PERSMEDEDELING

van Doel 2020,  11 juni 2009

 

Sloop in Doel onwettig!

Doelenaars verkrijgen (opnieuw) sloopverbod bij de rechtbank

De advocaten van Doel 2020, mr. Matthias Storme en mr. Igor Rogiers hebben opnieuw een sloopverbod bekomen. Ditmaal bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde. Die uitspraak op basis van het milieustakingsrecht is ten gronde.

Nadat de Doelenaars vorige maand reeds in kortgeding een sloopverbod bedongen voor het Hof van Beroep in Gent, heeft nu ook de rechtbank van eerste aanleg in Dendermonde een sloopverbod opgelegd. En dat op basis van het milieustakingsrecht. De rechtbank erkent de onrechtmatigheid en onwettigheid van de sloop en dat er in Doel bij de slopingswerken een inbreuk tegen de milieuwetgeving aanwezig is. Dat werd door de diverse betrokken overheden steeds betwist. Maar de rechtbank in Dendermonde laat geen twijfel bestaan: "De enige constante die voor de rechtbank overeind blijft is dat Doel woongebied is." En nog straffer: "De vergunde sloopwerkzaamheden hebben er de schijn van dat de zoals tot op heden tot 31 augustus 2009 gedoogde bewoners in dit woongebied op een onredelijke en onverantwoorde wijze uit dit woongebied worden verjaagd."

De inwoners van Doel traden in deze zaak op in naam van de gemeente Beveren en de provincie Oost-Vlaanderen omdat deze hebben nagelaten de onwettigheid van de sloop aan te klagen. Vreemd genoeg is de gemeente Beveren daarna "vrijwillig tussengekomen" tégen haar eigen inwoners die deze onwettige toestanden aan de kaak stellen. 

Volgens de Maatschappij Linkerscheldeoever zouden de verzoekers door zich in de plaats te stellen van de gemeente "de bevoegdheden van de democratisch verkozen organen schenden." De tussenkomst van de gemeente Beveren spreekt in dezelfde zin. Volgens de gemeente Beveren zijn de eisen van de verzoekers niet in overeenstemming met de belangen van de gemeente Beveren. Dat werd echter als "niet ontvankelijk en onnozel" afgedaan omdat de gemeente in hoofde van een deel van haar inwoners reeds partij was.

De rechtbank is ook bijzonder scherp voor de Maatschappij Linkerscheldeoever. "Nu er werd vastgesteld dat Doeldorp onveranderd woongebied is dient de Maatschappij Linkerscheldeoever er voor te zorgen dat de woningen en panden waarvan zij eigenaar is geen verdere schade aan het woongebied toebrengen”. 

De Maatschappij Linkerscheldeoever werd een dwangsom opgelegd van 1 miljoen euro per inbreuk. En dat zowel voor wat elke nieuwe sloop betreft als voor aangerichte schade aan het woongebied.

Doel 2020 zal de nieuwe Vlaamse Regering vragen dat zij zich neerlegt bij de uitspraken van de verschillende rechtbanken. Maar ook dat zij zo snel als mogelijk de dialoog aangaat met de gemeenschap in Doel. Het is de enige manier om de nu al méér dan 10 jaar aanslepende impasse te doorbreken. 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten][Krantenartikels 2009]