PERSMEDEDELING

van Doel 2020,  24 maart 2009

 
Rechter legt dwangsom op

 aan actievoerders in Doel


Doel 2020 protesteert tegen politiestaatmethodes in de kantoren van de Maatschappij Linkerscheldeoever

Deze morgen werd bij deurwaardersexploot kenbaar gemaakt dat protest tegen de sloop van woningen in Doel vanaf nu zal worden beboet met 2.500 euro per actievoerder per dag. Met een maximum van 25.000 euro per dag…

Gedurende méér dan twee weken hielden actievoerders in de Camermanstraat in Doel huizen bezet om te voorkomen dat ze gesloopt worden door de Maatschappij Linkerscheldeoever. Deze morgen hadden actievoerders opnieuw
postgevat op de daken van de woonsten. De aannemer had benevens de politie ook een deurwaarder meegebracht die meedeelde dat de Maatschappij op eenzijdig verzoekschrift een vonnis heeft bekomen bij de rechtbank van
Dendermonde die de actievoerders een dwangsom oplegt tot maximum 25.000 euro per dag…

Dat de Vlaamse overheid andermaal haar toevlucht neemt tot de rechtsfiguur van het ‘eenzijdig verzoekschrift’ is een illustratie van het compleet gebrek aan argumenten bij diezelfde overheid. Gedurende méér dan een jaar vragen de bewoners van Doel en de verschillende actiegroepen om een open dialoog rond het dossier Doel. Om gesprek. Daar is ook alle reden toe want over een verdere havenuitbreiding waar nu het dorp Doel ligt bestaat géén enkel concreet plan. Huizen en historische gebouwen worden er dus afgebroken voor drie keer niets. Zinvolle en uitgewerkte alternatieven zijn er wel. Maar zelfs praten of nadenken daarover is blijkbaar te veel. Op de herhaalde vraag aan minister-president Kris Peeters om dialoog komt zelfs geen antwoord… In de plaats daarvan wordt de politie afgestuurd op vreedzame actievoerders, worden straten onaangekondigd afgesloten en bedingt onze eigen overheid vonnissen zonder dat de tegenpartij kan gehoord worden. 

Nadat deze morgen de deurwaarder kennis gaf van het vonnis werd de straat door politieagenten afgesloten met twee meter hoge hekkens. Een kraan begon onmiddellijk met de afbraak van het voormalige restaurant het paviljoentje.
Daarbij vloog het puin naar alle kanten en werd ook een electriciteitskabel gebroken. Zoals gebruikelijk was de veiligheidscoördinator opnieuw nergens te bespeuren. Maurice Vergauwen, de voormalige veldwachter in Doel, die
recht over de te slopen huizen woont werd letterlijk opgesloten in zijn eigen huis met de straat aan twee kanten afgesloten met hekkens en twee agenten voor de deur… 

Een tiental actievoerders trok vervolgens naar de zetel van de Maatschappij Linkerscheldeoever in Beveren maar directeur Daan Schalck was nergens te bespeuren. In de kantoren werden twee zakken puin uit Doel achtergelaten.
Doel 2020 is alleszins niet van plan om zich de mond te laten snoeren. Wat momenteel in Doel gebeurt grenst aan het criminele. En dat zullen we blijven aanklagen. Dwangsommen of niet. 

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten][Krantenartikels 2009]