PERSMEDEDELING

van Doel 2020,  16 juli 2009

 

Cijfers Deurganckdok illustreren onzin van verdere havenuitbreiding

Doel 2020 vraagt Vlaamse Regering te handelen in overeenstemming met economische realiteit

Voor Doel 2020 is het duidelijk dat de goederenoverslagcijfers van de Antwerpse Haven en het Deurganckdok verregaande gevolgen hebben voor het toekomstige havenbeleid.

In het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse Regering ging men nog uit van een verdere havenuitbreiding. Zo staat er te lezen: "Het gebied ‘Saefthinghe’ wordt ingericht als havengebied overeenkomstig het ‘meest maatschappelijk haalbaar alternatief’ van de plan-MER. De invulling kan gefaseerd gebeuren en kan maritiem, industrieel of logistiek zijn of een combinatie ervan, in functie van de economische behoeften. De studies voor de realisatie van een opengetijdedok worden voortgezet.

Met de catastrofale cijfers die nu bekend zijn is duidelijk dat uitbreidingsplannen voor de Antwerpse Haven volledig haaks staan op de economische realiteit. Eerder bleek ook al elke juridische ondergrond te ontbreken voor een verdere uitbreiding. In die zin legden verschillende rechtbanken al een volledig sloopverbod op in Doel.

De bewonersvereniging Doel 2020 vraagt aan de Vlaamse Regering dat zij handelt in overeenstemming met deze nieuwe economische realiteit. D.w.z. dat zij een einde maakt aan de onzinnige vernietiging van het historische dorp Doel en de verdrijving van de resterende bewoners. Maar ook dat zij deze nieuwe feiten aangrijpt als een kans voor de regio én de haven. Doel heeft als historisch Scheldedorp nog altijd heel wat troeven. Ook voor de haven. Dat wordt ook door internationale erfgoedverenigingen erkend die voorbije dagen pleitten voor het behoud van Doel. Het wordt hoog tijd om met dat gegeven eindelijk iets te doen.

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten][Krantenartikels 2009]