PERSMEDEDELINGEN

16maart 2011

 

 

16/03/2011 Geplande Havenuitbreiding botst op onverenigbaarheid met Kerncentrale Doel - Doel 2020 sluit zich aan bij kritische bedenkingen van onafhankelijk raadslid

 

Naar aanleiding van de discussie rond de veiligheid in de Belgische nucleaire installaties sluit Doel 2020 zich aan bij de kritische bedenkingen van het Beverse onafhankelijke gemeenteraadslid Bruno Stevenheydens. Die liet eerder op de dag verstaan dat een uitbreiding van de Antwerpse Haven op Linkeroever met een Saeftingedok niet kan omwille van de te korte afstand tot de Kerncentrale van Doel. De insteek van het Saeftinghedok zou (als het er ooit komt) namelijk grenzen aan de terreinen van KCD.

 

In het licht van wat zich momenteel afspeelt in Japan valt dit moeilijk te geloven. Bij al het voorbereidende  werk van afgelopen jaren voor een verdere uitbreiding van de Haven op Linkeroever is zelfs op geen enkel moment een risico-analyse gemaakt! Alsof de Kerncentrale van Doel niet bestaat. En dat terwijl alle directeurs die de KCD ooit heeft gehad in 1998 stelling namen tegen havenactiviteiten binnen een perimeter van 1800m rond de Kerncentrale. De directeurs in kwestie vonden niets uit. Zij volgden daarmee de internationale veiligheidsrichtlijnen voor Kerncentrales.

 

Doel 2020 drukt de hoop uit dat met de dramatische gebeurtenissen in Japan de bezwaren van de voormalige directeurs van KCD eindelijk naar waarde worden geschat.

 

Persbericht: over de veiligheid in en rond de kerncentrale mogen geen compromissen gemaakt worden, zelfs niet als het over het "zogenaamde havenbelang" gaat!

Niet de discussie over het openhouden/sluiten is dringend aan de orde, wel die over een volledig sluitende en verhoogde veiligheid. Tsunamis en aardbevingen zijn hier zo goed als uitgesloten. Incidenten (aanslagen) bij petrochemische en industriebedrijven in de haven van Antwerpen kunnen echter wel voor een bedreigende kettingreactie zorgen waartegen de centrales van Doel en alle andere gebouwen op de site bestand moeten zijn.

 

Reeds in 1998 diende de directie van de Kerncentrale Doel een bezwaarschrift in tegen havenuitbreidingen in de omgeving van Doel. Er werd gesteld dat de nucleaire installaties bestand zijn tegen externe factoren, zoals een brand of ontploffing met gevaarlijke stoffen, op voorwaarde dat de feiten zich voordoen op minimum 1800 meter van de site. Binnen een straal van 1800 meter rond de centrale is verdere uitbreiding van de industrie en ook op- en overslagbedrijvigheid niet aangewezen.

Hopelijk wordt hier de hoogste aandacht aan geschonken als binnenkort de Vlaamse regering haar Gewestelijk RUP voorlegt over mogelijke havenuitbreidingen waarvan een zogenaamde Saeftinghezone/dok in de onmiddellijke omgeving van de kerncentrale reeds bekend is. Over de veiligheid in en rond de kerncentrale mogen geen compromissen gemaakt worden, zelfs niet als het over het "zogenaamde havenbelang" gaat! ... Een Saeftinghezone/dok is dan ook uitgesloten als men de hoogste veiligheidsvoorzieningen in en rond de kerncentrale te Doel in acht neemt.

 

Als bijlage mijn laatste federaal initiatief (Kamer van Volksvertegenwoordigers) hierover van een jaar geleden.

http://www.brunostevenheydens.org/index.php?option=com_content&task=view&id=848&Itemid=1

vriendelijke groeten,

 

Bruno Stevenheydens

Onafhankelijk gemeenteraadslid Beveren

www.brunostevenheydens.org 

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten][Krantenartikels 2011]