Acties tegen verdere afbraak

 
Actievoerders verhinderden op 16/03/2009 opnieuw de hervatting van de afbraakwerken in de Camermanstraat. De politie kwam ter plaatse maar trad niet op. Er werd wel pv opgesteld tegen onbekenden die eerder dit weekeinde de vensters van de aanwezige kranen hebben dichtgeschilderd.  Minister-President Kris Peeters blijft elke vorm van gesprek en dialoog weigeren. Bijgevolg blijven de acties doorgaan. 

Actievoerders vatten op 17/03/2009 voor dag en dauw post in Doel zodat de geplande afbraakwerken in de Camermanstraat opnieuw niet konden doorgaan. De actievoerders hingen spandoeken op met slogans die gericht waren tegen Kris ‘bulldozer’ Peeters en informeerden de ganse dag de talrijke bezoekers en belangstellenden. De Milieudienst van Beveren was ter plaatse en stelde ernstige onregelmatigheden vast bij de ontmanteling van asbestplaten

Gemeenteraadslid Bruno Stevenheydens (Vlaams  Belang) stelde op 18/03/2009 dat bij de sloopwerken in Doel onvoldoende veiligheidsmaatregelen genomen worden.

Het asbest dat tussen het puin in Doel is aangetroffen, is volgens de Maatschappij Linkerscheldeoever (LSO) kwaad opzet en is daar dus niet door de aannemer gestort. Directeur Daan Schalck zal daarom klacht neerleggen tegen onbekenden en proberen de meerkosten, die geschat worden op 15.000 euro, te verhalen op de daders.

De Maatschappij Linkerscheldeoever stuurde op 19/03/2009 een deurwaarder naar Doel om vast te stellen of de actievoerders de werken vertragen.

In een persbericht stelt Bruno Stevenheydens (VB) dat de Directeur van de Maatschappij LSO leugens verspreidt over asbestverwijdering in Doel en dat hij over onweerlegbare bewijzen beschikt dat aannemer en Maatschappij LSO in de fout gingen.


De afbraak van huizen in Doel, sloop die nota bene nodig is voor de bouw van het Saeftinghedok, was vanmiddag onderwerp van debat in het Vlaams parlement. Groen, N-VA en SLP vinden het niet kunnen dat er historisch waardevolle gebouwen in het polderdorp worden gesloopt, terwijl er nog niets concreets beslist is over het Saeftinghedok. Het dorp Doel mag zeker niet verdwijnen om hier een nieuw industriegebied van te maken, zo stellen de drie partijen. Ze vroegen minister-president Kris Peeters daarom om een moratorium in te stellen op de sloop van Doel. Maar die zegt de regeringsbeslissingen hierover toch te zullen blijven uitvoeren. Enkele fragmenten uit het debat in het halfrond. ATV 19/3/2009 -
http://www.atv.be/v3/newsdetail.aspx?mid=2&id=11725

Actievoerders van Doel 2020 bezetten op 20/03/2009 opnieuw twee met afbraak bedreigde woningen in de Camermanstraat in Doel. Daarbij kregen zij ondersteuning van Vlaams parlementslid Jos Stassen en andere leden van Groen! die in de Camermanstraat een ontbijt organiseerden. Even kwam het tot een opstootje toen de aannemer toch met de werken wou starten en hekkens begon te plaatsen. Maar de actie maakte elke sloopactiviteit onmogelijk. Rond 9u kwam een deurwaarder in opdracht van de Maatschappij de nodige vaststellingen doen over de blokkering van de werken. Later kwam ook de milieudienst van Beveren ter plaatse. Gevolgd door de politie van Beveren die met 5 combi’s naar Doel kwam en de Camermanstraat volledig afsloot met hekkens. Uiteindelijk kwam het (onder het oog van de camera’s) tot een vergelijk. Daarbij werd door de commissaris van politie aan de actievoerders gegarandeerd dat vandaag enkel asbesthoudend puin wordt geruimd en er niet wordt gesloopt. De milieudienst van Beveren gaf bovendien de verzekering dat voor wat de asbestbehandeling betreft volgens het boekje wordt gewerkt. Onder die voorwaarde werd besloten de actie voor vandaag voorlopig op te schorten.

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten][Krantenartikels 2009]