PERSMEDEDELING

van Doel 2020,  06 mei 2009

 

Arrest Hof van Beroep vernietigend voor Vlaamse overheid


Afgelopen vrijdag raakte via de griffie van het Hof van Beroep in Gent bekend dat alle sloophandelingen in het dorp Doel onwettig zijn en bijgevolg verboden. Gisteren kregen de raadslieden van Doel 2020 ook inzage in het arrest. Dat is ronduit vernietigend voor de Vlaamse overheid. Bijna op alle punten worden de klagers, allen bewoners van Doel, in het gelijk gesteld door de rechtbank. In het arrest heeft men het over nalatigheid van ambtenaren, wetsontduiking van de overheid en schending van de rechten van de bewoners. 

In de motivatie van het vonnis maakt de rechter bij het Hof van Beroep duidelijk dat 'de vergunningen verleend zijn m.b.t. woningen die hoofdzakelijk gelegen zijn in woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde. (...) Uit de motivering van de afgeleverde sloopvergunningen blijkt dat er geen toetsing aan de goede plaatselijke ordening is gebeurd. (.) Het is daarbij ten zeerste de vraag of op die wijze niet op een oneigenlijke manier de facto een wijziging van het gewestplan wordt bewerkstelligd. 

Volgens de rechtbank moeten de wijzigingen in een woongebied met 'culturele, historische en/of esthetische waarde gericht zijn op een behoud. Het toekennen van sloopvergunnigen die de afbraak van veel woonhuizen in de dezelfde dorpskern tot voorwerp hebben lijkt een negatie te zijn van voormelde wetsbepaling.' 

Volgens de rechtbank betekenen de sloopvergunningen 'een zware aantasting van het zicht en de leefomgeving' en maken ze 'een aantasting uit van de rechten van de bewoners'. Bovendien ziet de rechtbank 'geen enkel actueel rechtmatig belang om de sloopwerken al dan niet beperkt verder te zetten'. De rechtbank vermoedt zelfs dat de overheid door 'haar handelwijze betracht een onomkeerbare toestand te scheppen die de belangen van de bewoners op
ernstige en blijvende wijze kan schaden. (.) De bewoners van Doel kunnen tot op heden aanspraken laten gelden op het respecteren van de gewestplanbestemming "woongebied" die niet kan worden aangetast door sloopvergunningen waarvan in het kader van onderhavige procedure voldoende aannemelijk wordt gemaakt dat ze onwettig zijn.' 

Elke verdere poging tot sloop in Doel wordt daarom vanaf nu beboet met een dwangsom van 250.000 euro per dag en per overtreding.

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten][Krantenartikels 2009]