PERSMEDEDELING

van DOEL 2020,  15 juni 2009


Gemeente Beveren negeert uitspraken rechtbank ivm Doel

Subsidies Scheldewijding gehalveerd, 

schoolvervoer opgedoekt, bibliotheek gesloten. 

Anderhalve maand voordat de Scheldewijding en de Doelse Feesten plaatsvinden (op 2 augustus 2009) heeft het college van Burgemeester en Schepenen van Beveren laten weten dat de subsidies voor de Scheldewijding worden gehalveerd. Gisteren stuurde de werkgroep daarover aan het college nog een schrijven (zie hieronder). Het college heeft nu via de pers laten weten dat het comité het voor dit jaar met half zo veel geld zal moeten doen. Voor wie de feiten op een rijtje zet (zie hieronder) is het klaar dat deze beslissing niets te maken heeft met beleidsmatige keuzes. Maar louter is geďnspireerd door rancunes tegenover wie opkomt voor het behoud van het dorp Doel. Daarmee is duidelijk dat in Beveren de subsidiekraan open of toegaat in functie van de persoonlijke voorkeuren van de burgemeester. Daarin gaat men zelfs zo vér dat men de gangbare procedures overhoop haalt en tussenkomt bij de gemeentelijke administratie. 

Op de zitting van vandaag heeft het college ook beslist dat de bibliotheek in Doel dichtgaat en het schoolvervoer voor de kinderen van Doel wordt afgeschaft. Want “het woonrecht eindigt op 31 augustus”. Daarmee ontkent de gemeente als het ware het bestaan van die mensen in Doel die nog altijd (volledig rechtmatig) in een officieel woongebied in hun eigen woning wonen en die daar ook nŕ 31 augustus nog rechtmatig zullen wonen. Voor Doel 2020 is het ronduit stuitend te moeten vaststellen dat de gemeente daarmee een deel van haar eigen bewoners herleidt tot niet-bewoners of niet-mensen. De bewonersvereniging vraagt zich af wat de volgende stap van het college zal zijn? Afsluiten van water en elektriciteit? Prikkeldraad? 

Met haar beslissingen maakt het Bevers college dus duidelijk dat het zich  niets aantrekt van de uitspraken van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde. Die stelde vorige week in haar beschikking: "De enige constante die voor de rechtbank overeind blijft is dat Doel woongebied is." En: "De vergunde sloopwerkzaamheden hebben er de schijn van dat de zoals tot op heden tot 31 augustus 2009 gedoogde bewoners in dit woongebied op een onredelijke en onverantwoorde wijze uit dit woongebied worden verjaagd." De bewonersvereniging zal de volgende dagen dan ook laten nagaan of ze de gemeente Beveren omwille van haar beslissingen in gebreke kan stellen. 

Hoe dan ook, het is waarschijnlijk uniek in dit land: de gedrevenheid waarmee een burgemeester en zijn college - tegen beslissingen van de rechtbank in - vechten voor de vernietiging van een van hun deelgemeenten.

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten][Krantenartikels 2009]