fond enkele vluchten samen te lossen met sector 2.
Tussen alle besprekingen door wist onze nationale voorzitter te melden dat hij samen met een Bulgaar kandidaat is om voorzitter te worden van het FCI.
Zoals altijd is er niemand wijzer buitengegaan en zullen de beslissingen achteraf genomen worden.
Er zouden enkele bekende duivenliefhebbers uit sector 2 op audiëntie ontvangen zijn door de nationale voorzitter nog vooraleer de algemene vergadering plaatsvond.