2011 - Krantenartikels - samenvattingen


29/12/2011 Het afbakeningsplan voor de haven van Antwerpen komt dan toch niet rond dit jaar. Oorzaak is een lokale politieke rel rond twee gehuchten die tot op ministerieel niveau uitgevochten wordt. Het GRUP Antwerpen, dat de haven afbakent, werd door de administratie vastgelegd in november en verwacht werd dat de Vlaamse regering hiermee in december zou instemmen. Dat lijkt echter niet haalbaar omwille van een lokaal politiek geschil tussen de Beverse burgemeester en gemeenteraadslid Stevenheydens.  De burgemeester is het eens met het huidige GRUP maar Bruno Stevenheydens wil de gehuchten Ouden Doel en Rapenburg sparen uit de uitbreidingsplannen van de haven en heeft daarom via partijgenoten en ministers Philippe Muyters en Geert Bourgeois een voorstel ingediend om het GRUP alsnog te wijzigen. Dat zou opnieuw voor een vertraging kunnen zorgen van enkele maanden.

29/12/2011 De Raad van State wil 30 ha meer natuurcompensatie in de Westerschelde. Volgens de Raad van State was het besluit van de vorige minister van Landbouw en Natuur, Gerda Verburg, om het gebied Westerschelde & Saeftinghe onder bescherming van de Europese Habitatrichtlijn te stellen niet toereikend. Maar staatssecretaris Henk Bleker houdt vast aan zijn plan voor alternatieve ontpoldering, zonder aan de Hedwigepolder te raken.

21/12/2011 Persmededeling Doel 2020: Nu ook ramen ingegooid van bewoonde huizen in Doel - Gemeentebestuur schiet hopeloos tekort in beveiliging van bewoners
In de nacht van 20 op 21 december werden in Doel voor de zoveelste maal op rij ramen uitgegooid in het Ontmoetingscentrum te Doel. Erger, ook in de winkel waar Marcella en Charles Kimpe – Van de Keybus wonen, werden ’s nachts àl de ramen ingegooid. Andermaal het werk van onbekenden…
Wat is Beveren eigenlijk voor gemeente waar de burgemeester niet bij machte is de veiligheid te garanderen van zijn bewoners?! Nochtans is dat één van de belangrijkste verantwoordelijkheden van een gemeentebestuur.
Doel is officieel nog altijd woongebied. De bewoners hebben er dezelfde rechten en plichten als overal elders in Vlaanderen. Maar het dorp wordt al maandenlang geteisterd door bandieten en vandalen. De politie van Beveren doet haar best maar zonder een globale aanpak en doortastende maatregelen blijft het dweilen met de kraan open. De Doelenaars hebben nochtans zelf hun verantwoordelijkheid genomen met de opmaak van een uitgewerkt veiligheidsplan. Uit dat geheel van maatregelen werd echter door de burgemeester amper iets weerhouden. Het wordt dus hoog tijd dat de burgemeester van Beveren werk maakt van een écht veiligheidsbeleid voor het belaagde Scheldedorp. D.w.z. maatregelen die méér zijn dan voor het behang.

20/12/2011 Persmededeling Erfgoedgemeenschap Doel & Polder: In Prosperpolder gaan de Sint-Antoniushoeve en de Josephushoeve momenteel onder de sloophamer
De volledige Josephushoeve en het woonhuis van de Sint-Antoniushoeve zijn reeds gesloopt. Enkel de monumentale schuur van de Sint-Antoniushoeve staat nog recht. Maar de schuur zal in de komende weken ook volgen. De sloop van deze hoeves gebeurt in het kader van het intergetijdengebied 'Hedwige-Prosper'. Of beter gezegd, het intergetijdengebied 'Prosper'. Want Nederland weigert de Hedwigepolder te ontpolderen. Toch blijft de Vlaamse regering volharden in de aanleg van het Vlaamse gedeelte, zonder te weten wat er nu eigenlijk dient te gebeuren. Maar als Nederland niet ontpoldert, heeft de ontpoldering van Prosperpolder-Oost weinig zin. Omdat er nu geen aansluiting meer is met het Verdronken Land van Saeftinghe, zal het gebied niet kunnen voldoen aan de vereisten voor vogelinstandhouding. Tegelijk schiet dit "klein" gebied schromelijk zijn doel voorbij als veiligheidsbuffer tegen overstromingsgevaar voor Antwerpen. Het is zelfs niet duidelijk wat alle effecten zullen zijn, want er bestaat geen nieuwe plan-MER die dit heeft bestudeerd.
Enkele weken geleden kondigden het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) aan dat er een erfgoedonderzoek van ongeziene proporties zal plaatsvinden in de polders. Een unicum, zo noemen zij het. Maar het gebied Prosperpolder-Oost is niet opgenomen in deze studie. De Sint-Antoniushoeve werd gedocumenteerd door de Vlaamse overheid maar het andere erfgoed (waaronder een aantal bijzondere hoeves) wordt gesloopt zonder enige vorm van studie en documentatie.
Die ‘unieke’ erfgoedstudie (kostprijs: € 230.000) is een lovenswaardig initiatief, en is geen beslissing van de havenautoriteiten maar van de Vlaamse regering. Maar men kan zich vragen stellen bij de dubbele houding van de havenautoriteiten. Afgelopen zomer heeft de MLSO die de erfgoedstudie voor 1/3 financiert - een oude hoeve in de Doelpolder gesloopt (Zoetenberm 41). Toen was reeds bepaald dat in oktober de erfgoedstudie van start zou gaan. In november heeft diezelfde MLSO een woonhuis met schuur gesloopt die op de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed staat (Saftingen 36). Terwijl was de erfgoedstudie reeds lopende! De erfgoedstudie heeft voor de havenautoreiten dus niets te maken met het bedreigde erfgoed, maar alles met hun imago.
Met de sloop van de Sint-Antoniushoeve verdwijnt één van de laatste grote historische polderschuren die deze streek typeerden. Deze hoeve werd gebouwd na de aanleg van de Prosperpolder omstreeks 1857. Het was één van de vier grote hoeves die toenmalig hertog Prosper van Arenberg liet bouwen om zijn nieuw aangelegde polder te exploiteren. Dit is de zoveelste vernietiging van een prachtige streek. De EGD&P laat het hier niet bij en zal de komende weken starten met een actie tegen het huidige wanbeleid inzake erfgoed.
Foto’s van de Sint-Antoniushoeve in beter tijden:
http://www.denul.net/places/Doel/Polders/Antoniushoeve/doel.html

16/12/2011 Persmededeling Doel 2020: Antwerpse Haven botst op grenzen van haar groeimogelijkheden - Grootste containerschip ter wereld komt toch niet naar Antwerpen
De aankondiging deze middag dat het “grootste containerschip ter wereld” toch niet naar Antwerpen komt maakt duidelijk dat de Antwerpse Haven de grenzen van haar groeimogelijkheden heeft bereikt. Gisteren werd door het Antwerps Havenbedrijf met veel tam-tam de komst van het grootste containerschip ter wereld aangekondigd. Dankzij de Scheldeverdieping zouden de grootste schepen ter wereld nu zonder problemen kunnen aanmeren in de Antwerpse Haven. In de ogen van de Antwerpse havenautoriteiten een bijkomend argument om een containergetijdendok met mega-afmetingen (het zogenaamde Saeftinghedok) op de Linkerscheldeoever te rechtvaardigen. Nu blijkt dat de komst van die containerreus niets meer was dan een goedkoop propagandaverhaaltje. Een stunt die volledig buiten de economische realiteit staat van wat de Antwerpse Haven aankan. Een beetje meer wind en regen dan normaal was voldoende om de onderneming af te blazen.
Dat is niets om zich vrolijk om te maken. Maar het toont wel aan waar voor de Antwerpse Haven de grenzen liggen. Het toont ook aan dat een nog groter containerdok – zoals de Vlaamse Regering wil doorduwen - compleet zinloos is. Zeker in de wetenschap dat het Deurganckdok zes jaar na zijn opstart nog altijd maar op 12% van zijn capaciteit draait. Doel 2020 hoopt dat het incident van vandaag het Antwerps Havenbedrijf en de Vlaamse Regering aanzet tot  meer realiteitszin bij haar toekomstplannen. Vlaanderen en zijn belastingbetalers kunnen er alleen maar wel bij varen.

Interessante cijfers !!!
Onderstaande gegevens (ook de voorspellingen van destijds) m.b.t. het Deurganckdok geven aan dat het Ontwerp-GRUP havenuitbreiding (om een Saeftinghedok te realiseren) voorbarig en onbegrijpelijk is.

Tewerkstelling aan het Deurganckdok 2010
PSA (AIT)                                                                          236
DP World + Antwerp Gateway (vroeger P&O)     237
Totaal                                                                                473

Uit de pers: de onrealistische verwachtingen inzake tewerkstelling aan het Deurganckdok

GVA 17/12/1998: Volgens het studiebureau Technum zou de toegevoegde bijkomende tewerkstelling 4.415 voltijdse jobs bedragen in 2010, en zelfs stijgen naar 7.929 in 2015.
HLN 16/12/2003: De tewerkstelling zal in fasen oplopen tot zo'n 1.500 jobs waarvoor we vooral mikken op mensen uit de omgeving , zegt business development manager Kris Adams.  Indirect zal onze terminal nog eens zoveel arbeidsplaatsen creëren.  De westzijde - de andere oever van het Deurganckdok - is in concessie bij PSA (Hesse-Noord Natie). De twee terminals samen zullen dus in totaal liefst 6.000 jobs bieden. Een forse injectie voor de hele regio Waasland.
De Tijd 17/12/2003: Eens de terminal op volle capaciteit werkt, rekent P&O Ports op een volledige tewerkstelling van circa 1.500 arbeidsplaatsen. 'We gaan ervan uit dat de terminal tegen 2010-2012 op volle toeren draait en volledig benut is', legt Paul Valkeniers, de directeur van P&O Ports, uit. 'In Het Laatste Nieuws is gisteren het cijfer van 1.500 aanwervingen genoemd. Dat is correct, maar toch een beetje voorbarig, aangezien we dat cijfer pas denken te bereiken over zes tot acht jaar.' Indirect zorgt de terminal op termijn voor nog eens 1.500 bijkomende jobs vooral in de transport- en expeditiesector en in de logistiek.
HLN 27/7/2004: Rederij P&O Ports, die de oostzijde van het dok zal exploiteren, voorspelt voor haar Atis-containerterminal zelfs 1500 werkplaatsen. In totaal zal het Deurganckdok dus tot 5000 mensen een groot deel uit de regio Waasland tewerk kunnen stellen.
HN: 9/6/2004: Binnen afzienbare tijd groeit het aantal voltijdse jobs in de haven spectaculair. Rederij P&O Ports en Hesse-Noord-Natie plannen nieuwe containerterminals op de Linkeroever, goed voor op z'n minst tweeduizend banen.

Evolutie containertrafiek Deurganckdok

2005                67 563 TEU
2006              810 220 TEU
2007          1 528 759 TEU
2008          1 824 348 TEU
2009          1 115 000 TEU
2010          1 198 000 TEU

Volgens het Havenbedrijf heeft het Deurganckdok een capaciteit van 7 miljoen TEU, volgens schattingen van PSA en DP World zelfs 9.3 miljoen TEU. Oppervlakte van het ganse project = 255 ha (momenteel 2 werknemers/ha) (Bruno Stevenheydens, Gemeenteraadslid N-VA)

30/11/2011 Doel 2020 lekt "megalomaan" uitbreidingsplan Antwerpse Haven
De actiegroep Doel 2020 maakte vandaag de plannen en documenten bekend in de procedure voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Afbakening (GRUP) Antwerpse Haven, maanden voor het openbaar onderzoek van start gaat. Die plannen voorzien een havenuitbreiding van ruim 1.540 ha en vier onteigeningsplannen goed voor meer dan duizend innames. De plannen werden op 28 oktober voorgesteld op de "plenaire vergadering", een bijeenkomst van administraties en betrokken overheden en de gemeenten op wiens grondgebied de havenuitbreiding plaatsvindt, en de formele start van de procedure. (HLN)
Alle documenten en kaarten zijn te downloaden via de (tot voor kort) verborgen link: http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/grup/00200/00202_00001/index.html

30/11/2011 Persmededeling Doel 2020: Grootste havenuitbreiding voor Antwerpse Haven in 40 jaar gaat in alle stilte van start - Opnieuw bijna 400 huizen met afbraak bedreigd voor dok dat er misschien nooit komt… 

Op 28 oktober ll. is op initiatief van Vlaamse Regering de procedure voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Afbakening Antwerpse Haven in alle stilte van start gegaan. Daarbij voorziet de Vlaamse Regering een uitbreiding met méér dan 1500 ha (een oppervlakte die overeenkomt met de binnenstad van Antwerpen binnen de grote Ring!) . Daarvoor moeten in totaal bijna 400(!) huizen en landbouwbedrijven verdwijnen en zullen enkele honderden mensen op korte termijn moeten verhuizen. Het gaat hem om de afbraak van het dorp Doel (nog 230 huizen) en de gehuchten en woonkernen, Ouden Doel, Rapenburg, Saftingen, St.Antonius, Muggenhoek, en delen van Oud en Nieuw Arenberg.
Alle bewoning en de sporen daarvan worden uitgewist. Van het bouwkundig erfgoed blijft in het ganse gebied NIETS over. Noch in Doel, noch in de omliggende polders.
In de plannen wordt voorzien in de aanleg van een Saeftinghedok met gigantische afmetingen. Het containerdok zou 4150 meter lang en 600 meter breed worden! Daartegen is het al immense Deurganckdok een klein broertje: Het Deurganckdok heeft een lengte van 2600 meter en een breedte van 450 meter. Van de 1540 ha in te nemen gronden wordt bijna de helft ingevuld met ‘gemaakte’ natuur. Onmiddellijk” in te richten. Ook al komt er misschien nooit een Saeftinghedok!
Het gaat niet over louter “plannen”. Samen met het nieuwe Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Afbakening Antwerpse Haven wil men 4 onteigeningsplannen goedkeuren. Samen goed voor méér dan 1000 innames. De onteigeningen kunnen starten onmiddellijk de definitieve goedkeuring van het nieuwe GRUP. Dat men deze plannen uitgerekend nu – in volle economische crisis – wil doordrukken lijkt ronduit absurd. Men heeft zelfs nog geen idee van wat dit alles zou kunnen kosten. Maar dat het om astronomische bedragen gaat lijkt evident. Ter vergelijking: de kostprijs voor het Deurganckdok werd geraamd op € 430 miljoen. Maar uiteindelijk kostte het dok € 594 miljoen! Voor de plannen die nu op tafel liggen mag men rekenen op een veelvoud. In het Vlaams Regeerakkoord van 2009 werd tussen de Vlaamse meerderheidspartijen overeengekomen dat er met betrekking tot een mogelijke havenuitbreiding een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse zou gemaakt worden. Op basis daarvan zou beslist worden of het Saeftinghedok al dan niet zal worden aangelegd. Maar de MKBA is nergens te bespeuren…
Over deze verregaande plannen werd op geen enkel moment een maatschappelijk debat gevoerd. Integendeel.
Volgens de gemeente Beveren (zie verslag plenaire vergadering, pagina 17) is de beslissing om de gehuchten Ouden Doel en Rapenburg te laten verdwijnen, genomen in een bijlage van de plan-MER die nooit openlijk werd gepresenteerd. De gemeente Beveren geeft hierin dus te kennen dat zij niet op de hoogte was van de beslissing tot het laten verdwijnen van twee gehuchten, en dat deze beslissing volledig ondemocratisch is gebeurd via bijlagen op administratief vlak. Dit wordt dus gezegd door burgemeester Marc Van de Vijver over de beslissingen van Vlaamse ministers die behoren tot zijn eigen partij!  Dit zijn toestanden die zelfs in het verleden niet gebeurden. Dat soort verregaande beslissingen werd openlijk aangekondigd. Nu wordt dit verborgen in een niet-publieke bijlage van een milieu-effectenrapport! Terwijl een plan-MER niet eens bedoeld is voor het nemen van zulke beslissingen!
Voor deze megalomane plannen bestaat géén maatschappelijk draagvlak in Vlaanderen. Economisch is er voor dit soort van grootschalige plannen géén enkele nood. Voor dit soort van financiële avonturen is er in Vlaanderen anno 2011 géén enkele ruimte.

Doel 2020 vraagt aan de Vlaamse Regering dat zij in overeenstemming met haar eigen regeerakkoord voorafgaandelijk(!) aan de vaststelling van het GRUP een Maatschappelijke kosten-Batenanalyse uitvoert.
Doel 2020 vraagt ook dat er een einde komt aan de verdoken besluitvorming van de Vlaamse Regering en er een maatschappelijk en politiek debat komt over de wenselijkheid en haalbaarheid van dit gigantisch plan dat een ganse streek vernietigt.

Tot slot: men mag er van uitgaan dat Doel 2020 àlles zal doen om de plannen zoals ze nu op tafel liggen onmogelijk te maken.

30/11/2011 Het nieuwe dok voor de Oosterweelverbinding wordt meer dan waarschijnlijk in Doel gegraven. De Antwerpse haven heeft een overeenkomst gesloten met de BAM, om een nieuw dok te maken waar de tunnels voor de Oosterweel worden gebouwd. Er zijn twee locaties op Linkeroever, maar de duidelijke favoriet bij het Antwerpse havenbestuur is het Saeftinghegebied langs Doel. Of het hele polderdorp mee moet verdwijnen, daarover is nog geen duidelijkheid.(ATV nieuws)

09/11/2011 Academici pleiten in Antwerpen voor kosten-batenanalyse bij grote haveninfrastructuurwerken - Doel 2020 vraagt minister-president Kris Peeters woord te houden
Op een druk bijgewoonde debatavond in de Antwerpse KBC-toren met als thema “Vlaanderen, logistieke spitsregio” heeft minister-president Kris Peeters een pleidooi gehouden voor het onverkort doorzetten van grote infrastructuurwerken. Peeters hekelde daarbij herhaaldelijk de acties van “individuen” én het optreden van de Raad van State die soms louter omwille van vormfouten bouwvergunningen schorst.  
De visie van Peeters werd door de andere aanwezige sprekers echter niet gevolgd. De aanwezige CEO van het Havenbedrijf Rotterdam, Hans Smits, illustreerde dat een doorgezet overleg met àlle stakeholders vaak véél constructiever is dan het fanatiek vasthouden aan een welbepaald plan. Hij stelde ook vragen bij het nut van een steeds verdergaande gebiedsmatige uitbreiding van de Haven. De Nederlandse topmanager gaf het Vlaams publiek ook nog mee dat een havenvisie best om de 5 à 10 jaar wordt geactualiseerd… Die uitspraak komt uitgerekend op een moment dat de Vlaamse Regering haar méér dan 10 jaar oude plannen over het Saeftingedok op de Linkeroever wil uitvoeren…
Jo Reynaerts, senior economist bij VIVES, Katholieke Universiteit Leuven, stelde vragen bij de zin van nieuwe infrastructuurwerken. Hij maakte duidelijk dat er voor infrastructuurwerken ook een economische vraag moet zijn. Én dat infrastructuurwerken economisch moeten te verantwoorden zijn. Los hiervan blijkt trouwens niet zozeer nieuwe infrastructuur (zoals dokken) de keuze van een reder voor een haven te bepalen maar wel de prijszetting. (mee bepaald door de lonen van de havenarbeiders).
Thierry Van Elslander, professor economie aan de Universiteit Antwerpen maakte duidelijk dat er omtrent de toekomstscenario’s voor Europa blijvend grote onzekerheid bestaat. Met betrekking tot de toenemende moeilijkheden om grote infrastructuurwerken in Vlaanderen tot een goed einde te brengen pleitte hij in tegenstelling met minister-president Kris Peeters voor grote transparantie. Volgens Van Elslander is de enige manier om maatschappelijk draagvlak te creëren voor dit soort van werken een duidelijk afweging te maken van àlle kosten en baten. Een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse waarin zelfs persoonlijke belangen worden afgewogen.
Kris Peeters deelde het publiek bij het begin van de avond mee dat hij alle aanbevelingen van de avond ter harte zou nemen. Doel 2020 hoopt dat de minister-president woord houdt. Dat wil zeggen dat er voor de grootste havenuitbreiding sinds 40 jaar die men nu wil doorvoeren op de Antwerpse Linkeroever Peeters effectief een Kosten-Batenanalyse laat opmaken. En dat voordàt er beslist wordt wel te verstaan…

08/11/2011 Unieke erfgoedstudie op Linkerscheldeoever - Voor het eerst in Vlaanderen wordt een omvangrijk erfgoedonderzoek uitgevoerd. De studie onderzoekt het aanwezige rurale erfgoed op de Linkerscheldeoever: Beveren, Sint-Gillis-Waas en omgeving. De bevindingen worden wetenschappelijk vergeleken met gelijkwaardig erfgoed in de buurt. Bovendien wordt er een methodiek ontwikkeld, waarmee andere projecten van gelijkaardige omvang in kaart kunnen worden gebracht. Aan de studie, die 230.000 euro gaat kosten, werken 15 overheids- en privépartners mee. Het polderlandschap op de Linkerscheldeoever wordt de komende jaren door de ontwikkeling van de haven ingrijpend gewijzigd. Met de studie 'Ruraal erfgoed Linkerscheldeoever' wil de Vlaamse overheid kennis van het rurale erfgoed en zijn geschiedenis nauwkeurig inventariseren, documenteren en bewaren. Zo wordt wetenschappelijke documentatie van het erfgoed verzekerd en de ontwikkeling van de haven op de Linkerscheldeoever vergezeld van een historische en archeologische getuigenis. De studie is op 4 oktober 2011 gestart en gaat ongeveer 1 jaar duren.De studie is gegund aan Tritel uit Antwerpen en wordt gefinancierd door het Vlaams Gewest, het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en de Maatschappij Linkerscheldeoever.

27/10/2011 Kartel CD&V/N-VA op sterven na dood
Het lijkt wel of al verkiezingen zijn in Beveren. De profileringsdrang is zo groot dat van een CD&V/N-VA kartel nog nauwelijks sprake is. Het was een zeer woelige gemeenteraad afgelopen dinsdag. Het vragenkwartiertje duurde anderhalf uur, en waar niemand naast kon kijken was dat het kartel CD&V/N-VA op sterven na dood is. Op sommige momenten leek het wel of het volgende week al verkiezingen zijn. Het wordt ongetwijfeld nog een zeer moeilijk jaar op bestuurlijk vlak, ondanks het feit dat de kartelpartners nog maar enkele weken geleden luid verkondigden dat de kartelakkoorden stipt uitgevoerd zouden worden. Van die mooie beloften blijft vandaag zo goed als niets overeind. Op de afgelopen gemeenteraad stonden beide partijen met geslepen messen tegenover elkaar.
Vroeg op de avond hekelde Bruno Stevenheydens, burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V), die volgens hem niet communiceert met de gemeenteraad. Verder beschuldigde hij de burgemeester opnieuw van het verspreiden van misleidende informatie over het behoud van de gehuchten Rapenburg en Ouden Doel. Hallucinant werd het pas toen CD&V-fractievoorzitter Guy Tindemans vroeg aan de burgemeester, nochtans zijn partijgenoot, hoe het nu eigenlijk zit met het ontwerp van het Gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan (GRUP) havenuitbreiding. Die open goal liet Stevenheydens niet liggen, en hij stelde tot zijn verwondering vast dat behalve het college niemand in de gemeenteraad op de hoogte is van de visie van het gemeentebestuur. "Nooit eerder heb ik het meegemaakt dat de fractievoorzitter van de grootste meerderheidspartij gebruik moet maken van het vragenuur om van haar eigen partijcollega en burgemeester enige toelichting te krijgen", verklaarde hij niet zonder enig cynisme.(HNB)

27/10/2011 Gemeente wil Rapenburg en Ouden Doel behouden
Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de Antwerpse haven wordt vrijdag besproken op een plenaire vergadering in het Vlaams Parlement. Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) wil een tussenkomst houden over het behoud van de gehuchten Ouden Doel en Rapenburg. Ook die worden door de uitbreidingsplannen bedreigd als woongebied. "Ik geef een negatief advies, tegen het verdwijnen ervan. Ik schat de kansen voor het behoud van de woonkorrels vrij hoog in en hoop dat de Vlaamse regering haar beslissing van september 2009 herziet." Enkele weken na de plenaire vergadering neemt de Vlaamse regering een standpunt in. Indien het advies van de gemeente niet wordt gevolgd, wordt tijdens het openbaar onderzoek mogelijk een bezwaarschrift ingediend. Dat wordt gedragen door de hele gemeenteraad. "Hopelijk moet het niet zover komen", zegt Van de Vijver. Het behoud van het gehucht Saeftinghe zal niet verdedigd worden. Eerder vonden in overleg met het actiecomité RODS (Rapenburg, Ouden Doel, Saeftinghe) reeds gesprekken plaats met onder meer de kabinetten van Vlaams minister-president Kris Peeters en ministers Hilde Crevits en Joke Schauvliege (allen CD&V) om deze te overtuigen van het behoud van beide gehuchten.(GVA)

22/10/2011 De monumenten uit Doel moeten worden verplaatst op kosten van de haven, antwoordde Vlaams N-VA-minister Bourgeois, verantwoordelijk voor Onroerend Erfgoed, op de vraag van Vlaams volkvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V). Volgens de minister is de uitvoering van het ontwerp Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) onverenigbaar met het behoud van de molen op de Scheldedijk van Doel. Ook het behoud van het orgel in de kerk en het Hooghuis zouden onverenigbaar zijn met de noodzakelijke infrastructuur- en ophogingswerken. Als mogelijk denkspoor wordt een gedocumenteerde ontmanteling, gevolgd door heropbouw op een andere plaats voorgesteld. Volgens Jos De Meyer is een mogelijke nieuwe plaats voor het Hooghuis een braakliggend terrein naast de kerk van Prosperpolder. De kosten moeten gedragen worden door het Gemeentelijk Havenbedrijf of de Maatschappij Linkerscheldeoever. (HNB)

13/10/2011 Persmededeling Doel 2020: Opnieuw op grote schaal vernielingen in Doel - Maatschappij geeft opdracht… om deuren en ramen te forceren! - Bewoners vragen effectieve uitvoering veiligheidsplan

Gisterennacht werden in Doel opnieuw op grote schaal vernielingen aangericht. Daarbij valt vooral de systematiek op. Zo werden op de benedenverdieping van het voormalige klooster bijna alle ramen ingegooid. Hetzelfde voor de Parochiekring ter hoogte van taverne Doel 5 en een woning in de Camermanstraat vlak bij de kerk. Het is het zoveelste incident op rij. De Maatschappij Linkerscheldeoever mag dan wel telkens de vermoorde onschuld spelen, uit recente incidenten blijkt dat zij niet vrijuit gaat en terzake een grote verantwoordelijkheid draagt. Zo konden bewoners voorbije weken al herhaaldelijk vaststellen dat de Vlaamse Watermaatschappij bij controle of verwijdering van meters niet over sleutels beschikt en zich op gewelddadige wijze (het forceren van een deur, het uitslaan van een raam) toegang verschaft tot de woningen in kwestie. Die handelswijze blijkt te gebeuren in opdracht van… de Maatschappij Linkerscheldeoever. Vorige week was een bewoner opnieuw getuige van het feit dat werknemers van de Watermaatschappij zich een toegang probeerden te forceren tot een woonst. Na verwittiging van de politie kwamen betreffende werknemers later op de dag  terug met een vertegenwoordiger van de Maatschappij LSO: dhr. Anthony J. Die verklaarde dat de Maatschappij – ondanks het feit dat ze eigenaar is van de woonsten – voor heel wat huizen NIET over de sleutel beschikt. En in dat geval aan de Watermaatschappij opdracht geeft “om de deuren open te breken die dan naderhand dichtgemaakt zullen worden met houten platen.” De bewoner kreeg kort nadien van de politie telefonisch de boodschap dat “de Maatschappij opdracht mag geven om deuren open te breken omdat ze eigenaar zijn.” Dat met zulke handelswijze de indruk wordt gewekt dat in Doel alles kan en mag moet niet verbazen…
De niet ophoudende stroom van incidenten illustreert de complete onkunde en/of onwil van de gemeente Beveren en de Maatschappij Linkerscheldeoever met betrekking tot het beheer en onderhoud van het onroerend patrimonium in Doel.
In verband met de aanhoudende stroom van incidenten hadden alle bewoners van Doel al in april van dit jaar een brief geschreven aan het college van burgemeester en schepenen. Dat resulteerde in een gesprek met burgemeester Van de Vijver die een delegatie van de bewoners ontving. De bewoners hebben daarop zelf een veiligheidsplan opgesteld maar daaruit werd door de burgemeester amper iets weerhouden. Uit de feiten blijkt nu dat door die minimalistische houding de criminaliteit zich ongestoord verder zet.
De inwoners van Doel hebben zoals àlle inwoners in Beveren het recht op rust en veiligheid. Die verantwoordelijkheid rust bij het Bevers gemeentebestuur. Zij dienen dit probleem onverwijld aan te pakken en op te lossen. Daartoe moet het veiligheidsplan opnieuw op tafel komen en moeten de door de bewoners gevraagde veiligheidsmaatregelen (op korte termijn) effectief worden uitgevoerd.

11/10/2011 Persmededeling Doel 2020: Gemeentebestuur Beveren speelt dubbel spel inzake poldergehuchten - Brief aan minister Crevits maakt werk van kabinet Bourgeois verdacht…

Afgelopen weekeinde pakte Marc van de Vijver, burgemeester van Beveren, uit met het nieuws dat er goede hoop is dat de gehuchten Ouden Doel en Rapenburg zouden kunnen behouden worden. Dat zou het gevolg zijn van allerhande contacten tussen het gemeentebestuur van Beveren en de verschillende betrokken CD&V-ministers. Uit informatie die gisteren werd vrijgegeven door N-VA Beveren blijkt daar niets van aan. Volgens N-VA-Beveren hebben de N-VA-ministers er vorige vrijdag in de Vlaamse regering voor gepleit om Ouden Doel en Rapenburg te behouden in het GRUP Afbakening Antwerpse Haven. Maar werd het voorstel door géén van de coalitiepartners in de Vlaamse regering gesteund.
Ondertussen raakte ook een brief bekend die voor de zomer werd verstuurd aan Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V). Het betreft een gezamenlijke brief van de gemeentebesturen Beveren en Zwijndrecht, het Havenbedrijf Antwerpen, de intercommunale Interwaas en de Maatschappij LSO. Daarin wordt met géén woord gerept over het behoud van de gehuchten, wél over de zogenaamde noodzakelijkheid van nieuwe natuurgebieden. Tevens wordt in de brief het werk van de minister voor Erfgoed Geert Bourgeois verdacht gemaakt… In de brief wordt vooral aangedrongen om met spoed het planningsproces rond de vaststelling van het GRUP af te ronden. Een van de redenen die daarvoor opgegeven wordt is de veroordeling door de rechtbank van de Maatschappij LSO tot 750.000 euro schadevergoeding en een nog lopende claim van 3,7 miljoen euro… Met andere woorden: het GRUP is nodig om het wanbeheer van de Maatschappij LSO toe te dekken. De andere ‘argumenten’ die in de brief aan bod komen zijn van een vaagheid dat ze bezwaarlijk au sérieux kunnen genomen worden.
Opmerkelijk in de brief is dat in de gevraagde maatregelen in de eerste plaats een erfgoedlijst onder vuur wordt genomen…
Die lijst werd begin dit jaar opgemaakt in opdracht van minister Bourgeois. De lijst is het resultaat van een onafhankelijk erfgoedonderzoek en selecteerde een tiental sites uit het gebied die van nationaal belang zijn en die in aanmerking komen voor behoud. Daarbij werden enkel die sites weerhouden die buiten het eigenlijke Saeftinghegebied liggen. Dat uitgerekend op een van die sites - Oud Arenberg 111 in Kieldrecht (expliciet met adres vermeld in de brief…) – de woordvoerder van Doel 2020 met zijn gezin woont is blijkbaar voldoende om bij de minister van Mobiliteit het werk van de minister van Erfgoed verdacht te maken.
Uit de bewoordingen die in de brief gebruikt worden blijkt duidelijk dat gemeente en maatschappij daarmee vooral de man willen spelen. “Wij stellen ons vele vragen bij het feit dat het behoud van deze hoeves ook maar in overweging wordt genomen en dit zeker in het perspectief dat de oorspronkelijke Doelenaars(sic) nagenoeg allemaal in het Sociaal Begeleidingsplan zijn gestapt. Terecht stellen zij zich immers de vraag of de Vlaamse overheid op die wijze actievoerders gaat “belonen”….. Einde citaat.
Uit al het bovenstaande blijkt dat het de gemeente Beveren en de Maatschappij LSO niet zozeer te doen is om economische noden, dan wel om hun gezicht te redden én af te rekenen met de critici van hun wanbeleid. Doel 2020 van zijn kant vraagt dat de discussie gevoerd wordt op basis van argumenten en niet op basis van allerhande drogredenen. In die zin blijft de actiegroep aandringen op een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse voor de plannen rond de Havenuitbreiding. Dat men zo een onderzoek op alle mogelijke manieren probeert te voorkomen of te reduceren tot een vodje papier is méér dan veelbetekenend.

06/10/2011 Persmededeling Doel 2020: Milieuverantwoordelijken Antwerpse Haven bevestigen kritiek inzake natuurcompensaties

Een interview met twee topverantwoordelijken uit het Antwerps Havenbestuur en Peter Symens  van Natuurpunt deze week in Portaal – magazine Alfaport Antwerpen bevestigt wat vorige week door een onafhankelijk ornitoloog werd aangekaart: de nietsontziende manier waarmee men natuurcompensatiegebieden realiseert op de Antwerpse Linkeroever is géén eis van Europa. Bovendien blijkt de aanleg van kunstmatige(!)  natuurgebieden op nogal wat nattevingerwerk te berusten. Want  – zo geven alle betrokkenen toe – over hoeveel oppervlakte nodig is om een populatie van een bepaalde soort te herbergen zodat ze kan overleven moet… nog veel onderzoek gebeuren! Het is iets wat ook al werd aangekaart door Jacques Van Impe in zijn onafhankelijke studie over de weidevogels op Linkeroever. (zie hiervoor www.doel2020.org). Maar ondanks al die onduidelijkheden wil men wel opnieuw honderden ha natuucompensatiegebieden aanleggen in de polders rond Doel. Zonder overleg. Maar wel met gevolg dat opnieuw 750ha historische polders en 155 huizen en boerderijen moeten verdwijnen…

28/09/2011 Persmededeling Doel 2020: De natuurcompensaties voor de Antwerpse Haven zijn een slag in het water. Dat staat met zoveel woorden te lezen in een recente studie van de Antwerpse ornitoloog Jacques Van Impe. Vroeger toen in de polders nog algemeen aan landbouw werd gedaan zaten er méér weidevogels in de polder dan sedert hun (dure) omvorming tot zogenaamd natuurgebied…

Van Impe geeft ook kritiek op de algemeen toegepaste praktijk om in natuurcompensatiegebieden de vruchtbare bovenlaag in de polders af te schrapen zodat er schrale gronden ontstaan. Dat deze praktijk het weidevogelbestand zou kunnen bevorderen wordt nergens in de (Europese) literatuur bevestigd. Het wordt ook nergens anders toegepast. En het wordt evenmin gevraagd door Europa. Dat laatste is wat bij de aanleg van nieuwe natuurcompensatiegebieden in de Wase polders steeds gesuggereerd wordt maar nergens op berust. De Europese Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn hebben het in eerst instantie over “instandhouding”. Nergens wordt gesuggereerd dat polderweiden of akkers – zoals nu gebeurt - moeten omgevormd tot schrale moerassen. Volgens Van Impe bewijzen zijn waarnemingen dat de dure afschrapingen in de polders bij de creatie van nieuwe natuurcompensatiegebieden zelfs eerder voor een achteruitgang van de weidevogelstand zorgen!

De conclusies van het ornitologische onderzoek zijn ronduit vernietigend voor het zogenaamde natuurbeleid op de Antwerpse Linkeroever. En daarmee komt ook het beleid van minister Joke Schauvlieghe op de Antwerpse Linkeroever zwaar onder vuur. Schauvlieghe wil bij de uitvoering van een nieuw Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Afbakening Antwerpse Haven bijkomend 769 ha(!) afgeschraapte natuurcompensatiegebieden tot stand brengen om de weidevogelstand op peil te houden. Daarvoor moeten tientallen huizen en boerderijen waaronder de woonkernen van Ouden Doel, Rapenburg en andere gehuchten definitief verdwijnen. Maar de kans dat daarmee de doelstellingen inzake Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn een millimeter dichterbij komen zijn NIHIL. De studie besluit als volgt: “Het slopen van moderne boerderijen, het ontzetten van landbouwers uit hun gronden, het afbreken of laten verkommeren van waardevolle woonsten om hun inwoners eruit te verwijderen zijn ingrepen die veel menselijk leed veroorzaakt hebben en volledig vreemd zijn aan gelijk welke vorm van natuurbeheer. Zij leunen aan bij harde en zinloze maatregelen.” Voor Doel 2020 is het duidelijk dat de verantwoordelijke minister, Joke Schauvlieghe, met deze studie niet langer haar hoofd in het zand kan steken. Het actiecomité wil een spoedig overleg met het kabinet en vraagt in afwachting een onmiddellijke schorsing van alle plannen die gericht zijn op de (zinloze) vernietiging van woonkernen en waardevol erfgoed in de polder.

22/09/2011 Doel 2020 stelt vragen bij realiteitszin van Antwerps Havenbedrijf - Economische werkelijkheid moet uitgangspunt zijn voor toekomstige havenplannen
Voor Doel 2020 is het duidelijk dat de tijd van megaprojecten voorbij is. Met een Deurganckdok dat amper 16% van zijn capaciteit realiseert is elk verder pleidooi voor een bijkomend - nog groter - Saeftinghedok niets meer dan megalomanie. Binnenkort wil de Vlaamse Regering overgaan tot de goedkeuring van een nieuw Gewestelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor de afbakening van de Antwerpse Haven. Die plannen zijn nog altijd gebaseerd op prognoses van intussen10(!) jaar geleden zonder dat ze ooit werden bijgesteld. Ze gaan volledig voorbij aan de huidige economische realiteit. Een Kosten-Batenanalyse werd er niet over gemaakt en ze missen elk maatschappelijk draagvlak. Voor de bewonersvereniging is dat onaanvaardbaar. Doel 2020 vraagt aan de Vlaamse Regering dat zij de realiteit, de werkelijkheid, als uitgangspunt neemt. En géén plannen goedkeurt die enkel tot doel hebben een complete streek (1500 ha groot!) te verwoesten.(Persmededeling Doel 2020)

08/09/2011 Actiecomité RODS is met de steun van burgemeester Marc Van De Vijver bezig met zwaar lobbywerk om de plannen voor de bedreigde gehuchten te wijzigen. Onder meer Minister Joke Schauvliege, havenschepen Marc Van Peel en verschillende kabinetchefs brachten al een bezoek aan de gehuchten. Intussen zit het acticomité al aan 4000 handtekeningen. (HNB)

07/09/2011 Persmededeling Doel 2020: Uitleg Vlaamse ministers ivm kritiek van inspectie financiën op uitbreiding Antwerpse Haven klopt niet - 700ha woon en landbouwgebied “vergeten” in sociaal begeleidingsplan

In een reactie op het bekend worden van een ongunstig advies van de inspectie financiën voor de havenuitbreidingsplannen probeerden de ministers Crevits en Muyters vandaag om de zaak te minimaliseren. Minister Crevits gaat zelfs zover om de zaak te ontkennen. Nog altijd volgens Crevits is er op 15 juli trouwens een oplossing gegeven aan “de opmerkingen” van financiën.  Dat laatste is onwaar en is zwart op wit te lezen in een brief van dhr. Muyters aan zijn collega mevr. Crevits. De oplossing die minister Muyters in die brief van 15 juli voorstelt is op zijn minst vreemd te noemen…

Minister Crevits  stelt in een reactie vandaag dat het hier om niets meer gaat dan “enkele opmerkingen” over het sociaal begeleidingsplan. Dat klopt evenmin. Het gaat wel degelijk om een negatief advies dat de  inspectie van financiën afleverde in het kader van de beslissingen rond het GRUP Afbakening Antwerpse Haven. Het ongunstig advies slaat in het bijzonder op het Sociaal Begeleidingsplan voor wie ten gevolge van het GRUP onteigend dreigt te worden. Daarbij werd zomaar eventjes 700 ha te onteigenen gebied over het hoofd gezien!

Momenteel wordt binnen de Vlaamse administratie in alle stilte een nieuw GRUP Afbakening Antwerpse Haven voorbereid. Daarbij wil de Vlaamse Regering een maximale inname van gronden: alles samen 1500 ha.

Als die 1500 ha effectief worden ingenomen voor de haven dienen niet minder dan 1119(!) innemingen te gebeuren en zullen 155 extra woonsten en hoeven verdwijnen. Doel niet meegeteld! Voor dat megalomane plan werden intussen 4 onteigeningsplannen opgemaakt die moeten uitgevoerd door respectievelijk Natuur en Bos; Maatschappij Linkerscheldeoever en Waterwegen en Zeekanaal. Het openbaar onderzoek voor het GRUP heeft men daarvoor niet willen afwachten. Want de onteigeningsplannen zijn allemaal al tot in de puntjes opgemaakt…

Deze maximalistische inname die de Vlaamse Regering wil doordrukken gaat véél verder dan wat er in het regeerakkoord van 2009 is neergeschreven. Er was in dat akkoord ook enkel sprake van een sociaal begeleidingsplan voor natuurgebieden ten noorden van de zogenaamde Saeftinghezone en de dorpskern van Doel. En dààrop slaat het negatief advies van de inspecteur-generaal van financiën. De inspecteur merkt op dat de contouren van het GRUP nu veel ruimer worden vastgesteld dan overeengekomen in 2009 en dat dat uiteraard een “bijkomende budgettaire weerslag” zal hebben. Het komt er dus op neer dat men is "vergeten" een woon- en landbouwgebied van 700(!) hectaren mee op te nemen in het sociaal begeleidingsplan. Iets wat men nu gauw-gauw wil rechtzetten tégen het advies van financiën in…

Voor Doel 2020 is het duidelijk dat de ganse procedure rond het GRUP Afbakening Antwerpse Haven met plak en spuug aan elkaar hangt. Dat geldt niet alleen voor het sociaal Begeleidingsplan. Ook over de feitelijke havenuitbreiding blijft er een waas van financiële onduidelijkheid hangen. Zo maakte een non-paper van de Vlaamse Regering eerder duidelijk dat de Kosten-Batenanalyse (wàt ook de uitkomst is) géén invloed mocht hebben op de besluitvorming rond de Havenuitbreiding.

Doel 2020 vraagt aan de Vlaamse Regering dat er een einde komt aan deze achterkamertjespolitiek. De Vlaamse Regering heeft inzake haar eigen wetten een voorbeeldfunctie te vervullen. Het actiecomité dringt er ook op aan dat de totstandkoming van een nieuw GRUP gebeurt in volle transparantie, in dialoog met alle betrokkenen – ook dus met de honderden bewoners die men wil opruimen - én met respect voor de inspraak van de burgers bij het openbaar onderzoek.

07/09/2011 De Inspectie Financiën gaat niet akkoord met de uitbreidingsplannen voor de Antwerpse haven in het Waasland. Volgens de Inspectie tekent de Vlaamse regering zonder verantwoording de haven ruimer dan ze zelf in 2009 besliste en ontbreekt elke budgettering daarvoor. Dat blijkt uit briefwisseling tussen de kabinetten van minister van Financiën en Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters (N-VA) en minister van Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) en de Inspectie, die wij konden inzien. Daarin vraagt Crevits aan Muyters om extra begeleidingsmaatregelen voor grondeigenaars die worden onteigend, vermits ook "het havenplan nu ruimer wordt ingetekend", schrijft de minister letterlijk. Volgens de actiegroep Doel2020 gaat het om 1500 hectare en 155 woningen extra die onteigend moeten worden. De Inspectie Financiën liet nochtans op 3 mei al weten dat die extra uitbreiding niet kon. Crevits vroeg Muyters op 6 juli niettemin goedkeuring en schreef zelfs dat het advies van Financiën 'gunstig' was. Muyters heeft laten weten dat hij het plan wil goedkeuren op voorwaarde dat Crevits de meerkosten binnen haar budget "opvangt". Crevits zal dus zelf op andere posten moeten besparen. De plannen voor het Saeftinghedok lopen daarmee aanzienlijke vertraging op. (GVA)

05/09/2011 Persmededeling Doel 2020: 18de eeuwse schuur van Hof ter Walle in Kieldrecht… ingestort! Vlaamse Landmaatschappij (VLM) is rechtstreeks verantwoordelijk voor teloorgang beschermd monument.

29/08/2011 Scheldewijding lokt meer dan 10.000 bezoekers. Met een record aantal van 400 standhouders  voor de rommelmarkt was het centrum van Doel weer vol leven. En dat ondanks alle tegenkanting van de overheid en zonder één euro subsidie.

25/08/2011 Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO)  desinformeert publiek over procedure GRUP - Ook laatste ontmoetingsplaats Doelenaars wordt aangepakt

 

De actiegroep Doel 2020 is niet spreken over de manier waarop de Maatschappij Linkerscheldeoever het publiek probeert te desinformeren omtrent de komende planwijziging voor Doel en omgeving.  Ook in verband met de aanhoudende problemen in Doel blijft de Maatschappij haar verantwoordelijkheid ontvluchten. Dat blijkt uit de laatste nieuwsbrief van de Maatschappij.

In de laatste nieuwsbrief van de Maatschappij Linkerscheldeoever (Halo) die deze week uitkomt kopt de Maatschappij dat de procedure voor de Havenbegrenzing in “laatste rechte lijn” zit. Of dat echt zo is valt nog te bezien. Opmerkelijk is vooral dat er in het overzicht dat de Maatschappij geeft over de totstandkoming van een nieuw Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Afbakening Antwerpse Haven op géén enkel moment sprake is van het openbaar onderzoek dat het GRUP moet ondergaan. Volgens Halo moet de Vlaamse Regering enkel nog een voorlopige vaststelling doen van het GRUP “waarna tot de definitieve vaststelling kan worden overgegaan”. Dat laatste is een leugen die compleet voorbijgaat aan de inspraak van alle betrokken actoren (zgn. Plenaire Vergadering) en het brede publiek (3 maanden openbaar onderzoek!).  De Maatschappij die het elders heeft over haar ‘Maatschappelijke opdracht’ in het Waasland ziet er dus geen graten in om de totstandkoming van het GRUP voor te stellen als een ‘fait accompli’. Én in alle talen te zwijgen over een publiek onderzoek.

Nog steeds volgens Halo zal er met de definitieve vaststelling van het GRUP een einde komen “aan de aanhoudende rechtsonzekerheid in het hele gebied”. En om dat te illustreren heeft de maatschappij het over de “onhoudbare situatie in Doel-centrum. Daar escaleren de juridische procedures en lopen de kosten voor instandhouding, onderhoud en beveiliging van de leegstaande gebouwen en terreinen steeds hoger op.” Dat dat laatste vooral de schuld is van de Maatschappij zelf die in Doel handelt tegen zowat alle rechtsregels in mogen de lezers van Halo niet vernemen. Nochtans is het nog altijd geldende gewestplan voor Doel bijzonder duidelijk. Daarin staat letterlijk: “IV. DOEL 12, A. Omwille van de rechtszekerheid en op grond van de bestaande bebouwing en goedgekeurde nog niet vervallen verkavelingen wordt Doel-dorp als woongebied en woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde aangeduid.”  Van die bepaling heeft de Maatschappij zich de voorbije jaren NIETS aangetrokken. Zij heeft er juist alles aan gedaan om Doel als woongebied van de kaart te vegen, de mensen te verjagen en er het leven van wie overbleef tot een hel te maken. Daarvoor is deze Maatschappij niet alleen veroordeeld  door verschillende rechtbanken. Zij zal daarvoor de komende maanden ook verschillende miljoenen euro aan schadeclaims moeten betalen. Maar geen van de bestuurders die erover denkt omwille van dit wanbeleid op te stappen…

Ondanks die veroordelingen gaan de bestuurders van de Maatschappij verder met hun vernielingswerk. Sedert verschillende maanden proberen zij nu ook de werking van het gemeenschapshuis De Doolen lam te leggen. De Doolen – de vroegere jongensschool van Doel – wordt al meer dan 10 jaar beheerd door een vzw en is de laatste ontmoetingsplaats die de Doelenaars nog rest. De voorbije jaren vonden er tal van evenementen plaats. En er werden al honderden groepen uit alle hoeken van het land ontvangen. Bij de jaarlijkse Scheldewijdingsfeesten (nu zondag a.s. voor de 37e keer) vormt De Doolen zowat het centrum waarrond de feesten zich afspelen. Het is duidelijk dat de Maatschappij met haar actie tegen De Doolen probeert om àlle leven in Doel dood te knijpen. In hoeverre zij dat kan rijmen met haar “Maatschappelijke opdracht” is een raadsel. De advocaten van Doel 2020 konden vooralsnog verhinderen dat De Doolen nog voor de Scheldewijdingsfeesten ontruimd moest worden. De zaak krijgt begin september haar beslag voor de rechtbank.

15/07/2011 De Erfgoedgemeenschap Doel & Polder klaagt dat er maanden na de definitieve bescherming van Hof ter Walle als beschermd monument er nog geen bewarende maatregelen zijn genomen ondanks beloftes van Vlaams minister Bourgeois. Erfgoedgemeenschap Doel & Polder wijst met een beschuldigende vinger naar eigenaar van de hoeve, de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). (Waaskrant)

15/07/2011 Leden van R.O.D.S. werden ontvangen door burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) en schepen Peter Deckers (CD&V), eveneens voorzitter van de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO). Gemeentebestuur Beveren steunt behoud bedreigde gehuchten Rapenburg en Ouden Doel. Woordvoerder Dirk Van den Berghe: “Die wijken komen in natuurgebied te liggen en de burgemeester beloofde dat het volgens hem niet onverenigbaar is met bewoning. Helaas liggen de zaken anders voor Saftinge dat in de geplande industrie- en havenzone ligt waarvoor ook Doel moet verdwijnen.” (HNB)

08/07/2011 Het nieuwe actiecomité R.O.D.S roept op om groene vlaggen uit te hangen uit protest. R.O.D.S is de afkorting van Rapenburg, Ouden Doel en Safting en is het actiecomité  dat gaat vechten voor het voortbestaan van deze kleine woonkernen midden in de Waaslandse polders. Uit het zogenaamde non-paper van de Vlaamse regering bleek dat niet alleen Doel wordt ingekleurd als industriezone, maar ook de polders daaromheen. In totaal gaat het om 1.600 hectare en 378 woningen die moeten verdwijnen. Nieuw is echter dat de drie gehuchten Ouden Doel, Saftingen en Rapenburg van de kaart zullen verdwijnen. Voor ongeveer zestig gezinnen sloeg dit nieuws in als een bom. 'Wij blijven niet bij de pakken zitten', zeggen de initiatiefnemers Jan Poppe, Dirk Van den Berghe en Stefan Dufoor die samen het actiecomité  R.O.D.S oprichtten. “We zijn apolitiek en hebben ook geen banden met andere actiecomités zoals Doel 2020', benadrukt Van den Berghe. 'We vechten alleen voor het behoud van onze huizen.” (HNB)

03/07/2011 Het gemeentebestuur en het Vredesgenootschap AXIS Beveren organiseerde opnieuw een officiële herdenking aan het Brits Monument. Dat monument   opgericht in 1948 - herinnert aan de Britse luchtafweer die stond opgesteld op de Scheldedijk tegen de Duitse V-bommen die Antwerpen maar ook het Waasland bestookten. De viering werd georganiseerd op de nieuwe locatie van het monument aan de Paardenschor. Bij die gelegenheid werd het monument ook opnieuw ingewijd.

28/06/2011 De bij de Raad van State aangevochten sloopvergunningen werden vernietigd.

22/06/2011 Persmededeling Doel 2020: Vlaamse Regering wil Doel laten verdwijnen door aanleg bouwdok Oosterweeltunnel! - ‘Non-paper’ van Vlaamse Regering bewijst vals spel van Vlaamse Regering….

Op vraag van Vlaams parlementslid  Jos De Meyer (CD&V) antwoordde minister van Openbare Werken Hilde Crevits deze week dat er voor de bouw van de Oosterweeltunnel nog vier locaties in de running zijn. In de Waaslandhaven zouden twee locaties onderzocht zijn. Het gaat om de plaats waar de toekomstige uitbreiding van het Verrebroekdok zou komen en de zogenaamde Saeftingezone in Doel.

Ondertussen blijkt uit een geheime ‘non-paper’ van de Vlaamse Regering en andere vertrouwelijke documenten met betrekking tot het GRUP Afbakening Antwerpse Haven dat in overleg met BAM, Boerenbond en het Antwerps Havenbedrijf een scenario wordt uitgewerkt waarbij niet alleen Doel maar ook al de polders daaromheen worden opgeofferd aan de Antwerpse Haven. In totaal gaat het om zo een 1.600ha(!) en 378(!) wooneenheden die moeten verdwijnen voor de Havenuitbreiding (met inbegrip van de gehuchten Ouden Doel, Saftingen en Rapenburg). Dat gaat nog verder dan de meest maximalistische visie uit het vroegere MER-rapport: de zogenaamde B1-variant.

Een Kosten-Batenanalyse over het Saeftingedok werd nochtans nooit gemaakt… In Antwerpse havenkringen duiken bovendien steeds meer twijfels op over de economische en financiële haalbaarheid van een Saeftingedok (twee keer zo groot als het quasi onbenutte Deurganckdok). Maar ondertussen wordt wel alles in gereedheid gebracht om een gebied van 1.600 ha te zuiveren van elke menselijke aanwezigheid.  Het dok wordt niet alleen ingetekend in het GRUP, de stedenbouwkundige voorschriften worden zo aangepast dat bij goedkeuring van het GRUP in Doel kan gestart worden met de graafwerken voor een gigantische bouwput. Dat is een pak duurder dan de bouw in een bestaand droogdok te Vlissingen. Maar daarmee is men wel gelijk voor goed van dat lastige dorp van af. Ook al komt het Saeftingedok er nooit...

Terzelfder tijd wil de Vlaamse Regering een aanvang nemen met onteigeningen in het ruimere gebied rond Doel. Daartoe wordt samen met het GRUP een onteigeningsplan en een zogenaamd sociaal begeleidingsplan in werking gezet. Die onteigeningen wil men doorzetten los van de feitelijke uitvoering van het Saeftingedok. M.a.w. of er van de plannen iets in huis komt of niet, de Haven wil er zijn handen vrij, de mensen moeten er wég en de huizen worden afgebroken. Enkel voor landbouwers werd - vooral door het lobbywerk vanuit Boerenbond - tijdelijk gebruik van landbouwgronden afgedongen.

Van het bouwkundig erfgoed blijft in Doel en de ganse polder NIETS bewaard. De geklasseerde monumenten in Doel moeten afgebroken en elders opgebouwd.

De Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse mbt. tot het Saeftingedok die op vraag van verschillende regeringsleden zal gemaakt worden wordt géén studie naar de haalbaarheid van het project maar een “beslissingsondersteunend” element. Met andere woorden: pure oogverblinding.

Dit alles wordt momenteel voorbereid binnen de Vlaamse Regering in nauw (en geheim) overleg met een beperkt aantal actoren uit het zogenaamde maatschappelijk middenveld (BAM – BB – Antwerps Havenbedrijf en Maatschappij Linkerscheldeoever). Op die manier probeert men de rol van de zogenaamde Plenaire Vergadering GRUP die advies moet geven na de Voorlopige vaststelling van het GRUP bij voorbaat te neutraliseren. Bewoners en actiegroepen worden zelfs al bij voorbaat buiten beschouwing gelaten.

Een procesmanager van het kabinet Crevits moet ervoor zorgen dat dit alles rond geraakt tegen oktober 2011.

Deze documenten van de Vlaamse Regering lezen als een horrorverhaal. Ze zijn nochtans bittere realiteit.

Voor Doel 2020 zijn ze de negatie van alles wat een democratische samenleving voorstaat.

Men gaat hier niet alleen voorbij aan de mens. Men speelt ook vals spel door voorafgaand aan de voorziene procedures het dossier af te stemmen op de wensen van economische partners zoals BB, BAM en AGHA. Zonder mogelijke tegenspraak van andere betrokkenen. Bovenop wordt de MBKA die onderzoek moet doen naar de haalbaarheid van een méér dan megalomaan project herleid tot een studietje op bestelling dat het groot gelijk van de opruimers moet bevestigen.

22/06/2011 Na jaren getalm schept de Vlaamse regering duidelijkheid over de toekomst van Doel. Dit najaar zal ze een nieuw plan van ruimtelijke ordening goedkeuren voor het gebied Linkeroever. Daarop krijgt het dorp, dat momenteel officieel geklasseerd staat als woongebied, formeel de bestemming van havengebied. Dat blijkt uit documenten die De Standaard kon inkijken. Voor de 180 inwoners van Doel betekent die beslissing het einde van hun strijd tegen de uitbreiding van de haven. Een aantal onder hen woont nog in hun eigen huis en kunnen pas worden onteigend als die nieuwe bestemming er is. Bovendien stelt een nota, die circuleert tussen de betrokken kabinetten, voor om de bouwput voor de elementen van de Oosterweeltunnel aan te leggen op het grondgebied van Doel. Die kan dan op termijn worden uitgegraven tot een dok. Op die manier zouden de twee Antwerpse dossiers die de afgelopen jaren de gemoederen verhitten, samenkomen. Met de aanleg van die bouwput kan de Vlaamse regering ook komaf maken met de symboliek die al meer dan tien jaar hangt rond Doel. Al in 1999 ontstond het plan om een containerdok aan te leggen. Dat Saeftinghedok, met een oppervlakte van 1.073 hectare, zou pal over het dorp komen. Maar onder meer omdat het vlakbij gelegen Deurganckdok ondermaats presteert, laat de aanleg daarvan nog altijd op zich wachten. Volgens het kabinet van minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters (N-VA) is het nog niet beslist dat er een bouwput komt in de plaats van Doel. (BELGA)

21/06/2011 Vier locaties voor bouwdok Oosterweeltunnel

Voor de bouw van de Oosterweeltunnel moet een bouwdok worden gegraven. Er zullen in totaal 24 betonnen tunnelelementen moeten worden gegoten die dan nadien in de Schelde worden verzonken. Voor het bouwdok zijn nog vier mogelijke locaties in de running. Dat blijkt uit een antwoord van minister van openbare werken Hilde Crevits op een vraag van volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V). In de Waaslandhaven werden twee locaties onderzocht. Het gaat om de plaats waar de toekomstige uitbreiding van het Verrebroekdok zou komen en de plaats van het Saeftingedok in Doel. In het verleden zijn ook locaties bestudeerd in de Zeebrugse haven (zuidelijk insteekdok) en in Nederland (Barendrecht). Ook deze zijn nog niet helemaal afgeschreven. Normaal gezien zou het bouwdok moeten gerealiseerd zijn tegen 1 januari 2015. minister vindt het wenselijk om een bouwdok te combineren met de uitbreiding van de haven. De put is dan toch al gegraven en zo wordt geld bespaard. Ze wijst er ook op dat het bouwdok waarin destijds de tunnelelementen van de Kennedytunnel werden gebouwd, nu het slikken- en schorrengebied Burchtse Weel vormt. Een bouwdok in de zone van het geplande Saeftingedok houdt dus niet perse in dat dit dok er komt.(HLN)

19/06/2011 Persmededeling Doel 2020: Opnieuw (onaangekondigde) afbraken in Doel - Prosperpolder: een plas- en drasgebied van méér dan 100 miljoen euro…

Gisterenmorgen zijn in alle vroegte opnieuw afbraakwerken gestart in Doel. Het betreft twee woonsten en een boerderij die gelegen zijn buiten de dorpskom van Doel. De manier waarop de afbraken hebben plaatsgevonden – voor dag en dauw én onaangekondigd – zijn symptomatisch voor de manier waarop de Vlaamse overheid – ondanks alle gerechtelijke uitspraken - haar vernietigingspolitiek verder zet in Doel en de omliggend polders. Momenteel is nog onduidelijk welke administratie opdracht gaf tot de afbraak. Maar de advocaten van Doel 2020 onderzoeken wel of er opnieuw sprake is van inbreuken op het verbod op afbraak in Doel.
De afbraakwerken van zaterdagmorgen hadden duidelijk de bedoeling om snel een onomkeerbare situatie te creëren. De oude boerderij aan het Paardenschor werd met zwaar materiaal ingestampt. Op die manier blijft verdere sloop de enige optie… Of er voldaan is aan de zogenaamde erfgoedtoets is nog onbekend. Die bepaalt namelijk dat gebouwen met erfgoedwaarde niet zomaar kunnen gesloopt worden.
Doel 2020 en de Erfgoedgemeenschap Doel&Polder willen dat er een einde komt aan de willekeurige afbraken in en rond Doel van vaak bouwkundig waardevolle gebouwen. Die zijn vaak beeldbepalend en zijn het tastbaar geheugen van de streek.
De actiegroepen verbazen zich ook over het feit dat de afbraken ongestoord konden doorgaan terwijl voor eenvoudige opruimings- en instandhoudingswerken aan het recent beschermde Hof ter Walle in Kieldrecht  een PV werd opgesteld door ‘Natuur en Bos’… zodat deze dringende onderhoudswerken niet kunnen uitgevoerd worden…
Dat is allemaal toch wel erg toevallig.
Noch voor Doel, noch voor de polders rond Doel, bestaat er een goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan dat de aan gang zijnde afbraakpolitiek rechtvaardigt. En toch handelt de Vlaamse overheid alsof het gebied moet gezuiverd van bewoners en alles wat aan (historische) bewoning herinnert, moet afgebroken. Dat is onaanvaardbaar. De Vlaamse overheid dient in  de eerste plaats haar eigen wetten (en bestemmingsplannen) te respecteren.
Tot wat de onbezonnenheid van de Vlaamse Regering - en het in het bijzonder haar minister-president Kris Peeters - kan leiden heeft iedereen afgelopen weekeinde moeten vaststellen. De beslissing van de Nederlandse Regering om de Hedwigepolder te behouden en te kiezen voor een alternatief maakt dat 170 ha en 14 hoeves en huizen in Prosperpolder door de Vlaamse Regering onteigend zijn voor niets!
De Hedwigepolder en de Prosperpolder maken samen deel uit van één ondeelbaar grensoverschrijdend project, in totaal bijna 500 ha groot. Ondanks het feit dat Nederland nog geen definitieve beslissing had genomen omtrent de Hedwigepolder werden er in Prosperpolder reeds onteigeningen uitgevoerd, werden er 14 gezinnen verdreven en werd er gestart met de aanleg van een nieuwe Scheldedijk. Een kostenplaatje van 300 miljoen euro. Allemaal voor niets dus… Blijkbaar zag de Vlaamse overheid de bui al hangen want voor het gebied werd enkele weken een nieuwe bouwaanvraag ingediend om het om te vormen tot… een zandopslag en een plas- en drasgebied voor weidevogels. Daarmee heeft Doel nu ook het duurste plas en drasgebied ter wereld!

05/06/2011 Persmededeling Doel 2020: Burgemeester van Beveren ontvangt (eindelijk) bewoners Doel - Bewoners dringen opnieuw aan op veiligheidsmaatregelen en stellen zelf plan voor.

Op 3 juni ll. heeft de burgemeester van Beveren, Marc  Van de Vijver, een delegatie ontvangen van de inwoners van Doel. Die hadden eerder, op 13 april 2011, namens alle bewoners, een open brief geschreven aan het gemeentebestuur van Beveren. De brief was vergezeld van een uitgebreid voorstel tot veiligheidsplan voor Doel en werd ondertekend door bijna alle inwoners van het dorp. Hij werd ook bezorgd aan alle gemeenteraadsleden.
In deze brief klagen de bewoners het escalerende vandalisme en de onveiligheidsituatie aan die heerst in hun dorp. Zij vragen om meer en betere maatregelen die de criminaliteit in Doel moeten tegengaan.
Als gevolg van de uitzonderlijke situatie waarin Doel zich bevindt, wordt het dorp iedere week opnieuw geteisterd door vandalen, inbrekers en bendes. Alle bewoners van Doel leven permanent in een sfeer van angst en onveiligheid. In bijlage bij de open brief aan het college werd een lijst toegevoegd van alle feiten die door bewoners in de voorbije 10 maanden zijn opgemerkt. Deze lijst bevat maar liefst 95 criminele feiten van welke 76 feiten hebben plaatsgevonden (periode februari - mei 2011) in de afgelopen 4 maanden. Veertien van deze feiten bestaan uit bendes die overal in het dorp vernielingen aanbrengen. Twee feiten bestaan uit brandstichting met grote schade. Dit is enkel het topje van de ijsberg. Veel feiten worden niet eens geregistreerd door de bewoners.
In navolging van de open brief werd een gesprek toegezegd op vrijdag 3 juni. Daarbij is een delegatie van de bewoners ontvangen door burgemeester Van De Vijver bijgestaan door korpschef Mares en commissaris Van De Velde. Voorafgaandelijk aan het gesprek hebben de bewoners van Doel zelf een lijst van mogelijke veiligheidsmaatregelen opgesteld (zie bijlage). Tijdens het gesprek zijn deze maatregelen ook concreet besproken. Een aantal maatregelen zijn concreet afgesproken, een aantal andere worden verder bestudeerd. Al die maatregelen wil de gemeente Beveren presenteren in een globaal actieplan.
De bewoners van Doel zijn gematigd positief over de uitkomst van het gesprek. Zij zijn tevreden dat de gemeente Beveren de uitzonderlijke problematiek in Doel eindelijk erkent, hun noodkreten eindelijk serieus neemt en zij bereid is eindelijk effectieve maatregelen te nemen.
Toch blijft de vraag  naar de effectiviteit van de geplande maatregelen. Uit het door de bewoners opgestelde veiligheidsplan werden slechts enkele maatregelen weerhouden. Bovendien is er – met de vakantiemaanden voor de deur - de vraag naar de snelheid waarmee de maatregelen van kracht worden. Voor de bewoners is het duidelijk dat er geen weken meer kan getalmd worden.
Er is afgesproken dat er tijdig een evaluatie volgt. De bewoners vragen alleszins – voor wat het veiligheidsaspect betreft - blijvend overleg met schepencollege.

18/05/2011 Opruimactie van Maatschappij en Gemeente krijgt onvoldoende van bewonersgroep en Actiecomité - Doel 2020 wil dat leegstaande woningen opnieuw worden vrijgegeven aan ernstige kandidaten
Doel 2020 is tevreden dat na jaren aandringen van bewoners en actiecomités de Maatschappij Linkerscheldeoever en de gemeente Beveren eindelijk hun verantwoordelijkheid opnemen en werk maken van een grondige opruimbeurt in Doel. Maar het geleverde werk moet méér zijn dan een opsmukbeurt. Willen Maatschappij en gemeente vermijden dat Doel in de kortste keren opnieuw bezaaid ligt met afval dienen er ook structurele maatregelen te volgen. Anders wordt de opruim een maat voor niets.De problematiek van illegale afvalstorten in Doel is geen recent gegeven. Ze is het rechtstreeks gevolg van het systematisch wegjagen van de bewoners van Doel waarmee ook een belangrijk deel van de sociale controle verdween. De systematische herhaling van de boodschap dat Doel moest en zou verdwijnen wekte bovendien de indruk dat in Doel àlles kon.
Het actiecomité vindt het weinig respectvol naar de bewoners van Doel toe (daaronder nog 12 rechtmatige eigenaars) dat zij op géén enkele manier door de gemeente of de MLSO zijn gecontacteerd in het kader van deze opruimactie.
Doel 2020 is ook verontrust over incidenten die haar door verschillende bewoners werden gemeld. Zo werden er voorbije dagen tijdens de opruimactie muurtjes en boordstenen kapotgereden op de Engelse Steenweg, sneuvelden reeds twee bomen (Scheldemolenstraat en Havenweg), werd een weideafsluiting vernield (Scheldemolenstraat), en verdween een poort en een huisornament. Bewoners klagen eveneens over huizen die niet opnieuw worden afgesloten en glas en puin dat op de rijweg achterblijft. Doel 2020 vraagt zowel aan de gemeente als Maatschappij dat zij respect opbrengt voor de bewoners van Doel en op een ernstige manier communiceert met de bewoners als zij werken start.
Wil men met deze opruimactie blijvend resultaat bekomen, dan moeten MLSO, de gemeente Beveren en de Vlaamse regering ook ophouden met Doel voor te stellen als een dorp dat is afgeschreven. Dan moet de verrottingsstrategie stoppen. Dan moet er effectief en consequent worden opgetreden tegen sluikstorters, vandalen en rovers. En dan moet de sociale controle worden hersteld door het opnieuw vrijgeven van gebouwen en woonsten aan ernstige kandidaten. Pas dan zullen maatregelen zoals deze opruimactie een blijvend effect hebben.

11/05/2011 Oorlogsmonument komt terug naar Doel.
Vandaag raakte bekend dat het oorlogsmonument van Doel wordt heropgebouwd in Doel maar dat dan enkele honderden meters verder, buiten de dorpskom… Daarmee is de vooropgestelde verhuis naar Prosperpolder definitief van de baan. De ‘oplossing’ waar het gemeentebestuur nu mee voor de pinnen komt houdt het monument op het grondgebied Doel maar het is wel een typische mossel- noch visoplossing van een gemeentebestuur dat enkel uit rancune tegenover de eigen bevolking een historisch monument heeft laten afbreken. En nu, om dezelfde reden – en uit vrees om helemaal af te gaan - weigert het monument terug te plaatsen waar het historisch thuishoort: in de dorpskom van Doel, vlak bij het getijdenhaventje. Aanhoudend protest heeft de burgemeester van Beveren duidelijk gemaakt dat er in Vlaanderen – en ver daarbuiten – géén begrip bestaat voor dit soort van onnodige provocaties. Van bewindslieden wordt verwacht dat ze de wet respecteren, niet dat ze manu militari hun gelijk proberen te halen. Doel 2020 hoopt alvast dat het gemeentebestuur van Beveren deze keer de les begrepen heeft.

07/05/2011 Fons Mees uit Kapellen, gekend als de Groene Fietser, stapt weer op zijn fiets om aandacht te vragen voor het dorpje Doel.
De fietstocht wordt georganiseerd in samenwerking met de Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace en de Fietsersbond Antwerpen-Noord. Op 31 mei wordt Fons Mees terug in Kapellen verwacht.

03/05/2011 Eind maart verdween het Brits monument van de Scheldedijk in Doel.
Verschillende groeperingen gingen aan het lobbyen om het beeld terug naar Doel te krijgen. Vorige week gaf het Beverse gemeentebestuur daarin deels toe door Prosperpolder te schrappen als nieuwe locatie maar te kiezen voor een niet nader genoemde plaats op de Scheldedijk. Dat is onvoldoende voor de Erfgoedgemeenschap Doel & Polder. Zij willen het beeld terug op de plaats waar het decennia lang heeft gestaan.  Volgens de Erfgoedgemeenschap heeft een andere plek op de Scheldedijk weinig zin.

03/05/2011 Hof ter Walle in Kieldrecht (na 7 jaar actie) definitief beschermd als monument!
Minister Geert Bourgeois heeft de definitieve bescherming ondertekend van Hof ter Walle in Kieldrecht. Het actiecomité Doel 2020, later bijgesprongen door de Erfgoedgemeenschap Doel&Polder voerde al sedert 2004 actie voor het behoud van de hoeve. Voor de 18de eeuwse schuur was in 2007 een sloopvergunning afgeleverd.  In het voorjaar van 2009 en 2010 werd gepoogd om de schuur af te breken maar dat zorgde telkens voor heftig protest en een dagenlange bezetting van de hoeve door jonge actievoerders. Ook in de Erfgoedwereld  was heel wat beroering omwille van de slooppogingen. Hof ter Walle moest namelijk niet verdwijnen voor havenuitbreiding maar omdat het aan de rand(!) van een tijdelijk natuurcompensatiegebied ligt. Doel 2020  is bijzonder tevreden met de beslissing van de minister. Het toont bovendien aan dat natuur en bouwkundig erfgoed ook vanuit een complementaire visie kunnen benaderd worden.Het actiecomité drukt de hoop uit dat hiermee een einde komt aan de rigide (en kafkaiaanse) natuurcompensatiepolitiek zoals die voorbije jaren werd doorgevoerd in de polders rond Doel.

02/05/2011 Aan de Engelsesteenweg in Doel is zondagmiddag een loods deels ingestort na een korte maar hevige brand.
De loods, eigendom van de Maatschappij Linkerscheldeoever, stond al geruime tijd leeg. De brandweer stelde verschillende brandhaarden vast. Het parket van Dendermonde stelde een branddeskundige aan. Die bevestigde dat er op meerdere plaatsen brand werd gesticht.

29/04/2011 De Maatschappij Linkerscheldeoever (MSLO) en de gemeente Beveren stelden het laatste jaar vast dat het sluikstorten in het centrum van Doel almaar toenam.
Naar schatting ligt er meer dan 100 ton afval in de leegstaande huizen.'Wij vinden het spijtig om op grote schaal een dergelijk onverantwoord gedrag vast te stellen', zegt Peter Van de Putte, directeur van de Maatschappij Linkerscheldeoever.'Maar aangezien wij samen met de gemeente het overgrote deel van het private en publieke domein bezitten hebben wij beslist om een grootscheepse opruimactie te organiseren'. Om nieuwe sluikstorten in de opgeruimde gebouwen te voorkomen, worden ze na het leeghalen opnieuw dichtgemaakt met houten panelen. Na de dorpskern zelf zullen ook de grootste sluikstorten in de polder van Doel worden aangepakt.(HNB)

28/04/2011 Het gemeentebestuur van Beveren geeft toe aan massaal protest van bijna tweeduizend mensen die een petitie tekenden om het Brits monument in Doel te behouden. Zelfs de Britse BBC maakte er een reportage van. Het gemeentebestuur komt terug op zijn beslissing en zal het monument opnieuw in Doel plaatsen maar dan wel op een locatie die buiten de zogenaamde Saeftinghezone valt en waar het later bij de havenuitbreiding niet in de weg zal staan.

23/04/2011 Massa sympathisanten in Doel - Bedreigd Scheldedorp toont opnieuw zijn troeven voor de regio en de Haven
In januari manifesteerde de Beverse deelgemeente Doel zich met 3.503 unieke stemmen en een significante voorsprong op achtervolgers Heindonk en Pollinkhove als overwinnaar van de internetwedstrijd
'Elk dorp verdient een frietje' georganiseerd door het bedrijf Vandemoortele.  Met deze zege sleepte het polderdorp het bezoek van een frietmobiel in de wacht. De inwoners van Doel richtten na deze hartverwarmende overwinning meteen een feestcomité op om de komst van de frietmobiel te vieren en alle inwoners en sympathisanten niet alleen te vergasten op gratis frietjes, maar ook op een bruisende feestnamiddag. Het Doelse feestcomité kreeg een rijk gevuld programma voor elkaar zonder financiële ruggensteun van de gemeentelijke overheid. Maar wel met de materiële steun van sympathisanten en bedrijven uit gans Vlaanderen. Daarmee wordt opnieuw bewezen dat het bedreigde Scheldedorp nog altijd op ruime sympathie kan rekenen. Iedereen kon er zich ter plaatse van vergewissen welke meerwaarde het dorp nog altijd heeft én blijvend kan hebben. Zowel voor de ruime regio als voor de Antwerpse Haven.

14/04/2011 Erfgoedgemeenschap Doel & Polder start een campagne voor het behoud van het erfgoed van de polder en Doel - Symbolische protestactie voor een hoogdringend onderzoek naar en bescherming van het poldererfgoed dat bedreigd wordt in een gebied van 10 vierkante kilometer. http://www.egdp.be

01/04/2011 Persmededeling Doel 2020 - Ontpoldering Hedwigepolder geen eis meer van Nederlandse milieuverenigingen!
170 ha en 14 hoeves en huizen in Prosperpolder werden door de Vlaamse Regering onteigend voor niets! Ontpoldering van de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen is geen harde eis meer van de Zeeuwse Milieufederatie. Dat meldt de natuurorganisatie, die een doorbraak wil in “de impasse waarin het slepende conflict over het natuurherstel in de Westerschelde zich bevindt”, op haar website. Ook de natuurorganisatie Het Zeeuwse Landschap laat de eis vallen.

28/03/2011 Brits monument in Doel afgebroken in opdracht van de gemeente Beveren - Village in uproar as Belgian war memorial relocated

21/03/2011 Hamse schrijfster zet polderdorp poëtisch in de kijker - Hilde Van Cauteren (44) uit Hamme is benoemd tot nieuwe dorpsdichter van Doel.
Van Cauteren haalde het van vier andere genomineerden en mag na Mark Meekers en Frank De Vos gedurende twee jaar het polderdorp Doel poëtisch in de kijker zetten. De Hamse dichteres is opgeleid tot regentes plastische opvoeding maar koos voor de rol van huisvrouw, dichteres en politica. Ze is sinds 2007 gemeenteraadslid voor Groen! in Hamme.

16/03/2011 Geplande Havenuitbreiding botst op onverenigbaarheid met Kerncentrale Doel - Doel 2020 sluit zich aan bij kritische bedenkingen van onafhankelijk raadslid - Persbericht van Bruno Stevenheydens: over de veiligheid in en rond de kerncentrale mogen geen compromissen gemaakt worden, zelfs niet als het over het "zogenaamde havenbelang" gaat!

 

14/03/2011 Maatschappij Linkerscheldeoever erkent (met cijfers) ondermaats presteren Deurganckdok in Doel - Actiecomité Doel 2020 vraagt Kosten-Batenanalyse voor Saeftinghedok

Volgens de directeur van de Maatschappij Linkerscheldeoever Peter Van de Putte, presteert het Deurganckdok in Doel nog altijd ondermaats. Dat staat te lezen in Halo, de Nieuwsbrief over de Waaslandhaven, waar pas een nieuw nummer van verscheen. Volgens Van de Putte werden in de Waaslandhaven in 2010 1.468.748 TEU standaardcontainers behandeld. Daarmee is er in de containertrafiek op Linkeroever  - en dat in tegenstelling met andere havenactiviteiten - zelfs een verdere terugval vast te stellen…
Als de directeur van de Maatschappij Linkerscheldeoever (in de volksmond ook ‘Maatschappij Deckers’ geheten) het heeft over de containertrafiek in de Waaslandhaven, gaat het enkel en alleen over het Deurganckdok (en een verwaarloosbaar aandeel van Katoen Natie). Een dok dat volgens het Antwerps Havenbedrijf 7 miljoen TEU kan behandelen - volgens schattingen van DP World en PSA kan het Deurganckdok in totaal zelfs 9, 3 miljoen TEU aan! - heeft in 2010 nog geen 1,5 miljoen TEU behandeld...
De cijfers van de Maatschappij Linkerscheldeoever maken duidelijk dat de ganse rechteroever van de haven van Antwerpen in 2010 in totaal 7 miljoen TEU heeft behandeld (8,5 miljoen TEU - 1,5 miljoen TEU). Volgens PSA en DP World kunnen alle terminals op rechteroever samen meer dan 10 miljoen TEU aan. Voor wie goed kan rekenen, er is in de haven dus een overschot van: (9,3 miljoen TEU + 10 miljoen TEU) - 8,5 miljoen TEU = 10,8 miljoen TEU. Die cijfers zijn onthutsend. En maken duidelijk hoe absurd de planning van een nieuw containerdok (het zogenaamde Saeftinghedok)  op de Linkerscheldeoever (en bovenop het dorp Doel) eigenlijk is.
Naar verwachting wordt binnen een termijn van hooguit enkele maanden de procedure opgestart voor het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Afbakening Antwerpse Haven. Het actiecomité Doel 2020 vraagt op basis van de cijfers die de Haven zelf vrijgeeft dat er voorafgaand aan de  vaststelling van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Afbakening Antwerpse Haven een onafhankelijke Kosten-Baten Analyse wordt gemaakt over de aanleg van het Saeftinghedok. Nu wil de Vlaamse overheid de Kosten-Batenanalyse maar de vaststelling van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan laten uitvoeren. Daarmee wordt zij alvast niet gehinderd door een mogelijke negatieve uitkomst. Maar goed bestuur kan zo iets bezwaarlijk genoemd…

25/02/2011 Vlaamse overheid geeft via officiële website al jaren valse informatie over Doel

Mensen die via Geoportaal Vlaanderen op zoek gaan naar officiële informatie over de planbestemming van Doel en de andere poldergemeenten worden daar geconfronteerd met volledig foutieve informatie. En dat al gedurende méér dan àcht jaar! De versie die in het Geoportaal wordt weergegeven voor het grondgebied Beveren, is de Tweede Gewestplanwijziging, goedgekeurd op 8 september 2000 door de Vlaamse regering. Maar deze versie is geschorst door de Raad van State op…30 juli 2002 waardoor de oorspronkelijke versie van het gewestplan Sint-Niklaas/Lokeren uit 1978 opnieuw gedeeltelijk van kracht werd.
Met name voor de deelgemeenten Doel, Kieldrecht, Kallo en Verrebroek maakt dit een bijzonder groot verschil. Zo blijken de inwoners van Doel volgens de officiële – door de Vlaamse overheid ter beschikking gestelde – informatie in industriegebied te wonen terwijl dit nog altijd woongebied is. De consequenties van deze (bewust?) foutieve voorstelling laat zich raden. De site wordt zowel geraadpleegd door bedrijven als studenten en docenten. 
Geo-Vlaanderen is afhankelijk van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV). Een agentschap dat onder de verantwoordelijkheid valt van minister-president Kris Peeters. In november 2010 werd over deze valse voorstelling van zaken een klacht geformuleerd. Het Agentschap antwoordde daarop in december als volgt: “De versie van het gewestplan zoals die te raadplegen is op het geoloket is inderdaad nog niet gecorrigeerd conform het arrest van de Raad van State van 30/07/2002. Het departement Ruimtelijke Ordening lanceert binnenkort een bijgewerkte versie van het gewestplan. Ook op het geoloket zal uiteraard de bijgewerkte versie raadpleegbaar worden.” Drie maanden na deze klacht is daar nog niets(!) van terug te vinden. 
Doel 2020 vraagt aan de Vlaamse overheid dat zij in eerste plaats haar eigen wetten respecteert en een correcte voorstelling van zaken geeft. Zelfs als het gaat over een dorp als Doel…

23/02/2011 Beveren wil Brits monument weg van Scheldedijk in Doel

Volgens het collegeverslag van 7 februari wil het college van Burgemeester en schepenen het Brits monument op de Scheldedijk in Doel laten weghalen. Het gemeentebestuur wil het monument verplaatsen naast de kerk van Prosperpolder maar moet daarvoor nog het akkoord verwerven van de kerkfabriek van Prosperpolder. Eerder was er al heel wat te doen rond de herdenking aan het Brits monument waar de gemeente Beveren niet langer voor wilde instaan. Sinds twee jaar wordt die herdenking nu georganiseerd door vrijwilligers oud-soldaten. Ook in Groot-Brittannië is er heel wat verzet tegen een mogelijke verplaatsing van het monument. Daar beschouwt men de verplaatsing als niets anders dan heiligschennis. Het monument werd in 1948 opgericht ter herinnering aan de verschillende Britse eenheden (sperballons en luchtafweerbatterijen) die Antwerpen en Oost-Vlaanderen moesten beschermen tegen de Duitse aanvallen met vliegende bommen. Het monument heeft ook erfgoedwaarde. Daarom werd door de dienst Ruimte en Erfgoed vorig jaar een voorlopig beschermingsdossier opgesteld. Oudstrijdersverenigingen starten met een petitie voor het behoud van het monument in Doel. Zij willen dat het monument blijft waar het staat. http://www.thepetitionsite.com/1/WE-WILL-REMEMBER-THEM

 

21/02/2011 Maatschappij Linkerscheldeoever probeert met leugens te ontsnappen aan dwangsommen rechtbank

 

09/02/2011 Vlaams Gewest kan opnieuw verder werken aan intertijdengebied Prosperpolder - De eigenaar van een tiende van de gronden in de Prosperpolder, langs de Belgisch-Nederlandse grens in Kieldrecht, ziet af van het kortgeding waardoor de werken in december op zijn gronden verboden waren. Dat meldt Natuurpunt en wordt bevestigd door Waterwegen en Zeekanaal. (BELGA)

26/01/2011 Persmededeling Doel 2020: Doelenaars krijgen opnieuw gelijk van de rechter - Dwangsommen voor Vlaamse overheid van 4 à 5 miljoen Euro voor onwettige sloop en nalatigheid inzake onderhoud woningen

Bij vonnis heeft de beslagrechter de Maatschappij Linkerscheldeoever veroordeeld tot het betalen van 750.000 Euro voor de onwettige sloop van een woning in Doel. Dat is het gevolg van twee arresten van het Hof van Beroep in Gent in april en juni 2009. Het hof legde toen een sloopverbod op én dwangsommen van 500.000 en 250.000 euro voor elke inbreuk op het vonnis. In een poging om aan deze rechterlijke uitspraken te ontsnappen, heeft de Maatschappij de woningen verder laten verkrotten. In vervolg daarop leverde de burgemeester van Beveren een bevel tot sloop om een zgn. acuut veiligheidsprobleem op te lossen. De Maatschappij beriep zich dan op deze sloopbevelen om toch nog te slopen ondanks het verbod. Op die manier werden in augustus 2009 1 woning en in september 2010 3 woningen gesloopt.

Na de sloop in augustus 2009 werd door de advocaten van Doel 2020 de dwangsom opgeëist; de Maatschappij tekende hiertegen verzet aan, maar de beslagrechter heeft dit verzet afgewezen en de dwangsom opgelegd. Volgens de rechter – die zijn vonnis uitvoerig motiveert - is de handelswijze van de Maatschappij Linkerscheldeoever expliciet in strijd met de uitspraken van de rechtbank.

Voor de 4 woningen samen wordt nu wegens onrechtmatige sloop 3 miljoen Euro opgeëist.

Daarnaast verstreek op 16 januari 2010 de door het Hof van Beroep aan de Maatschappij verleende termijn om verdere verkrotting tegen te gaan. Tegen die datum dienden alle ramen en deuren van de woningen van de Maatschappij slotvast te worden gemaakt. Daarnaast dienden tuintjes en de na sloop vrijgekomen terreinen te worden onderhouden. Dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 10.000 Euro per inbreuk.
Afgelopen weekeinde werden 63 woningen en terreinen geïnspecteerd door een gerechtsdeurwaarder. In 62 gevallen werden manifeste tekortkomingen vastgesteld, zoals het ontbreken van of het openstaan van deuren en ramen, systematisch uitgerukte dakramen, vernielingen aan het dak zodat waterschade vrij spel krijgt, enz…. Eerstdaags worden nog eens méér dan 100 kavels bezocht. Het valt te verwachten dat voor het negeren van de onderhoudsplicht de Maatschappij Linkerscheldeoever nog eens meer dan 1 miljoen Euro aan dwangsommen zal moeten betalen.

Verwacht wordt dat de Maatschappij beroep aantekent tegen het vonnis van de rechter. Maar gezien de motivatie van het vonnis kan de Maatschappij daar hooguit wat tijd mee winnen. Op termijn riskeert de Maatschappij Linkerscheldeoever dat op haar bezittingen en/of gebouwen beslag wordt gelegd.

Met de uitspraak wordt nogmaals duidelijk dat de Vlaamse overheid en haar ondergeschikte besturen niet alleen hogere rechtsregels (zoals het gewestplan) negeert maar ook weigert om rechterlijke uitspraken uit te voeren. Daarvoor wordt nu een prijs betaalt, een prijs van naar schatting tussen de 4 en 5 miljoen Euro.
De Vlaamse Regering heeft er voorbije jaren àlles aan gedaan om het Scheldedorp Doel onleefbaar te maken en de bewoners weg te pesten. Daartoe werden de grofste middelen gebruikt in een dorp dat tot op de dag van vandaag officieel woongebied(!) is. En waar géén enkel concreet (havenuitbreidings)plan voor bestaat! Een kapitaalsvernietiging zonder voorgaande… met bovenop miljoenen aan dwangsommen….
Het is aan de Vlaamse Regering om uit te maken of zij op die weg verder wil. Zeker op een moment dat er géén enkele (economische) noodzaak is om Doel van de kaart te laten verdwijnen. Doel 2020 van zijn kant heeft zich steeds bereid verklaard tot gesprek én om mee te werken aan een constructieve oplossing. Dat is ook nu nog.

04/01/2011 Het Scheldedorp Doel heeft de wedstrijd ‘elkdorpverdienteenfrietje’ gewonnen.

De eindejaarswedstrijd van frituurolie Vandemoortele richtte zich tot alle dorpen in Vlaanderen zonder frituur. De drie dorpen die de meeste stemmen wisten te verzamelen worden door Vandemoortele vergast op een frituurevenement. Daartoe wordt iedereen die voor het dorp stemde persoonlijk uitgenodigd om een frietje mee te steken in het betreffende dorp. Aan de wedstrijd namen tientallen gemeenten deel. Gedurende verschillende weken was er een nek-aan-nekrace tussen verschillende frituurloze dorpen. Maar Doel won het uiteindelijk afgetekend met 3.519 stemmen en bleef daarbij ruim voor op Pollinkhove (2.766 stemmen) en Heindonk (2.200). Vandemoortele nam direct na het bekend worden van de uitslag contact op met het gemeentebestuur van Beveren dat zich tegenover de organisatoren “verheugd” noemde. De Doelenaars nodigen bij deze hun gemeentebestuur uit om samen met de bewoners een frietje te steken. Op die manier kunnen zij zich vergewissen van de blijvende aantrekkingskracht van het dorp en de mogelijkheden die Doel (nog altijd) heeft voor evenementen allerhande. Voor Doel 2020 is de uitkomst van de ludieke wedstrijd de illustratie van de ruime sympathie die het dorp nog altijd geniet in Vlaanderen. In die zin waren de welgemeende felicitaties vanwege de andere deelnemende dorpen, zelfs een voorstel tot ‘verzustering’! een echte riem onder het hart. De Frietmobiel komt naar Doel op Paaszaterdag 23 april 2011.

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]