2010 - Krantenartikels - samenvattingen

 

30/12/2010 Persmededeling Doel 2020: trafiekcijfers Antwerpse Haven blijven ruim onder het niveau van 2008 - Doel 2020 vraagt Antwerps Havenbedrijf realiteitszin

Doel 2020 heeft met verbazing kennis genomen van de manier waarop het Antwerps Havenbedrijf de trafiekcijfers voor 2010 interpreteert. Het actiecomité ziet in tegenstelling met gedelegeerd bestuurder Bruyninckx géén reden tot euforie. Maar eerder een aanzet tot bezinning én herziening van plannen waarvan duidelijk blijkt dat ze veel te groots zijn opgevat. Én haaks staan op de economische realiteit. Dat het Havenbedrijf gisteren (amper enkele weken na de voltooiing van de Scheldeverdieping) alweer pleitte voor een dure Scheldeverdieping is voor het actiecomité de illustratie van het feit dat het de Havenbestuurders ontbreekt aan sérieux. Havenbestuurders die anno 2010 nog altijd denken in termen van groot, groter, grootst… Het getuigt niet echt van veel realiteitszin. Vooral omdat tot nog toe in het meest arbeidsintensieve havenwerk amper herstel te noteren valt.

De trafiek in de Antwerpse Haven is inderdaad toegenomen in vergelijking met het rampjaar 2009 maar bereikt nog altijd niet het niveau van 2008… Van het verlies in 2009 met 31,6 miljoen ton overslag is er nog altijd maar goed 20 miljoen ton teruggewonnen. Ook het aantal verhandelde standaardcontainers (TEU) blijft onder het niveau  van 2008.

Opmerkelijk daarbij is het ondermaatse presteren van het Deurganckdok. 5 jaar na de ingebruikname van het Deurganckdok  wordt er 1,2 miljoen TEU behandeld in het Deurganckdok. Dat is 15%(!) van de totale capaciteit van het dok… En toch blijven mensen als Eddy Bruyninckx beweren dat er naast dat Deurganckdok een nog groter containergetijdendok (in oppervlakte 2 keer het Deurganckdok) moet worden aangelegd in nog maagdelijk poldergebied…

Met dat soort van opbodspelletjes heeft in Vlaanderen niemand iets te winnen. Doel 2020 vraagt aan de havenbestuurders én de Vlaamse overheid dat zij op een ernstige manier omspringen met de ons de resterende open ruimte én het geld van de Vlaamse belastingbetaler. Én… dat er over de noodzaak van een nog verdere uitbreiding van de Haven van Antwerpen een ernstig maatschappelijk debat wordt gevoerd. Vooraleer onomkeerbare beslissingen worden genomen.

 

24/12/2010 Waterwegen en Zeekanaal tekent beroep aan tegen het stilleggen van de werken in de Prosperpolder

 

20/12/2010 De rechtbank van eerste aanleg van Dendermonde heeft een verbod opgelegd om de werken aan het intergetijdengebied in de Prosperpolder (Kieldrecht) voort te zetten.
Dat is het gevolg van een kortgeding dat aangespannen werd door Gerry De Cloedt, de eigenaar van de veelbesproken aangrenzende Hedwigepolder in Nederland. Dat meldt althans de actiegroep Doel 2020 maandag. De bedoeling is dat de (Nederlandse) Hedwigepolder en de (Vlaamse) Prosperpolder samen een intergetijdengebied vormen. Concreet wil dat zeggen dat de polders overstromingsgebied worden om het water meer ruimte te geven. Het intergetijdengebied in Prosperpolder, ten noorden van Doel, is er op gericht bijkomende natuur te creëren ten noorden van Doel. De werken aan de Prosperpolder zijn al gestart. "Voorbarig", zo meent Doel 2020, want het gaat om een grensoverschreidend project en er loopt nog een procedure bij de Raad van State.
Volgens Doel 2020 heeft de rechter in Dendermonde ook geoordeeld dat er bij de werken aan de Prosperpolder geen sprake was van hoogdringendheid en dat de werken onmiddellijk moesten stilgelegd worden in afwachting van een uitspraak door de Raad van State. Voor Doel 2020 is de uitspraak van de rechtbank "een nieuwe illustratie van de voortvarendheid en onbedachtzaamheid waarmee de Vlaamse regering handelt op de Linkerscheldeoever". "Eerder werd de Vlaamse overheid door de rechtbank ook al verschillende keren in het ongelijk gesteld voor haar handelswijze in het Scheldedorp Doel", luidt het. (BELGA)

20/12/2010 Persmededeling Doel 2020 - Prosperpolder: verbod in kort geding om werken verder te zetten - Vlaamse Regering staat op Linkerscheldeoever (andermaal) met de billen bloot
De rechtbank van Eerste aanleg te Dendermonde heeft  verbod opgelegd om de werken in Prosperpolder voor een Intergetijdengebied verder te zetten. Dat is het gevolg van een kortgeding dat aangespannen werd door Gerry De Cloedt, de voornaamste eigenaar in de aangrenzende Hedwigepolder.Het intergetijdengebied in Prosperpolder, ten noorden van Doel, is er op gericht bijkomende natuur te creëren ten noorden van Doel. Daarvoor moeten wel de Vlaamse Prosperpolder en de Nederlandse Hedwigepolder worden ontpolderd. Die grensoverschrijdende ontpoldering treft opnieuw de bevolking in de wijde omgeving van  Doel. Ze vernietigt bovendien een uniek cultuurlandschap met zijn specifieke natuurwaarden.Argumenten die in Nederland wél ernstig worden genomen. En waardoor men tot op de dag van vandaag mogelijke alternatieven onderzoekt die geen ontpoldering (en onteigening) vereisen.
Ondanks het feit dat het om één (grensoverschrijdend) project gaat en er nog een procedure loopt voor de Belgische Raad van State gaf de Vlaamse Regering de opdracht om de onteigeningen aan Vlaamse kant wel al door te zetten én te starten met de werken…
Dat blijkt hoogst voorbarig. Niet alleen is nog altijd onduidelijk of het andere deel van het project (de Nederlandse Hedwigepolder) wel doorgang zal vinden. Volgens de rechtbank in Dendermonde is er bij de werken in Prosperpolder ook geen sprake van hoogdringendheid en moeten ze onmiddellijk stilgelegd in afwachting van een uitspraak door de Raad van State.
Voor Doel 2020 is de uitspraak van de rechtbank een nieuwe illustratie van de voortvarendheid en onbedachtzaamheid waarmee de Vlaamse Regering handelt op de Linkerscheldeoever. Eerder werd de Vlaamse overheid door de rechtbank ook al verschillende keren in het ongelijk gesteld voor haar handelswijze in het Scheldedorp Doel.
Het is duidelijk dat de Vlaamse Regering met haar handelswijze in Doel en de omliggende polders niets te winnen heeft. Voor wat minister-president Kris Peeters omschrijft als een politiek van ‘beslist beleid’ bestaat géén maatschappelijk en géén economisch draagvlak. Bovendien botst de Vlaamse Regering met die handelswijze systematisch op de grenzen van de rechtsstaat.
Doel 2020 vraagt de Vlaamse Regering om het in deze dossiers eindelijk eens over een andere boeg te gooien. Het is méér dan tijd.

05/11/2010 Verplaatsing Hoog Huis in Doel is géén optie - De Erfgoedgemeenschap Doel & Polder hekelt speculatie over erfgoed in Doel en roept op tot geïntegreerde en integrale erfgoedvisie.

De intentie van Vlaams Parlementslid Jos De Meyer (CD&V) en Bevers burgemeester Van de Vijver (CD&V) om de Scheldemolen, het Hooghuis en het orgel van de kerk van Doel naar Prosperpolder te verhuizen wordt in erfgoedkringen niet ernstig genoemd. Daarvan was eerdersprake naar aanleiding van het antwoord op een vraag van Vlaams parlementslid Jos De Meyer.

Uit de oorspronkelijke vraag van Jos De Meyer en uit het antwoord van de bevoegde minister kan alleen worden afgeleid dat HERLOCALISATIE enkel een optie IS INDIEN HET SAEFTINGHEDOK ER ZOU KOMEN. Het daaropvolgende persbericht van Jos De Meyer en de reactie van Van de Vijver interpreteren dit te veel als de ENIGE optie. Dit is intellectueel oneerlijk. Jos de Meyer stelt zelf in zijn persbericht: “Of Doel behouden kan worden als een site met beperkte niet-verblijfsfunctie, wordt onderzocht in het plan-MER. Pas eens het MER afgerond, zou de Vlaamse Regering een definitieve beslissing nemen over de dorpskern.”

In jaarverslagen van het havenbedrijf en MLSO wordt niet gesproken over een Saeftinghedok, maar over een Saeftinghezone. In een – daarenboven hoogst hypothetische - Saefthingezone hoeft het dorp helemaal niet te verdwijnen!

 

04/11/2010 Inbraken en vandalisme, een plaag voor Doel - Het blijft onrustig tussen burgemeester Marc Van de Vijver en de  actievoerders en politiekers die langs de andere kant staan. De inbraken en het vandalisme in Doel hebben weer de gemoederen doen oplaaien. Inbraken in de jachten van Watersportvereniging De Noord, in het ontmoetingscentrum, in auto’s . Burgemeester Van de Vijver heeft op het gebeuren gereageerd en gezegd dat de politie al manuren genoeg spendeert in Doel. Gemeenteraadslid Bruno Stevenheydens heeft opnieuw zijn paard gezadeld om te strijde te trekken. Uiteindelijk was hij het die begin oktober al voorlegde om een informatieavond met de bewoners in Doel te beleggen om de samenwerking tussen bewoners en veiligheidsdiensten te bevorderen, om slimme camera’s te plaatsen op de twee toegangswegen naar Doel en om andere veiligheidsmaatregelen te onderzoeken. Het antwoord was echter driemaal ‘neen’ omdat er werd gemeend dat er al genoeg wordt gedaan rond het probleem met Doel.  (Waaskrant)

 

03/11/2010 De resterende bewoners van Doel pleiten er bij de gemeente voor om camera's te plaatsen aan de twee toegangswegen naar het dorp. "Het gaat immers niet alleen om de jachthaven, ook in het dorp hebben dieven en vandalen vrij spel", zegt Jan Creve van Doel 2020. "De politie zegt haar best te doen maar we zien hier geen verbetering. Integendeel, afgelopen weekend werd nog maar eens ingebroken in het ontmoetingscentrum en in enkele geparkeerde auto's."Op de gemeenteraad deed onafhankelijk raadslid Bruno Stevenheydens al het voorstel om camera's te plaatsen, maar burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) wil daar niet op ingaan. (HLN)

 

02/11/2010 Afgelopen weekend werd ingebroken in het clubhuis van de watersportvereniging en zijn vernielingen aangebracht aan boten. In het ontmoetingscentrum en enkele geparkeerde wagens werd ingebroken.

 

20/10/2010 De Oost-Vlaamse gouverneur heeft een tweede reeks klachten van Vlaams Belangraadslid Bruno Stevenheydens over de verkoop van gemeentelijke eigendommen in Doel aan de Maatschappij LinkerScheldeOever ongegrond verklaard. Stevenheydens beschuldigde het gemeentebestuur van "schriftvervalsing bij het opstellen van de verkoopsakte, belangenvermenging en het omzeilen van het sloopverbod".

    

14/10/2010 De gemeenteraad van Beveren heeft een nieuw belastingsreglement goedgekeurd op leegstaande woningen. Doel wordt daarbij echter ontzien. De belasting zal pas vanaf 1 januari volgend jaar geheven kunnen worden. Ze bedraagt 990 euro voor een volledig gebouw en kan tot bijna 5.000 euro oplopen naargelang het aantal jaren dat het pand al leeg staat.

Bij de oppositie klinkt echter kritiek. "Voor de leegstand en de verkrotting van de vele woningen in Doel die in handen gekomen zijn van de overheid en beheerd worden door de Maatschappij Linkerscheldeoever, wordt een uitzondering gemaakt", zegt onafhankelijk raadslid Bruno Stevenheydens. Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Peter Deckers (CD&V) vallen overheidsinstanties niet onder het nieuwe reglement.Volgens Stevenheydens begeeft de gemeente zich hiermee echter op glas ijs en ruikt dit naar discriminatie.(HLN)

 

08/10/2010 Het Antwerpse Havenbedrijf heeft een ambitieus investeringsplan goedgekeurd voor de periode 2011-2025. In totaal wordt 1,6 miljard euro geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van de haven. Het gaat vooral om projecten in de Waaslandhaven zoals de 'Ontwikkelingszone Saeftinghe' waar nu Doel is, de bouw van een nieuwe sluis, de aanpassing van het Waaslandkanaal en de uitbouw van het Verrebroekdok. De onderdelen van de Oosterweeltunnel zullen worden vervaardigd in de Waaslandhaven. Het Havenbedrijf Antwerpen wil daarvoor een gigantische bouwput graven in het verlengde van het Verrebroekdok. Als de werken achter de rug zijn, kan de put gebruikt worden voor de uitbreiding van het dok. Onder meer chemisch bedrijf Vopak wil immers zo snel mogelijk uitbreiden.(HLN)

 

30/09/2010 "Vlaamse regering pleegde bedrog in dossier Doel"

Volgens Matthias Storme, advocaat van de actiegroep Doel 2020, heeft "de Vlaamse regering de Raad van State en de Europese Commissie systematisch bedrogen".

Vorige week werden drie huizen afgebroken ondanks het sloopverbod van het hof van beroep.   Franky Verdickt Het gaat hem vooral over de jarenlange procedure voor de Raad van State tegen de gewestplanwijziging voor Doel, waartoe de regering in 2000 had beslist. Storme verkreeg een voorlopige schorsing in juli 2002, vooral omdat de door Europa geëiste natuurcompensaties niet volstonden. Daarom werd ook bij de Europese Commissie klacht ingediend.

In de procedureslag van de volgende jaren schermde de Vlaamse overheid er altijd mee dat de Europese Commissie de klacht had geseponeerd en dus akkoord ging. De stukken werden echter nooit neergelegd, hoezeer dat ook geëist werd door Storme. Ook het Grondwettelijk Hof vroeg vergeefs dat de hele correspondentie tussen de Vlaamse overheid en de Europese Commissie zou worden neergelegd.

Pas onlangs kreeg Storme van de Europese Commissie de 'bewijzen' te pakken. Bleek dat de Vlaamse regering al op 14 oktober 2002 een brief had geschreven. Daarin werd expliciet gevraagd de procedure te staken omdat er een 'nieuwe situatie' was ontstaan: de gewestplanwijziging was voorlopig geschorst. De kwestie zou dus niet meer aan de orde zijn. De Europese Commissie besloot 'in die omstandigheden' de zaak te seponeren.

In Knack noemt Storme 'het bedrieglijk achterhouden van cruciale documenten voor rechtsinstanties' een grove praktijk die ernstige gevolgen kan hebben. De procedure voor de Raad van State loopt al averij op. Op 21 juni besloten de drie bevoegde rechters om zichzelf te wraken. Een paar weken geleden eiste advocaat Storme om ook de auditeur te wraken. En ten slotte stelt Storme nu ook de uitzonderlijke procedure in om de herziening van het tussenarrest van maart 2009 te eisen. De Raad van State liet alvast weten dat de procedure voor onbepaalde tijd wordt opgeschort.

Inmiddels is Doel nog altijd officieel woongebied. In afwachting van een nieuw ruimtelijk uitvoeringspan heeft het Antwerpse Havenbedrijf de voorbije weken wel al aan verschillende partijen laten weten welke bestemming het aan Doel wil geven. Over de dorpskom zou een groot spoorwegcomplex komen voor de aan- en afvoer van containers. Tussen de noordelijke rand van Doel en de kerncentrale is de locatie uitgetekend voor een reusachtig Saeftinghedok. Een veiligheidszone rond de kerncentrale wordt niet voorzien. In 2007 zei de Vlaamse overheid nog dat een beperkte site met historische gebouwen eventueel bewaard zou worden, maar volgens de haven moet alles worden afgebroken.(CDS)

 

20/09/2010 Persmededeling Doel 2020: Opnieuw sloop van woningen in Doel ondanks sloopverbod - Ondoordachte actie van Beverse burgemeester dreigt Vlaamse overheid op te zadelen met financiele kater

Deze morgen startte de sloopfirma Smet in Doel met de afbraak van drie woningen. Dat gebeurde in opdracht van de burgemeester van Beveren en (zoals steeds) onaangekondigd. Volgens de burgemeester vormden de woonsten een gevaar voor de openbare veiligheid en kon hij bijgevolg opdracht geven ze te laten slopen. Daarmee geeft Van de Vijver echter expliciet te kennen dat de Maatschappij Linker Scheldeoever (waar de gemeente Beveren een belangrijke aandeel in heeft) het arrest van het hof van beroep in Gent niet uitvoert. De bewonersgroep stuurde deze morgen een deurwaarder ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Ook de advocaten van Doel 2020 kwamen met die reden ter plaatse. Door de ondoordachte actie van de Beverse burgemeester Van de Vijver riskeert de Vlaamse overheid nu een dwangsom te moeten betalen van 500.000 euro per gesloopt huis.

De woning Engelsesteenweg 24 betrof een tamelijk recente alleenstaande woning die niet aan de straat grenst. Een deel van de pannen waren vorige maanden weggehaald door de aannemer of door dieven. De deur was ingestampt en niet hersteld. Engelsesteenweg 45 betreft een rijwoning die deze zomer het slachtoffer werd van (uiteraard onbekende) brandstichters. Onmiddellijk gevaar voor instorting of schade aan de omgeving bestond er nochtans niet. De woning aan Scheldemolenstraat 27 tenslotte bevindt zich al 18 jaar(!) in dezelfde ruwbouwstaat.

Het is duidelijk dat geen van de betrokken woningen onmiddellijk gevaar opleverde. Anderzijds heeft de Maatschappij die verantwoordelijk is voor de verworven woningen in Doel voorbije maanden geen enkele poging gedaan om verdere verkrotting of verloedering van deze woonsten tegen te gaan. Daar is zij nochtans door het arrest van het Hof van Beroep toe verplicht.

De 'sloop op bevel van de burgemeester' is een procedure die slechts uitzonderlijk wordt gehanteerd. Maar in Doel werd de procedure door Van de Vijver al voor meer dan 40 woningen toegepast! Dat is voor Vlaanderen een absoluut record! De reden voor het veelvuldig gebruik van deze procedure is duidelijk: de normale sloopprocedure kan ontweken, er kan snel gesloopt en er is quasi geen mogelijkheid tot bezwaar. De ijver van Van de Vijver om zijn eigen deelgemeente Doel af te breken dreigt de Vlaamse overheid nu zuur op te breken. Bij twee afzonderlijke uitspraken hebben de Rechtbank van Eerste Aanleg en het Hof van Beroep een dwangsom opgelegd van respectievelijk 250.000 euro en 500.000 euro per onrechtmatig gesloopte woning.

 

21/08/2010 Onafhankelijk raadslid Bruno Stevenheydens weigert zich neer te leggen bij de uitspraken van de gouverneur over de verkoop van gemeentelijke eigendommen in Doel en dient een nieuwe klacht in.

 

In het polderdorp Doel hebben volgens schattingen 15.000 tot 20.000 mensen zondag een bezoek gebracht aan de 36ste Scheldewijdingsfeesten. Ook was er een recordopkomst aan standhouders. 'We zaten aan de maximumcapaciteit van 300 kraampjes op de rommel-, feesten-, en ambachtenmarkt. Daarnaast waren er onder meer de plechtige Scheldewijding, muzikale animatie en enkele tentoonstellingen'. Volgens de organisatie zijn het zeker niet de laatste Feesten. 'We zien de opkomst als een krachtig signaal naar de overheid. Er bestaat wel degelijk een maatschappelijk draagvlak voor de redding van Doel', aldus Jan Creve.  (DS)

 

08/08/2010 -  36ste Scheldewijding en de Doelse Feesten in het dorp dat niet weg wil. En dat ondanks de openlijke tegenwerking van het gemeente Beveren. Ondanks het feit dat de Werkgroep Scheldewijding één van de officiële feestcomités is van de gemeente krijgt de groep géén frank subsidie meer. Het comité kreeg op haar officieel ingediend subsidiedossier ondanks herhaalde vraag zelfs geen antwoord. Materiaal van de gemeente dient tot de laatste stoel betaald. En dat voor één van de grootste zomerevenementen uit de regio…

 

06/08/2010 Doel 2020 voert actie en sluit tijdelijk kantoren Maatschappij Linker Scheldeoever

Een twintigtal actievoerders hebben actie gevoerd aan het hoofdkantoor van de Maatschappij Linker Scheldeoever in Kallo. Daarbij werd de toegang tot het kantoor een tijdlang afgesloten. De actievoerders droegen borden mee met niet mis te verstane boodschappen en lieten voor de hoofdingang bouwafval achter  dat ze hadden aangetroffen op de terreinen die eigendom zijn van de Maatschappij. Op de deur werd een bord aangebracht met de tekst “gesloten wegens onkunde”.  Half juli werd de Maatschappij Linkerscheldeoever door het Hof van Beroep (opnieuw) een verbod opgelegd om nog verdere sloopwerken uit te voeren in Doel. Bovendien werd de Maatschappij opgedragen de veiligheid te verzekeren van de gebouwen en herstellingswerken uit te voeren. Maar ondanks die uitspraak van het hof van Beroep gaat de Maatschappij door met haar afbraakpolitiek. Aan de verloedering en verkrotting wordt NIETS gedaan. Het onkruid staat er metershoog in de straten. Vandalen en rovers kunnen nog altijd ongestoord hun gang gaan. Overal ligt bouwafval.

Van de Vlaamse Regering kreeg de Maatschappij Linker Scheldeoever de opdracht de verworven woningen in Doel te beheren. Die woningen  vormen een patrimonium van alles samen 15 miljoen euro. Wat de heren van de Maatschappij daar op enkele jaren tijd mee gedaan hebben kan iedereen ter plaatse vaststellen. Andere woorden dan wanbeheer, kapitaalsvernietiging en verspilling van gemeenschapsgeld vallen daar niet voor te verzinnen.

Ondertussen lopen er tegen de Maatschappij en haar vertegenwoordigers klachten wegens belangenvermenging, schriftvervalsing,  illegale afbraak,  wetsontduiking, sluikstortingen,  milieumisdrijven en de vernietiging van historisch erfgoed. Dat waren ook de woorden die de actievoerders op borden meedroegen.

Wat de Maatschappij LSO doet gebeurt onder de paraplu van de Vlaamse regering, met instemming van de meerderheid in het Vlaams Parlement en met het geld van de Vlaamse belastingbetaler. Bij het Vlaams Parlement dringen wij dan ook aan op een doorlichting van deze zogenaamde Maatschappij. Wij vragen een ‘actie propere handen’ die een einde stelt aan de mistoestanden in de Maatschappij en een eind maakt aan de achterkamertjespolitiek die deze schimmige organisatie kenmerkt. De Maatschappij is er om de Waaslandhaven op een adequate manier te besturen, niet om mensen weg te pesten uit een dorp dat voor niets in de weg ligt en waar tot op de dag van vandaag géén enkel concreet (haven)plan voor bestaat.

Adjunct-directeur Paul Nelen reageerde bijzonder furieus op de ludieke actie die hij “schandalig” vond. Een uitnodiging om eens mee te gaan kijken naar wat zijn Maatschappij in Doel allemaal uitricht negeerde hij echter. Begrijpelijk. Als men een ludieke actie schandalig noemt welke woorden moet men dan gebruiken voor wat er door de Maatschappij in Doel aangericht wordt.

De politie kwam ter plaatse maar liet begaan. Enkele uren na de actie ging Afbraakfirma Smet met zijn werknemers in Doel aan het werk om de grootste rotzooi in de straten op te ruimen. Blijkbaar is de boodschap dus overgekomen.

 

05/08/2010 Voor de vierde keer is er brandstichting in een leegstaand pand. Het parket van Dendermonde stelde een onderzoekt in. De politie pakte twee verdachten op, maar volgens het parket zijn er te weinig aanwijzingen in hun richting.

Doel is reeds langer het speelterrein van vandalen, graffitispuiters, plunderaars en nu ook brandstichters.

 

02/08/2010 Een deurwaarder verzegelde onder politiebegeleiding het gekraakte voormalige parochiehuis

 

01/08/2010 Woonwagenbewoners worden ontzet van een braakliggend terrein aan de Engelsesteenweg – Kampeerders worden verwijderd van braakliggende terreinen in de Havenweg

 

06/07/2010 Het hof van beroep van Gent heeft de Doelenaars gelijk gegeven in hun strijd tegen het Vlaams gewest en de Maatschappij Linkeroever


De arresten van het hof van beroep omvatten de volgende drie maatregelen:

1 -  Er is een definitief sloopverbod. Het hof bepaalde dat de sloop van de afgelopen jaren onwettig is, onder meer omdat die een schending betekent van het gewestplan. Dergelijke massale sloop in een woongebied kan volgens het hof niet. De dwangsom voor wie zich hier niet aan houdt, is vastgelegd op 50.000 euro per dag.

2 - Het woonrecht blijft voorlopig behouden tot minstens maart-april volgend jaar wanneer de zaak ten gronde wordt behandeld voor de rechtbank

3 - De Maatschappij Linkerscheldeoever, de feitelijke eigenaar van de woningen, wordt bovendien verplicht om binnen een termijn van 6 maanden over te gaan tot noodzakelijke instandhoudings- of beveiligingswerken om verkrotting tegen te gaan.
Dat betekent voor de rechtbank:
het slotvast maken van alle ramen en deuren van de woningen
het nemen van maatregelen ten einde te vermijden dat onbevoegden de bedoelde woningen zouden betreden
het op een normale wijze onderhouden van de terreinen behorende bij bedoelde woningen
de ingevolge de afbraak van woningen vrijgekomen terreinen te onderhouden als een goed huisvader
En dit onder een dwangsom van 10.000 euro per vastgestelde inbreuk per nog bestaande woning en per braakliggend terrein van afgebroken woningen”.

 

23/06/2010 Gemeente Beveren blundert bij verkoop gemeentelijke eigendommen Doel
- Schriftvervalsing in verkoopakte - Huurcontracten zijn niet rechtsgeldig opgezegd

- Belangenvermenging

- Gemeentebestuur Beveren wil het sloopverbod in Doel omzeilen

Gemeenteraadslid Bruno Stevenheydens dient klacht in bij de gouverneur om de beslissing van de gemeenteraad ongedaan te maken

 

17/06/2010 Analisten van bank ING: “De Antwerpse haven heeft niet meteen behoefte aan een uitbreiding met een Saeftinghedok. Stop dat Saeftinghedok maar in de koelkast”

Voor de komende tien jaar verwacht economist Rico Luman van ING evenwel een veel kleinere groei van de activiteit in onze havens. De prognose luidt dat de overslag in de Antwerpse haven tot en met 2019 met gemiddeld 3% zal toenemen. Het piekniveau uit 2008 zal door de recente zware terugval dan ook maar in 2014 opnieuw worden bereikt. Die tragere groei heeft gevolgen voor de infrastructuur. Het Deurganckdok zou volgens berekeningen uit 2005 al vol zijn in 2013. Dit niveau wordt echter lang niet gehaald. Het maakt dat de aanspraken op het Saeftinghedok in de koelkast kunnen blijven. Met het Deurganckdok heeft de Antwerpse haven immers de ruimte om tot 15 miljoen containereenheden aan te kunnen. Vorig jaar zat de overslag 'maar' op 7,3 miljoen eenheden. (GVA)

 

08/06/2010 Schippersgilde van Doel viert 150-jarig bestaan

 

08/06/2010 Het meubilair van het ontmoetingscentrum (voormalig oud klooster van Doel) wordt verhuist naar Huis Lombaert in de kloosterstraat te Beveren.

 

Gratis busvervoer - Het gebruik van de marktbus is niet altijd even succesvol. Daarom is er gezocht naar alternatieven. Op dinsdag en zaterdag, de winkeldagen bij uitstek, komt er gratis busvervoer. Het gemeentebestuur betaalt dan alle biljetontwaardingen gedurende een volledige dag van de reguliere lijnen van De Lijn binnen Beveren. Vanaf 1 november zal de marktbus dan niet meer rijden


27/05/2010 Hoeve ter Walle in Kieldrecht wordt als erfgoed bewaard. Minister Bourgeois belooft het gebouw te laten staan.

Minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) heeft een beschermingsprocedure opgestart voor hoeve Hof ter Walle in Kieldrecht. Begin maart ontstond heel wat commotie toen deze oude polderhoeve bijna afgebroken werd. Een tiental actievoerders van Doel 2020 en Groen! brachten toen de afbraak van twee hoeves aan de Oude Arenberg in Kieldrecht onder de aandacht. De minister beloofde toen de situatie nog eens te onderzoeken. Uit dat onderzoek naar de erfgoedwaarde bleek dat Hof ter Walle de oudste en best bewaarde polderhoeve in de streek is. Bourgeois heeft intussen het agentschap Ruimte en Erfgoed de opdracht gegeven om voor de omwalde hoeve een beschermingsprocedure op te starten. De bescherming slaat op de woning, de schuur, de gekasseide oprit, het hekwerk en de volledige omwalling. De aanpalende hoeve gaat wel tegen de vlakte. Actiegroep Doel 2020 is tevreden: ‘Na zes jaar actie voeren voor het behoud van de achttiende-eeuwse omwalde hoeve halen we onze slag thuis. Dit is een illustratie van de bewustwording rond ons boerenerfgoed.' Het comité betreurt wel dat de hoeve op nummer 71 moet verdwijnen. Dat gebouw is volgens Bourgeois eerder van ‘lokaal belang' en ‘duidelijk minder waardevol'.

 

25/05/2010 Gemeentebestuur verkoopt gemeentelijk patrimonium Doel aan Maatschappij LSO

Het betreft het gemeentehuis in de Camermanstraat, het vroegere schoolgebouw (huidig ontmoetingscentrum De Doolen) op de Engelsesteenweg, de Pastorij in de Hooghuisstraat, het sportgebouw op de Engelsesteenweg en twee percelen bouwgrond en dit voor een gezamenlijk bedrag van 1 154 200 euro.

 

17/05/2010 Renovatie jachthaven voltooid – de oude versleten vlotsteigers werden vervangen

 

15/05/2010 In het gehucht Ouden Doel is een verkrotte woning aan de Zoetenberm ingestort. De bewoners nemen het de Maatschappij Linkerscheldeoever erg kwalijk dat die niet vroeger actie heeft ondernomen. De woning stond al jaren te verkommeren en twee jaar geleden werd al een klacht ingediend tegen de onveilige toestand. Intussen is er wel een technisch verslag afgeleverd waarbij de restanten van de woning kunnen gesloopt worden op basis van de openbare veiligheid.

12/05/2010 Na het vandalisme van de voorbije weken werd beslist om meer politiepatrouilles in te schakelen in Doel.

30/04/2010 Brits monument werd op de lijst van beschermingsaanvragen geplaatst van het agentschap Onroerend Erfgoed.

27/04/2010  Brandstichting in Doel

In Doel werd zondagavond rond negen uur een leegstaand huis in brand gestoken. En dat is geen verrassing. Het dorp heeft al maanden af te rekenen met vandalisme en plunderingen. De brand in het leegstaande pand aan de Engelsesteenweg 63 in Doel werd zondagavond omstreeks negenuur opgemerkt. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar toch is er heel wat schade aan de achterbouw van het huis. Het parket van Dendermonde stelde een deskundige aan. Hij stelde vast dat de brand werd aangestoken en dat er duidelijk sprake is van kwaad opzet. Van de daders is voorlopig geen spoor en de recherche van de lokale politie startte een onderzoek. De brandstichting is wellicht het werk van vandalen. Het huis waar de brand woedde, werd eerder al beklad met graffiti, en dat illustreert meteen de problemen waarmee het uitdovende Scheldedorp al geruime tijd moet afrekenen. Doel wordt stilaan een spookdorp. Op basis van een beperkt woonrecht wonen in Doel, dat intussen grotendeels is onteigend door de komst van het Saeftinghedok, nu nog een kleine groep mensen. De sociale controle is er nagenoeg volledig verdwenen en de leegstaande huizen zijn het mikpunt geworden van vandalen en dieven. 'De overheid heeft die toestand in de hand gewerkt', zegt Jan Creve van het actiecomité Doel 2020. 'Deze ellende is al meer dan een jaar bezig. Er wonen wel nog mensen in Doel, maar die zijn niet bij machte om nog controle uit te voeren.' Volgens Creve laat de overheid overigens maar al te graag het vandalisme en de plunderingen begaan om in Doel een onveilige en nagenoeg onbewoonbare toestand te creëren. 'Tegen alles wat de vernielingen en de plunderingen in de hand werkt, wordt niet opgetreden. Alles wat er nog kan worden weggesleept uit de huizen, wordt gestolen. En niet enkel de huizen worden beklad met graffiti, maar ook monumenten en openbare gebouwen. Intussen krijg je een onveilige sfeer, met in het achterhoofd van de beleidsvoerders de gedachte van laat maar begaan want alles wat er nog is, moet toch weg.' (HNB)

Een felle brand heeft zondagavond een woning aan de Engelsesteenweg in Doel zwaar beschadigd. De brand woedde vooral in het achterste deel van de woning. Het pand stond al een hele tijd leeg. Het parket van Dendermonde stuurde een branddeskundige ter plaatse. Die kwam tot de conclusie dat de brand was aangestoken. De lokale politie en het parket zijn volop bezig met een onderzoek. Enkele getuigen zagen even voor de brand uitbrak een auto vertrekken aan het huis. Het bedreigde Scheldedorp wordt de laatste tijd steeds meer door criminaliteit en vandalisme geteisterd. Bewoonster Myriam Rijssens, die nog steeds in haar eigen huis aan de Engelsesteenweg woont, ziet het ook met lede ogen aan. "Het wordt alsmaar erger. De laatste week heb ik al drie keer de politie moeten bellen. Vooral tijdens het weekend komen mensen hier in het dorp kijken wat ze nog kunnen gebruiken. Op weekdagen, en vooral 's nachts, worden huizen gewoon ontmanteld. Dakgoten, garagepoorten, luiken, enzovoort: alles wordt in bestelwagens geladen. Ik merk veel Nederlanders op, en veel jonge mensen. Het gaat niet om vreemdelingen. Zelfs aannemers rijden het dorp uit met volle bestelwagens en aanhangwagens. Het dorp wordt compleet leeggeroofd."   Volgens Myriam Rijssens weten mensen niet dat er nog steeds geen definitief toekomstplan voor Doel is. "Velen denken dat alles hier toch zal worden afgebroken. Dat is absoluut nog niet zeker. Maar ondertussen zien we hier alle dagen dingen gebeuren die helemaal onwettig zijn. Ook ons huis is al eens geviseerd. We hebben twee grote vogels op het hek voor onze oprit, die elk tachtig kilo wegen. Op een ochtend stonden die twee arenden aan de straat, klaar om te worden opgehaald. Tja, deze situatie sleept al twaalf jaar aan. Mijn buren zijn al tien jaar geleden verhuisd. Ze zouden beter een omheining zetten rond huizen en tuinen. En ook de nachtelijke controles en aanwezigheid van de politie zou mogen worden opgevoerd." (GVA)

11/03/2010 Vlaams Parlement ziet 'geen toekomst voor Doel'
De meerderheidspartijen, N-VA, CD&V en SP.A, in het Vlaams Parlement wijzen het voorstel af om Doel naast de haven te laten voortbestaan als woon- en kunstdorp. 'De inrichting van Doel als havengebied gaat voort en de beslissing om het woonrecht te laten uitdoven, wordt niet teruggedraaid', klonk het. 'We hadden op zijn minst verwacht dat onze argumenten zouden worden beantwoord met argumenten. Maar blijkbaar is dat veel gevraagd', reageert Jan Creve van Doel 2020. 'Dat regering en parlement bovendien doen alsof alles al beslist is, terwijl het openbaar onderzoek nog moet starten, is veelzeggend voor de malaise waarin de besluitvorming in Vlaanderen verkeert.' Aansluitende resolutievoorstellen van Groen! en Vlaams Belang voor het behoud van Doel werden door de meerderheid eveneens weggestemd. Vlaanderen zal een onteigeningsplan opmaken om 'wat nog niet is aangekocht' aan te kopen. (HNB) 

09-10/03/2010 Actie tegen sloop historische hoeves in Kieldrecht - Met sloop bedreigde boerderij in Kieldrecht wordt beschermd als monument 

08/03/2010 Vlaamse overheid start sloop historische hoeves in Kieldrecht ondanks toezeggingen

01/03/2010 Zin en onzin over het Saefthingedok

25/02/2010 Uit cijfers van intercommunale Interwaas blijkt dat Doel-centrum nog maar 56 inwoners telde. Slechts elf gezinnen zijn nog eigenaar van hun woning.

24/02/2010 Actiegroepen pleiten in Vlaams parlement voor voortbestaan Doel

23/02/2010 Voorstel van resolutie van de heren Jan Penris en Filip Dewinter betreffende de toekomst van het polderdorp Doel
Het Vlaams Parlement,
– overwegende dat in afwachting van een eventuele formele bouwaanvraag voor de aanleg
van een tweede getijdendok op de Linkerscheldeoever het dorp Doel behouden kan blijven als woondorp;
– overwegende dat, zolang er geen concrete nieuwe bestuursdaden worden gesteld de belangen van zowel de legale bewoners als het historisch patrimonium (kerk, Hooghuis,
molen) van dit dorp veilig moeten worden gesteld;
– vraagt de Vlaamse Regering:
1° het woonrecht in Doel een tweede maal te verlengen voor de legale bewoners tot op het moment dat een eventuele bouwvergunning voor een nieuw getijdendok wordt afgeleverd;
2° de nodige maatregelen te nemen om dat tijdelijke woonrecht voor de legale bewoners
te garanderen;
3° daarom tijdelijk opnieuw te investeren in de leefbaarheid van Doel;
4° de nodige maatregelen te treffen om het historisch waardevolle patrimonium in Doel als een goede huisvader te behouden en te beheren.

03/02/2010 Gemeentebestuur wil gemeentelijke eigendommen in Doel verkopen aan (afbraak)Maatschappij LSO
In de begroting welke werd gestemd op de gemeenteraad van december voorziet het gemeentebestuur om haar patrimonium in Doel te verkopen. Het betreft:

- grond gemeentehuis Doel: 75 000 euro
- gemeentehuis Doel: 75 000 euro
- bouwgrond over kerk Doel: 50 000 euro
- pastorie Hooghuisstraat: 225 000 euro
- grond schoolgebouw Engelsesteenweg 8: 150 000 euro
- schoolgebouw Engelsesteenweg 8: 150 000 euro
- grond sportgebouw Engelsesteenweg 4/6: 100 000 euro
- sportgebouw Engelsesteenweg 4/6: 100 000 euro

Enkel de molen op de dijk, welke beschermd en ook eigendom is van de gemeente, komt niet voor in het lijstje.
Deze verkoop is in tegenstrijd met het standpunt dat het gemeentebestuur in 2006 heeft ingenomen, via een stemming op de gemeenteraad, om indien er geen Saeftinghedok komt Doel beperkt te behouden met inbegrip van een aantal waardevolle gebouwen en een aantal functies. In dat standpunt staat letterlijk: ”Indien echter zou blijken dat er geen tweede getijdendok (Saftinghedok) zou komen, dan dient in Doel een
ruimte te worden behouden die kan uitgebouwd worden tot een site met beperkte dienstverlenende en recreatieve functies. Deze mogelijkheid dient in de plan-MER mede onderzocht te worden.”

24/01/2010 Voka-baas pleit tegen inspraak bij infrastructuurwerken - Doel 2020 daagt voorzitter Patrick Meirlaan uit om zijn stellingen hard te maken in open debat

13/01/2010 De Nederlandse Raad van State heeft de bezwaren tegen de verruiming en verdieping van de Westerschelde ongegrond verklaard. Dat betekent dat de  werken mogen doorgaan. 

11/01/2010 Raadslid Boudewijn Vlegels (Kartel Pro) vraagt een debat over de toekomst van de haven op Bevers grondgebied. “De grenzen van de haven zijn bereikt en een verdere uitbreiding is onverantwoord”, vindt hij. Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Waaslandhaven bakent de definitieve grenzen van de Waaslandhaven af. “ Die plannen moeten herbekeken worden”, zegt Vlegels. “Er moet meer aandacht komen voor duurzame tewerkstelling in plaats van alles in te zetten op logistiek. Het dure Deurganckdok kent nauwelijks nog activiteit. ” Vlegels wil ook dat er een nieuw toekomstplan voor Doel opgemaakt wordt. Daarin wil hij onder meer aandacht voor het waardevolle patrimonium en de uitbouw van toeristische mogelijkheden. Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) ziet geen toekomst meer weggelegd voor het polderdorp. “Het RUP Waaslandhaven is bijna afgerond. Nu opnieuw van nul beginnen, zou geen goed bestuur zijn.

06/01/2010 Een tiental leden van Doel 2020 en Kunstdoel hebben 15.000 handtekeningen overhandigd aan het Vlaams parlement. Hiermee hebben de actiegroepen spreekrecht kunnen afdwingen in het Vlaamse parlement. In hun verzoekschrift vragen de ondertekenaars aan het Vlaams parlement om bij de vastlegging van een nieuw bestemmingsplan voor Doel en omgeving het dorp te behouden als woon- en kunstdorp naast de haven. Het Vlaams parlement moet nu een datum voor de hoorzitting vastleggen.

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]